Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

001 Komunikazioa

Testugintza ikastaroa; 1. atala

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

001 Komunikazioa

 1. 1. Komunikazioa 2008-2009 ikasturtea
 2. 2. Hizkuntzaren ikuspegi diskurtsibo-testuala <ul><li>Kontzeptu berriak: </li></ul><ul><li>- testua - antolatzaileak </li></ul><ul><li>- kontestua - koherentzia </li></ul><ul><li>- egokitasuna - testu mota </li></ul><ul><li>- kohesioa - testugintza </li></ul><ul><li>Ikuspuntu komunikatiboaren ildotik. </li></ul><ul><li>Gramatika tradizionalari marko berria eskaini. </li></ul>
 3. 3. Komunikazioa <ul><li>Gizakiok gizartean bizi gara. Gure harremanak komunikazioaren bidez gauzatzen ditugu. </li></ul><ul><li>Gizakiak komunikazio sistema asko asmatu ditu, baina osoena hizkuntza da. </li></ul>
 4. 4. Hizkuntzaren funtzioak <ul><li>Komunikazio funtzioa </li></ul><ul><li>eremu akademikoan, egunerokoan, instituzioetan, hedabideetan, artistikoan. </li></ul><ul><li>Irudikapen funtzioa </li></ul><ul><li>Hizkuntza pentsatzeko ere erabiltzen da: </li></ul>
 5. 5. Komunikazio ekintzak <ul><li>Komunikazioa osatzen duen ekintza da. </li></ul><ul><li>Komunikazio ekintza guztiak kontestu batean egiten dira. </li></ul><ul><li>Kontestuak garrantzia handia du komunikazioan. </li></ul>
 6. 6. Kontestua <ul><li>Elementuak : </li></ul><ul><li>Igorlea. </li></ul><ul><li>Hartzailea </li></ul><ul><li>Mezua </li></ul><ul><li>Kanala </li></ul><ul><li>Kodea </li></ul><ul><li>Erreferentea </li></ul>
 7. 7. Komunikaziorako eragozpenak <ul><li>Komunikatu nahi izatea. </li></ul><ul><li>Kanaleko interferentziak. </li></ul><ul><li>Oztopo psikofisikoak </li></ul>
 8. 8. Komunikazio gaitasuna <ul><li>1. Gaitasun linguistikoa </li></ul><ul><li>2. Gaitasun pragmatikoa </li></ul><ul><li>3. Gaitasun paralinguistikoa </li></ul><ul><li>Gaitasun entziklopedikoa </li></ul><ul><li>5. Gaitasun diskurtsiboa </li></ul><ul><li>6. Gaitasun estrategikoa </li></ul>
 9. 9. Ahozko eta idatzizko komunikazioa Ezberdintasun testualak Forma gramatikalak Akats linguistikoak Norberak egituratzen du Solaskidearekin intreakkzioa Errepikapenik ez Errepikapenak Ideiak ordenan Etenak, digresioak... Batua nagusi Modu dialektalak nagusi Ahozkoa Idatzizkoa
 10. 10. Ahozko eta idatzizko komunikazioa Idatzizkoa Ahozkoa Testua diferituan hartzen da. Solaskidea bertan egon daiteke. Paralinguistiko gutxi Paralinguistiko asko Iraunkorra Galkorra Landuagoa Bat-batekoa Ikusteko Entzuteko Ezberdintasun kontestualak
 11. 11. Komunikazioaren bi alderdiak <ul><li>Komunikazio ekintzetan hauek ditugu: </li></ul><ul><li>TESTUA, hau da, gertaera linguistikoa. </li></ul><ul><li>KONTESTUA, testutik kanpo dagoen errealitatea. </li></ul>

×