Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ghid de buna practica integrarea principiului egalitatii de sanse intre barbati si femei

1,462 views

Published on

Ghid de buna practica - Integrarea principiului Egalitatii de Sanse intre Barbati si Femei

Published in: Career
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ghid de buna practica integrarea principiului egalitatii de sanse intre barbati si femei

 1. 1. Documentul de fata este destinat profesionistilor si celor responsabili depoliticile publice in cadrul programului de munca si pretinde stabilirea unorserii de indrumari ce permit dezvoltarea egalitatii sanselor intre barbati si femeiin cadrul politicilor ocuparii fortei de munca.Acest ghid va descrie procesul de implementare a integrarii din perspectivagenului in trei programe concrete ale politicilor de ocupare a fortei de munca: • Stimularea participarii pe piata muncii a femeilor • Incadrarea in munca • Crearea si consoloidarea companiilor conduse de femei
 2. 2. Politicile de ocupare a fortei de munca prevad egalitatea sanselor intre barbati sifemei pe piata muncii. Totusi, s-a luat in consideratie populatia activa uitandu-se decea inactiva, alcatuita in mare parte din femei care nu au inceput sa caute delucru, printre motive fiind asumarea in exclusivitate a responsabilitatilor familiale sicasnice.Drept urmare, este absolut necesar ca diversii agenti implicati in managementulpoliticilor de angajare sa includa in strategiile lor actiuni specifice adresate sa atragaacest segment social care a fost marginalizat din punct de vedere economic, dar carea realizat un rol important, chiar daca nu este recunoscut social, precum un tamponal propriului deficit al conditiei de bunastare.In vederea definirii si includerii acestui tip de activitati, precum implementareaacestora, este necesar a se dispune de un instrument cheie: perspectiva genului caresa permita observarea inegalitatii de sanse cu care se confrunta femeile, data fiindderivarea unui segment concret pe piata muncii si atribuirea de roluri in atentiasexului feminin. ESTE NECESAR SA LUAM MASURI PENTRU STIMULAREA PARTICIPARII FEMEII PE PIATA MUNCII
 3. 3. In mod traditional, alegerea carierei profesionale a femeii este conditionata de rolul degen/al sexelor. In general, femeia isi conduce cariera profesionala catre activitati indomeniul sanatatii, educatiei, serviciilor sociale, administrarea si gestionarea… Acesteactivitati sunt strans legate rolului de ingrijitoare si gestionare a caminului si in generalau cele mai grele conditii de munca.Si anume, exista o concentrare mare in sectoarele sau disciplinele de ocupare a forteide munca in functie de sex. Aceasta situatie se cunoaste drept divizare orizonatala afortei de munca.Insa pe langa aceasta, realitatea ne ofera o alta conditie referitoare la gen/sex.Barbatii, in general ocupa activitati profesionale cu o raspundere mai mare, prestigiu sisalariu. Concret, barbatul se afla clar intro-o pozitie ierarhica superioara femeii in cadrulprogramului de ocupare a fortei de munca. Aceasta situatie se cunoaste drept divizareverticala a fortei de munca.In definitiv, pentru a incheia cu divizarea ocupationala din motiv de sex, estefundamental a se elimina sau schimba atat stereotipii feminini cat si masculini cu scopulde a incadra barbati in activitati in mod normal “feminine” cat si femei in activitaticonsiderate de comun acord “masculine”.Totusi, devizarea fortei de munca a femeii siactivitatile in mod obisnuit “feminine” nuraspund doar stereotipului sexual femininreferitor la “presupusele” abilitati sauaptitudini feminine, ci si prejudecatilor –de INCADRAREA INasemenea sexuale- care se bazeaza pe MUNCA ESTEpreferintele ipotetice ale femeilor in ceea ce CHEIApriveste angajarea (in principiu pe inclinarea“innascuta” aparenta pentru activitatile“flexibile”).
 4. 4. Un alt stereotip existent pe piata muncii este atribuirea unui spirit antreprenor major sicapacitatea antreprenoriala barbatilor. Acest lucru produce o participare mai redusa afemeii in activitatea antreprenoriala si de afaceri.In ultimul timp, ne aflam in fata faptului ca proiectele de afaceri dezvoltate de femeisunt definite pentru sectoarele productive cu privire la acordarea atentiei si ingrijiriipersoanelor, serviciilor de consultanta, comerciale si sectorul hotelier, etc. lasandbarbatilor activitatea antreprenoriala cu privire la industrie, tehnologia informatiei si acomunicarii si alte sectoare cu un spectru mai larg.Investitorii privati (banci, business angels, etc.) au in special predilectie pentru ideile deafaceri conduse de barbati, fapt ce reduce capacitatea femeilor cde a obtine resursecare sa permita cresterea capacitatii de investitie si din acest motiv se indreapta catresectorul IMM-urilor.Acesti factori obliga la reproiectarea politicilorpublice cu privire la instrumentele dedezvoltare, de creare si consolidare aintreprinderilor, avand in vedereconditionarile existente in functie de sex. TREBUIE SA PROMOVAM CREAREA SI CONSOLIDAREA INTREPRINDERILOR CONDUSE DE FEMEI
 5. 5.  Presiunea sociala adresata femeilor spre a-si prioritiza asumarea responsabilitatilor casnice si familiale fata de accesul la ocuparea fortei de munca remunerat. Stereotipurile sociale cu privire la rolul femeii in activitatea economica amortizeaza impactul politicilor de incadrare in munca cu perspectiva genului. Lipsa punerii in valoare a activitatii femeii in campul muncii si potentialul acesteia. Alegerea profesiilor cu un nivel mai redus de angajare, domeniu si remuneratie salariala cu stereotipurile alocate femeilor Politicile publice de angajare nu permit diferente intre barbati si femei la ocuparea fortei de munca. Masurile specifice concepute pentru femei nu analizeaza in profunzime toate conditionarile care genereaza situatia de inegalitate si drept urmare, se poate produce un impact negativ de gen. Se aplica instrumente si metodologii identice pentru incadrarea in munca atat a barbatilor cat si a femeilor. Politicile de ocupare a fortei de munca in materie de egalitate de sanse nu includ grupul de femei inactive cu varsta adecvata muncii ca grup tinta a masurilor acestora. Dificultate de acces la investitori si entitati financiare pentru dezvoltarea activitatilor antreprenoriale conduse de femei.
 6. 6. 1. Orientarea procesului de incadrare in munca a genului in serviciile publice.2. Identificarea reperelor/etapelor de luat in consideratie in diferite procese si oferirea punctelor de analiza pentru a genera un plan de actiune.3. Structurarea unei metodologii astfel incat procesul de orientare a fortei de munca sa se adapteze necesitatilor si caracteristicilor femeilor si barbatilor, oferind un serviciu de calitate.4. Favorizarea unei participari active si o mai mare implicare a profesionistilor din serviciile publice pentru a facilita schimbul de experienta.
 7. 7. Constituirea unei echipe de lucru Evaluarea inegalitatilor de sanse alegenului care se opereaza in programul de ocupare a fortei de munca Conceperea planului de actiune Transfer orizontal si vertical.
 8. 8. Obiectiv General Conceperea unui plan de actiune pentru integrarea perspectivei de gen in politicile publice teritoriale de ocupare a fortei de munca. Stabilirea instrumentelor pentru transferul vertical si orizontal al planului de actiune.Functii Realizarea unei evaluari privind starea procedeului. Analizarea actiunilor adresate promovarii participarii femeii in activitatile de ocupare a fortei de munca, dintr-o perspectiva de gen. Propunerea unor actiuni noi care sa integreze egalitatea sanselor in obiectivele, punerea in aplicare si rezultatele interventiei. Dezvoltarea unei experiente pilot ale unor noi actiuni propuse. Realizarea monitorizarii si evaluarii experientei pilot. Conceperea unui plan de transfer al rezultatelor.
 9. 9.  Se vor stabili 3 Echipe de Lucru, cate una pe program: • Stimularea participarii femeii in campul muncii • Incadrare in munca • Crearea si consolidarea intreprinderilor conduse de femei Fiecare grup trebuia sa aiba un numar de pana la 10 persoane. Vor fi incadrati de catre profesionisti din domeniile: • Agenti/entitati cu implicare directa in unul din procesele de orientare privind cautarea unui loc de munca. • Entitati favorabile egalitatii de sanse. Profilul profesionistilor: • Cunostinte privind organizarea si functionarea entitatii pe care o reprezinta. • Capacitatea luarii deciziilor care vor facilita punerea in aplicare a activitatilor propuse.
 10. 10. Primii pasi1. Identificarea agentilor cheie din teritoriu.2. Contactul cu agenti, oferindu-le toata documentatia cu privire la obiectivele propuese pentru aceasta activitate.3. Invitatie la participare.4. Semnarea unui document de angajament din partea tuturor celor din grup. Se va include urmatoarea informatie: • Nume, functie si entitate pe care o reprezinta persoanele care alcatuiesc echipa/grupul. • Obiectul muncii si functiile echipei de lucru. • Sistem de organizare si functionare.5. Elaborarea unui plan de lucru pentru a indruma desfasurarea activitatii.6. Abilitate tehnica in materie de egalitate de sanse pe piata muncii. • Analizarea necesitatilor de formare profesionala • Programare formare elementara.
