B yourself magazine nr. 22 januari 2013

840 views

Published on

Bewust worden, bewust zijn, je Zelf zijn

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

B yourself magazine nr. 22 januari 2013

 1. 1. B-Yourself 2255//11//22001133 BBeewwuusstt wwoorrddiinngg,, BBeewwuusstt--ZZiijjnn,, JJee zzeellff ZZiijjnn || IIttssyyoouuiinnssiiddee MAANDELIJKS BEWUSTZIJNS MAGAZINE BB--YYOOUURRSSEELLFF NNrr.. 2222 JJaannuuaarrii 22001133 jjaaaarrggaanngg 33 EEeenn pprroocceess vvaann oonnttwwaakkeenn......
 2. 2. B-Yourself Itsyouinside Pagina 2 Deze maand in B-Yourself:  Edwin Vergouwen  Inge Voeten  Janosh  Marja Ruyterman  Petra Stam  Marcel Messing  Marjon van Vliet  Sarah Morton  Ria Feskens  Sandra Jansen  Jillian Page JJiijj wweeeett,, hheebb vveerrttrroouuwweenn...... nhoud:
 3. 3. B-Yourself Itsyouinside Pagina 3 Een welkomstwoordje. Welkom in B-Yourself, het online magazine dat de bewust wording uitlicht, het bewust-zijn toelicht en Jezelf zijn verlicht. Januari, de maand van de diepgang. We gaan ons in ons zelf verdiepen. In contact komen met wie we werkelijk zijn. Zonder de vorming er omheen, zijn we de naakte waarheid… We hebben 2012 afgesloten, het jaar van de ommekeer… Tenminste dat was de intentie. We gaan nu uiten wie we in wezen zijn, of de angst zal zich verhevigen. In 2012 hadden we de keuze om uit het cirkeltje over te stappen via de spiraal van ‘evolutie’ naar een nieuwe cirkel. Een klas hoger. Zelfs van de lagere school naar de brugklas. Om je klaar te stomen (voor te bereiden) voor het hoger onderwijs (dat wat komen gaat). Hierdoor komen we meer en meer tot ons Zelf, verhogen we de trilling die we hebben met de natuurlijke eenheid (Bron) en stralen we dat uit, in ons zelf, voor ons Zelf en zo vanzelf naar de medemens. Een groeiproces waarbij steeds meer de bron(nen) verhelderen, zichtbaar(der) worden. Een jaar waarbij we niet meer over het ‘gevolg van’ heen draaien, maar steeds meer de vinger in de pap krijgen in de ‘oorzaak door’. 2013 het jaar van de waarheid. Wil de ware mens nu opstaan… Wees niet blind voor de waarheid, van dat wat zich werkelijk afspeelt. Wees niet bang voor de waarheid, van dat wat zou kunnen gebeuren. Wees niet afwijzend voor de waarheid, accepteer van dat wat is. Al wat we zien is reflectie… Door acceptatie erkennen we van dat wat is en staan we in het leven wat zich daadwerkelijk afspeelt. Dan pas kunnen we er ook wat aan doen. Anders blijft het een belevingswereld die zich vanuit je hoofd afspeelt en is er geen verbinding vanuit je gehele mensheid waarin harten zich verbinden. Door Edwin Vergouwen
 4. 4. B-Yourself Itsyouinside Pagina 4 Er voor zorgen dat je het alleen goed hebt is niet verbonden zijn via je hart, dat is een denkwijze. Een overlevingsdrang. Vanuit het hart verbinden is zorgen dat iedereen het goed heeft zodat het leven beter wordt, en dat we dat ook meer en meer bewust gaan doen, gaan uiten. Door dienstbaarheid krijgen we dankbaarheid, want we weten allemaal dat wat we delen zich zal vermenigvuldigen. Dat is een groeiproces in verbinding, in contact van hart tot hart. Het gaat er namelijk niet om wat we opdoen, maar wat er indaalt. Opdoen is het stapelen en vormen, kneden van een model (een evenbeeld van) en dat is uiterlijke vorm. Indalen is er innerlijk iets mee doen, en eruit halen wat er in zit voor jou. Daardoor groeien we innerlijk. Een kopie heeft namelijk wel de gelijkenissen als we het uiterlijk bekijken. Maar innerlijk zal het heel anders aanvoelen… Een verschil tussen verbroedering en verarming. Een wereld van verschil… Hartelijke groet, Edwin Diepgang is leven met je gehele aanwezigheid die circulair is en niet lineair. Alles loopt immers in een cyclus. Die denkbeeldige wereld is maar klein, en is enkel je eigen wereldje, een oppervlakkige denkbeeldige beleving.
 5. 5. B-Yourself Itsyouinside Pagina 5 Januari En dan is het zomaar 2013… en is het memorabele jaar 2012 zomaar voorbij. De wereld is zoals te verwachten was, niet vergaan op 21 december 2012. Het was wel een bijzondere dag, in de ochtend zijn we onder begeleiding van een cameraploeg van Man bijt Hond, de binnenstad ingegaan, daar hebben we lichtjes en gratis knuffels uitgedeeld. De uitzending is terug te zien op uitzending gemist (21-12). Bijzonder dit maal was ook dat echt in alle media er heel veel aandacht werd besteed aan 21-12-2012. Het Pownews belde me en ook omroep Brabant, allen wilden een speciaal item brengen over deze bijzondere datum. In de middag genoten we op de grote zolder in Zuiderlicht van een bijzonder programma van meditaties, mantrazang, muziek en gedichten, fijne mensen en een fijne atmosfeer. Daarna hadden we de traditionele kerstborrel voor alle medewerkers. De kerstvakantie is zoals verwacht voorbij gevlogen, ik heb genoten van het samenzijn met mijn lief, familie, vrienden, af en toe als het weer het toeliet de natuur in, een weekendje Drenthe en een dagje Domburg. Oudejaarsavond was de try-out van ons Dans je Licht Feest. 's middags voor 40 personen oliebollen, champagne, hapjes en drankjes ingeslagen en 's avonds begonnen we met de Dans je Licht workshop, en daarna vanaf 23.30 uur heeft DJ Sens weergaloos gedraaid, het dansfeest ging tot in de late uurtjes door... en de intentie ligt er bij ons allen om dit jaar weer zo'n mooi feest te organiseren. Zondag 6 januari was al weer de zeventiende Open Dag van Zuiderlicht, precies 8 jaar geleden nu was de officiële opening, ik herinner me die dag nog als de dag van gisteren. Het oprichten van Zuiderlicht was voor mij een van de beste en belangrijkste stappen in mijn leven, zoals ik vaker zeg, ontstaan alle goede dingen vanuit ons hart, als daar een impuls opkomt die vraagt om durf, om overgave, om actie en in beweging komen, dan Ga ervoor! Het bijzondere aan Zuiderlicht is, behalve dat het een plek is waar bijzondere cursussen, workshops, opleidingen en consulten gegeven worden, dat het een ont- moetingsplaats is voor vele gelijkgestemden, ook gisteren toen naar schatting zo'n 300 mensen ons centrum bezochten was het weer heerlijk om te zien dat beneden in de ontvangstruimte zich allerlei geanimeerde gespreken ontsponnen tussen mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden. Het was drukker als ooit. Door Inge Voeten
 6. 6. B-Yourself Itsyouinside Pagina 6 Vanaf heden is het spirituele praathuis in Zuiderlicht twee avonden per week geopend, zowel op dinsdag- als donderdagavond heb je de mogelijkheid andere gelijkgestemden te ontmoeten en te verbinden. Ik merk dat ik echt zin heb in dit nieuwe jaar, ik heb veel energie op dit moment en zit in een goede flow, ik laat het leven zich gewoon ontvouwen, gebeuren wat er blijkbaar "moet" gebeuren, niet Mijn Wil, maar uw Wil geschiede, overgave en acceptatie van wat is. Dat wil niet zeggen dat ik achterover ga leunen en niks meer doe, nee ik blijf alert om te reageren op impulsen die opkomen. Ik wens jullie een prachtig jaar toe, crisis is kans, de kans om je ware potentieel te gaan leven. In de nieuwsbrief aandacht voor een groot aantal cursussen die in januari van start gaan, een nieuwe medewerkster die ik aan jullie voorstel en een aantal andere activiteiten. Zuiderlicht is trouwens weer op zoek naar nieuwe gastvrouwen/heren, heb je daar belangstelling voor, neem dan even contact met ons op. Hartegroet Inge
 7. 7. B-Yourself Itsyouinside Pagina 7 Eenheidsbewustzijn Er is een project gaande, iets groots dat schuilgaat achter de problemen van de hedendaagse wereld. Langzaam komt het achter de gordijnen van ons eigen toneelspel vandaan. Het is een ongrijpbaar bewustzijn, een gevoel dat ons in de kracht van het NU zet. Waar de politieke en economische systemen steeds verder afbrokkelen, groeit bij ons het verlangen naar een nieuwe wereld; een wereld waarin angst, hoop en schaarste niet langer van invloed zijn. We zijn klaar met het drama en de onrust die heerst. Er moet iets gebeuren, maar wat kun je als individu doen? In deze kennismaatschappij zijn we genoodzaakt om toe te kijken hoe de hooggeplaatste politici het samen uitvogelen en dus staan we machteloos. Weet echter dat het zo niet hoeft te verlopen. Je kunt vandaag nog kiezen voor verandering door boven je angst uit te stijgen. Verbind je met het Eenheidsbewust zijn door aan de andere kant van het gordijn te gaan staan. Kies voor liefde boven angst, actie boven passiviteit en zelfvertrouwen boven onrust. Geef om je medemens, wetende dat iedereen met hetzelfde worstelt als jij. Zo ben je niet langer toeschouwer van ellende, maar onderdeel van een groter geheel. De frequentie Eenheidsbewustzijn helpt je om contact te maken met het nieuwe bewustzijn dat ons met elkaar verbindt. Door Janosh
 8. 8. B-Yourself Itsyouinside Pagina 8 Dit jaar wordt in de Chinese dierenriem het Jaar van de Slang. De Chinezen kennen een twaalfjarige cyclus van dieren, te weten; rat, tijger, draak, paard, aap, hond, os, konijn, slang, geit, haan en varken. Het Chinese kalenderjaar gaat niet gelijk op met ‘onze’ gregoriaanse kalender en begint ook niet op 1 januari. De Chinese kalender gaat uit van de maan. Net zoals onze astrologische tekens in ‘onze’ riem betekenissen heeft, hebben de tekens in deze dierenriem ook betekenissen. In het jaar van de slang is het heel belangrijk waar we de keuze die we maken uit hebben opgemaakt (oorzaak). De gevolgen zullen zich namelijk vergroot manifesteren. Het gaat er dus altijd om hoe bewust men is van de keuze die gemaakt wordt en vanuit welke (gemoeds)toestand deze vorm heeft gekregen. Dit jaar zullen er vele zaken verder uitgewerkt worden die nog verwerking nodig hebben om weer in balans te komen en te zijn. Deze zullen via denkwijzen, overtuigingen of emoties niet altijd begrepen worden, maar in ons hart weten we dat het nodig is om weer evenwicht in het leven te brengen. Het Chinees Nieuwjaar begint op de tweede nieuwe maan na de zonnewende op 21 december. Dit jaar begint het Chinees Nieuwjaar op zondag 10 februari. Veel mensen zijn bang voor slangen, maar in de dierenriem staat de ‘engerd’ voor geringe eigenschappen. Karaktertrekken waar de één over opschept en de ander op hoopt, zoals; intelligent, mysterieus, een actieve geest en een bizar gevoel voor humor, zeer seksueel, artistiek en organisatorisch. Minder prettige eigenschappen van de slang zijn; jaloers, ontrouw, onbetrouwbaar, en niet punctueel. Dat strookt niet met het organisatorische, maar de slang zou vooral leven volgens een eigen klok, niet die van zijn eigen omgeving. De voorgaande 12 jaren van de slang waren; 1881, 1893, 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001.
