Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

003 Indrumar afaceri plan de afacere a unei idei antreprenoriale

1,442 views

Published on

Indrumar afaceri Plan de afacere a unei idei antreprenoriale

 • Be the first to comment

003 Indrumar afaceri plan de afacere a unei idei antreprenoriale

 1. 1. Punerea in aplicare a ideii antreprenoriale:Plan de Afacere
 2. 2. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocuparePlanul de Afacere este de mare utilitate pentru tine care ai decis sa iti incepiaventura de a-ti face propria afacere, deoarece iti va servi la: Verificarea Document viabilitatii riguros de tehnice si viabilitate in fata Inainte de a continua, se recomanda sa citesti economice a entittailor inainte materialul initiativei tale bancare “Psihanaliza unui bun intreprinzator” Cerinta de baza Carte de vizita de adaugat pentru pentru potentialii Administratiile ascoiati sau care acorda clienti subventii
 3. 3. Spatiu virtual pentrupromovarea masurilor active de ocupare Planul de Afacere va cuprinde urmatoarele capitole: • Promotorii • Autorizarea functionarii companiei • Activitatea • Piata • Domeniul • Plan de marketing • Plan de productie • Plan de organizare si resurse umane • Plan de investitie si plan de finantare • Plan de trezorerie • Bilantul situatiei financiare
 4. 4. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Se descriu pe scurt datele personale si profesionale ale promotorului sau promotorilor. DATE PERSONALE Nume si Prenume: ______________________________________________ Adresa: ______________________________________________________ Vartsa:Promotori __________________________________________________________ Telefon: _______________________________________________________ DATE PROFESIONALE Studii: ____________________________________________ Pregatire suplimentara: ________________________________________ Experienta profesionala: ___________________________________________ Experienta, formare sau cunostinte referitoare la sectorul antreprenorial in care se va incepe activitatea: __________________________
 5. 5. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Se descriu pe scurt datele referitoare la aspectele legale ale companiei. Forma juridica: __________________________________________________ Identificare Fiscala companie:__________________________________ Domiciliu Social: _________________________________________________Autorizareafunctionarii Capital Social: ___________________________________________________ firmei Nr. asociati: ____________________________________________________ Nr. angajati: _______________________________________________ Epigraf impozite aplicabile: ______________________________________ Permise si autorizatii necesare: _____________________________________
 6. 6. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Se va descrie produsul sau serviciul precum si activitatea antreprenoriala cat mai clar posibil, subliniind acele aspecte care ne diferentiaza produsul sau serviciul. Descriere scurta si precisa a activitatii antreprenoriale ce se va desfasura:______________________________________________________Activitatea Descriere produselor sau serviciilor: ______________________________ Utilitatea produsului sau serviciului: ____________________________________ Publicul destinatar (target): _______________________________________ Elemente de departajare si/sau inovatoare ale produsului sau serviciului (plus de valoare): _______________________________________________________
 7. 7. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Se va descrie piata pe care se va desfasura proiectul nostru antreprenorial: clienti, competenta, furnizori si locatie. CLIENTI: Definitie si caracteristici ale potentialilor clienti: _____________________ Sex: __________________________________________________________ Varsta: __________________________________________________________ Volumul consumului obisnuit: _____________________________________________Piata (I) Locatie: ____________________________________________________ COMPETENTA: Identificare competitori: __________________________________ Localizare: ______________________________________________________ Caracteristici ale societatilor din domeniu: ____________________________ Caracteristici ale produsului/serviciului: ______________________________ Pret: _________________________________________________________ Sistem si conditii de vanzare si distributie: _________________________ Noi posibili competitori: _____________________________________
 8. 8. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Se va descrie piata in care se va realiza proiectul nostru antreprenorial: clienti, competenta, furnizori si locatie. FURNIZORI Identificare: ___________________________________________________ Locatie: ______________________________________________________ Gama de produse disponibile: ____________________________________ Forma de distributie: ____________________________________________ Calitate:Piata (II) ________________________________________________________ Pret: _________________________________________________________ Forma si termene de plata: ___________________________________________ LOCATIE Locatia societatii: __________________________________________ Motivele situarii in aceasta zona: ________________________________
 9. 9. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Se va descrie domeniul in care se va desfasura proiectul nostru antreprenorial: caracteristici al sectorului de activitate, aspecte economice si politice ce ne pot afecta afacerea… Analiza sectorului in care ne vom desfasura activitatea: _______________________________________________________________Domeniul Tendinte politice, economice, legale si/sau demografice si repercursiunea asupra afacerii: ______________________________________________ Analiza punctelor esentiale si slabe ale firmei: _______________________________________________________________ Posibile oportunitati si amenintari viitoare: ___________________________