 11. 11. Evaluarea raspunde necesitatii cunoasterii cu o mai mare profunzime a caracteristicilorprogramului in care se va interveni, astfel incat sa se poata adapta corespunzator interventiei.Altfel spus, ca aceasta sa raspunda realitatii si sa ia in consideratie toti si fiecare factor careafeteaza sau pot afecta obtinerea rezultatelor satisfacatoare.Pentru a elabora o evaluare exacta, trebuie sa analizam pentru fiecare program: Situarea si pozitionarea femeilor si barbatilor cu privire la ocuparea fortei de munca. Resurse teritoriale. Metodologii, proceduri si materiale actuale de lucru.Analiza datelor va trebui sa raspunda, printre altele, urmatoarelor intrebari:• Care sunt factorii de inegalitate care afecteaza participarea diferita a femeilor si barbatilor la ocuparea fortei de munca?• Ce rol au dispozitivele de angajare si formare profesionala pentru perpetuarea acestei situatii?• Ce schimbari ar trebui abordate de la diversele dispozitive ce dezvolta activitati?• Ce tip de activitati ar sprijini procesul?• Care si cum ar fi implicarea acestor dispozitive?
 12. 12.  Etapa 1. Analiza si consideratii cu privire la pre-evaluare. Coordonarea tehnica va intocmi o evaluare initiala drept document draft pe care va lucra Echipa de Lucru. Dinamica echipei se adreseaza spre a valida, corecta sau actualiza informatiile cuprinse in acest document; precum sa includa noi date si indicatori de analiza care, la propunerea ccordonarii tehnice si a Echipei de Lucru, sa completeze informatiile. Echipa de lucru, de asemenea, este in masura sa ofere informatii despre propriile entitati care, in calitate de promotoare de ocupare a fortei de munca sau datorita contactului cu femeile, pot imbunatati rezultatele evaluarii. Etapa 2. Culegere de informatii pentru realizarea evaluarii Persoanele care alcatuiesc Ehipa de Lucru se angajeaza sa stranga informatii de interes referitoare la entitatea acestora precum si altele de care pot dispune, precum si, dupa caz, sa le analizeze. In cadrul reuniunilor Echipei de Lucru se vor pune la comun si se vor analiza incluzand perspectiva genului. Coordonarea tehnica va dinamiza sau oferi cheia pentru aceasta analiza. Raport de Evaluare. Din rezultatele analizei se va intocmi un raport de evaluare unde se vor prezenta, dupa caz, elementele si liniile directoare strategice de interventie adresate definirii procesului de interventie pentru a imbunatati rezultatele politicilor de angajare si pentru a remedia deficitele constatate la dispozitivele ocuparii fortei de munca si formare profesionala care sa faciliteze o astfel de interventie.
 13. 13. Programul A. Incadrarea in munca. • Caracteristicile populatiei feminine inactive cu varsta de lucru OO . Situarea sipozitionarea femeii si ocuparea fortei de a barbatilor in munca • Variabile de analiza: varsta, starea civila, nivel de pregatire, experienta profesionala, califcarea, caracteristicile experientei profesionale anterioare, anii de abandon munca, motivul abandonului, formare profesionala recenta. • Caracteristici sociodemografice. Variabile de analiza: persoane in ingrijire – nr. si tipul – locul domiciliului, -rural/urbano-. • Participarea femeilor in mediul social. Utilizarea resurselor. Studii elaborate “ad hoc”. Statistici specifice. • Dispozitive care dezvolta actiuni de informare si orientare in munca, precum si alte Resursele teritoriale dispozitive care ofera informatii, consultatii, formare profesionala, divertisment si alte servicii adresate femeilor. • Rezultatele intervenirii acestor dispozitive, in special dispozitive de ocupare a fortei de munca si formare profesionala: • Participarea femeilor si a barbatilor pe tip de servicii sau activitate. Tipul de informatii, consultanta sau serviciu solicitat de femei sau barbati. Constanta in munca/dispozitiv. Numarul de femei si barbati care au gasit de lucru. • Profesionisti cu cunostinte de gen si egalitate. Legislatie, programe, masuri care favorizeaza accesul femeilor la ocuparea fortei de munca. • Protocoale de interventie care definesc procesele promovarii angajarii femeilor si procedura si materiale de lucru. Metodologie, barbatilor in diferite etape (de la recrutare pana la evaluare) si colaborarile cu alte dispozitive din zona. • Unelte (materiale, ghiduri, pagini web...) adresate promovarii participarii femeilor pe piata muncii, pre-formarii profesionale, informarii si orientarii profesionale. Acestea ar trebui sa analizeze alte unelte adresate promovarii participarii femeilor in societate (destinate maririi sferei de activitate dincolo de cea casnica).
 14. 14. Programul B. Incadrarea in munca . • Sarcini de activitate, somaj si ocupare forta de munca, pe varste, ramuri de ocuparea fortei de Situarea sipozitionarea femeii si a barbatilor in munca activitate, nivele de pregatire si divizate in functie de sexe. • Populatia inactiva si situatia inactivitatii pe sexe. • Discriminare salariala conform activitatii, categoriei profesionale si nivelului de studii. • Nivele de pregatire profesionala si calificare a femeilor. Gradul de divizare profesionala a specializarilor de formare profesionala. • Identificarea conditiilor des intalnite in oferte de ocupare a fortei de munca (tipul de program de lucru, contract, salariul, ..). • Analizarea sistemelor de recrutare/selectie cele mai frecvente in cadrul companiilor. • Elaborarea unei harti de resurse referitoare la angajare: dispozitive (servicii de Resurse teritoriale orientare a fortei de munca, oferta de formare profesionala, servicii de intermediere...), profesionisti cu cunostinte de gen si egalitate a sanselor. • Participare afemeilor si a barbatilor la dispozitivele de angajare si in programele: numar pe activitate, criterii de recrutare. • Rezultatele dispozitivelor de angajare: numarul femeilor si barbatilor amplasati in campul muncii. Gradul divizarii fortei de munca. • Analizarea cererilor de angajare ce se primesc pe ramura de activitate si sexe. • Analizarea ofertelor de angajare ce se primesc pe ramura de activitate si sexe. • Identificarea exigentelor din cadrul profilului profesional solicitat (cunostinte, abilitati, atitudine, disponibilitate...). • Legislatie, programe, planuri care promoveaza egalitatea dintre femei si barbati. • Unelte (manuale, ghiduri, pagini web, protocoale...) care se utilizeaza in dispozitivele procedura si materiale de lucru. Metodologie, de ocupare si incadrare a fortei de munca. • Identificarea si analizarea agentilor cheie in itinerariul de incadrare. • Clasificarea in functie de impiedicarea sau favorizarea dezvoltarii experientei pilot.
 15. 15. Programul C. Crearea si consolidarea intreprinderilor. • Caracteristicile populatiei angajate in Bralia, divizata pe sexe. In functie de ocuparea fortei de Situarea sipozitionarea femeii si a barbatilor in munca variabilele sociodemografice, programul academico-formativ, programul economico-antreprenorial. • Crearea intreprinderii: cifre specifice ale antreprenoriatului galician: numar companii cu barbati si femei si forma juridica a acestora, amplasare geografica, organigrama pe activitate economica, prezentandu-le pe acelea referitoare la noile locuri de munca. • Consolidare si Finantare: Date referitoare la actiivtate aantreprenoriala din Bralia cu privire la evolutia din ultimii 5/10 ani de dinamica antreprenoriala, • Dispozitive publice sau private care dezvolta activitati de informare si orientare si Resurse teritoariale incadrare profesionala prin intermediul autoangajarii (activitatii independente), servicii de consultanta si asistenta la infiintarea intreprinderilor. Rezultate din intervenirea acestor dispozitive. • Analizarea experientelor de succes conduse de femei si care implica un avantaj competitiv. • Legislatie, programe, masuri care favorizeaza accesul femeilor la programul antreprenorial si consolidarea acestuia in activitatea economica. • Analizarea accesului si conditiilor femeilor si barbatilor la diverse instrumente de finantare publice si private. • Programe de pregatire profesionala, managament antreprenorial si abilitati de conducere si participarea femeilor si barbatilor in cadrul acestora; • Profesionisti cu cunostinte de gen si egalitati de sanse in programul de activitati intreprinzatoare, antreprenoriale si financiare. • Unelte (manuale, ghiduri, pagini web, protocoale...) care se utilizeaza in dispozitivele procedura si materiale de lucru. Metodologie, de ocupare si incadrare a fortei de munca. • Identificarea si analizarea agentilor cheie in itinerariul de incadrare. • Clasificarea in functie de impiedicarea sau favorizarea dezvoltarii experientei pilot.