 9. 9. B-Yourself Itsyouinside Pagina 9 1881: Eerste Boerenoorlog (1880-1881). War of Chorrillos (deel van de War of the Pacific Chili, Peru, Bolivia). James Garfield President Amerika om het leven (neergeschoten). Tsaar Alexander II van Rusland om het leven (bomaanslag). Eiland Chios zware aardbeving. Vuurgevecht Wyatt Earp. Frankrijk bezet Tunesië. Januari extreme kou -15°C tot -21°C Juni koud 7°C – 4°C 1893: De ergste Economische depressie ooit in Amerika, stormloop op goud. Atlantisch orkaanseizoen van 1 juni tot 30 november met 12 tropische stormen waarvan er 10 tot orkaan uitgroeide. 5 orkanen werden majeure orkanen (cat. 3 of meer) zeer veel slachtoffers (meer dan 4000) Op 22 augustus waren er 4 orkanen op dezelfde dag actief naast elkaar op de Atlantic, een zeldzame gebeurtenis. Japan gaat over op de Gregoriaanse kalender. Staatsgreep op Hawaï door Amerikaanse suikerplantagehouders. Uitvinding dumdumkogel. 1905: Russische Revolutie, Russisch – Japanse oorlog (1904 – 1905). Eerste grote oorlog van de 20e eeuw. Tsunami in meer bij Loen (Noorwegen). Albert Einstein relativiteitstheorie (Einsteins ‘wonderjaar”). Juni vele malen onweer in België met meer dan 20 doden tot gevolg. Zeer vroege sneeuwval, begin oktober. 1917: Eerste Wereldoorlog. Treinramp bij Ciurea (600-1000 slachtoffers). Februarirevolutie Rusland. Grote veenbrand in Drenthe (bij Valthermond) 16 doden. Balfour-verklaring (Joodse zionisten). Frans munitieschip ontploft na aanvaring met Noors schip de
 10. 10. B-Yourself Itsyouinside Pagina 10 grootste niet-nucleaire explosie ooit ±2000 doden en ±9000 gewonden. Britse troepen bezetten Jeruzalem, en nemen de macht in Palestina over van het verslagen Ottomaanse Rijk. Treinramp in Frankrijk (Saint Michel de Maurienne) 427 soldaten komen om. Koudegolf tussen 20 januari en 10 februari temperaturen tot -23°C 1929: Beurscrash met wereldwijde catastrofale gevolgen (reden was dat de aandelen veel meer waard waren dan redelijk was) De befaamde “Luchtbel”. Oprichting Volkerenbond en verdrag van de Kleine Entente. Bloedbad van Hebron, Joden worden uit Hebron verdreven. Pogrom van Safed (aanval op de Joodse gemeenschap) minimaal 18 Joodse inwoners komen om het leven, 80 gewond. Protocol van Genève verdrag verbied gebruik van chemische en biologische wapens. Minimum temperaturen in februari tot -23°C, IJsdammen in rivieren en kanalen, op de Maas en de Noordzee drijven ijsschotsen. In april nog min. temperaturen tot -6°C. Begin september temperaturen tot ± 35°C. 1941: Tweede Wereldoorlog. Februaristaking (grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter). Oorlogsverklaring Verenigde Staten aan Japan, Pearl Harbor. Pieter Menten laat 200 Poolse burgers executeren. Zeer warme zomer 30°C – 36°C 1953: Watersnoodramp, 1835 doden. Niet alleen in Zuidwest Nederland maar ook in België, Engeland en (Noordwest) Duitsland. Portugese kolonisten richten bloedbad aan op Sao Tomé onder de Afrikaanse bevolking (Bloedbad van Batepà). Veel neerslag in de zomer (zelfs sneeuwval in Hoge Venen, België) en hoge temperaturen in de winter tot 17°C.
 11. 11. B-Yourself Itsyouinside Pagina 11 1965: De Indonesische coup. Er werden zes communistische generaals van hun bed gelicht en vermoord, met behulp van de Verenigde Staten. Bij de maandenlangdurende moordpartijen vielen naar schatting een half miljoen (500.000) slachtoffers. Tweede Kasjmiroorlog tussen India en Pakistan. Afsluiting Tweede Auschwitzproces te Frankfurt. Congregatie voor de Geloofsleer door Paus Paulus VI. Zeer nat jaar 3e natste van deze eeuw. 1977: Zuid-Molukkers gijzelen een basisschool en een trein (treinkaping bij De Punt) en (Gijzeling school Bovensmilde) Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Door een vloedgolf en een cycloon komen meer dan 10.000 mensen om het leven in India. Eerste ter dood veroordeelde In Amerika, vonnis wordt ook voltrokken. Bij een aardbeving in Roemenië komen 1570 mensen om het leven. Vliegtuigramp op vliegveld van Tenerife, twee vliegtuigen botsen op elkaar en 583 mensen komen om het leven. Pieter Menten staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers. Hij zal worden veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap. Begin van de Ogaden oorlog Somalië verklaart de oorlog aan Ethiopië. Lancering ruimtesondes Voyager 2 en Voyager 1. Zeer natte zomer met zeer weinig zonneschijn. In september temperaturen van -3°C en in oktober tot 23°C. In december 14°C tot 17°C. 1989: Val van het Oostblok, communistische regimes staan – al dan niet vrijwillig – hun voorrechten af. Rellen in Kosovo door protest tegen het beleid van partijleider Slobodan Milosevic kost 21 tot 130 mensen het leven. Studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking (China) wordt door het regime met harde hand neergeslagen. Het protest op het Tiananmenplein in Peking wordt op bloedige wijze
 12. 12. B-Yourself Itsyouinside Pagina 12 onderdrukt. Een eenzame demonstrant houdt een colonne van tanks tegen die het plein willen ontruimen. Honderden mensen komen om het leven. Keizer Hirohito overlijdt, hierdoor eindigt de zogenaamde Showaperiode (periode van verlichte vrede) zijn zoon Akihito wordt de nieuwe keizer en de nieuwe periode heet de Heiseiperiode waarbij de jaartelling weer bij 1 begon (1989 is dus 1 Heisei). George Bush wordt president van Amerika. Doodvonnis van Salman Rushdie door de Iraanse Ayatollah Khomeiny vanwege het boek ‘De Duivelsverzen’. Grootschalige hormonenhandel in veeteelt. Één op de twee dieren zou met hormonen worden behandeld. Met het begin van de slag om de bevrijding van de Syrische aanwezigheid in Libanon begint een nieuwe bloedige fase in de Libanese burgeroorlog. Voor de kust van Alaska vind een grote milieuramp plaats, een tanker van Exxon Valdez slaat lek en tienduizenden tonnen stookolie vervuilen de kust over een strook van 1900km. Amerikaanse troepen vallen Panama binnen. In maart temperaturen rond de 20°C, in november veel zonuren en in december temperaturen van rond de 18°C. Het is het warmste jaar van de eeuw. 2001: Golfoorlog, Operatie Desert Storm. Met als doel het Iraakse leger te verdrijven uit het door Irak bezette Koeweit. Cafébrand Volendam kost 14 jongeren het leven en meer dan 150 liepen ernstige brandwonden op. George W Bush legt de eed af als 43ste president van de Verenigde Staten. Bij een zware aardbeving (7,9 op de schaal van Richter) in India vallen 22.000 doden. Mond-en-klauwzeer crisis (MKZ) breekt uit in Engeland en in Nederland. De vulkaan Etna barst uit, de grootste uitbarsting van de 100 jaar daarvoor. Terroristische aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington D.C. Aanvallen Amerikaanse en Britse strijdkrachten op doelen in Afghanistan. Het begin van de strijd tegen terrorisme.
 13. 13. B-Yourself Itsyouinside Pagina 13 Vliegtuigramp in de wijk Queens in New York, niemand van de 246 (255) passagiers + bemanningsleden overleven het ongeluk. Temperaturen in februari tot 12°C. Warme augustusmaand (tot 33°C) en warme oktobermaand (tot 24°C) Natste jaar ooit. 2013: ……? Verhevigt de opstand zich in de Zuid-Europese landen …? Zuid-Europese lente…? Koerst Astroïde 2012 DA14 richting Aarde…? Openbaringen komen aan het licht, de mens wordt meer en meer bewust van wat er zich achter de schermen afspeelt. Worden de spelers van de poppenkast zichtbaarder dan ooit …? Indammen. Beperkingen van het recht van vrijheid van meningsuiting. Wordt alles strikter om het spel te kunnen blijven spelen? Spanningen in het Oosten. Syrië en Iran worden steeds meer gekneveld, situatie wordt steeds ernstiger. Terrorisme, Afrika, Midden-Oosten, Amerika, Europa …? Stuurt Israel aan op meer en meer controle, is Egypte weer terug bij af …? Verdiept de crisis zich, en zullen er meer bezuinigingen nodig zijn om opnieuw ontstane gaten wederom te dichten…? Komt de economie meer en meer tot stilstand…? Komt er een Elfstedentocht…? Of groeien we naar elkaar toe door elkaar werkelijk te leren kennen… BEHAALDE RESULTATEN IN HET VERLEDEN ZIJN GEEN ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST! HET IS IN HET NU DAT WE CREEREN VOOR DE TOEKOMST, EN HOPELIJK GELEERD HEBBEN VANUIT HET VERLEDEN… NIETS STAAT VAST!
 14. 14. B-Yourself Itsyouinside Pagina 14 Meer over deze maan, tips en praktische doelen of rituelen, natuurfeesten, mythologie- en sprookjesduidingen, symboliek, bomen, tarot en astrologie in het boek ‘In het licht van de Maan’. Titel: In het licht van de maan Handboek vieringen, symboliek en bewustwording Auteur: Petra Stam & Marja de Zeeuw ISBN: 9789077408001 Uitvoering:Paperback Prijs: € 29,50 (Advertentie) Beschrijving: In dit boek laten Petra Stam en Marja de Zeeuw zien hoe je op je eigen manier kunt stilstaan bij de kracht van de Maan. Hoe je die kracht bewust in je leven kunt inpassen om dichter bij je gevoel, intuïtie en onderbewuste processen te komen en zo de doelen binnen je eigen cyclus te bekrachtigen en beïnvloeden. Om binnen de zonnecyclus de maancycli te kunnen betrekken, hebben ze dertien volle manen binnen het kalenderjaar geplaatst. Elke volle maan heeft een eigen hoofdstuk gekregen met onder meer aandacht voor thematiek, historie, astrologie, tarot, mythologie, symboliek, rituelen, jaarfeesten, bomen en de elementen.
 15. 15. B-Yourself Itsyouinside Pagina 15 Volle maan van 27 Januari 2013 Deze volle maan wordt de IJsmaan of Wolfsmaan genoemd. Het is de koudste periode van het jaar, waarin de natuur zichzelf zuivert: wat zwak of eenjarig was, is afgestorven en zelfs al voor een deel verteerd. Er heerst uiterlijke stilte, maar in de diepte ligt het nieuwe leven verborgen te wachten tot de tijd daar is om naar buiten te treden. Dat nieuwe leven overleeft de kou wel, want het is diep weggestopt en goed beschermd. Het thema bij deze maan is dan ook ‘diepgang en zuivering’. Het is goed om stil te staan bij wat er in jezelf leeft of sluimert: wat wil ontwaken, naar buiten komen en uitgroeien? Dit is niet de tijd om het uit te voeren, maar wel om te voelen wat je hart echt wenst en waar je verlangens liggen. Daarvoor zul je bij jezelf de diepte in moeten. Deze volle maan staat in het teken Leeuw. Na twee intense eclipsen en de nawerking van het vierkant tussen Uranus en Pluto (die zich herhaalt in mei), brengt deze maanenergie speelsheid en energie. Leeuw regeert over het hart en maakt je bewust dat je uniek bent en je eigen rol hebt te spelen in het leven. Niemand kan jou vervangen. Het gaat er nu om te creeren vanuit hart en ziel. Neem de tijd om uit te diepen wat je verlangens zijn en welke basis je nodig hebt om deze de ruimte te geven. De Zon schijnt licht op de Maan vanuit Waterman. Dit wakkert de innerlijke rebel aan en de behoefte aan (persoonlijke) vrijheid. Ga zuiveren en opruimen wat jou belemmert of tegenhoudt in je vrijheid te staan. Samen kunnen Maan en Zon creatieve impulsen geven en je helpen je eigen plek in te nemen – op jouw manier! Uranus staat harmonieus verbonden met de Maan en brengt positieve veranderingen, misschien zelfs nieuwe uitvindingen. Uranus kan je uit (eventuele) negatieve kindertijd- of kinderlijke gedragspatronen trekken. Het is alsof deze dagen negatieve stukken aan onszelf worden gespiegeld, maar dit gebeurt op een milde manier, zodat je er niet tegen in verzet hoeft. Je ziet hoe je het kunt ombuigen of hoe je er anders mee kunt omgaan. Heb geduld met jezelf, vertrouw erop dat je verderop op je pad zult vinden wat je verlangt of waarvoor je nu werkt. Ook Jupiter staat harmonieus verbonden met deze volle maan en zorgt voor optimisme en het gevoel onsterfelijk te zijn. Misschien verlang je terug naar het eenheidsgevoel met het universum. Kijk uit dat je niet teveel gaat voor een volwassen fopspeen in de behoefte aan stimulerende middelen of zoetigheid… Door Petra Stam
 16. 16. B-Yourself Itsyouinside Pagina 16 Geef je innerlijke rebel de komende tijd de ruimte om op een constructieve en creatieve manier vorm te geven aan jouw plannen en wensen. Luister naar je ingevingen, want ze kunnen een plotse doorgang bieden en licht werpen op een zaak waarin je in het donker zat. Punten om mee te nemen in een ritueel: - het zuiveren en helen van oude (pijnlijke of belemmerende) stukken in jezelf; - je bewust worden van je kracht; - nadenken over de richting van je leven; - noodzakelijke veranderingen aanbrengen met behulp van creativiteit, wilskracht en doorzettingsvermogen; - het overwinnen van (faal)angsten; - laat je inspireren (door jezelf of anderen). Tekst ©Petra Stam
