Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. İTÜ İSG Günleri | Norm Teknik

642 views

Published on

2. İTÜ İSG Günleri - Norm Teknik

Published in: Education
 • Be the first to comment

2. İTÜ İSG Günleri | Norm Teknik

 1. 1. NORM TEKNİK SERKAN CEYLAN MAKİNE MÜHENDİSİ 2017
 2. 2. SPRİNKLER SİSTEMİ Sprinkler (yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Yağmurlama sistemi çalıştığında bina içindekilere alarm verilmesi gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Yağmurlama sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su pompaları gibi elemanlardan meydana gelir. NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 3. 3. SPRİNKLER SİSTEMİ NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 4. 4. SPRINKLER SİSTEM TASARIMI YASAL ZORUNLULUK  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ( BYKHY )  Sprinkler Sistemi Yapılması Zorunlu Olan Yerler  Sprinkler Sistem Tasarımında Uyulması Gereken Standartlar  Sprinkler Sistemi Tasarım Kriterleri NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 4
 5. 5. BYKHY - Sprinkler Sistemi Yapılması Zorunlu Olan Yerler  yapı yüksekliği 30.50 m`den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda  yapı yüksekliği 51.50 m`yi geçen konutlarda  alanlarının toplamı 600 m2`den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10 dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 5
 6. 6. BYKHY - Sprinkler Sistemi Yapılması Zorunlu Olan Yerler  birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100`ü veya yatak sayısı 200`ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m den fazla olan bütün yataklı tesislerde  toplam alanı 2000 m2, nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde  toplam alanı 1000 m2`den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 6
 7. 7. BYKHY - Sprinkler Sistemi Standartları ve Tasarım Kriterleri  tasarım TS EN 12845`in gereklerini asgari sağlamalı  sistem elemanları TS EN 12259 standardına uygun olmalı  TS EN 12845`in yetersiz kalması durumunda diğer uluslararası standartlar dikkate alınmalı  dünyada en çok kabul gören standart Amerika Yangından Korunma Birliği tarafından yayınlanan NFPA 13 standardıdır NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 7
 8. 8. SİSTEM TASARIMI  tehlike sınıfının belirlenmesi  sistem tipinin seçilmesi  su ihtiyacının belirlenmesi  sprinkler tiplerinin belirlenmesi  borulama esaslarının belirlenmesi  hidrolik analizin yapılması  boru aksılama detaylarının belirlenmesi NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 8
 9. 9. TEHLİKE SINIFLANDIRMASI  Düşük Tehlike Sınıfı  Orta Tehlike Sınıfı Grup I  Orta Tehlike Sınıfı Grup II  Orta Tehlike Sınıfı Grup III  Orta Tehlike Sınıfı Grup IV  Yüksek Tehlike Sınıfı İşletme  Yüksek Tehlike Sınıfı Depo NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 9
 10. 10. TEHLİKE SINIFLARI Düşük Tehlike Sınıfı  düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olanve yangına karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2`den büyük bölümü olmayan mekanlar NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 10
 11. 11. TEHLİKE SINIFLARI Orta Tehlike 1  Hastaneler  Okullar  Bürolar  Konutlar  Restoranlar  Kütüphaneler NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 11
 12. 12. TEHLİKE SINIFLARI Orta Tehlike 2  Otoparklar  Otomotiv fabrikaları  Müzeler  Fotoğraf laboratuarları  Bisküvi-çikolata fabrikaları  Deri eşya fabrikaları  Çamaşırhaneler NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 12
 13. 13. TEHLİKE SINIFLARI Orta Tehlike 3  Elektronik ekipman üretim sahaları  Cam ve cam eşya üretim tesisleri  Yem, kurutulmuş gıda fabrikaları  Kağıt fabrikaları  Büyük mağaza- AVM  Mobilya fabrikaları  Halı fabrikaları NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 13
 14. 14. TEHLİKE SINIFLARI Orta Tehlike 4  Boyahaneler  Atık kağıt işletmeleri  Sergi salonları  Sinema, tiyatro, konser salonları  İplik üretim  Talaş, kontrplak fabrikaları NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 14
 15. 15. TEHLİKE SINIFLARI Yüksek Tehlike Sınıfı İşletme  Boya-vernik fabrikaları, muşamba fabrikaları  Plastik köpük-sünger imalathaneleri  Selüloz nitrat fabrikaları  Havai fişek fabrikaları NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 15
 16. 16. TEHLİKE SINIFLARI Yüksek Tehlike Depolar NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 16
 17. 17. Sistem Tipinin Seçilmesi Belirleyici Unsurlar  binanın kullanım amacı  iklim koşulları  binaya özel koşullar Sistem Tipleri  ıslak borulu sistem  kuru borulu sistem  baskın sistem  ön tepkili sistem NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 17
 18. 18. SPRİNKLER SİSTEMİ NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 18
 19. 19. SİSTEM TİPLERİ Islak SistemZone Büyüklüğü Kuru SistemSistem Büyüklüğü  düşük tehlike sınıfları için- 10.000 m2  orta tehlike sınıfı- 12.000 m2  yüksek tehlike sınıfı 9.000 m2  düşük ve orta tehlike - sistem borularının toplam iç hacmi 1,5 m3 - hızlandırıcı kullanılıyorsa 4 m3  yüksek tehlike - 3 m3  süre 60 sn`yi geçmiyorsa hacim sınırı yok NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 19
 20. 20. SİSTEM TİPLERİ Deluge (Baskın) Sistem Preaction (Ön Tepkili) Sistem  tüm sprinkler başlıkları açık  yangın algılama sisteminde tetikleme  tek kilitli sistem  çift kilitli sistem NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 20
 21. 21. Toplam Su İhtiyacının Belirlenmesi  sprinkler su ihtiyacının belirlenmesi  yangın dolabı su ihtiyacı  dış hidrant su ihtiyacı NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 21