 16. 16. Plecand de la evaluare, se vor stabili punctele in vedereaintocmirii unui plan de actiune specific confruntarii somajului lafemei concepand mecanismele din perspectiva genului/sexelor.Mai nou, design-ul metodologiei va cuprinde o abordaretridimensionala, avand in vedere cele trei programe cheieidentificate pentru a stabili un principiu de egalitate a sanselorintre barbati si femei in contextul profesional al femeilor:activitatea profesionala, incadrarea in munca si crearea siconsolidarea intreprinderilor.
 17. 17.  Identificarea metodologiilor si a materialelor existente pentru a sprijini experienta (inventar). Echipa de Coordonare tehnica va selecta acele materiale si/sau unelte elaborate si aplicate in cadrul dispozitivelor de promovare a ocuparii fortei de munca care ofera indrumari pentru integrarea perspectivei de gen in diversele activitati care dezvolta itinerariul stimularii angajarii cu scopul de a sprjini analiza interventiei dintr-o perspectiva de gen si de a servi drept referinta pentru intocmirea metodolgiei propuse. Va putea invita de asemenea grupul pentru a asigura alte referinte – in principiu materiale care se utilizeaza pentru dispozitivele lor – pentru a sprijini activitatea de analiza. Dinamizarea analizei de gen din intervenirea dispozitivelor de promovare a ocuparii fortei de munca cu scopul de a aborda dezvoltarea unui program de stimulare al femeilor care cauta loc de munca. Coordonarea tehnica va oferi cheia analizei chiar din sugestiile de protocol ce se vor aplica la parcurgerea etapelor de intervenire asupra dispozitivelor mentionate. Va oferi, de asemenea, drept suport materialele existente pentru a sprijhini si aprofunda analiza. Sistematizarea informatiilor analizate. Coordonarea Tehnica va aduna rezultatele analizei in fiecare sesiune, precum si propunerile care rezulta din aceasta, pe care le va returna in sesiunile urmatoare cu scopul de a valida acordurile si a servi ca baza in continuarea analizei. Rezultatul acestei activitati va fi metodologia propusa ce va fi fost intocmita din conceperea comuna din cadrul echipei si sistematizarea pe care o elaboreaza echipa de Coordonare Tehnica din rezultatele obtinute.
 18. 18. Metodologie Planificare timularea participarii femeilor la ocuparea fortei de muncaFixare obiective, programe activitati si criterii de accesare programe.Obiective Pentru aceasta, pornim de la evaluarea si de la obiectivul general pentru acest program: REDUCEREA POPULATIEI “INACTIVE” SI IN CONSECINTA, ACCESUL FEMEILOR LA POPULATIA ACTIVA Am stabilit obiectivele specifice pe termen scurt si vor fi exprimate in functie de: • Tipul persoanelor destinatare (femei intre 21 si 35 de ani cu un nivel de studii mediu inferior, de exemplu). • Rezultatele planului de actiune in termeni cantitativi (nr. de femei care au participat si cel putin X% trebuie sa treaca la populatia activa). Programe Vor fi concepute drept instrumente care sa permita atingerea obiectivelor stabilite. activitati Se va configura itinerariul care sa faciliteze femeilor destinatare luarea deciziilor cu privire la accesul pe piata muncii. Design-ul va avea in vedere: • Caracteristicile si profilul femeilor inactive: atitudine fata de ocuparea fortei de munca, interese, necesitati, preocupari rezultate din asumarea responsabilitatilor familiale si casnice, tipul partiicparii publice (activitati culturale, sportive, asociative…), • Activitati existente si nivelul de conformare cu acest profil. • Grupul cu varsta si nivelul de calificare. Se va incepe activitatea cu profilul profesionalCriterii de care va avea cele mai multe posibilitati de acces la ocuparea fortei de munca. accesare • Gradul de participare publica. Se vor identifica femeile interesate datorita dezvoltarii profesionale si interesate de participarea, relationarea cu alte persoane, ucenicia, si care in consecinta se mobilizeaza si organizeaza pentru a desfasura activitati din afara sferei casnice.
 19. 19. Metodologie Planificare SITUATIA DE PORNIRE METODA DE ACTIONARE Dispozitivele de ocupare a fortei de munca nu Identificarea agentilor cheie cu o participare obisnuiesc sa lucreze cu femei “inactive”, daca nu feminina ridicata cu scopul de a exploata canalele sise afla in circuitele obisnuite de sprijin si promovare caile de comunicare si informare pentru a facilita a ocuparii fortei de munca. accesul la program si in consecinta, recrutarea. Este necesar a se stabili profiluri care sa includa interesele personale ale acestora pentru a definiPreocuparile prioritare ale acestor femei rezulta din activitatile care sa atraga interesul. Planificarea asumarea responsabilitatilor familiale si activitatilor si dezvoltarea itinerariului de stimulare casnice, precum si din dezvoltarea profesionala. va trebui sa fie compatibil cu responsabilitatile familiale. Conceperea activitatilor de sensibilizare. AcesteInteresul lor nu consta in angajare sau, chiara daca o elemente sunt legate de au in vedere, nu reprezinta o prioritate pentru disponibilitatea, coresponsabilitatea, imaginea consecintele asumarii responsabilitatilor familiale si personala si semnificatia si efectele dreptului de casnice. munca remunerat, printre altele. Activitatile de sensibilizare ar trebui completate cu actiuni informative care sa facilitezelite abordarea Nu cunosc campul muncii sau au o perceptie caracteristicilor din campul muncii: cerinte denaturata fata de acesta. profesionale, conditii de munca, precum si analiza exercitarii dreptului de munca remunerat si motivarea participantilor in acest sens.
 20. 20. Metodologie Solutii pentru PlanificareRevizuirea modului in care se realizeaza planificarea in cadrul unuidispozitiv de promovare a ocuparii fortei de munca trebuie saraspunda, printre altele, urmatoarelor intrebari: Se au in vedere printre obiective reducerea inegalitatii sanselor de participare a femeilor si barbatilor la ocuparea fortei de munca – in termeni de acces al femeilor la populatia activa? Au fost cuantificate obiectivele de egalitate –rezultatele asteptate? Au fost prevazute activitati/continuturi profesionale care sa dea raspunsul obiectivelor de egalitate a sanselor dintre femei si barbati- referitor la cresterea femeilor in randul populatiei active? Definirea acestor activitati a avut in vedere factorii de gen care influenteaza situatia de “inactivitate” a femeilor? Ce orientari profesionale ar trebui sa se ofere personalului tehnic din cadrul dispozitivelor de promovare a ocuparii fortei de munca pentru a include obiectivele si continuturile care sa abordeze stimularea participarii femeilor la ocuparea fortei de munca?
 21. 21. Metodologie Recrutare Dezvoltare activitati pentru atragerea publicului destinatar/tinta. Canale de Analizarea spatiilor si a mijloacelor de comunicare in care participa femeile. difuzare Informatiile care se furnizeaza in vederea difuzarii serviciului va trebui sa aiba un rol Tipul motivant cara sa trezeasca interesul pentru oferirea informatiilor si participarea la program.informatiei si a Intocmirea acesteia va trebui sa aiba in vedere: Limbaj inteligibil, expunere de continuturi mesajului conform intereselor femeilor destinatare, utilizarea elementelor motivante: beneficiile participarii (in termeni de ucenicie, dezvoltare profesionala…, gratuitatea serviciului, facilitatile participarii – program de lucru, resurse pentru a facilita compatibilitatea cu responsabilitatile familiale si casnice, etc -. SITUATIA DE PORNIRE METODA DE ACTIONARE Femeile “inactive” nu se afla in circuitele Trebuie sa identificam alte circuite de participare publica utilizate in mod normale de sprijin si promovare a ocuparii obisnuit de femei obiect al programului atat pentru asumarea fortei d emunca sau, ceea ce este responsabilitatilor familiale cat si casnice cat si pentru interesul de identic, dispozitivele de angajare nu participare sociala, ucenicie, relationare cu alte persoane sau pentru primesc femei “inactive”. acoperirea necesitatilor de baza. Personalul serviciilor de ocupare forta de munca va trebui s ase Participarea femeii nu are legatura cu coordoneze pentru a facilita informatiile din program in mod eficient si ocuparea fortei de munca. Actiunile sa motiveze activ femeile ce vor participa la program explicandinformative pot sa nu ajunga la destinatare. avantajele acestei participari. Aceste servicii, in special prin intermediul activitatilor sale, pot conduce femeile la programul de stimulare. Obisnuiesc sa utilizeze canale de informare Trebuie sa identificam si includem in strategia de comunicare mijloacele diferite de cele ale barbatilor, precum si la de informare ce se utilizeaza in mod normal: presa gratuita, programe de ore diferite. radio si televiziune la ore stabilite (matinale, dupa masa…)
 22. 22. Metodologie Solutii pentru RecrutareRevizuirea modului in care se realizeaza recrutarea femeilor in cadrul unuidispozitiv de promovare a ocuparii fortei de munca trebuie sa raspunda,printre altele, urmatoarelor intrebari: Se vor include factorii de gen care produc centralizarea ocuparii fortei de munca a femeilor? Canalele de informare utilizate se folosesc in mod obisnuit de catre femeile care nu frecventeaza circuitele referitoare la ocuparea fortei de munca? Informarea asupra serviciului/programului rezulta atragatoare/de interes pentru femeile care nu fac din ocuparea fortei de munca o prioritate? Ce orientari ar trebui sa se acorde personalului tehnic din cadrul dispozitivelor de promovare a ocuparii fortei de munca pentru a aborda atragerea acestor femei?