 17. 17. B-Yourself Itsyouinside Pagina 17 De Maand van de Spiritualiteit Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien. Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’. Voor wie De Maand van de Spiritualiteit heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond. Wat is spiritualiteit De Maand van de Spiritualiteit wil een breed begrip van spiritualiteit hanteren. Hierbij beperkt ze zich niet tot enkel institutionele vormen van spiritualiteit en zelfs niet tot alleen de religieuze invalshoek. De Maand wil ruimte bieden aan zowel de spiritualiteit die verbonden is met de relatie God-Mens, als aan spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst. Essay Maand van de Spiritualiteit Het essay van de Maand van de Spiritualiteit wordt dit jaar geschreven door ex-voetballer, columnist en schrijver Jan Mulder (1945). Doodstil Jan Mulder verhuisde een paar jaar geleden naar het platteland van Groningen, naar het geboortehuis van zijn vrouw Johanna, waar het uitzicht reikt tot aan de horizon, 360 graden in het rond. Mulder schrijft in Doodstil over de wonderschone stilte die hij zich nog herinnert uit zijn jeugd: ‘We gaan voor de fijne stilte, met een zangvogel erbij, een eenmotorig vliegtuigje hoog in de lucht, een boom vol zoemende bijen erbij kan ook.’ Maar als hij de hysterie van de oprukkende windmolens in zijn achtertuin opmerkt is het gedaan met de rust. Het drijft hem tot wanhoop en diep vanbinnen weet hij dat hij een bloedige strijd tegemoet gaat, een conflict tussen goed en kwaad, stilte en lawaai, rechts en links, vrouw tegen man. Het Essay van Jan Mulder is een droogkomisch betoog voor de stilte. Doodstil toont Mulder in topvorm: speels, nuchter en wanhopig op het hilarische af. Verschijnt: 12 januari 2012 Prijs: € 2,50
 18. 18. B-Yourself Itsyouinside Pagina 18 Liever-koekjes “Liever-koekjes, die bakken we hier niet”, is een bekende uitspraak. Veel kinderen krijgen het te horen, als ze iets zouden willen wat niet mag of niet uitkomt. Toch zijn het vooral volwassenen die zich laten leiden (of lijden) door verwachtingen, onvrede en controle. Ook wat ze van hun kinderen wensen, valt onder 'liever-koekjes'. Sommige hadden liever een zoon dan een dochter, of andersom. Het kind voldoet niet aan hun wensen. Het moet iets of iemand zijn wat het niet is en ook niet kán zijn. Volwassenen projecteren hun wereldbeeld op hun omgeving. Vaak zijn ze kleinzielig, ze kunnen nergens tegen. Jonge kinderen barsten weliswaar zo in tranen uit, ze zijn er ook eerder overheen, hun ouders verbaasd achterlatend. Baby's en peuters nemen waar en oordelen nog niet zoals volwassenen dat doen. Zij hebben een open blik. Veel opvoeders proberen kinderen te veranderen, te vormen naar wat hen uitkomt. Stel dat een kind altijd zoet en meewerkend is? Dan kom je geen uitdagingen tegen die je creatief en alert houden en leer je er weinig van. Je zou indutten, bij wijze van spreken en het als vanzelfsprekend beschouwen dat alles soepel verloopt. Ouders zeggen hard te werken voor hun kinderen. Een baby of peuter vraagt niet om merkkleding, dure spullen of een groot huis. Dit wordt ze aangeleerd. Ze zoeken affectie en veiligheid. Met de natuur kunnen zijn. Vaak verdwijnt de weerstand met het obsessieve willen. Wanneer ouders in plaats van de zaak op de spits drijven zichzelf afvragen: 'Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat maakt mij boos/van streek?' kunnen ze het bij zichzelf houden. Soms hebben kinderen ook grenzen en richting nodig. Als ze gevaar lopen, of zichzelf of anderen pijn doen. Alleen hoe geef je grenzen aan? Vanuit liefde en respect voor de gevoelens en behoeften voor een kind, of vanuit frustratie, macht of haast? Goed, als een kind een druk kruispunt op dreigt te rennen, zal je meteen ingrijpen. Er is dan weinig ruimte voor empathie. Als het gevaar geweken is, kun je uitleggen waarom je zo moest handelen. Veel energie steken mensen erin om hun macht en controle te bewijzen en 'gewenst' gedrag af te dwingen. Stel: een kind loopt wat rond in een winkel en bekijkt spullen. Het luistert niet direct als het geroepen wordt. Volwassenen mogen wél rondkijken en aan spullen zitten. Doet een kind dit, is er 'reden' om het uit te schelden en aan een arm mee te sleuren. “Ben je helemaal gek geworden?!” (Dit heb ik zien gebeuren). Door Sarah Morton
 19. 19. B-Yourself Itsyouinside Pagina 19 Voor kinderen zijn 'volwassen' zaken vaak onbegrijpelijk en saai. Tegelijk wil hun natuur de omgeving onderzoeken. Door iets aan te raken en te ervaren, leren ze begrippen als hard en zacht, onder en boven, zwaar en licht. Ze leren waar bepaalde voorwerpen voor bedoeld zijn en ermee om te gaan. Kinderen zijn nieuwsgierig en kunnen moeilijk lang stilzitten of staan. Hoe moeilijk is dit te begrijpen? Natuurlijk mogen mensen, ook kinderen geen spullen kapot maken. Met uitleg en ingaan op de vragen en beleving van een kind, kun je zijn verkenningstocht in goede banen leiden. Door het goede voorbeeld te geven, zullen kinderen de omgeving ook eerder met respect behandelen. Ook gezien: in een horecagelegenheid was een peuter spontaan aan het dansen en rondlopen. Ik genoot ervan. De moeder die eerst in de rij stond, kwam echter met een kwaad gezicht aanlopen. Ze snauwde het kleintje af en trok haar aan een arm omhoog. Stilzitten moest ze, hoewel ze niets misdaan had. Mogen kinderen niet meer spelen? Het per se willen is wat veel mensen ongelukkig maakt. Het is een agressieve manier van verlangen en kan hun aandacht opeisen. Hebben ze een doel bereikt, dient zich weer iets anders aan. Nooit zijn ze tevreden. Het is hun ego dat het geluk, het werkelijk en totaal genieten in de weg staat. Als tegenbeweging heb je de tendens om lief en zacht te zijn voor jezelf. 'Verwennen' is vaak een compensatie voor weinig zelfrespect en voorbij gaan aan je wezenlijke behoeften. Door jezelf in de watten te leggen met iets dat je niet nodig hebt, ben je voor je gevoel meer in evenwicht. In een oorlogssituatie heb je weinig aan 'lief zijn voor jezelf'. In vredestijd ook meestal niet veel. Wat wel helpt is jezelf geestelijk en lichamelijk in zo goed mogelijke conditie houden. Overigens zou er geen oorlog hoeven zijn als iedereen z'n medemensen de ruimte geeft om te leven. De lichtste dwang voelen kinderen feilloos aan. Van nature willen ze vrij en onbelemmerd hun omgeving kunnen onderzoeken. Ze hebben iemand nodig met wie ze hun verhaal en belevenissen kunnen delen, zonder erom veroordeeld te worden. Waarom zien we kinderen als hinderen? Omdat ze nog niet zo in de pas lopen van de prestatie-maatschappij, maar hun eigen natuur volgen? Niet alle volwassenen zijn zo. Sommigen spelen met hun kinderen mee en begrijpen nog hoe het is om klein te zijn. Ze stemmen zich zoveel mogelijk af op de behoeften en het ritme van hun kind. Aan hun houding, doen en laten, is te merken dat ze blij zijn met hun zoon of dochter.
 20. 20. B-Yourself Itsyouinside Pagina 20 Tijdens een huiskamerbijeenkomst maakte ik een moeder mee met een dochtertje van vier of vijf jaar. Zij waren een team, speelden heel leuk op elkaar in. Strijd was er niet. In plaats daarvan samen lachen, knuffelen en stoeien. Toen zij rondjes ging rennen door de ontvangsthal, deed ik mee. We maakten er een 'wedstrijdje' van. Ook de moeder deed een keer mee. Het was aanleiding tot grote pret. Mijn vader kon mij goed aanvoelen, totdat deskundigen hem onzeker maakten. Hij moest zijn hart niet zo laten spreken, hij moest niet zo meegaan in mijn belevingswereld, want daarmee zou hij ongewenst gedrag in stand houden. Men wilde mij vormen tot een aangepast iemand, die hen niet tot last was. Grenzen aangeven kan soms zinvol en gezond zijn, maar het ging tegen mijn vaders gevoel en tegen mijn behoeften in. Hij geloofde niet meer in zijn eigen waarneming. Het vrolijke kind dat ik was, herinnerde hij zich amper, zijn beeld van mij klopte kennelijk niet. Ons contact werd moeilijker, allebei stonden we op scherp. Onze basis kraakte in z'n voegen. Vaak was er strijd om iets wat eerder geen probleem was. Mijn belevingswereld en doen en laten hoorden kennelijk niet meer bij mij, maar bij mijn ziektebeeld. Mijn eigenheid moest zoveel mogelijk worden afgevlakt. Langzaamaan is onze band hersteld, mede door de inzichten van een begeleidster die mij echt zag en naar de situatie keek. Zij toonde aan hoeveel je met iemand 'met autisme' kunt bereiken door een ingang te vinden om in die wereld te komen. Het vertrouwen winnen. Ik zat opgesloten in mezelf. Uiteindelijk werd ik opener. Ook vrienden van mijn vader hebben hem bewust gemaakt van mijn behoeften en toestand en het belang van een vertrouwensband. Wanneer de druk en weerstand wegvallen, kan er harmonie en ontspanning zijn. Bronnen: Kijk door de ogen van het kind de wereld in: Advaitacentrum.nl Liever-koekjes: Gordontrainingamsterdam.nl Peuters: temmen of vertrouwen: Natuurlijkouderschap.org Webiste: www.dus-sarah-morton.info/2012/12/liever-koekjes/
 21. 21. B-Yourself Itsyouinside Pagina 21 In de ban van de Goeroe Overgave door acceptatie of overgave door afwezigheid Wat anderen beweren is hun gevoel, niet het jouwe. Wat met je innerlijke Zelf resoneert neem je op en wat er niet mee resoneert laat je voor wat het is. Hun verhaal, hun verwoording(en) zijn niet dè 'waarheid'. Maar voor velen zijn ze echter een baken geworden waar ze aan refereren en zo zich zelf meer en meer vergeten. Ze volgen het licht en de energie van een ander in plaats van hun Zelf. Een goeroe heeft vele volgelingen, waarmee al gezegd wordt wat ze doen. Ze volgen gebaande wegen die niet hun wegen zijn. Een goeroe kan je verblinden door er helemaal in op te gaan. En in werkelijkheid is het niet de goeroe maar een overtuigende denkwijze vanuit jezelf die zich helemaal op de goeroe stort en ieder woord van deze goeroe aanbid. Om je zelf te (her)ontdekken zul je zelf wegen in dienen te slaan zelf op ontdekking te gaan in en naar je unieke zelf. Bij je Zelf blijven. In de levensweg te gaan kom je vele medemensen tegen, loop je er even gelijk mee op en gaat ieder weer hun eigen weg. Zo ook jij. Het leven is een ontdekking die bewustwording heet. Zo worden we meer en meer bewust van wie we werkelijk zijn. We raken we meer en meer verbonden met de heelheid in ons en de eenheid buiten ons. Dat geeft ons inhoud en het leven zelf diepgang. Oppervlakkigheid is datgene wat nooit je kern wie je bent zal raken. Voel wat voor jou goed voelt en laat de rest vervliegen. Het is de acceptatie van wat is en dat laten zijn. Zo blijf je bij je Zelf en focus je je niet op een ander. Verander niet de ander maar vind door de rust je ware Zelf. Er hoeft geen oordeel gegeven te worden, blijf bij jezelf, focus op dat wat jij bent en niet wie, wat, hoe een ander is. Of hoe, wat, wie je wilt vormen. Dat leid enkel alleen maar af van wat al aanwezig is... Er zijn geen goeroes, er zijn enkel meer bewuste, ontwaakte, aanwezige medemensen. Blijf altijd bij je Zelf en neem niet klakkeloos over van dat wat een ander zegt, laat het indalen zodat niet alleen een overtuigende denkwijze je in de waan laat… Er zijn veel goeroes die ervoor zorgen dat de volgelingen hun bestaan in ‘leven’ houden door op allerhande manieren je eigenwaarde, en/of je materiële waarde van je aftroggelen in ruil voor een gelukzalige denkwijze… Door Edwin Vergouwen
 22. 22. B-Yourself Itsyouinside Pagina 22 Die zich enkel in je hoofd afspeelt. Geluk kent geen diepgang is oppervlakkig, het is een vervulling van een denkwijze. Het vergaat als sneeuw voor de zon. Intens is er vreugde, vrede en vrijheid, ze laten ons vanuit ons innerlijke stralen. Ze zijn ook altijd aanwezig maar worden maar al te vaak door gedachten overschaduwt… Vanuit je hart spreken is ook niet je hoofd er mee in laten mengen maar vanuit je hele zijn, je heelheid, via je hoofd enkel te laten transformeren van dat wat al aanwezig is. Je hoofd zorgt er enkel voor dat je ze kan uiten dat ze de connectie vinden in de eenheid buiten ons Zelf, en zo elk-ander met elkaar verbind. Via woordvorming of beeldvorming komen energieën met elkaar in aanraking en komen pure verbindingen tot stand. Van bron tot bron, van hart tot hart. Zonder oordeel, vanuit acceptatie… Hartelijke groet, Edwin. Als het oppervlak jeukt ga dan niet krabben. Innerlijk is er éénwording aan de gang. De gevormde korst zal weldra loslaten. Zodat de huid weer één geheel zal zijn…
 23. 23. B-Yourself Itsyouinside Pagina 23 (Advertentie) Titel: De tijd is nu Auteur: Marlies de Vries ISBN: 9789490217372 Uitvoering:Paperback Prijs: € 17,95 Beschrijving: Door de informatie- en communicatietechnologie kunnen we steeds meer, in steeds minder tijd. Dat leidt tot continue haast. En dat is geen prettig gevoel. Gelukkig is er een kentering. We zitten middenin de overgang van de vierde dimensie tijd naar de vijfde dimensie eenheid. De versnelling in tijd die we ervaren is op weg naar het nulpunt. Alles vindt steeds meer plaats in het nu. Om hier goed mee om te kunnen gaan, hebben wij een transcendent bewustzijn nodig. Dit bewustzijn stelt ons in staat tegenstellingen te overstijgen en het tijdsdenken los te laten. Hiervoor is het leven in het nu (mindfulness), contact maken met je intuïtie en je eigen essentie van wezenlijk belang. Het ontvouwen van de verschillende dimensies is een autonome ontwikkeling. De vijfde dimensie leidt onherroepelijk tot een nieuwe visie op de mens en de maatschappij. Er ontstaat een netwerkmaatschappij die draait om eenheid en diversiteit, om geven, gunnen en krijgen. Dan ligt de kracht bij de mens zelf. De tijd is nu is een aanrader voor iedereen die wil weten wat de uitdagingen van deze 'tijd' zijn en hoe daarmee om te gaan.