 10. 10. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Una dintre cheile afacerii noastre vor fi imaginea si pozitionarea prin promovare, vanzare si distributie a produsului/serviciului. Acest lucru presupune elaborarea unui Plan de Marketing in care se grupeaza strategiile comerciale de urmat. • Politica Comerciala si de Comunicare a produsului sau serviciului: • Actiuni precise ce se vor desfasura si devize: _________ • Denumirea firmei: _____________________________________ • Imaginea corporativa: ______________________________________ • Denumire comerciala sau marca:_____________________________ • Pagina web: ______________________________________________Marketing • Prezenta pe retelele de socializare:____________________________ • Actiuni publicitare specifice promovarii produsului sau serviciului: Plan de ______________________________________________________________ • Pretul produselor sau serviciilor: ________________________________ • Prevedere reduceri, preturi speciale, segmentare de preturi pe tipul de clientela: ________________________________________ • Prognoza vanzari pe sezon: ____________________________ •Strategiea distributiei. Canale de distributie: ____________________ • Detalii despre produsul de sezon: __________________ • Forme si termene de incasare: ___________________________________
 11. 11. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Un capitol important in cadrul Planului de Afacere este Planul de Productie, in care se descrie procesul de fabricatie al produselor sau se elaboreaza sau presteaza servicii . Capacitatea de productie a firmei: _____________________________ Etapele procesului de fabricatie al produsului/prestarea serviciului: _______________________________________________________Productie Timpul alocat pentru obtinerea produsului sau serviciului: _______________ Plan de Posibile subcontractari a unei dintre etapele procesului de productie: _______________________________________________________________ Achizitii de materii prime: ______________________________ Depozitare (unde, cand si cat): ___________________________ Planuri prevazute de control al calitatii : _______________________________
 12. 12. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare In acest capitol va trebui sa definesti, organizezi si planifici functiile si atributiile ce se vor desfasura in cadrul companiei tale, precum si numarul de persoane pe care le consideri necesare. Organigrama prevazuta conform zonei de responsabilitate: ________________Plan de Organizaresi Resurse Umane Functii si sarcini ale promotorilor: _______________________________ Numar necesar de angajati (profil si functii): _______________ Personalul ce se va angaja (recrutare, modalitate de angajare): _____________ Costul personalului salariat: ______________________________________ Managementul talentului: ______________________________________________ Angare indirecta: ________________________________________________ Evaluare riscuri: ____________________________________________ Plan de Prevenire: ______________________________________________
 13. 13. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare In acest capitol va trebui sa descrii si sa estimezi spatiul, renovarea acestuia cat si activele fixe (utilaje, mobilier, elemente de transport, etc.) ce vor fi necesare pentru a incepe activitatea, precum si cheltuielile obligatorii de realizat. • Terenuri si urbanizari (in cazul in care sunt necesare): _________________ • Constructii (proiect, autorizatie, constructie): ________________________Plan de Investitie • Echipamente, instalatii (caracteristici descriptive, companii furnizoare, forma si termene de plata): __________________________________________ • Mobilier (caracteristici descriptive): _____________________________ • Alte imobilizari necorporale (proprietate industriala, I+D, depozite si finante, aplicatii informatice…): _______________________________________ • Cheltuieli de punere in aplicare, constituire si prima unitate (calatorii, publicitate, autorizatie de deschidere…): _________________________________
 14. 14. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare In acest capitol se detaliaza sursele de finantare pentru a face fata investitiilor initiale. Resurse proprii.Plan de Finantare Aport in numerar: __________________________________________ Aport in natura: ________________________________________ Resurse externe. Imprumuturi: _____________________________________________________ Creditos: _______________________________________________________ Altele: _________________________________________________________
 15. 15. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Planul de Trezorerie te va ajuta sa iti organizezi situatia financiara a afacerii. Una este sa cumperi sau sa vinzi si alta foarte diferita sa incasezi si sa platesti. Daca doresti sa asiguri solvabilitatea afaceri, nu scapa din vedere aceste aspecte. Prognoza Trezorreie. • Incasari: SALARIU = INCASARE – PLATI • disponibil de numerarPlan de Trezorerie • prin vanzari • din subventii • altele • Plati: • furnizori • salarii si alte cheltuieli de personal • comisioane • chirii • servicii profesionale externe • electricitate, apa, gaz, etc. • cheltuieli de transport • prime de asigurare • publicitate/promovari • alte plati
 16. 16. Spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare Situatia financiara reflecta situatia economica si financiara a companiei. Cantitatea resurselor (ACTIVUL), este intotdeauna egala cu suma pe care o finanteaza aceste resurse (PASIVUL). • ACTIVUL • Actionari. • Active fixe (cheltuieli de constituire, imobilizari necorporale,Situatie financiara corporale, financiare, actiuni proprii). • Cheltuieli de distribuit in diverse perioade. • Activ circulant (actionari, stocuri, debitori, investitii financiare pe termen scurt, actiuni proprii, trezorerie, regularizari angajamente). • PASIVUL • Fonduri proprii (capital subscris, prima de emisiune, rezerve de evaluare, rezerve, rezultate din exercitiile financiare anterioare, profit si pierderi…) • Venituri inregistrate in avans. • Rezerve pentru riscuri si cheltuieli • Creditori

×