 23. 23. Metodologie Evaluare necesitatiPentru a putea realiza o evaluare/un diagonostic initial al situatiei de pornire, este necesar sa se realizezein prealabil o revizuire si o concepere a instrumentelor de culegere a datelor si informatiilor.Atitudinea personalului serviciilor de ocupare a fortei de munca va trebui sa fie empatica dar in special sautilizeze un limbaj apropiat care sa genereze incredere si sa transforme primul contact intr-o discutiedeschisa, conceputa pentru a identifica acea informatie care serveste la localizarea intereselor dvs si agradului de abatere a ocuparii fortei de munca in cadrul propriului proiect de viata. Unele dintreinformatiile ce se vor culege vor fi:• Motivele pentru care angajarea nu este centrul prioritatilor intereselor dvs, dincolo de asumarea traditionala a responsabilitatilor familiale si casnice.• Traiectoria profesionala anterioara si in cazul in care a existat, sa se analizeze in ce a constat si cum ati trait-o – cu interes, satisfactie, drept dezvoltare personala si/sau profesionala, ca mijloc de a relationa cu alte persoane…- si sa estimati in consecinta ce v-a oferit. Analiza va trebui sa o completati cu perceptia pe care o puteti avea in caz de reincadrare: acelasi tip de ocupatie, gasind aceeasi experienta traita (in termeni de satisfactie, dezvoltare, relationare cu alte persoane…) sau alta diferita. In cazul in care un o aveti, trebuie sa identificati ce tip de loc de munca ati cauta, daca are legatura cu tipul de activitate pe care il realizati, cu pregatirea dvs sau locurile d emunca vizate si sa clarificati motivele –program, lejeritate…-.• Identificarea si recunoasterea cunostintelor, abilitatilor si indemanarilor ce pot fi utile in momentul intreprinderii porocesului de cautare a locului de munca.• Analizarea organizarii vietii dvs, atitudinea dvs in fata posibilitatilor de schimb si ocaziile si constrangerile pe care le aveti in acest sens.• Analizarea gradului de coresponsabilitate familiala. Se justifica asumarea responsabilitatilor dvs casnice si familiale sau presiunea familiei afecteaza distantarea dvs de campul muncii?• Gradul invechirii cunostintelor sau a experientei profesionale.Odata culese aceste informatii se va proceda la stabilirea profilului si, pentru aceasta veti fi informat inprofunzime asupra programului si serviciilor specifice conform necesitatilor dvs si se va defini itinerariulin consens cu fiecare utilizator.
 24. 24. Metodologie Solutii pentru Evaluarea NecesitatilorRevizuirea modului in care se realizeaza gazduirea si evaluareautilizatorilor din cadrul unui dispozitiv de promovare a ocuparii fortei demunca trebuie sa raspunda, printre altele, urmatoarelor intrebari: Sunt inclusi factorii de inegalitate a sanselor in obtinerea informatiilor prealabile pentru a cunoaste punctul de plecare in ceea ce priveste accesul la angajare? Uneltele de culegere a informatiilor initiale (interviu de evaluare sau asemanator…), precum si abordarea/concentrarea ce se realizeza la interviu permit culegerea acestor informatii? Ce continuturi ar trebui modificate si dezvoltate la aceste unelte? Ce orientari ar trebui sa se ofere personalului tehnic din cadrul dispozitivelor de promovare o ocuparii fortei de munca pentru a aborda acest prim contact cu femeile in mod relaxat?
 25. 25. Metodologie AsistentaSe refera la toate activitatile pe care le va desfasura serviciul de recrutare forta munca cuutilizatoarea si care ii va permite sa ia decizia pentru incadrarea in activitateaprofesionala. In acelasi mod, se are in vedere si posibilitatea de oferire a altui tip departicipare in programul public, in cazul deciziei de a nu va orienta interesul catre campulmuncii.Activitatile programului trebuie sa includa elemente de analiza care faciliteazareorientarea proiectului de viata concentrat pe mediul casnic si familial catre alte formede participare sociala si profesionala. Este vorba de revizuirea, si dupa caz, concepereaactivitatilor care fac posibila realziarea acestei consideratii. In cazul dispozitivelor depromovare a ocuparii fortei de munca se obisnuieste sau s-ar putea dezvolta pe serviciide orientare a fortei de munca prin intermediul activitatilor de pre-formare.Se va revizui modul de dezvoltare al actiivtatilor de preformare sau similare. Acesteactivitati ar trebui sa prevada un proces de reflectare asupra femeilor care incepand de larealitatea dvs vor descoperi avanatajele ocuparii fortei d emunca, importanta sinecesitatea exercitarii dreptului la angajare si posibilitatile, dificulttaile si solutiile care sepot propune pentru a putea participa la ocuparea fortei de munca.Aceasta consideratie se bazeaza pe: Interese si realitati personale. Prezenta femeilor in societtae. Accesul la ocuparea fortei de munca.
 26. 26. Metodologie Asistenta Se refera la acele aspecte legate de perceptia dvs personala asupra vietii, deInterese si realitati autonomia personala si cum se reflecta aceasta in situatia actuala. Aspectele precum construirea identitatii dvs feminine, perceptia unei personale constiinte autonome, independenta de criteriu in momentul gandirii si trairii vor trebui sa se elaboreze, precum si sa se revizuiasca rolul familiei si al relatiilor afective existente in liberul arbitru propriu si in “dezirabilul societatii”. In definitiv, sa se revizuiasca toti factorii de gen care va afecteaza identitatea, “libertatea de a alege” si proiectul dvs de viata. Se refera la acele aspecte legate de perceptia pe care o aveti asupra Prezenta prezentei si rolului femeilor in societate dincolo de rolul lor in mediul femeii in casnic. Recunoasterea rolului pe care l-au dezoltat femeile si pe care il societate. dezvolta in diverse medii cu participare publica – profesionala, economica, politica, al stiintelor, artelor- si influenta partiicparii acestora la dezvoltarea economica si sociala este fundamentala pentru analizarea contributiilor ce se pot realiza dincolo de mediul casnic si efectele acestora in exercitarea drepturilor. Se refera la acele aspecte legate de cunoastere pe piata muncii: cerinte profesionale, conditii de munca…, precum si analizarea exercitarii dreptului de munca remunerat, motivarea participantelor pentru accesul si pentru ceea ce pot oferi pe piata muncii - cunostinte, abilitati si indemanari-. Este Accesul/accesarea vorba de analizarea modului in care se abordeaza analiza inainte ca toate ocuparii fortei de dispozitivele de angajare sa il realizeze cu persoanele utilizatoare, pentru a munca putea identifica punctul de plecare al itinerariului ce ar trebui sa se urmeze pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca. Aceasta analiza va trebui sa includa factorii de gen care influenteaza motivarea, cunoasterea campului profesional –forma de acces, cerinte profesionale si conditii de munca, si calificare profesionala.
 27. 27. Metodologie Monitorizare si evaluare• Adaptarea si includerea elementelor de culegere si analiza a informatiilor cu privire la procesul desfasurat care sa dezvaluie necesitaile, motivarile, interesele si comportamentul –implicarea, participarea continua, interesul- participantelor care sa favorizeze imbunatatirea interventiei – o mai mare adaptare, luarea in consideratie a aspectelor neanalizate anterior…-.• Conceperea uneltelor si a indicatorilor care sa permita diferentierea sexelor partiicpantilor prin fiecare activitate desfasurata, cu scopul de a cunoaste caror persoane le-au fost destinate aceste activitati si care au beneficiat in mod egal.• Definirea indicatorilor referitor la trecerea inactivitatii profesionale la cea activa.• Vizualizarea rezultatelor interventiei in materie de egalitate a sanselor prin intermediul analizei exhaustive a diversilor indicatori propusi, cu scopul de a corecta interventia in cazul in care nu s-a indeplinit obiectivul egalitatii la noile programe. Informatia permite replanificarea si abordarea interventiei cu masuri specifice care sa faciliteze beneficierea egala, in cazul in care acesta nu se produce si reducerea inegalitatii pe langa difuzarea si cunoasterea eforturilor care se realizeaza in materie de egalitate a sanselor intre barbati si femei.