 24. 24. B-Yourself Itsyouinside Pagina 24 2013 Het jubileumjaar 20 jaar zelfstandig ondernemen… Het jaar 2013 is voor mij een jubileumjaar, het is precies 20 jaar geleden dat ik de stoute schoenen aantrok en naar de Kamer van Koophandel stapte om me in te laten schrijven als zelfstandige ondernemer. Vijf jaar daarvoor ontmoette ik Pieter Hardon bij de Brahma Kumaris in Amsterdam waar we leerden mediteren. Zijn prachtige ogen spraken me aan en ik vroeg hem na de eerste cursusavond om samen iets te gaan drinken. Met tranen in de ogen, hand in hand vertelden we elkaar ons levensverhaal. Opeens vroeg hij:”Waarom wordt jij geen trainer?” Die duw had ik nu net nodig. Ik speelde al een tijdje met de gedachte. Ik gaf toen shiatsu massage in hartje Amsterdam. De massages gaf ik in stilte, maar na de behandeling raakte we al snel in gesprek en dat had meestal veel effect. Stiekem vond ik de gesprekken leuker dan het geven van de massage. Ik had een enorme drang om door te geven wat ik zelf leerde. Mijn leven stond al een paar jaar op haar kop omdat ik op een totaal andere manier leerde denken. Daar had ik al veel over geschreven. Pieter was al jaren trainer en coach en stelde voor om elkaar te coachen. Wat heb ik daar veel van geleerd. Hij nam me mee naar trainersbijeenkomsten en zijn eigen trainingen, daarnaast liet hij mij oefenen. Ik heb veel aan hem te danken. Als hij bij me kwam en ik wilde eerst even over ditjes en datjes praten zei hij:”Nee, geen onzin nu… we gaan meteen de diepte in, ik heb haast. Hij wilde altijd dieper en dieper. Enkele jaren geleden stierf hij plotseling op zijn vijfenzestigste aan een hartaanval. Bij de Brahma Kumaris ontmoette ik twee mensen die mij zeer inspireerden: Tijn Touber en Jacqueline Berg. Zij gaven lessen in positief denken en ook dat maakte iets in mij wakker. Zo ontspannen lezingen geven met diepte en humor, dat is precies wat ik ook wilde doen. Ik was opgewonden over deze nieuwe stap in mijn leven. Zevenendertig jaar en vol vertrouwen. Ik begon met brieven te sturen naar bedrijven, geschreven met mijn typemachine. Nog geen computers en printers in die tijd. Tot mijn grootste verbazing werd ik gebeld door de Postbank. Ik mocht daar drie mensen coachen en als dat goed ging zou ik meer opdrachten krijgen. De één was te assertief als leidinggevende, de ander juist te weinig en een derde durfde geen beslissingen te nemen omdat er veel geld mee gemoeid was. Men was tevreden over de resultaten en ik kreeg meer opdrachten. Elka dag belde ik naar bedrijven en vroeg: “Heerst er stress in uw bedrijf?” Veel telefoontjes leverden alleen gezellige gesprekken op en afwijzingen maar ook: een dame van een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam riep hard in mijn oor:”Komen:Nu!” Ik sprong op mijn fiets en reed in topsnelheid naar het Door Marja Ruijterman
 25. 25. B-Yourself Itsyouinside Pagina 25 gebouw. Dat leverde me in de loop der jaren heel wat coach-trajecten en trainingen op. Nog elk jaar spreken we af om samen te lunchen. De dame is nu gepensioneerd. Ik die altijd een hekel had aan werken was nu gepassioneerd bezig en de energie stroomde door me heen. Al snel kreeg ik een opdracht bij de Openbare Bibliotheek in Amsterdam waar ik alle filialen trainde. Via de Postbank mocht ik een lezing geven bij de KPN, daar gaf iemand het door aan de gemeente Oss en via Oss kwam ik bij de gemeente Boxtel. Men vroeg mij een opleiding Praktijkbegeleiding te geven bij de politie en zie: ik werkte met dezelfde mensen die vroeger tijdens acties achter me aan renden. Het bleken geweldige mensen te zijn. Van vijandschap was niets meer over. Via de politie kwam ik bij de belastingdienst waar ik jaren lang trainingen en opleidingen gaf over communicatie. In die jaren heb ik zoveel geleerd: zoals iets heel eenvoudigs als de manier van ademhalen, essentieel bij het hervinden van rust en innerlijke kracht. Ook leerde ik meer op mijn intuïtie af te gaan. Niet meer in paniek raken wanneer iets niet direct werkt en het moment te gebruiken. Leerde met vallen en opstaan open te zijn over wat ik voel tijdens een training en wat dat voor mij zowel als de deelnemers doet. Ik leerde door de muren van overlevingsstrategieën heen te zien en die van mijzelf ter plekke los te laten. Ik leerde zowel van de deelnemers als coach-cliënten en collega’s. Zelf volgde en volg ik trainingen, coachtrajecten en supervisiegesprekken met collega’s om me te blijven ontwikkelen. Ik leerde een hoop van wat er mis ging en ook veel van wat er goed ging. Steeds sneller leerde ik de kern te raken. Enkele jaren geleden coachte ik een medewerker van een gemeente. Op aanraden van zijn arts was hij net begonnen met antidepressiva. Omdat hij niet kon slapen kreeg hij ook nog slaappillen. De man had twijfels of hij er wel goed aan deed al die middelen in te nemen en begon op advies van zijn werkgever ook een coach-traject. Al snel besloot hij zelf te stoppen met de medicatie omdat hij wilde weten of het door de medicijnen kwam of door de manier waarop hij zichzelf ontwikkelde dat hij zich zoveel beter voelde. Na drie maanden kon hij weer genieten van het leven en zijn werk, nu op een nieuwe manier. Het was niet de eerste keer dat ik meemaakte dat artsen meteen met antidepressiva strooien wanneer iemand overspannen, burn-out is of verdriet heeft. Ik maakte me zo boos dat ik de column “De levensgenieter” schreef. Daar kreeg ik veel reacties op en ging door met schrijven en ben niet meer gestopt. Dat resulteerde in het boek “Gedachtenkracht”. Het werd geen bestseller maar er zijn er inmiddels toch wel een aardig aantal van in omloop. Ik heb er veel weggegeven en ik verkoop wekelijks wel één of twee exemplaren en hoor dat velen het in hun leven en werk gebruiken. Intussen is er alweer genoeg materiaal voor een tweede boek. Schrijven is een geweldig middel om door te geven wat ik leer als ik me ergens kwaad over maak kan ik het kwijt op een constructieve manier. De schrijfsels worden op verschillende sociale media gepubliceerd en ik ben een vaste columniste van het blad Nieuwe Leiders. Alles is inspiratie: van het werken met mensen, de dood van mijn moeder,
 26. 26. B-Yourself Itsyouinside Pagina 26 hoe mijn vader nu zonder haar doorleeft tot een opmerking van een vriendin of een operatie in het ziekenhuis. Nu ben ik zevenenvijftig. Nog niet zo lang geleden was dat het moment dat de meesten stoppen met werk. Niet alleen omdat men jaren hard had gewerkt en nu behoefte had aan vrije tijd maar ook omdat je jongeren de kans moest geven op de arbeidsmarkt en men anders als egoïst gezien werd. De wereld is snel aan het veranderen. Mijn oma was oud op deze leeftijd en mijn oudere vriendinnen staan nog vol in het leven en werken met passie ook na hun vijfenzestigste. Onverwachts zijn er een aantal nieuwe vrienden in mijn leven gekomen. Jonge mannen met een geest van eeuwen oud. Het is een nieuwe verrassing en een extra dimensie dat deze mannen mijn leven zijn binnen gewandeld, ze dartelen om me heen met frisse ideeën en weten me te inspireren en te enthousiasmeren, ondersteunen mijn werk en zitten zelf vol passie en wijsheid en mooie initiatieven. De kern van mijn werk bestaat voor het grootste deel uit het terugvinden van zelfvertrouwen. Door de crisis is het de laatste tijd ook op de trainingsmarkt wat rustiger geworden. Dat is zonde want juist nu missen velen het zelfvertrouwen dat ze zo broodnodig hebben op dit moment. Bijvoorbeeld in het vinden van nieuw werk of door reorganisaties. Altijd een bron van onzekerheid en angst. Ook oude vertrouwde opdrachtgevers moesten bezuinigen en training en coaching is dan één van de eerste zaken die geschrapt worden. Hoewel ze me er af en toe nog bij roepen. Ik train nu vaak in de Zorgsector en aan de Vu met zowel studenten als hoogleraren die ik de Stille Kracht van Gedachten mag geven. Ook de coachsessies gaan door bij verschillende organisaties. Laatst mocht ik bij de douane aan twintig man (jawel, allemaal mannen) de Kracht van Gedachten geven. Deze opdracht kreeg ik nota bene via Twitter. Leve de Social Media! Voorlopig ga ik nog lekker een tijd door met mijn werk. De workshops en lezingen in het land beginnen te lopen. Ik aarzelde over de titel: “Het licht gezien” Durf ik het aan om op deze wijze “uit de spirituele kast” te komen? Natuurlijk kon ik er toch al nooit mijn mond over houden en gebruik ik alles wat er in me zit in alles wat ik doe. Maar de lezing ‘Het Licht gezien” noemen? Laat het nu mijn nuchtere geliefde zijn die me over de streep trok. “Mar, doe het nou maar…het zit in je en het moet er uit…” Mijn ervaring is dat we zoveel krachtiger, mooier en liefdevoller zijn dan we onszelf toedenken. Die ervaring wil ik graag doorgeven en delen, zodat we het allemaal kunnen ervaren. Dat is mijn missie en passie voor de komende jaren. Ik wens je een bijzonder mooi jaar. Marja
 27. 27. B-Yourself Itsyouinside Pagina 27 Beschrijving: Met het aflopen van de Maya kalender, komt een einde aan de lange lijst van voorspellingen die met het jaar 2012 verbonden zijn. Voorspellingen die uiteenlopen van doemscenario's tot het lang verwachte omslagpunt en dageraad van een Gouden Tijd. Veel doemscenario's zullen als sneeuw voor de 2012 winterzonnewende zon verdwijnen, wanneer de kalender op 21 december afloopt. Maar kunnen we nu ook allemaal met een gerust hart weer gaan slapen? Dat 2012 een bewogen jaar is, en dat we in een bijzondere tijd leven waarin mondiaal enorme politieke, financiële en economische onrust heerst, dat zal niemand zijn ontgaan. Maar niet alles wat gaande is haalt het nieuws. Daarover willen we met dit boek een tipje van de sluier oplichten. Dit boek gaat in op de actualiteiten van 2012 en plaatst deze in het grotere kader van de voorspellingen. Alle mooie verhalen van politici ten spijt, lijkt een oplossing voor de crisis verder weg dan ooit en staan we aan de rand van de afgrond. Achter de schermen wordt, met de crisis als middel, een eeuwenlang plan uitgerold dat binnenkort zijn apotheose gaat bereiken met de oprichting van de Europese superstaat. Dit boek laat u zien wie er achter de schermen in werkelijkheid aan de touwtjes trekken. Het vertelt het verhaal van de bankensector en hun verstrengeling in een mondiaal 'old boys netwerk', het verhaal van het waarom we in deze crisis zijn beland en het verhaal van de grootste financiële fraude ooit. Een fraude zo groot dat deze alle schulden wereldwijd in één klap zou kunnen wegvagen. Titel: Wat heeft 2012 ons gebracht Auteur: Jan Wicherink ISBN: 9789491439117 Uitvoering:Paperback Prijs: € 20,12
 28. 28. B-Yourself Itsyouinside Pagina 28 De energie voelen van voeding Genetische manipulatie Mijn lief en ik houden van onderzoeken via het gevoel, dit geldt voor alles wat op ons pad komt en heeft al vele inzichten opgeleverd. Het wordt voor ons steeds boeiender en interessanter en we raken meer en meer gemotiveerd als we weer ontdekkingen doen waarbij er iets niet klopt. De meeste zijn wel bekend met genetische manipulatie. Ook op menselijk vlak gebeurt er van alles wat het daglicht niet kan verdragen, maar ik hou het hier bij genetische manipulatie van planten, kortom van groente en fruit. Het is een grote schande dat er nog zoveel vlees wordt verkocht als kiloknallers afkomstig uit industriële massastallen, die ook nog door de EU gepromoot en gesubsidieerd worden. De kleine boerenbedrijven die bewust op kleinere schaal met zorg dieren houden, krijgen hierdoor geen schijn van kans om voor hun product nog een afzetgebied te krijgen. De EU is één groot machtig log orgaan waar we als Nederland wat mij betreft vandaag nog zouden moeten uitstappen. Als het gaat om het toestaan van genetische manipulatie van zaden in Europa is dit al ver doorgevoerd en ondersteund door de EU met recent aangepaste regels en wetgeving. Wat wil de EU eigenlijk? Wat zou de werkelijke motivatie van de EU zijn? Is dat niet macht hebben en deze misbruiken om ons zo steeds meer te kunnen besturen en bepalen wat wel en niet goed voor ons is? Zitten daar nu mensen die echt werkelijk betrokken zijn bij het welzijn van hun medemens of mogen we straks zelf niet meer iets vinden en moeten we ons laten leiden door wat de EU heeft bepaald voor ons? Waarom hebben zoveel mensen nog de roze bril op en geloven ze er heilig in dat de EU het goed met ons voor heeft, terwijl er al zoveel voorbeelden zijn van Europese regels en wetten, gemaakt door zogenaamde deskundigen, die werkelijk alleen maar leiden tot het zwakker en afhankelijker maken van de mensen. Ik zou iedereen willen adviseren zich los te maken van het collectief en zijn eigen koers te gaan varen. Voel op elk gebied wat jij er van vindt en kies naar je gevoel. Door Marjon van Vliet
