Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Educatie cultura istorie

547 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Educatie cultura istorie

  1. 1. COORDONATORUL parteneriatului este • “Vatan” Primary School din Kiziltepe, Mardin, TURCIA PARTENERII sunt: • Şcoala “Ion Creangă” – Iaşi, jud. Iaşi, ROMÂNIA • Sou “Georgi Karavelov” – Shivachevo, Sliven, BULGARIA • Kivioli 1. High School – Kivioli, Ida Viruma, ESTONIA MENŢIUNE! Regiunile unde sunt situate trei dintre oraşele partenere sunt regiuni de graniţă ale Uniunii Europene sau statelor candidate la aderare: KIVIOLI-IA I-KIZILTEPEȘ
  2. 2. • dezvoltarea sentimentului de „unitate în diversitate”, înlăturarea prejudecăţilor, ostilităţii, intoleranţei şi xenofobiei din mentalitatea elevilor, profesorilor şi comunităţilor şcolilor participante; • conştientizarea elevilor privind importanţa educaţiei, a studierii istoriei, culturii şi tradiţiilor proprii şi ale partenerilor. SCOPUL PROIECTULUI
  3. 3. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: •Dobândirea de cunoştinţe despre istoria, cultura şi tradiţiile proprii şi ale ţărilor partenere; •Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba maternă şi în limba engleză, precum şi în limbile partenerilor; •Realizarea unui schimb de informaţii şi opinii privind educaţia pe tot parcursul vieţii, dar şi petrecerea timpului liber, prin intermediul comunicării online, al unui forum de discuţii şi al reuniunilor de proiect; •Folosirea TIC ca instrument a produselor finale şi mijloc de comunicare între participanţi; •Analizarea stereotipurilor despre alte ţări, folosind schimbul de clişee şi imagini şi realizând dezbateri şi analize pe baza lor; •Dezvoltarea abilităţilor profesionale ale profesorilor implicaţi în proiect;
  4. 4. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI •Activităţi cu caracter literar vizând pentru realizarea unei cărţi distractive de către elevii din cele patru şcoli partenere şi a unui dicţionar cuprinzând cuvintele uzuale din viaţa elevilor, în toate limbile native ale participanţilor şi în limba engleză; •Activităţi cu caracter istoric vizând cunoaşterea propriului trecut precum şi al ţărilor partenere şi realizarea unui calendar al principalelor evenimente istorice şi festivaluri din cele patru ţări; •Activităţi cu caracter cultural-artistic vizând realizarea de expoziţii tematice, spectacole de muzică şi dansuri populare; lucrările plastice vor ilustra cartea şi calendarul; •Activităţi cu caracter sportiv, jocuri şi competiţii vizând petrecerea timpului liber în mod sănătos; •Activităţi IT: sesiuni de chat pentru păstrarea unei legături permanente cu partenerii; realizarea de materiale multimedia şi a unui site web al proiectului care să cuprindă rezultatele activităţilor.
  5. 5. REUNIUNILE DE PROIECT •În cei doi ani cât va dura proiectul, se vor desfăşura opt reuniuni de proiect. Fiecare şcoală va participa la şase vizite şi va fi gazdă de două ori. Cel puţin 20 de elevi şi 4 cadre didactice din fiecare ţară vor participa la mobilităţi şi având astfel posibilitatea să viziteze şcolile partenere şi să cunoască direct sistemul educaţional din celelalte ţări, vor putea vizita în scopulu studierii diferite monumente şi muzee din zonele respective. Vor practica limba engleză şi vor învăţa cuvinte de bază din limbile materne ale gazdelor.

×