 28. 28. Metodologie Solutii pentru Monitorizare si EvaluareRevizuirea modului in care se realizeaza monitorizarea si evaluarea unuidispozitiv de promovare a ocuparii fortei de munca pentru a stimulainteresul femeilor de a ocupa un loc de munca, trebuie saraspunda, printre altele, urmatoarelor intrebari: Aduna informatii defalcata pe sexe pentru fiecare dintre activitati? Exista indicatori elaborati din perspectiva genului? Uneltele de culegere a informatiilor permit vizualizarea faptului ca femeile si barbatii beneficiaza in mod egal? Informatiile culese fac posibila analiza contribuirii programului la dezvoltarea principiului egalitatii sanselor intre femei si barbati, sau ceea ce este acelasi lucru, la reducerea inegalitatilor existente la accesul catre ocuparea fortei de munca? Sunt intocmite rapoarte periodice de monitorizare si evaluare continua a indeplinirii obiectivelor de egalitate a sanselor intre femei si barbati? Ce orientari ar trebui sa se ofere personalului tehnic din cadrul dispozitivelor de promovare a ocuparii fortei de munca pentru a aborda egalitatea sanselor la monitorizarea si evaluarea programului/serviciului?
 29. 29. Metodologie Planificare Stabilire obiective, programe activitati si criterii de accesare programe. Pentru aceasta, pornim de la evaluarea si de la obiectivul general pentru acest program: Obiective REDUCEREA DEZECHILIBRULUI COEFICIENTULUI DE SOMAJ IN RANDUL FEMEILOR SI A BARBATILOR SI REDUCEREA INDICELUI DE DIVIZARE A OCUPARII FORTEI DE MUNCA Am stabilit obiectivele specifice pe termen scurt si vor fi exprimate in functie de: • Tipul persoanelor destinatare (femei care doresc sa se angajeze pe activitati masculinizate si femei si barbati someri cu varsta de peste 45 de ani, de exemplu). • Rezultatul interventiei in termeni cantitativi (40 de femei somere angajate in intretinerea sistemelor de comunicatie si 70 de femei in varsta de peste 45 de ani angajate si 20 de barbati d epeste 45 de ani angajati de exemplu)Programe • Vor fi concepute drept instrumente care sa permita atingerea obiectivelor stabilite.activitati • Va trebui sa decida ce actiuni si continuturi vor trebui adresate in esenta femeilor (de exemplu centralizarea ocuparii fortei de munca), in esenta barbatilor (valoarea egalitatii si includerea in mediul ingrijirii, de exemplu) sau ambele in mod simultan (diversificarea optiunilor profesionale fara partinire fata de sexe, de exemplu). • Design-ul acestuia va avea in vedere: atitudine fata de angajare, interese, necesitati, disponibilitate (obiectiva si subiectiva), varsta, nivel de pregatire, perimare, centralitatea ocuparii fortei de munca, auto imagine personala si profesionala, atribuirea cazualitatii asupra situatiei dvs de somaj, cunoasterea pietii muncii, stil si metoda de cautare, motivare (economica si psihologica), grad de definire a obiectivului profesional si echilibru in relatia cost-beneficiu. • Vor fi legate de punctul de plecare in care se afla femeile si barbatii in ceea ce privesteCriterii de ocuparea fortei de munca.acces • Itinerariul va trebui sa faciliteze participarea femeilor oricat de departe ar fi de obtinerea unui loc de munca si poate implica existenta unor resurse de sprijin (atentia catre persoane dependente).
 30. 30. Metodologie Solutii pentru Planificare A se verifica ca programele dispozitivelor de ocupare a fortei de munca QQ mentioneaza in mod expres printre obiective intentia de obtine egalitatea intre femei si barbati. A se verifica ca s-au conceput sau exista activitati specifice pentru femei si pentru barbati, in functie de diferite puncte de plecare, precum activitati mixte cu prezenta inegala a femeilor si barbatilor care sa compenseze dezechilibrele. A se verifica faptul ca toate continuturile planificate au in vedere diversele necesitatiale femeilor si barbatilor. A se controla ca limbajul scris si vizual al documentelor de planificare si al uneltelor de lucru sa nu fie misogin.
 31. 31. Metodologie Recrutare Dezvoltare activitati pentru atragerea publicului destinatar. Canale de Análisis de los espacios y medios de comunicación en los que participan las mujeres. difuzare Informatiile care se furnizeaza in vederea difuzarii serviciului va trebui sa aiba un rol Tipul motivant cara sa trezeasca interesul pentru oferirea informatiilor si participarea la program.informatiilor si Intocmirea acesteia va trebui sa aiba in vedere: Limbaj inteligibil, expunere de continuturi mesajelor conform intereselor femeilor destinatare, utilizarea elementelor motivante: beneficiile participarii (in termeni de ucenicie, dezvoltare profesionala…, gratuitatea serviciului, facilitatile participarii – program de lucru, resurse pentru a facilita compatibilitatea cu responsabilitatile familiale si casnice, etc -.
 32. 32. Metodologie Solutii pentru Recrutare A se verifica daca procesul de comunicare stabilit cu populatia are in vedere diferentele dintre femei si barbati. A se verifica faptul ca la recrutarea prin inregistrarea in baza de date nu se utilizeaza vreo solutie sau vreun criteriu care penalizeaza femeile. A se promova in cadrul echipei de lucru si in consecinta in cadrul dispozitivelor de ocupare a fortei de munca, atitudini active si intentionate pentru sporirea participarii femeilor in cadrul programelor de ocupare a fortei de munca. A se analiza continuturile si forma de comunicare pentru a nu contine trasaturi misogine.
 33. 33. Metodologie AsistentaAceasta functioneaza cu grupul sau grupurile de femei si barbati someri si in randul celorcare trebuie sa lucreze diversele continuturi ale fiecarei activitati ce alcatuiesc unitinerariu, avand grija ca tratarea femeilor si a barbatilor sa fie egala si in consecinta, saaiba un impact pozitiv asupra egalitatii. • A se utiliza instrumente de evaluare cara sa distinga diferentele Evaluare Necesitati dintre barbati si femei, prestand o atentie deosebita la identificarea factorilor de ocupare a fortei de emunca din perspectiva genului/sexelor. • A se revizui documentatia si uneltele in cautare de expresii sau continuturi discriminatorii sau misogine. Ex., imaginile trebuie sa prezinte femei in toate tipurile de activitati, in aceeasi masura ca barbatii, incluzand prezenta acestora in mediul casnic.
 34. 34. Metodologie Asistenta • Inceperea itinerariului printr-o activitate de pre-formare profesionala, cuAcord de acceptare. continuturi pe centralitatea ocuparii fortei de munca in cadrul proiectului de viata. • Activitatea de orientare profesionala, incluzand activitati de diversificare profesionala. • Activitatea de orientare profesionala, incercand sa salveze cunostintele anterioare, actualizandu-le si definind un nou obiectiv profesional. • Activitatea de elaborare a strategiilor de cautare a fortei de munca asigurand resurse pentru a depasi neincrederea angajatorilor in fata disponibilitatii si performantei feminine. • Activitatea de intermediere in care se negociaza contractarea personalizata si care poate incepe cu o perioada de practica urmata de un angajament de angajare. • Activitatea de pregatire profesionala, prestand o deosebita atentie ca atitudinea didactica si resursele si instrumentele didactice sa nu fie misogine. • Activitatea de informare prestand atentie pentru a reduce sau elimina viziunea stereotipa a angajatorilor cu privire la performanta femeilor. • Definirea diverselor etape pentru femei, atat in ceea ce priveste actiunile cat si continuturile sau durata dupa cum va fi necesar.