 29. 29. B-Yourself Itsyouinside Pagina 29 Voel de intentie achter alles, dat is de enige en beste leidraad die je kunt hebben in deze tijd van reuring en ‘onzekerheid.’ Wanneer je vanuit je gevoel iets weet, dan geeft dat je kracht. Als je niet wilt meegaan in de angst die er heerst, dan zul je je moeten aansluiten op je gevoel en van hieruit de antwoorden weer moeten leren te vinden. Je zult dan ook steeds meer als vanzelf de intentie en voedingswaarde van voeding kunnen aanvoelen in de supermarkten. Je luistert niet naar wat een ander je voorschrijft wat goed is om te eten, maar wat voor jou als goed en voedzaam aanvoelt. Je kunt zelfs met je ogen dicht twee producten in je hand houden en voelen welke het meeste voedingswaarde bezit. Mijn lief en ik hebben regelmatig vele producten in de supermarkt aan deze test onderworpen welke tot vele verbazingwekkende inzichten heeft geleid. Biologische producten hoeven bijvoorbeeld niet altijd voedzamer en beter te zijn! Wanneer je hier op durft te vertrouwen zal dit je sterker maken en onafhankelijker maken en dat is een heerlijk gevoel. Zo hebben wij ook onlangs een test gedaan met zaden, wij hebben vooraf met het sprouten van twee soorten linzen ingevoeld of deze genetisch gemanipuleerd waren, één was duidelijk genetisch gemanipuleerd en de andere niet. Dit was ook duidelijk te zien in hoe de linzen zich na drie dagen sprouten lieten zien. De enorme levensenergie van de oorspronkelijke linzen was te voelen en met het blote oog waar te nemen. De genetisch gemanipuleerde linzen waren beduidend achtergebleven in hun groei tot maar kleine plantjes. In dit geval waren de oorspronkelijke linzen biologisch. Het was een zeer waardevolle test waarbij ons gevoel in de praktijk werd bevestigd. In de oorspronkelijke zaden zit zo’n enorme vitale levenskracht. Het feit dat er genetisch gemanipuleerd voedsel mag bestaan en verkocht mag worden duidt er toch op dat er iets niet klopt!? Mogen wij als mens ons niet meer fit en vitaal voelen om ons zo ook goed te kunnen wapenen tegen allerhande ziektes in deze tijd. Er is veel wat achter gesloten deuren plaatsvindt en ik zal er alles aan doen mensen bewust te maken en te motiveren om op zelfonderzoek en waarheidsvinding uit te gaan, om zo iedereen weer zijn gezondheid in eigen hand te laten nemen en zich weer vitaal en sterk te laten voelen. Marjon van Vliet www.warevoeding.nl
 30. 30. B-Yourself Itsyouinside Pagina 30 Titel: Wat is ware voeding? Auteur: Marjon van Vliet ISBN: 9789081779302 Prijs: € 24,95 Uitgave: Paperback Beschrijving: Gelukkig is Marjon een voorstander om gewoon lekker eigenwijs zelf te vinden wat goed voor haar is. Ook voeding speelt een belangrijke rol in haar leven. Die keus kan op elk moment anders zijn, daarom is het niet van belang calorieën te tellen of boeken van deskundigen te raadplegen. Als je lijf nou altijd zelf precies aangeeft wat hij nodig heeft, dan heb je toch geen deskundige meer nodig! Je gaat je zelfs beter voelen, omdat je zelf weet wat goed voor je is en je bent in staat om steeds beter te luisteren naar wat je lichaam nodig heeft en dat kan wel eens heel anders zijn dan bijvoorbeeld de schijf van vijf te volgen of calorieën te tellen. Bovendien leert Marjon ons wat belangrijk is te weten bij de keuze van eten en de bereiding daarvan. Dit boek pretendeert dan ook in te spelen op een universele behoefte om zelf een oordeel te hebben over voeding, ongeacht wat de deskundigen hiervan vinden.
 31. 31. B-Yourself Itsyouinside Pagina 31 Hart hoofd… Alles wat we in dit leven opdoen en opgedaan hebben wordt als ervaring opgeslagen, we noemen dit het geheugen. En bijna alles wat we doen en laten komt vanuit dit geheugen. En dat terwijl er een geest om en in ons is als een energetische wolk. Waarbij bij iedere ontlading (bliksem) het lichtje aan gaat. Een inval waardoor een idee zich ontwikkelt. Als vanzelf zonder er bij na te denken… Maar meer en meer wordt de vastgestelde herinnering gebruikt als connectie van het geheel, die bepaald hebben hoe iets dient te zijn. Ze hebben zaken vast gelegd die steeds in verandering zijn. Maar niets staat vast en alles is in beweging. Alles wat we in het leven meemaken (beleven) wordt veelal gerelateerd aan dat wat we eerder al hebben opgedaan. Het bepaald de vorm van ons. We houden vast aan wat we hebben ervaren, terwijl dat een ervaring was op dat moment in je leven. Door groei ervaar je meer en anders is het geen theorie maar is het praktijk. We zoeken in alles steeds vergelijkend materiaal in wat we aangeleerd hebben om met dat bewijs te bevestigen van dat wat we mee maken. Zekerheid…in theorie. Het geeft onbewust aan hoe onzeker we het leven beleven, of anders gezegd hoe de angst in ons regeert. Alles in het hedendaagse leven dient zich te kunnen bevestigen. Als er geen referentie(kader) is dan kunnen we het niet bevatten, kaderen, bepalen. De hokjesgeest. Het belet ons om de zaken in het leven te zien zoals ze zijn, zoals het leven is. Het laten zijn zoals het is, kan enkel via het hart. Daar wordt geen oordeel gevraagd en gegeven. Daar is geen vergelijkingsmateriaal aanwezig, is alles uniek. Het hoofd, het denken, het vastgestelde is een vergaarbak, een archief waaraan we refereren van dat wat we in dit leven hebben aangeleerd. Je zou het kunnen zien als een loden kist waarin geen innerlijke stroming door kan komen. Enkel de externe aangeleerde ‘materie’, lesstof laat zich daarin vormen tot een persoonlijkheid waar vanuit wij ons vorm ‘durven’ geven. Als we vanuit ons hart durven zijn en durven laten van wat is, dan is er geen vorm nodig. We kennen de zin; men weet zich geen vorm te geven… In deze wordt bij de vorm de houding genoemd die men aan neemt. Een houding/vorm aannemen om erbij te passen. Het is zo’n geheel met groepen die je kunt vergelijken als een peuter die met verschillend gevormde blokken speelt en deze in de voorgevormde gaten dient te passen. Je hebt de driehoek, de cirkel, het vierkant, de rechthoek, enz. … Bij welke vorm pas jij …? Of mag jij er ook zonder vorm zijn…? Door Edwin Vergouwen
 32. 32. B-Yourself Itsyouinside Pagina 32 Wij, ieder van ons is uniek. En dat blijven we ook als we datgene wat we aangereikt krijgen niet als de waarheid tot ons nemen maar dat wat met ons resoneert als waarheid op dat moment toepassen. Niet iedere toepassing die we aanleren is namelijk bruikbaar, toepasbaar voor iedereen. We halen eruit wat er voor ons in zit en passen het zodoende toe. Daardoor zien we dat iedereen er zijn/haar eigen stroming aan geeft, naar gelang de keuze wat bij hem/haar past. Zo ontstaat er innerlijke vorming. In ons hoofd behoren alle dingen al voorgevormd te zijn, maar dan verliezen we juist onze identiteit, het mooie pure dat ieder zo uniek maakt. We dienen vorm te geven in plaats van op een vorm te gelijken. We hoeven namelijk niet op elkaar te gelijken. Een denkwijze vanuit ons hart dient zich enkel te transformeren via het verstand om te verwoorden en te verbeelden, te vormen. De unieke weg vanuit ons Zelf. Een denkwijze via enkel het hoofd (de loden kist) heeft alleen maar een voorbeeld waar het aan refereert en zodoende al een voorgevormd beeld reflecteert. Een kopie vanuit het aangeleerde. Een 'juiste' keuze ontspruit zich door een inval, niet door er bij na te denken (stil staan). De stroming is namelijk de zuiverste creatie... Zo tonen we onze origine, onze originaliteit waar ieder origineel in is. Je kan het vergelijken met een tekening die je zelf maakt, of een kleurplaat met lijntjes die je binnen de grenzen (lijntjes) inkleurt. Naar eigen inzicht of volgens een reeds voorgevormd beeld… Hartelijke groet, Edwin.
 33. 33. B-Yourself Itsyouinside Pagina 33
 34. 34. B-Yourself Itsyouinside Pagina 34 In de wereld, maar niet van de wereld Handelen zonder te handelen Bestaat er een vorm van handelen, waarbij wij zelf niet de doeners zijn? Een meebewegen in het grote bewegen vanuit tijdloze rust én beweging. Een handelen zonder aanwezigheid van het ik? In het taoïsme wordt gesproken van wu-wei, een wijze van handelen die afgestemd is op tao, het leven zelf, de golfstroom van het geheel. Er wordt niet tussenbeide gekomen door ‘iemand’, er wordt geen keuze gemaakt door een splitsend ik, geen oordeel uitgesproken, er is geen pro en contra in de geest. Er wordt gehandeld zonder dat er een íemand is die handelt. Wu-wei is egoloos handelen, het is het leven zelf in actie, waarbij de mens het voertuig is van de voltrekking ervan. Dit handelen gaat voorbij aan de dialectiek van de handeling, de resultaten. Het ik is de kleefstof die handelen en de vruchten ervan met elkaar verbindt, waardoor de resultaten van het handelen, positief of negatief, heilzaam of onheilzaam aan het ik blijven kleven. Niet tao staat centraal, maar het ik als een soort dwangbuisbewustzijn, een waanidee dat vlees en bloed wordt in de resultaten en de daarmee uiteindelijk steeds weer optredende chaos en disharmonie. Een dergelijk soort handelen gaat altijd voorbij aan tao, is niet dienstbaar aan het leven, fungeert als de ‘grote splitser’, verbreekt de oerpolariteit van het leven in de eigen geest en daarbuiten, is niet meer de ‘grote verbinder’ van yin en yang, vrouwelijk en mannelijk, duister en licht, negatief en positief, ti en t’ien (hemel en aarde). In de wereld, maar niet ván de wereld Ik-gericht handelen eist steeds de vruchten van het handelen op. Iemand die zo handelt is ín de wereld en ván de wereld. Een dergelijke manier van handelen gaat tegen de natuurlijke wijsheid van het leven zelf in, draagt altijd sporen van een zeker geweld in zich. De wijze mens daarentegen, de mens van inzicht, handelt vanuit tao, is zich dit handelen niet eens bewust, want bewustzijn daarvan zou duiden op een niet volmaakt handelen vanuit de bron. Zo’n mens is ín de wereld, maar niet ván de wereld. Daarom verblijft de wijze bij alles wat hij doet in het niet-doen en onderricht de leer zonder woorden. Door Marcel Messing
 35. 35. B-Yourself Itsyouinside Pagina 35 De tienduizend dingen komen op, maar hij maakt er geen aanspraak op; hij laat ze gedijen en beschouwt ze niet als zijn bezit. Hij doet en verlangt niets voor zichzelf, niets van hetgeen hij volbrengt eigent hij zich toe, en omdat hij er niet aan hecht verliest hij ook niets. Lao Tzu, Tao-te ching, spreuk 2 In de Bhagavad Gita (II,47), onderdeel van het beroemde Indiase heldendicht Mahabharata, leert Krishna aan Arjuna de boogschutter hoe er gehandeld kan worden zonder ermee verbonden te zijn, zonder zich te hechten aan de vruchten ervan. Je hebt alleen recht op 't handelen nooit op de vruchten ervan. Laat de vruchten van je handelingen niet je drijfveer zijn, maar wees ook niet gehecht aan niet-handelen. Voor de mens die diep geworteld is in het veld van de wereld, die gehecht is aan resultaten, balansen, metingen, effecten, winst en verlies, is dit een bijna niet te verteren handelwijze. Voor de mens die ván deze wereld is, is de bovenstaande wijsheid dwaasheid. Voor degene echter die de diepere betekenis ervan verstaat, duidt de bovenstaande soetra op egoloos handelen, waardoor men, zijnde ín de wereld, niet meer langer ván de wereld is, niet meer in de greep is van het handelen van wereldse mensen. Handelen zonder te hechten aan de resultaten betekent echter ook loskomen van de gevolgen ervan, die ons iedere keer dwingen te oogsten. Daardoor wordt een soort recyclingproces van ‘geparticulariseerd’ bewustzijn (dwangbuisbewustzijn) in stand gehouden, dat een proces van ‘reïncarnatie’ in beweging zet. Het is een bewustzijnsgebeuren waarbij het ‘ik’ steeds weer opnieuw de resultaten opeist, zodat de effecten ervan, heilzaam of onheilzaam in ‘hem’ tot uitwerking komen. Totdat de illusie van het zeepbelbewustzijn van een ‘ik’ als vaste kern uiteenspat en Bewustzijn de werkelijke doener wordt. Nimmer mag men echter vanuit het ik- niveau voorwenden dat Bewustzijn, God of het Al, steeds de doener is. Egoloos handelen is de vrucht van getransformeerd ‘ik-gericht’ handelen. Ook al bevat het ‘ik’ (in wezen een begoocheling) de potentie van Bewustzijn, dit Bewustzijn wordt pas manifest als de wolk van het ik is weggedreven. Als de zon achter de wolken schijnt, zegt men toch ook niet dat men op dat moment heerlijk in de zon heeft gezeten.