 22. 22. Sprinkler Su İhtiyacı Sprinkler Su İhtiyacı: Operasyon alanı x Tasarım yoğunluğu NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 22
 23. 23. Sprinkler Yerleşimi  Tehlike sınıfına göre iki sprinkler arası ve sprinkler duvar arası minimum/maksimum mesafelere, sprinkler deflektörü ile tavan arası minimum/maksimum mesafelere dikkat edilmelidir.  Yerleşim yapılırken tavanda bulunan engeller (kanal, tava, kiriş vs) göz önünde bulundurulmalıdır. NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 23
 24. 24. Sprinkler Tipleri NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 24
 25. 25. Sprinkler Tipinin Seçimi  Sıcaklığa Göre NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 25 Maksimum Tavan Sıcaklığı C Sıcaklık Derecesi C Cam ampul Rengi 38 57-77 Turuncu Kırmızı 66 79-107 Sarı Yeşil 107 121-149 Mavi 149 163-191 Mor 191 204-246 Siyah
 26. 26. Sprinkler Tipinin Seçimi  Tehlike sınıfına göre NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 26
 27. 27. Bir Sprinklerin Debisi Q = K * √P Q : Sprinkler Debisi K : Geçirgenlik Katsayısı P : Sprinkler Çıkış Basıncı NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 27
 28. 28. Borulama Sistemi Tipleri  Ağaç Borulama Sistemi NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 28
 29. 29. Borulama Sistemi Tipleri  Loop Borulama Sistemi NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 29
 30. 30. Borulama Sistemi Tipleri  Grid Borulama Sistemi NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 30
 31. 31. Hidrolik Analizlerin Yapılması  sistem ihtiyacına göre sprinkler tiplerinin teyidi  boru çaplarının belirlenmesi  pompa karakteristiklerinin belirlenmesi  su deposu kapasitesinin belirlenmesi NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 31
 32. 32. NFPA 13 Boru Askılama Detaylarının Belirlenmesi  boru askılama aralıkları  askı tipleri  deprem sabitlemesi NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 32
 33. 33. Askılama Aralıkları NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 33
 34. 34. Askı Tipleri NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 34
 35. 35. Askı Tipleri NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 35
 36. 36. Deprem Sabitlemesi- Dilatasyon Geçişi NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 36
 37. 37. Deprem Sabitlemesi- Dilatasyon Geçişi NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 37
 38. 38. Deprem Sabitlemesi- Enine Sabitleme NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 38
 39. 39. Deprem Sabitlemesi- Boyuna Sabitleme NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 39
 40. 40. SPRİNKLER SİSTEMLERİ  Sprinkler sistemleri hayat kurtarır. Yangının büyümesini engeller ve kontrol altında tutar.  İnsanların binadan tahliyesine yardımcı olur, dumandan etkilenmelerini nispeten azaltır.  Yangında oluşacak hasarı minimum seviyede tutar.  Binaların ve içindeki malzemelerin korunmasını sağlar.  İşletmelerin yangından sonra kısa sürede normale dönmelerine yardımcı olur.  Sigorta primlerinin düşmesine katkı yapar.  Bakım maliyetleri düşüktür. 40NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 41. 41. SPRİNKLER SİSTEMLERİ  Sprinkler sistemleri arasında ıslak borulu sprinkler sisteminin kullanımı en yaygın olanıdır. 41NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 42. 42. ISLAK BORULU SPRİNKLER SİSTEMLERİ 42NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 43. 43. 43 KURU BORULU SPRİNKLER SİSTEMLERİ NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 44. 44. YANGINDA AÇILAN SPRİNKLER SAYILARI 44NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 45. 45. HASAR VE ÖLÜM ORANLARI 45  Yangın anında sprinkler sistemi olan binalarda ölüm oranları sprinkler sistemi olmayan binalara göre yaklaşık 82% daha azdır. NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 46. 46. YANGIN ANINDA SPRİNKLER SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMAMA NEDENLERİ 46NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 47. 47. SPRİNKLER SİSTEMLERİNİN ETKİSİZ KALMA NEDENLERİ 47NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 48. 48. SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE YAPILAN HATALAR  Tasarım kriterlerinin yanlış belirlenmesi, bu bağlantıda su ihtiyacının yanlış tayini ve yanlış sprinkler seçimi  Su deposunda yeterli miktarda suyun bulunmaması, yangın hattı için ayrılan suyun başka amaçlarla kullanılması  Yangın pompalarının dizel motorlu olması durumunda, yakıt tankının boş olması veya tankta yetersiz seviyede yakıt bulunması  Sprinkler başlıklarının tasarım kriterlerine uygun montaj edilmemeleri  Mahalde sprinkler başlıklarından akacak suya engel teşkil edecek ekipman veya yapısal elemanların dikkate alınmaması  Tesisatın sağlam bir şekilde sabitlenmemesi  Standartlara uygun olmayan sabitleme elemanlarının kullanımı  Tesisatta hatalı imalatlar (kaynak esnasında vb)  Tesisatın testlere tabi tutulmaması (akış testleri vs)  Depreme karşı tesisatta sismik askılama önlemlerinin alınmaması  Bakım kontrollerinin yapılmaması,  Pompa odasındaki veya tesisattaki kontrol vanalarının olması gereken pozisyonda (açık/kapalı) olmamaları  Yangın pompalarının periyodik olarak çalıştırılmamaları 48NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
 49. 49. KAYNAKÇA  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, 2015  NFPA 13 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEM, 2010  TS EN 12845  U.S. Fire Administration's National Fire Incident Reporting System (2007-2011) NORM TEKNİK MALZEME TİCARET İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 49

×