 35. 35. Metodologie Asistenta • Continuarea studiului pentru dezvltareaDezvoltarea si implementarea fiecarei activitati • Studierea avantajelor independentei capacitatii de negociere si transformarea Orientare economice la femei. mediului familial si apropiat in aliatul alegerii si • Studierea centralitatii ocuparii fortei al desfasurraii unei activitati traditional de munca ca generator de Intermediere masculina. independenta pentru femei. • La gestionarea locurilor de munca, va trebui sa • In ceea ce priveste barbatii, studierea se trimita in prealabil si ca actiune dedicarii ingrijirii ca aspect generator pozitiva, candidatira femeilor care au trecut de autonomie personala. printr-un proces de luare a deciziilor si abilitate • Recapatarea cunostintelor si a abilittailor dezvioltate in domeniul pentru a desfasura activitati masculinizate. casnic transferabile mediului • Demonstrarea in fata angajatorilor ca exista profesional si revalorizarea acestora deja femei in aceasta profesie in aceasta fata de barbati pentru a si le asuma. profesie prin brosuri sau clipuri video sau alte instrumente cu impact vizual. Femeile rezulta a fi la fel de eficiente in activitatea profesionala precum barbatii. • Lucrul in paralel cu formarea profesionala, consolidarea alegerii facute, prin intermediul unei analize cost-beneficiu. Formare • Formarea personalului didactic pentru a evita ca personalul didactic sa provoace un abandon sau sa emita judecati impotriva prezentei femeilor in aceasta actiivtate profesionala. • Utilizarea textelor, filmelor, clipurilor video care sa prezinte femei care realizeaza activitati in care se perfectioneaza. • Personal didactic pregtait si capabil sa arate referinte feminine referitoare la continutul activitatii didactice. • Studierea ooganizarii in detaliu a timpului si a Strategii pentru angajare • Activitati de organizare a timpului. simularilor de negociere de timp fata de • Activitati referitoare la avantajele mediul inconjurator de coexistenta. responsabilitatii familiale. • Analizarea corespunzatoare a gradului de Preformare • Activitati referitoare la interesele care disponibilitate si centralitate a ocuparii fortei includ diversificarea profesionala. de munca in priectul dvs de viata penytru a • Concepereea consideratiilor legate de identifica in mod clar care sunt barierele reale rolul dezechilibrului de gen la pentru a va gasi un loc de munca. selectarea profesionala. Analizarea • Demonstrarea gradului ridicat de performanta responsabilitatea persoanelor care se a femeilor conform multor studii actuale, in ocupa de ocupare a fortei de munca special in posturile cu raspundere mare ca o de a alege femei si barbati, cu ajutorul consecinta a interiorizarii necesitatii dvs de a recomandarilor acestora. demonstra in plus.
 36. 36. Metodologie Monitorizare si evaluareSe poate realiza prin sesiuni individuale urmarind o agenda in consens cupersoana somera sau prin sesiuni de grup in care se studiaza unele aspectecare rezulta mai dificile in procesul de comunicare cu angajatorul. In cadrulacestor sesiuni cu femeile, vor trebui sa se consolideze strategiile denegociere si ansamblul de argumente cu privire la aspectele pozitiverezultate din socializarea feminina si desfasurare traditionala a activitatiicasnice.• Analizarea gradului de posesie al urmatoarelor abilitati, rezultate din socializarea feminina: ascultare activa, spirit de observatie, intuitie, autodisciplina, responsabilitate, flexibilitate, adapta bilitate, empatie.• Noua reorganziare a timpului in mediul familial, delegare activittai catre mmebrii familiei, negociere zi de lucru pe obiective, utilizare infrastructuri sau servicii de sprijin.
 37. 37. Metodologie Solutii pentru Asistenta Analizarea impreuna cu echipa de lucru a aspectelor care diferentiaza femeile de barbati la ocuparea fortei de munca. Prezentarea echipei de lucru al impactului negativ asupra femeilor si egalitatii al faptului de a trata femeile conform acelorasi criterii, actiuni si continuturi ca barbatii. Sensibilizarea echipei de lucru asupra rolului continuu al inegalitatilor pe care il joaca cei ce se ocupa cu recrutarea fortei de munca prin intermediul conceptiilor lor stereotipe. Exemplificare prin practici discriminatorii impotriva femeilor privind rolul personalului in sustinerea genurilor/sexelor. Analizarea continuturilor si forma de comunicare pentru a nu contine trasaturi misogine. Analizarea impreuna cu echipa de lucru forma de stabilire a relatiilor impreuna cu angajatorul pentru a nu atribui sex/gen profesiilor. Eradicarea discursurilor care atribuie femeilor vina in legatura cu propria dvs situatie ca si cum mediul social nu ar avea nici o influenta.
 38. 38. Metodologie PlanificareStabilire obiective, programe activitati si criterii de accesare programe.Obiective Pentru aceasta plecam de la evaluarea si de la obiectivul general pentru acest program: IMBUNATATIREA OCUPARII FORTEI DEMUNCA A FEMEILOR PRIN CREAREA DE COMPANII SI IMBUNATATIREA CONCURENTEI ANTREPRENORIALE A FEMEILOR Stabilim obiectivele specifice pe termen scurt si vor fi exprimate in functie de: • Tipul persoanelor destinatare (femei cu idei de afaceri intre 25 si 45 de ani cu un nivel de studii mediu superior, de exemplu). • Rezultatul interventiei in termeni cantitativi (200 femei care vor participa la actiuni care sa dezvolte spiritul intreprinzator si cel putin 10% care sa fi creat o afacere, de exemplu). Programe Aceasta vor fi concepute ca instrumente care sa permita atingerea obiectivelor stabilite. activitati Design-ul va avea in vedere urmatoarele: • Caracteristicile si profilul femeilor destinatare/tinta: atitudine fata de auto-angajare (persoana independenta), interese, necesitati, experiente anterioare, preocupari… • Includerea continuturilor pentru a consolida respectul de sine si siguranta persoanei intreprinzatoare, profitand de receptivitatea dvs fata de invatare si schimbari. Programarea in cadrul continuturilor de asistenta a dezvoltarii abilitatilor d enegociere si comunicare. Programe continute pentru analizarea diversificarii ideilor de negociere unde exista mai multe oportunitati . Se va lucru cu trei profiluri de femei:Criterii de acces • Femei cu preocupari sau motivatie pentru a intreprinde, dar care nu au idee despre afaceri • Femei cu idei de afaceri • Femei care au o activitate antreprenoriala si doresc o competitie mai buna pe piata.
 39. 39. Metodologie Solutii pentru Planificare A se verifica daca procesul de comunicare stabilit cu QQ populatia are in vedere diferentele dintre femei si barbati. A se verifica faptul ca la recrutarea prin inregistrarea in baza de date nu se utilizeaza vreo solutie sau vreun criteriu care penalizeaza femeile. A se promova in cadrul echipei de lucru si in consecinta in cadrul dispozitivelor de ocupare a fortei de munca, atitudini active si intentionate pentru sporirea participarii femeilor in cadrul programelor de ocupare a fortei de munca. A se analiza continuturile si forma de comunicare pentru a nu contine trasaturi misogine.
 40. 40. Metodologie Recrutare Dezvoltare activitati pentru atragerea publicului destinatar Resurse de Sunt toate acele, impreuna cu serviciile publice de ocupare a fortei de munca, asociatii recrutare comune, de femei, centre culturale, educative, de agrement, sportive…, servicii sociale, consiliere- care se utilizeaza de obicei de catre femeile obiect al acestui program atat prin asumarea responsabilitatilor familiale si casnice cat si prin interesul participarii sociale a acestora, ucenicie, relationarea cu alte persoane, etc. Aceste resurse joaca un rol esential pentru facilitarea informatiilor si difuzarea programului cat si pentru motivarea si conducereea femeilor catre programul de creare si consolidare a companiilor. Resurse de Se refera la acele entitati publice si private (asociatii de exemplu) care dezvolta programe de sprijin promovare a ocuparii fortei de munca si care abordeaza diferite etape de incadrare in itinerariu munca (informare si orientare profesionala, intermediere, motivare pentru creare incadrare in intreprinderi…), precum si la acele activitati care pot consolida constituirea companiilor pe munca prin piata (seminarii pentru dezvoltare abilitati, seminarii cu privire la formele intermediul juridice, comercializarea si internationalizarea IMM-urilor, negociere…). activitatiiantreprenorial Se va urmari realizarea sinergiilor oferite de mediu pentru a asista femeile de la accesarea programului pana cand reusesc sa puna in miscare o afacere sau sa imbunatateasca e competitia antreprenoriala. Canale de Analizarea spatiilor si mijloacelor de comunicare la care participa femeile. difuzare Tip de • Rol motivant pentru a trezi interesul prin o mai mare furnizare a informatiilor si informatii si participarea la program mesaje • Utilizarea limbajului si a imaginii nediscriminatorii fara de gen. • Limbaj inteligibil. • Expunere de continuturi conform intereselor femeilor tinta. • Utilizarea elementelor motivatoare: avanatajele participarii (in termeni de invatare, dezvoltare personala…), gratuitate, facilitati de participare prin punerea la dispozitie a resurselor pentru a facilita compatibilitatea cu responsabilitatile familiale si casnice, etc.
 41. 41. Metodologie Solutii pentru RecrutareRevizuirea modului in care se realizeaza recrutarea femeilor in cadrul unuidispozitiv de promovare a ocuparii fortei de munca pentru a stimulainteresul femeilor de a ocupa un loc de munca, trebuie saraspunda, printre altele, urmatoarelor intrebari: Sunt inclusi factorii de gen care influenteaza centralitatea ocuparii fortei de munca a femeilor? Canalele de informare utilizate sunt de obicei folosite de catre femei care nu frecventeaza circuitele relationate cu ocuparea fortei de munca? Informatiile asupra serviciului/programului rezulta a fi atragatoare/de interes pentru femeile care nu au ca prioritate principala ocuparea fortei de munca? Ce orientari ar trebui sa se ofere personalului tehnic din cadrul dispozitivelor de promovare a ocuparii fortei de munca pentru a aborda recrutarea acestor femei?