 36. 36. B-Yourself Itsyouinside Pagina 36 Je hebt alleen recht op ’t handelen, nooit op de vruchten ervan. Wat wordt hiermee bedoeld? Volgens de dharma, de alles doordringende intelligente kracht die het bestaan in evenwicht en in stand houdt en de basis is van alle kosmische leven, zijn rechten en plichten verankerd in de dharma. Dharma is sanskriet voor ‘dragen’, ‘steunen’, ‘onderhouden’. De dharma bevordert, ondersteunt alle handelen dat geluksbevorderend is, heilzaam, voorspoed brengend, en ontmoedigt al hetgeen dat daaraan is tegengesteld. Als in het cyclisch leven de dharma tot verval komt (aan het einde van een yuga, een tijdperk, zoals nu), zien we steeds weer dat het onheilzame, ongelukbrengende handelen de boventoon gaat voeren, omdat de dichtheid van de materie de meeste mensen vasthoudt en het ego verstevigt. De mens raakt geïdentificeerd met de materie, met de vergankelijke wereld der vormen, beseft niet meer wie en wat hij is. Maar in het kosmische leven is niet alleen tijd-ruimte als projectie van Bewustzijn werkzaam, maar vooral de kracht van totaliteit, die binnen het cyclisch tijdsgebeuren tijdens het dieptepunt van het verval van de dharma, zorg draagt voor het herstel ervan. Na de chaos weer orde. Totdat het ‘geparticulariseerde’ bewustzijn vrijkomt van chaos én orde en het alle stadia van evolutie en involutie heeft doorlopen en op een ander niveau terugkeert tot de bron van wat ís: zijn, bewustzijn, vrede: Sat chit ananda Krishna en Arjuna: de boog van het eigen willen Arjuna, rijp geworden door zijn vele ervaringen staat voor de drempel van overgave. Slechts een laatste aansporing van Krishna is voldoende om zijn krachtige boog Gandiva, die symbool staat voor het eigen willen, in te leveren. Hij is rijp om het niet- handelen in het handelen te verstaan, los te komen van de vruchten van het handelen. Krishna neemt de leidsels van zijn leven over. Vanuit Krishna gezien wordt er trouwens altijd gehandeld. Het is spontaan handelen, dat zich openbaart als scheppingsproces, als manifestatie van het Zelf. De mens treedt pas in de bron van dit authentieke handelen, dit zelfloos handelen, als iedere dualiteit overwonnen is. Niet voor niet zegt Jezus in het Evangelie van Thomas (logion 22) dat de twee tot één gebracht dienen te worden en in logion 47 wordt gezegd dat een mens niet twee paarden kan berijden, geen twee bogen kan spannen, niet twee meesters kan dienen. Spontaan handelen overstijgt de dualiteit, brengt daarom geen vruchten meer voort van goed of kwaad, heilzaam of onheilzaam (karma). Zo komt de mens in het ‘koninkrijk Gods’, de staat van kosmisch bewustzijn. Als je er onmiddellijk binnen wilt treden, is het wachtwoord “geen twee”, zegt de Hsin-hsin-ming, een zenboeddhistische tekst die vertaald werd als tegenwoordigheid van geest. (7e eeuw) Spiritualiteit en handelen Wie in de wereld wil zijn, maar niet ván de wereld moet geen gefingeerde neutraliteit aannemen. Neutraliteit ontstaat vanzelf als de tegenpolen in de eigen geest overstegen zijn. Vriend of vijand brengen de geest niet meer in een dualistisch veld
 37. 37. B-Yourself Itsyouinside Pagina 37 en het handelen zal een natuurlijke reactie zijn op de gegeven situatie, steeds gericht op herstel van de natuurlijke harmonie, los van de vruchten van handelen. Spiritualiteit staat niet los van daadkracht, dient zich niet te verliezen in een soort passiviteit of exclusieve meditatie. Spiritualiteit heeft ook alles met de wereld te maken, kan op het juiste moment zelfs vertaald worden in actie en actieplannen. Maar een dergelijke spiritualiteit is niet meer verbonden met de vruchten van het handelen. Jezus zegt dit zo treffend met de woorden dat niet hij het is die handelt, maar de ‘Vader’ ín hem (Johannes 10:36-38), daarom kan hij ook zeggen Ik en de Vader zijn één (Joh. 10:30), wat niets anders betekent dan dat het Atman (de Vader of ongrond) en zijn wezen één zijn. Van daaruit wordt spontaan gehandeld, is Jezus ín de wereld, maar niet ván de wereld. Dan kan zelfs boosheid tot ‘heilige woede’ worden, omdat het één en dezelfde energie is die zich op natuurlijke wijze in een gegeven situatie ontlaadt. Deze ‘heilige woede’ is echter volledig ontdaan van een kern, een egokracht. Terwijl degene die ermee te maken krijgt, heel lang last kan hebben van deze uiting van spontaan handelen (omdat deze uiting namelijk het proces van het herstel van de natuurlijke harmonie in beweging zet), zal de meester volkomen onthecht van de resultaten overgaan tot volgende handelingen. Als Jezus zegt: ‘Bemint uw vijand’, dan hebben deze woorden dezelfde betekenis als de aansporing van Krishna in de Bhagvad Gita om gelijkmoedig te zijn naar vriend en vijand (VI,9). De van het ego bevrijde mens kan voortaan alleen nog maar voor het welzijn van de wereld handelen. Zoals de onwetende handelt uit gehechtheid aan handelen, o Bharata (held), zo dient de wijze te handelen zonder gehechtheid, het welzijn van de wereld verlangend. Bhagavat Gita, III, 25 Zo’n mens zal degene die dit nog niet kan verstaan niet in verwarring trachten te brengen, want hij weet ‘weteloos’ (Eckehart) wat dit handelen is, kent het geheim ervan. Laat de wijze geen verwarring teweegbrengen in de geest van de onwetenden, die aan handelen gehecht zijn. Zelf toegewijd handelend, moet hij hen ertoe aanzetten alle handelingen met vreugde te verrichten. Bhagavat Gita, III, 26
 38. 38. B-Yourself Itsyouinside Pagina 38 Juist in een turbulente tijd als de onze, waarin het einde van een cyclus nadert, is het belangrijk ín de wereld te zijn en niet ván de wereld, de eigen taak, (dharma) te leren kennen, karmaloos te leren handelen vanuit een dieper perspectief dan tijd-ruimte, dat het venster is op het ongebonden zijn. Dan wordt er op spontane wijze heilzaam gehandeld, zodat lijden, verdriet en smart afnemen. Bevrijding heeft in feite niets te maken met ‘mijn’ bevrijding, met ‘mijn’ verlichting’, maar met het gericht zijn op alle levende wezens, waartoe ook ‘ik’ onverbrekelijk behoor, zelfs op een unieke wijze. Maar dan uniek gezien vanuit het geheel. Alle levende wezens zijn een specifieke verklanking vanuit de grondtoon van het bestaan. De fluit van Krishna kent vele klanken, maar er is slechts één grondtoon. Op de markt van het leven wordt gehandeld, worden winst en verlies gemaakt, koper en verkoper zijn er verstrikt in een net van resultaten. * Lopend langs stalletjes vol vruchten ga ik stil mijn weg die niets verborgen houdt in de palm van een hand, waarin levenslijnen zich al lange tijd niet meer kruisen in groeven van winst en verlies. * Terwijl kooplieden van het leven met schorre stem schreeuwen om hun vruchten te kopen, wandel stil ik verder, koop wat gekocht moet worden, eet wat gegeten moet worden, leef wat geleefd moet worden, laat sporen na die niet van mij meer zijn, wandel tot het einde van een beginloos leven, hier en nu. © Marcel Messing
 39. 39. B-Yourself Itsyouinside Pagina 39 (Advertentie) Titel: Afstemmen op de Kosmos (Nederlandse versie) Originele titel, Tuning the diamonds Auteur: Susan Joy Rennison ISBN: 9789020203561 Uitvoering:Paperback Prijs: € 39,95 Beschrijving: Er is een grote transformatie op komst in de evolutie van de mens. Evolutionaire verandering wordt aangedreven door energie. Deze 'nieuwe energie' is kosmische energie. De aarde wordt op dit moment bestookt met zonne-, kosmische en galactische elektromagnetische energie. Wij leven in een 'elektromagnetisch universum' en volgens wetenschappers is het elektromagnetische veld van de aarde veranderd. Daardoor vinden er ontwikkelingen plaats in het menselijke elektromagnetische veld. De volgende stap op de evolutionaire ladder is dat wij de balans en harmonie leren vinden in ons leven, onze relaties en met de aarde. Om dit te bereiken moeten we de 'nieuwe energie' op aarde gebruiken en onze energievelden versterken. Zo leren we om te gaan met de constante veranderingen in het elektromagnetische veld. We kunnen ons opnieuw afstemmen op de veranderende elektromagnetische energievelden van de aarde SUSAN JOY RENNISON heeft natuurkunde en geofysica gestudeerd in Amerika. Zij is nu een alternatief therapeut, onafhankelijk onderzoeker en auteur.
 40. 40. B-Yourself Itsyouinside Pagina 40 De negen inzichten 1. Kritische massa In de menselijke cultuur vindt een nieuw, spiritueel ontwaken plaats dankzij een kritische massa individuen die hun leven ervaren als een spirituele ontplooiing, een reis waarin ze zich door geheimzinnige toevalligheden laten leiden. 2. Het langere Nu Dat ontwaken, betekent het ontstaan van een nieuw, vollediger wereldinzicht ter vervanging van een vijf eeuwen oude obsessie met wereldse overlevering en comfort. Die technologische obsessie was ooit een belangrijke stap, maar nu we ons openstellen voor de toevalligheden van het leven, stellen we ons ook open voor het werkelijke doel van ons leven op deze planeet en de werkelijke aard van ons universum. 3. Een kwestie van energie We ervaren nu dat ons universum niet materieel is maar uit dynamische energie bestaat. Al het ruimtelijke is een heilig energieveld dat we intuïtief kunnen voelen. Bovendien kunnen we energie projecteren door onze aandacht te richten (waarheen de aandacht gaat, vloeit de energie). Daarmee beïnvloeden we andere energiesystemen en versnellen we het tempo van de toevalligheden in ons leven. 4. De strijd om de macht Mensen sluiten zich te vaak af van de grotere bron van deze energie en voelen zich dan zwak en onzeker. Om deze energie aan te vullen, manipuleren we graag anderen. We dwingen hen tot aandacht en beroven hen daarmee van energie. Als we anderen op deze manier domineren, voelen we ons machtiger, maar zij raken verzwakt en vechten vaak terug. Aan elk menselijk conflict ligt concurrentie om de schaarse menselijke energie ten grondslag. 5. De boodschap van de mystici Er komt een einde aan onveiligheid en geweld als we een innerlijke band met onze eigen goddelijke energie ervaren, en dat is een band die mystici uit alle tradities beschreven hebben. Een gevoel van lichtheid, overzicht en aanhoudende liefde is de maatstaf van deze binding.