 42. 42. Metodologie AsistentaSe refera la toate activitatile care alcatuiesc desfasurarea itinerariului pe careutilizatoarea programului va trebui sa il realizeze pentru a lua decizia cu privire la accesulactivitatii profesionale pe cont propriu.Se propun trei axe de asistenta: La crearea companiei. La punerea in functiune a afacerii La consolidarea antreprenoriala. La finantare, in mod transversal.
 43. 43. Metodologie Asistenta LA CREAREA COMPANIEI. Evaluarea ideii de a intreprindeDISPONIBILITATE• Analizarea disponibilitatii temporare deoarece activitatea pe cont propriu necesita o dedicare mai mare de timp.• Analiza asupra implicarii si exigentelor acestei optiuni de angajare in ceea ce priveste dezvoltarea dvs profesionala si personala.• Exercitii de organizare a timpului.• Exercitii de negociere cu mediul familial pentru a dispune de timp.DEFINIREA PROFILULUI PERSOANEI INTREPRINZATOARE• Extrageti aspectele pozitive ale socializarii feminine, recunoscand in acest mod abilitatile si indemanarile generate la realizarea sarcinilor din spatiul familial sau casnic (gandire in retea, rezistenta la frustrari/stres, capacitate de administrare si gestionare a banilor “putini”, capacitate de a stabili retele de sprijin...).• Pentru a realiza aceasta evaluare se vor aplica tehnici de vizualizare (DAPO, schema profil).• Realizati o paralela intre asemanarile de management a unei unitati familiale si o companie (relatii cu furnizorii-piata-, gestionarea resurselor umane – atentia catre persoanele care o alcatuiesc- organizare resurse productive –intretinere a infrastructurii-, etc.)
 44. 44. Metodologie Asistenta LA CREAREA COMPANIEI. Evaluarea ideii de a intreprindeANALIZAREA MOTIVATIILOR• Incercati ca aceasta motivare sa fie inradacinata in propriul dvs proiect de viata si nu in salariul suplimentar a altor persoane din familia dvs.• Analizati diversele motivatii care conduc femeile si barbatii la dorinta de a intreprinde.• Sprijiniti motivarea dorintei de autonomie si independenta.• Analizati referintele familiale pentru a incerca sa identificati daca exista cineva legat de activitatea pe cont propriu.• Observati, in caz de mostenire de familie, ca exista o concordanta intre dorintele si asteptarile persoanei intreprinzatoare in scop de afacere. Identificati riscul de a nu risca. Ce se pierde si ce se castiga la crearea propriei afaceri.GENERAREA IDEILOR PENTRU A INTREPRINDE• Realizati idei inovatoare, avand in vedere ca trebuie sa eliminati stereotipurile de gen. De exemplu, sa observati oportunitatile de afaceri referitoare la dezvoltarea tehnologica (intretinerea calculatoarelor si a retelelor).• Indrumarea diversificarii la alegerea si propunerea unei viitoare afaceri prin intermediul analizei avantajelor de a intreprinde o activitate traditional masculina.• In cazul in care ideea este in mod obisnuit feminina, cautati proceduri de dezvoltare inovatoare si distincte fata de cele generalizate pe piata.
 45. 45. Metodologie Asistenta LA CREAREA COMPANIEI. Evaluarea ideii de a intreprindeALEGEREA IDEII DE AFACERE• Analiza cost-beneficiu, asumandu-va riscurile prin exemple concludente (faceti un inprumut ipotecar pentru a va cumpara masina sau casa si un sunttei capabila sa faceti acelasi lucru cu un mijloc de viata, de exemplu).• Identificati si estimati corelationarea dintre cunostintele neatestate (de exemplu atentia distributiva sau capacitatea de a realiza mai multe lucruri in acelasi timp) si exigentele pe care le presupune ideea de afacere.• Identificati dorintele, potentialurile si barierele personale in fata activitatii intreprinzatoare si ideea pe care se va baza activitatea mentionata.• Observati locurile goale de pe piata care sunt foarte putin exploatate in sectoarele in dezvoltare chiar daca se considera mai putin feminine.LUAREA DECIZIEI• Activitati de consolidare pozitiva fata de capacitatea de a intreprinde, de exemplu demonstrand punctele forte ale profilului dvs drept persoana intreprinzatoare.• Transformati factorii de risc in factori de succes prin intermediul prezentarii de femei referinta, mecanisme publice de sprijin.• Aratati ca administrarea unei unitati familiale implica asumarea unui risc continuu si inca unul de succes.• Informati-va in legatura cu sistemele de acordare atentie persoane dependente.• Observati sprijinul si resursele existente in restul itinerariului de creare companii.
 46. 46. Metodologie Asistenta LA CREAREA COMPANIILOR. Analizati ideea de AfacereEVALUATI IDEEA DE AFACERE• Analizati generarea de resurse personale pentru a pute acunoaste si interpreta tendintele pietii. Furnizati informatii despre resursele de informare asupra viitoarei dvs idei de afacere.• Analizati cu persoana intreprinzatoare cheia analizei asupra realitatii socioeconomice la nivelul dvs de cunostinte.ANALIZA SPECIFICA PRODUSULUI SAU SERVICIULUI• Va trebui sa se lucreze cu persoana intreprinzatoare in ceea ce priveste acceptare a provocarii de a intreprinde o afacere pe cont propriu si nu de a vedea produsul sau serviciul drept ceva static care serveste pentru obtinerea vreunui venit ci de a observa cresterea potentiala a produsului pentru ca intreprinderea sa apara cu o dimensiune mai mare decat cea normala (la femei) si sa poata concura cu posibilitati de succes in sectorul productiv.• Se va consolida increderea de sine prin intermediul analizei de situatii in care s-a riscat si s-a atins obiectivul.• Se vor prezenta experiente de succes in aceeasi sfera a ideii de afacere a persoanei intreprinzatoare.
 47. 47. Metodologie Asistenta CREAREA COMPANIEI. Analiza prefezabilitatii• Este necesar a se analiza ideea de afacere, neecsitatile pe care le acopera, tipul de clientela careia i se adreseaza, amplasarea afacerii, caracteristicile concurentei.• Va trebui sa se prezinte obstacolele sau barierele invizibile pe care furnizorii si clientii le pot declara in cazul in care afacerea apartine unui sector masculinizat (vanzare utilaje de constructie, de exemplu) si sa se analizeze strategiile de comunicare cu clientii si furnizorii din acest sector.• A se realiza simulari intr-o aula in ceea ce priveste asumarea riscurilor intrinsece actiunii de a intreprinde. Demonstrarea inca o data ca a nu risca este un risc.• Se poate initia un proces de mentorizare in care coordonatoarea va fi avut o parcurgere antreprenoriala similara si sa poata furniza piste si indrumari persoanei intreprinzatoare.• A se indruma utilizatoarea catre acele locuri unde poate obtine aceste informatii.• Se va incerca pe langa acestea sa se puna la dispozitie toate informatiile referitoare la resursele care exista in localitatea sau zona geografica unde se va situa viitoarea afacere care sa faciliteze concilierea vietii familiale cu activitatea antreprenoriala.
 48. 48. Metodología Asistenta LA PUNEREA IN APLICARE A AFACERII Planul companiei• Se vor studia actiivtatile de conducere si autorizare, de conducere activa de idei si proiecte dar in special consolidand increderea in sine in ceea ce priveste decizia luata.• Consolidarea increderii de sine prin explicitarea punctelor forte si reducerea impactului punctelor slabe.• Analizati sprijinul din mediul apropiat pentru a dezvolta reteaua sociala de sprijin a persoanei intreprinzatoare, pentru afacilita promovarea afacerii dvs din primele momente.• Propuneti exemple concrete de femei de afaceri cat si acele experiente de succes sau viabile in timp.
 49. 49. Metodologie Asistenta LA PUNEREA IN APLICARE A AFACERII Planul companieiINTOCMIREA PLANULUI DE FEZABILITATE• Se va studia pozitivismul si se vor enumera toate acele aspecte pozitive ale profilului competitional feminin.• Se va analiza relatia cu banii si daca ii veti simti ca fiind ai dvs sau legati de supravietuirea familiala.• Aratati ca unitate ade convietuire nu este doar responsabilitatea femeii.• Asumarea perceptiei ca este posibil sa va indatorati fara sa va ruinati si ca acest luctru se realizeaza foarte des (ipoteci, credite pentru masina, cumparaturi electrocasnice...).• Analizarea capacitatii de negociere cu banci si furnizori. Aratati faptul ca studiile demonstreaza ca delictele in randul femeilor este mult mai mic decat in randul barbatilor.• Facilitarea informatiilor despre programe, subventii, instrumente financiare si toate acele elemente care sa faciliteze crearea intreprinderilor conduse de femei.• Se va acorda o atentie deosebita faptului ca femeile dobandesc vocabularul care le va permite sa comunice cu investitorii (contabilitate primara, vocabular financiar sau tehnic, tipuri de coeficient de performanta/rentablitate etc.).