 41. 41. B-Yourself Itsyouinside Pagina 41 Is die maat aanwezig, dan bestaat de binding. Zo niet, dan doet iemand alleen alsof. 6. Opheldering van het verleden Hoe sterker onze binding, des te scherper ervaren we de momenten waarop we die band verliezen, vooral in situaties van stress. Op die momenten kunnen we zien hoe we anderen van hun energie beroven. Als we ons eenmaal bewust zijn van onze eigen manipulaties, wordt onze band constanter en kunnen we onze eigen bijdrage aan de wereld ontdekken. 7. De stroom inzetten (stroming) Als we onze taak eenmaal kennen, wordt de stroom geheimzinnige toevalligheden die ons naar onze bestemming leidt, sterker. Eerst hebben we een vraag, daarna krijgen we (dag)dromen en intuïties die ons naar het antwoord voeren. Meestal bereikt dat ons synchronistisch via de wijsheid van iemand anders. 8. De interpersonele ethiek We kunnen het aantal gidstoevallen vergroten door iedereen die in ons leven komt, op een hoger plan te helpen. We mogen onze innerlijke band niet verliezen in een romantische relatie. Anderen op een hoger plan brengen is vooral doeltreffend in groepen, want daar voelt elk lid de energie van alle anderen. Vooral voor de zekerheid en groei van kleine kinderen is dat van het grootste belang. Door de schoonheid in ieders gezicht te zien, verheffen we anderen tot hun meest wijze niveau en vergroten we de kans dat ons bovendien een boodschap bereikt. 9. De ontluikende cultuur Naarmate we naar een optimale vervulling van onze spirituele taak toe groeien, worden de technologische bestaansmiddelen volledig geautomatiseerd, omdat iedereen zich op synchronistische groei richt. Die voert ons naar steeds hogere energieniveaus en geeft ons lichaam uiteindelijk een geestelijke vorm waarin deze bestaansdimensie met die van het hiernamaals versmelt. Daarmee eindigt de cyclus van geboorte en dood. Met dank aan De Celestijnse Belofte & De Inzichten van James Redfield
 42. 42. B-Yourself Itsyouinside Pagina 42
 43. 43. B-Yourself Itsyouinside Pagina 43
 44. 44. B-Yourself Itsyouinside Pagina 44 Energieveld(en) We zijn gewend geraakt om volgens aannames te leven. Aannames die vormen hebben en zo ons een voorgevormd beeld geven over wat zou moeten zijn. Maar wat zou moeten zijn is meestal niet zo. Namelijk alles is wat is en zoals het komt. En dat is niet altijd hetzelfde. De vorm kan gelijkend zijn maar de energie erbij totaal anders. Het beeld wordt door ons gevormd, door dat wie we zijn… En het is de energie die ons werkelijk raakt en niet de uiterlijke vorm. In liefde en verliefdheid is dat ook zo. Eerst is er de vorm die de verliefdheid doet aanwakkeren (het aangezicht) maar daarna is het ons innerlijke het energetische die de werkelijke aantrekking veroorzaakt en de liefde innerlijk vormt. Koesteren… We richten ons op ruimte en vorm, elkaars tegenstellingen omdat vorm ruimte inneemt. Als we onze focus richten op velden in plaats van ruimte en op energie in plaats van vorm, zouden we meer en meer in de werkelijkheid komen te leven. Bewust worden van wat is, wat komt en wat er mag zijn. We voelen door deze bewustwording meer en meer de energie aan die wordt uitgestraald. Deze hoeft dan ook als zodanig geen vorm gegeven te worden. Zo kunnen we ook gaan bemerken of energie ons energiepeil afneemt (energie weg haalt) of juist energie doet toenemen (energie geeft). Op deze wijze van zijn, zijn we aanwezig in dat wat al aanwezig is en maken we dus bewust deel uit van dezelfde eenheid. In deze eenheid bemerken we dus wat we opdoen, wat er te verwerken valt en hoe we het opgedane kunnen uitstralen en het verwerkte doen loslaten. Opdoen – Verwerken – Uitstralen. Een energetisch proces. Door Edwin Vergouwen De Ziel is een energie veld De Geest is een energie veld Het lichaam is een energie veld
 45. 45. B-Yourself Itsyouinside Pagina 45 Zo is het ook met leren. Als we iets leren dan wil dat nog niet meteen zeggen dat je er gehecht aan dient te raken. Je haalt eruit wat er voor jou unieke zijn in zit. Het is dat wat je geleerd hebt eigen maken. Daarmee zeggen we dus dat wat tot ons komt zich naar jou zijn aanpast en niet dat jij je aanpast aan dat wat tot jou komt. De vorming die van binnenuit gebeurt is een energetische groei naar heelheid ze openen deuren en zijn daarmee ook geen vaste vorm. Andersom creëer je een deel van afgescheidenheid door er een vaste vorm van te maken die niet mee kan stromen. Zo leren we, wordt het één met ons eigen en creëren we vanuit ons Zelf. Leren – om-denken – creëren. Niets staat vast, alles is aan verandering onderhevig en dat is de stroming van het leven. Zet je zaken vast dan werp je blokkades op, blokkades die de stroming tegenhouden. En zo bouwen we ook “onnodig” druk op *(stress), onnatuurlijke stromingen *(bloedingen) met tot slot het geheel stil vallen van de stroming *(uitval/stilstand). * Tussen haakjes zijn de lichamelijke ongemakken die bij langdurig proces ontstaan. Wanneer we meer bewust worden in het leven beseffen we meer wat we doen of laten en wordt ook zichtbaar of het vanuit afgescheidenheid komt of vanuit de heelheid. Oftewel vanuit afwezigheid of aanwezigheid. Want ook al brand er licht, dan wil het nog niet zeggen dat er ook iemand thuis is…
 46. 46. B-Yourself Itsyouinside Pagina 46 De verandering is nu Ook al is hun huidige situatie ellendig, er zijn veel mensen die ervoor kiezen om te blijven waar ze zijn in plaats van iets te ondernemen. Dat terwijl de donkere wolken achter je liggen. Dus waarom zou je niet het zonlicht inlopen? Verandering is iets waar velen angstig voor zijn. Ook al is hun huidige situatie ellendig, er zijn veel mensen die ervoor kiezen om te blijven waar ze zijn in plaats van iets te ondernemen buiten het NU waarin ze leven. Dat is onderdeel van onze conditionering, deel van de ingeboezemde hersenspoeling om angst te creëren voor verandering en angst voor het onbekende. De angst voor VRIJHEID. De energie is nú aan het veranderen - is veranderd. Voor sommigen is het een subtiel iets waar ze nog niet precies de vinger op kunnen leggen. En voor anderen is het een klaroengeschal dat ze diep van binnen kunnen voelen. Deze verandering in energie stroomt op een manier dat dat zelfs de meest ongevoelige scepticus toe moet geven dat hij het voelt. Ze hoeven het niet te begrijpen of bevatten, ze kunnen het misschien niet met hun ogen zien, of horen met hun oren, of onder hun voeten voelen...maar op een bepaald niveau wéten ze dat het er is. Juist nu staan we op het punt van verandering. We staan op de hoogste bergtop van de hoogste berg kijkend wat ons omringd en we zien alles voor ons en aan alle kanten. We zullen alles moeten zien voor we beslissen in welke richting onze reis gaat. De veranderingen zullen extreem zijn. Het zullen geen kleine dingen zijn die je mist als je even met je ogen knippert op het verkeerde moment. Het zijn geen subtiele veranderingen van grijs naar een iets lichtere tint grijs. Het zijn allesomvattende veranderingen. Van donker naar licht. Zwart naar wit en elke kleur en en samenstelling ertussenin. Er is een mooie uitdrukking dat het voor de zonsopkomst het donkerst is en dat is precies wat we nu ervaren. Van een fel verlichte kamer de felle zon inlopen is niet zo'n grote verandering. Niet echt een grote verandering. Als je nu uit een donkere doffe kamer het stralende zonlicht inloopt op een perfecte middag.... dan zou je het opmerken. Het is niet te missen. Hoezeer waardeer je het glorieuze zonlicht 's morgens na weken bewolking en regen? Verandering. Van donker naar licht. Van droevig donker en sombere grijze luchten naar een stralende kristallijne blauwe lucht die straalt in het zonlicht.
 47. 47. B-Yourself Itsyouinside Pagina 47 Verandering. Veel mensen weten dat de grootste verandering in onze geschiedenis op het punt staat te gebeuren. Velen dachten dat we wisten wat er zou gaan gebeuren. We dachten dat de stappen in het proces goed op touw waren gezet om op elk moment ten uitvoer te kunnen worden gebracht. Wat we níet begrepen is dat het hele proces eerst helemaal compleet zou moeten uitrollen. Complete verandering. NESARA wordt binnenkort aangekondigd. Vrede en voorspoed zijn binnen handbereik. Maar het is nog meer dan waar we op durfden te hopen. Het is méér vrede en voorspoed dan we in onze stoutste dromen voor konden stellen. Het is tijd voor de mensheid om te erkennen dat ze vrij is. Het is tijd om je boeien af te doen. De sloten zijn al open. Alles wat we hoeven te doen is ze afschudden en weglopen. De aankondigingen zijn niet vertraagd evenals het nieuwe systeem. Het is wachten op de juiste tijd. Deze tijd werd lang verwacht door velen die achter de schermen hebben gewerkt voor precies dìt tijdstip. Alles is in plaats gebracht wetende dat de vrijheid van de mensheid niet iets is dat verdiend hoeft te worden, maar ons absolute geboorterecht is. Onze onvervreemdbare rechten kunnen niet gekocht of verkocht worden, noch verruild of gestolen. Geen regering, geen instituut, geen religie, geen mens, niets kan dit van ons afpakken. We zijn al vrij. Als je herkent dat àlle systemen die opgezet zijn en gecreëerd door 'The powers that were' onderdeel zijn van het donker en de stormachtige, sombere grijze gevangenis, dan begrijp je dat deze systemen niet meer worden gebruikt onder een heldere kristallijne blauw zonovergoten plafond. Het staat op het punt te veranderen. Het gaat veranderen. Je staat op de hoogste bergtop. Je kan alles zien als je goed kijkt. De donkere wolken liggen achter je. Dus waarom zou je niet het zonlicht inlopen? Wéés de verandering die je in de wereld wilt zien. Ben je er klaar voor? Boddhi
 48. 48. B-Yourself Itsyouinside Pagina 48 VALKUILEN VOOR GOEDE VOORNEMENS 2013 Goede voornemens beklijven voor 2013 niet meer als ze vanuit het hoofd gemaakt worden, zonder dat het hart erbij betrokken is. Vraag jij je wel eens af waarom goede voornemens op den duur niet meer volgehouden worden? Waarom in 80 % van de gevallen het eindresultaat niet behaald wordt? Zijn goede voornemens soms beperkt houdbaar? Allereerst iets over de werking van voornemens vanuit energetisch standpunt. Het is de MIND die bedenkt dat er iets moet gebeuren aan de huidige (ongewenste) situatie. Er wordt daartoe energie vanuit het mentale veld samengebundeld. Het gewenste wordt als een doel genomen en een resultaat wordt nastreeft. Een voorbeeld van een nieuw voornemen vanuit de Mind is: ik wil in het nieuwe jaar stoppen met roken/drinken/snoepen, afvallen of meer gaan sporten, verdienen, studeren. Dus een voornemen vanuit de mannelijk wilskrachtige power Vanuit de MIND is er ook nog een stok achter de deur nodig, in de vorm van een beloning ( slank zijn, promoveren, diploma, winnen). Gevolg: Er is een constante energiestroom nodig om die MIND sterk en gefocust te houden. Die energie moet toch ergens vandaan komen! Maar: De grote vraag naar MIND energie verzwakt de energie in de andere velden. Hieruit volgt dat er vooral teveel energie onttrokken wordt uit het fysieke en emotionele veld. Daarom worden mensen met sterke voornemens vanuit de MIND vaker ziek ( griep) of emotioneel ( kort lontje, chagrijnig) Hoewel in aanvang (lees januari) de MIND de meeste energie heeft en sterker is, moet deze om de andere velden in balans te houden (wils)kracht inleveren. Tja en daardoor houdt 80% van de mensen hun goede voornemen helaas niet meer vol. Het gevoel van falen krijgen ze er gratis bij! Sommige mensen lukt het nog wel, maar in de komende jaren zal dat NOG minder gaan worden. Zomaar op pure wilskracht iets voor elkaar krijgen zal in de nabije toekomst een uitzondering gaan worden. Je zou denken dat heeft toch altijd zo gewerkt? dat klopt! Maar we zijn sinds de galactische uitlijning op 21-12-2012 definitief in vrouwelijke energiestromen beland. En dat heeft invloed op de MIND –energie! Door Ria Feskens
 49. 49. B-Yourself Itsyouinside Pagina 49 We zijn in bewustzijn weer aan het ontwaken. Deze transformatie is al enige tijd aan de gang, misschien heb je dat al gemerkt. Vrouwelijke energie gaat vanaf 2013 de komende 12.960 jaar de overhand krijgen! De mannelijke energie in haar extreme vorm; kracht, macht, superieur, meer, hoger, beter en grootheidswaanzin neemt sterk in kracht af te gunste van haar vrouwelijke tegenhanger; eenheid, samenwerking, liefde, gevoeligheid en wijsheid. En of je wilt of niet, iedereen krijgt hiermee te maken. Ga je nu toch activiteiten ontplooien op dezelfde oude manier vanuit het mannelijk principe, zoals goede voornemens voor 2013, dan zal het op roeien tegen de stroom in lijken, ontzettend vermoeiend! Dat gaat zo echt niet meer werken! Je zult merken dat je binnen enkele maanden weer bij af bent. En dat is denk ik niet wat je wilt. Wat is dan de beste manier om 2013 met een goed voornemen te starten? Ik ben ervan overtuigd dat je in 2013 eigenlijk minder wilskracht nodig hebt dan veel mensen denken en je nog steeds goede voornemens kunt hebben voor 2013. Alleen zal dit niet meer vanuit wilskracht moeten komen. De betere kans van slagen om het vanuit vrouwelijke (hart)energie te doen. (en dat geldt ook voor mannen!) Anders gezegd, vanuit eenheid, liefde en wijsheid. Vooral vanuit een innerlijke hartewens om bijvoorbeeld gezond te willen zijn zonder verslavingen werkt in de nieuwe tijd succesvoller. Pas als het een eerlijke HARTEWENS is zullen alle energieën zich richten vanuit wijsheid op die wens. In de loop van de tijd zul je merken dat er bijzondere dingen op je pad gaan komen. Ook het ongewenste zoals afhankelijk zijn van genotmiddelen stopt vanzelf ( van binnenuit). De volgende drie manieren zijn meer vrouwelijk en onder de nieuwe energie werkzamer. 1. Visualisatie, daarbij verzin je wat je zo graag wilt realiseren, je ziet het al helemaal voor je en je wacht op het gevoel dat het je geeft. Je moet er je helemaal blij bij voelen, een soort gloeien van binnen. Daarnaast begin je in je dagelijkse leven meteen te doen alsof je je doel al bereikt hebt. 2. Meditatie waarbij je in je hart terecht moet komen om van daaruit je eigen (mede)creatie neer te zetten. 3. Gebed vanuit je hart in dankbaarheid dat jouw goede voornemen al verwezenlijkt is. ( dus niet vragen maar bedanken)
 50. 50. B-Yourself Itsyouinside Pagina 50 Conclusie: Je hebt geduld en vertrouwen nodig om de nieuwe manier van verlangen te realiseren, het voordeel ervan is geen inner-gevecht ( en gezichtsverlies) maar een vloeiende manier met blijvende resultaten. Misschien wist je wat je net gelezen hebt al, maar heb jij het werkelijk uitgeprobeerd? Op de oude manier en op de nieuwe? Je zou het eens in het klein kunnen doen en de resultaten vergelijken, want pas dan weet je zeker dat het klopt. Ik hoor graag of het lukt. Tot slot wens ik jullie een fijne jaarwisseling en een prachtig 2013. Ria Feskens, p/s Drunvalo Melchizedeck heeft drie dagen lang gratis videos met ons gedeeld over de galactische uitlijning ( 2,5 uur). http://drunvalo.net/videostore/live/dec-20.php je hoeft je alleen maar aan te melden om dit te bekijken en is de moeite waard.
 51. 51. B-Yourself Itsyouinside Pagina 51 Beschrijving: Doodstil is een droogkomisch betoog voor de stilte. Het toont Jan Mulder in topvorm: speels, nuchter en wanhopig op het hilarische af. Jan Mulder verhuisde een paar jaar geleden naar het platteland van Groningen, naar het geboortehuis van zijn vrouw Johanna, waar het uitzicht reikt tot aan de horizon, 360 graden in het rond. Mulder schrijft in Doodstil over de wonderschone stilte die hij zich nog herinnert uit zijn jeugd: ‘We gaan voor de fijne stilte, met een zangvogel erbij, een eenmotorig vliegtuigje hoog in de lucht, een boom vol zoemende bijen erbij kan ook.’ Maar als hij de hysterie van de oprukkende windmolens in zijn achtertuin opmerkt is het gedaan met de rust. Het drijft hem tot wanhoop en diep vanbinnen weet hij dat hij een bloedige strijd tegemoet gaat, een conflict tussen goed en kwaad, stilte en lawaai, rechts en links, vrouw tegen man. Titel: Doodstil Auteur: Jan Mulder ISBN: 9789059651890 Uitvoering:Paperback Prijs: € 2,50 (Advertentie)
 52. 52. B-Yourself Itsyouinside Pagina 52 De Aarde en het nieuwe tijdperk Natuurkundige Susan Joy Rennison, schrijfster van het boek Tuning the Diamonds - Electromagnetism & Spiritual Evolution, (Nederlandse titel; Afstemmen op de kosmos) legt uit hoe energie de drijfveer is achter de evolutionaire veranderingen. Ze doet daarnaast de connectie tussen de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Vaticaan uit de doeken. Volgens Susan bereikt een krachtige stroom hoogenergetische deeltjes vanuit een specifiek punt in de ruimte de aarde. Ze legt uit hoe deze energie de planeet beïnvloedt. Nieuw tijdperk Susan meent dat de elite om esoterische redenen probeert zo veel mogelijk CO2 uit de atmosfeer te halen. De planeet verandert onder invloed van plasma dat ons naar een nieuw tijdperk brengt. Het binnenkomende plasma zal in combinatie met CO2 elektrische ontladingen veroorzaken wat een heel apart effect geeft in de lucht, aldus de natuurkundige. Aan de hand van de Mayakalender en wetenschappelijk bewijsmateriaal legt Susan uit dat we nu een energieverschuiving meemaken. Hoe worden we beïnvloed door het ruimteweer, het morfogenetisch veld, ‘donkere’ materie en wisselende magnetische velden? Somatische hypermutatie Ook gaat Susan in op somatische hypermutatie, het vermogen van iets of iemand om zich aan te passen aan snelle veranderingen en die te relateren aan evolutie en devolutie. Later gaat ze in op superstormen en weermanipulatie. Voor een lange tijd hebben we gedacht dat we in een universum leefden gebaseerd op zwaartekracht. Maar volgens Susan Joy Rennison komt hier verandering in. Door het turbulente gedrag van onze zon en het als maar toenemende aantal elektrische aparaten, wordt het steeds duidelijker dat elektromagnetisme een misschien nog wel veel belangrijkere rol spelt in ons heelal. Duizenden wetenschappers bestuderen op dit moment de zon om het zogenaamde ‘Space Weather’ te voorspellen. Plasma en stralings uitbarstingen van onze zon kunnen satelieten uitschakelen en zelfs op aarde radio communicatie verstoren. Susan Joy Renisson schreef 5 jaar geleden een boek over ‘Space Weather’ en de gevolgen voor de aarde en het menselijk lichaam. Ze vertelde over de laatste berichten van NASA en ESA. Wat is de invloed van dit fenomeen op ons dagelijks leven en moeten we ons zorgen gaan maken? Het twee uur durende interview is hier terug te luisteren. Susan Joy Rennison gaf in 2011 in de collegezaal van de TU Delft een lezing over ruimteweer Officiële website van Susan Joy Rennison: www.susanrennison.com
 53. 53. B-Yourself Itsyouinside Pagina 53 Reïncarnatie Alles in de natuur is wederopstanding Mensen kunnen veel pijn voelen wanneer ze een geliefde hebben verloren. Helemaal wanneer ze niet geloven in onsterfelijkheid en geen hoop meer hebben dat ze ooit weer worden herenigd met dierbaren. Jillian Page van de Montreal Gazette schrijft dat liefde de dood overstijgt. Ze weet het diep van binnen, zo zegt ze. Page vindt het jammer dat de vaak haatdragende ideologie van fundamentalistische religies zo veel mensen heeft weggehouden bij de studie naar esoterische kennis en de dieper gelegen spirituele realiteit waar veel grote denkers al naar hebben verwezen. Sluier De Duitse filosoof Johann Wolfgang von Goethe zei: “Zolang je deze wijsheid niet bezit: sterf om te worden, ben je slechts een trieste gast, op deze donkere aarde.” Page spoort haar lezers aan om outside the box te denken en voorbij de sluier te kijken. “Het is niet verbazingwekkender tweemaal geboren te worden dan eenmaal; alles in de natuur is wederopstanding,” zei de Franse filosoof Voltaire. Podium Toch doet het verlies van een geliefde ook pijn voor mensen die weten dat reïncarnatie en karma bestaan, aldus Page. Het zijn de bitterzoete ervaringen in de materiële wereld, dit grootse podium waar we keer op keer, zij het in een andere rol, naar terugkeren. “Wat men de dood noemt is slechts een verandering van locatie voor het ego, een transformatie, een korte rustperiode voordat iemand weer een ander menselijk sjabloon aanneemt in de wereld van stervelingen,” schreef de mysticus W.Q. Judge. Jillian Page
 54. 54. B-Yourself Itsyouinside Pagina 54 Toevoeging van de ‘redactie’ uit het boek in wording; “De Transformatie”, naar aanleiding van reïncarnatie. “Het leven, een periode op Aarde op zoek naar de ontmoeting met je Zelf. Een verbinding bewust beleven zodat we de innerlijke wetenschap toepassen in de uiterlijke wereld. Vooralsnog zijn we zoekende in wat er buiten ons ons kan vormen en niet wat er innerlijk tot vorming mag komen. In hoeverre wordt je afgeleid, ben je afwezig en stel je vragen naar de buitenwereld. Daar waar iedereen met vragen zit en er zodoende nooit een antwoord zal komen. Hierdoor zoeken we bevestiging, in de zin van aanwezigheid in het fysieke maar in werkelijkheid zijn we meer en meer afwezig. De vragen dienen gesteld te worden naar de ‘binnenwereld’. Daar waar je ware Zelf reeds aanwezig is, daar waar er contact gezocht wordt om één en héél te worden en dat naar buiten uit te stralen. Alles is al innerlijk aanwezig. Alles is een cyclus. Alles is in beweging. Alles duurt immer voort Groei en krimp zitten in dezelfde cyclus, want het ene kan niet zonder het andere bestaan. Zo zal de afwezigheid groeien naar meer en meer aanwezigheid en zal de aanwezigheid zich weer laten ontvallen in afwezigheid. De mate van bewust zijn… Om reïncarnatie fysiek uit te leggen kunnen we het zien als stroom (electra), de energie stroming (cyclus). De lamp als aards leven, de belichaming. De schakelaar aan/uit, als leven/dood. Zet je de schakelaar op aan dan schijnt het licht in de lamp en leef je op Aarde, de energie manifesteert zich als licht in de lamp. Zet je de schakelaar uit dan is het licht weg en daarmee de energie uit de lamp verdwenen. Waar het licht (energie) gebleven is? Het is er nog altijd alleen niet zichtbaar, niet in de lamp, niet in de dimensie die we beleven als lamp. Kirlian fotografie bewijst het energetische, en bewijst dat energie blijvend is als velden en dat vormen steeds van tijdelijk aard zijn. Houd dus niet vast aan de vormen maar meer aan de energie, het veld (het licht) dat wordt uitgestraald. Want deze energie is wat voor altijd is, en een vorm steeds maar tijdelijk. De schakelaar is de reïncarnatie die het mogelijk maakt om het licht in de lamp te manifesteren. Door de schakelaar wordt er een energetische stroming toegelaten in de vorm. Daardoor geeft deze vorm warmte, licht en toont het de aanwezigheid… Hartelijke groet, Edwin.
 55. 55. B-Yourself Itsyouinside Pagina 55 Jaarprognose 2013 Ontwapenend Ontwaken Je Aardse wandeltocht gaat verder en blijft je de aankomende maanden in 2013 zowel op persoonlijk als collectief niveau een stevige hand bieden. Het is alsof je belandt in het sprookje van “Duizend en één nacht”, waarin opzienbarende, wonderbaarlijke, maar ook confronterende uitdagende situaties je geen enkel moment doen vervelen. Het ontwaken van je bewustzijn of de nimmer van je zijde geweken: “ziel”, klimt samen met jou enkele octaven hoger. Je bent inmiddels aangekomen in het midden van de toonladder en draagt, voor de meesten nog onbewust, een aardig steentje bij aan het evolutieproces van de door de eeuwen heen, ontwaken van het collectief bewustzijn. De verschillen tussen zwart en wit blijven de komende maanden steeds weer terugkomen en bieden je alle gelegenheid om definitief afscheid te nemen van onzekerheid, angst en vasthoudendheid aan dat alles wat niet meer bij je past! Hierdoor word je behoorlijk op de proef gesteld. De strenge levensleraar Saturnus in de niets onthullende en intense Schorpioen, bieden je het alchemistische proces om van lood, goud te maken. Het overwinnen van je twijfels, onzekerheden, angsten en je wapens van het ego neer te durven leggen, blijft een feit. Dat de planetaire krachten geen mededogen met je hebben laat het unieke en inzichtgevende instrument van de westerse astrologische direct vanaf dag 1 van 2013 zien. Het is de vernietiger en tegelijkertijd schepper Pluto in Steenbok, die zich o.a. aansluit bij Saturnus en tot ruimschoots september 2013 je met het grootste gemak ondersteunen en de vaart er flink in houden om bestaande structuren die omringd worden door donkere schaduwen af te blijven breken. Ook het bedrijfsleven en de maatschappij blijven meedogenloos geconfronteerd worden om de onderste steen boven te halen en af te rekenen met situaties die bijvoorbeeld achter gesloten deuren plaats vinden. De mensheid komt steeds weer tot de ontdekking dat de euro’s pas optimaal rollen als geld zijn werkelijke oorsprong als ruilmiddel, in plaats van machtsmiddel terug vindt. De revolutionaire krachten van Uranus werken vanaf 16 mei tot eind 2013 als olie op het vuur! De druk wordt opgevoerd en blijft je pushen om voor je werkelijke eigenheid te kiezen en geen kuddedier meer te zijn! Het enige wat je hoeft te doen is de gouden regel nastreven, namelijk: je durven onderscheiden van anderen en vriendschap sluiten met jezelf! Jezelf zijn, doet namelijk het mooiste in je ontwaken en geeft ook je “bewustzijn” alle ruimte om uit het nauwe coconnetje tevoorschijn te komen. Op formidabele wijze sluit je jezelf hierdoor aan op de collectieve universele stroom. Voor dit alles is natuurlijk inzicht nodig. Een verruimende en verdiepende blik en een spirituele bewuste leefwijze. Sandra Jansen van Galen
 56. 56. B-Yourself Itsyouinside Pagina 56 Dat het kosmische samenspel één vloeiend geheel is en licht en donker onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, laten de planetoïde Cheiron en het schitterende hemellichaam Neptunus in de hoogsensitiviteit van haar eigen teken Vissen zien. Het verlangen naar eenheid en schoonheid in het alledaagse Aardse leven groeit verder. Het zal jou en de wereld dan ook niet ontbreken aan inspirerende en ontwapende momenten als het gaat over de energievelden met een hoog trillingsniveau. Aan het tijdperk van de “Glazen bol” komt een eind en misverstanden die zijn ontstaan worden ingelost. Ook jij komt namelijk meer en meer tot ontdekking dat er in en om je heen oogverblindende krachten zijn. Het openen van je ogen laten synchroniciteit niet ontgaan. Je persoonlijke- en spirituele ontwikkeling worden door de zijdezachte zalf van Cheiron en Neptunus in Vissen ingebalsemd en beloven je de mooiste eyeopeners dat sprookjes niet uit de duim zijn gezogen. Hemel op Aarde wordt steeds meer een feit en betekent in 2013 hard werken. Besef dat er eerst onrust en dan pas vernieuwing kan zijn. Het gaat er om waardoor je jezelf laat inspireren om nieuw bewustzijn te openen. Durf te kiezen voor het leiderschap van je ziel! © Astrologe Sandra Jansen van Galen 2013

×