 50. 50. Metodologie Asistenta LA PUNEREA IN APLICARE A AFACERII Planul companieiAMPLASAREA SI INVESTITIILE COMPANIEI• Planificati o activitate pozitiva care sa implice faptul ca un procentaj mai mare de crescataorii sa fie pentru afacerile ale caror proprietati sa fie femei.• Se va analiza daca proiectul antreprenorial este probabil sa primeasca vreun tip de suport sau subventie din partea organelor publice sau private.• Se va analiza relatia cu banii si daca ii veti simti ca fiind ai dvs sau legati de supravietuirea familiala .ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL ANTREPRENORIAL• Pe langa reconsolidarea abilitatilor, indemanarilor si capacitatilor obtinute de-a lungul vietii, se va analiza in detaliu calitatea de lider si luarea deciziilor.• Se va aminti faptul ca exista diferente intre exercitarea de catre femei si barbati a functiilor de conducere. La fel ca si in mediul privat si familial, succesul organizatiilor depinde in mare parte de capacitatea dvs de a le conduce pentru a motiva si implica personalul colaborator in atingerea obiectivelor companiei.• Estimarea profilului care provine din socializarea diferita a femeilor, capacitatea de gandire in retea pe care o avem si cum este pozitiv acest lucru in activitatea profesionala.• Viitoarea antreprenoare va fi incurajata prin invatare sa gestioneze o afacere desi in multe ocazii figura managerului si a angajatei sunt prezente in una si aceeasi persoana.• Consolidarea perceptiei de ansamblu si globalitate necesare punerii in aplicare a afacerii.
 51. 51. Metodologie Asistenta LA PUNEREA IN APLICARE A AFACERII Solutionare administrativa.• Va trebui sa se realizeze asistenta in aceasta etapa finala cu scopul de a consolida siguranta si increderea persoanelor intreprinzatoare, solutionand dubiile rezultate din orice aspect juridic, legal sau economic. Acesta se va sprijini pe finalizarea documentelor si pe supravegherea acestora insa cu obligarea ca aceste formalitati sa le realizeze peroana intreprinzatoare pentru a genera propriile resurse si sa nu se transforme in dependenta de dispositiv.• Realizati sesiuni de asistenta pentru orele de intrare si iesire din camine, azile etc pentru a obliga la negocierea cu mediul si la solutionarea problemei de timp.
 52. 52. Metodologie Asistenta LA CONSOLIDAREA ANTREPRENORIALA• Insusirea unor valori pozitive ale socializarii masculine (dorinta de dezvoltare, orientare catre succes) in cadrul unui plan de inovare in acele companii conduse de femei care ocupa un loc pe piata in mod traditional feminin, incercand sa dobanditi un profil cu oportunitati de afaceri mai mari.• Elaborarea unui plan de mentorizare pentru a sprijini dezvoltarea prin intermediul femeilor mentor. Participarea la retelele de femei antreprenoare pentru a dezvolta structuri de cooperare pentru productie (puncte de cumparaturi, servicii comune etc).• Actiuni pozitive de ajutor si subventii pentru companiile conduse de femei care pretind ca isi dezvolta afacerea (modernizare, contractare, internationalizare)• Se va aborda apropierea de economia sociala drept formula pentru dezvoltarea noilor modele de intreprinderi. Evidentierea acestor experiente de femei in cazul in care acestea isi demonstreaza “know-how” personal incepand de la competentele si indemanarile competitionale care impreuna cu modalitatile juridice ale economiei sociale (cooperative cu activitate in asociatie, de ex) se manifesta ca practici de succes si reflecta o forma distincta de concurenta.• Observati prezenta femeilor in sectoarele productive prin intermediul realizarii unui folder cu servicii sau banca, cu idei inovatoare si produse ale companiilor conduse de femei (retele sectoriale).
 53. 53. Metodología Asistenta LA CONSOLIDAREA ANTREPRENORIALA• Insusirea unor valori pozitive ale socializarii masculine (dorinta de dezvoltare, orientare catre succes).• Dezvoltarea in cadrul unui plan de inovare in acele companii conduse de femei care ocupa un loc pe piata in mod traditional feminin, incercand sa dobandeasca un profil cu oportunitati de afaceri mai mari.• Elaborarea unui plan de mentorizare pentru a sprijini dezvoltarea prin intermediul femeilor mentor. Participarea la retelele de femei antreprenoare pentru a dezvolta structuri de cooperare pentru productie (puncte de cumparaturi, servicii comune etc).• Actiuni pozitive de ajutor si subventii pentru companiile conduse de femei care pretind ca isi dezvolta afacerea (modernizare, contractare, internationalizare).• Se va aborda apropierea de economia sociala drept formula pentru dezvoltarea noilor modele de intreprinderi. Evidentierea acestor experiente de femei in cazul in care acestea isi demonstreaza “know-how” personal incepand de la competentele si indemanarile competitionale care impreuna cu modalitatile juridice ale economiei sociale (cooperative cu activitate in asociatie, de ex) se manifesta ca practici de succes si reflecta o forma distincta de concurenta.• Observati prezenta femeilor in sectoarele productive prin intermediul realizarii unui folder cu servicii sau banca, cu idei inovatoare si produse ale companiilor conduse de femei (retele sectoriale).
 54. 54. Metodología Asistenta LA FINANTARE• Elaborarea materialelor de uz autodidactic unde se realizeaza in mod pedagogic abordarea acestor aspecte, a necesitatilor antreprenoriale ale femeilor.• Realizarea campaniilor de constientizare si informare.• Promovarea imbunatatirilor in procesele de negociere bancare cu scopul producerii sinergiilor intre personalul din acest sector si femeile antreprenoare si intreprinzatoare si cresterii credibilitatii ale proiectelor si initiativelor antreprenoriale ale acestora.• Includerea in norme a dispozitiilor care au in vedere caracteristicile intreprinzatoare ale femeilor.• Consolidarea intreprinderilor mici conduse de femei, subventionand cheltuielile si investitiile necesare pentru a realiza actiuni care sa contribuie la consolidarea si imbunatatirea activitatii antreprenoriale.• Aprecierea acelor proiecte pe care le intreprind femeile si care se refera la sectoarele productive traditional feminine si care sa fie viabile.• Punerea in aplicare a liniei de microcredite pentru femei. Cautarea altor formule financiare in care, de exemplu sa fie implicata reteaua privata de investitie.• Actiuni pozitive pentru vizualizarea activitatii femeilor in acest domeniu: Premii pentru activitatea antreprenoriala si intreprinzatoare a femeilor cu scopul de a observa activitatea economica a acestora cat si contributia lor la dezvoltarea economica si sociala din zona.
 55. 55. Metodologie Monitorizarea desfasurarii itinerariuluiSe poate realiza prin sesiuni individuale urmarind o agenda inconsens cu persoana somera sau prin sesiuni de grup in carese studiaza unele aspecte care rezulta mai dificile in procesulde comunicare cu angajatorul. In cadrul acestor sesiuni cufemeile, vor trebui sa se consolideze strategiile de negocieresi ansamblul de argumente cu privire la aspectele pozitiverezultate din socializarea feminina si desfasurare traditionalaa activitatii casnice.
 56. 56. Factorii critici de succes pentru aplicarea acestui ghid O buna contextualizare a mediului profesional de interventie si a legislatiei de egalitate a sanselor in vigoare. Pregatirea profesionala in Egalitatea Sanselor intre barbati si femei a tuturor agentilor, permitandu-le revizuirea si elaborarea de continuturi, a uneltelor si metodologiilor de lucru din perspectiva genului. Abordarea si sustinerea explicita din partea fiecarei si a tuturor persoanelor superioare ierarhic persoanelor care sunt la nivelul de operare. Implicarea tuturor agentilor participanti de la inceputul procesului pentru a profita la maxim de experienta lor profesionala si pentru integrarea progresiva a conceptelor si obiectivelor referitoare la egalitatea genurilor. Stabilirea Echipei de Lucru drept referinta in materie de egalitate in cadrul structurilor participante si drept echipa specializata in asistenta in cadrul companiilor de ocupare a fortei de munca, centrelor educative sau companiilor. Experimentarea metodologiei care va permite sa va planificati in mod coordonat pentru a atinge obiectivele in materie de egalitate a sanselor, obtinand prin aceasta rezultate mai bun, motivarea si aprecierea lucrului in echipa, atat la locul de munca cat si in diverse entitati. Oportunitatea pe care o ofera aceasta dinamica de a crea retele de coordonare intre entitatile care lucreaza in domeniul politicii de ocupare a fortei de munca si educatie din aceeasi zona. In acest fel se divid obiectivele celor implicati cat si diversele moduri de operare ale companiilor si ale persoanelor participante, generand o reorganizare a resurselor publice.
 57. 57. Ghid pentru integrarea principiului Egalitatii de Sanse intre barbati si femei in cadrul programului de ocupare a fortei de munca Proiectul e-Ocupare http://www.e.ocupare.ro

×