Taal en Rekenen - Onderwijsdag 2013

459 views

Published on

Taal en Rekenen.
Door Chantal Kiens en Rick Schonewille, beide Onderwijskundig Adviseur bij itslearning Nederland.
Vanuit de overheid zijn referentieniveaus voor Taal en Rekenen doorgevoerd in de gehele onderwijskolom, van basis- tot hoger onderwijs. Hierin staat vastgelegd dat uw leerlingen Taal en Rekenen op een bepaald niveau moeten beheersen zodra zij de school verlaten. Tijdens deze sessie vertellen Chantal en Rick wat dit betekent voor uw onderwijs en laten zij zien hoe het itslearning leerplatform - bijvoorbeeld met Toetsen, Leerdoelenbibliotheek en ePortfolio - u en uw leerlingen kan ondersteunen bij het behalen van deze doelen.
Deze presentatie is gegeven tijdens de itslearning en Teletop Onderwijsdag op 17 april 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Taal en Rekenen - Onderwijsdag 2013

 1. 1. Taal en RekenenRick Schonewilleonderwijskundig adviseur
 2. 2. VRAGEN STAATVRIJ
 3. 3. InleidingEr valt in de laatste jaren een toenemende zorg vast testellen over de kwaliteit van het onderwijs in taal enrekenen:• De diverse soorten onderwijsvormen blijven onvoldoendeop elkaar aansluiten.• De leerprestaties gaan op een aantal onderdelenlangzaamaan achteruit. Zowel in vergelijking metmetingen in Nederland in 1995, als in vergelijkendinternationaal onderzoek.• Er is zorg over de kwaliteit van de leraren.
 4. 4. Wat betekent dit voor úw school?“Op school moet t vooral weer gaan draaien om lerenrekenen en schrijven, de rest is bijzaak.”(Marja van Bijsterveld 2010)-> wat leerlingen op een bepaald moment […] moetenkunnen en kennen op het gebied van debasisvaardigheden taal en rekenen.-> Over het hoe en op welke manier dezereferentieniveaus behaald moeten worden […]: Dat is aande scholen.
 5. 5. Referentieniveaus?• 4 niveaus (+ streefniveaus) gekoppeld aan 4 momenten:niveau 1 eind basisschoolniveau 2 vmbo B/Kmbo 2/3niveau 3 havombo 4niveau 4 (eind) vwo• Niveau 2 “om als volwassenen goed te kunnenfunctioneren in onze maatschappij.”
 6. 6. Wat bepaalt uw aanpak?• Pedagogische visie? (klassikaal, traditioneelvernieuwend, vorm van ‘nieuw leren’, etc.)• Repareren? “De sleutel tot verbetering van derekenvaardigheid ligt in het niveau van de leraar. Deopleiding en nascholing van de leraar zijn in ernstige mategeërodeerd.”(Rekenonderwijs op de basisschool, analyse en sleutels tot verbetering - KNAW2009)
 7. 7. Hoe dan ook: gevolgenGevolgen m.b.t. inhoud en organisatie van het onderwijs:• Geïntegreerd aanbieden of aparte (nieuwe) vakken?• Methodekeuze?• Homogeen <> Heterogeen?• Tussentijds toetsen• Gegevensoverdracht PO -> VO -> MBO• Kwaliteit school (inspectie) -> managementrapportages
 8. 8. Maatwerk?•Determineren•Differentiëren
 9. 9. Inrichting: hiërarchieën en doelgroepenPraktijkvoorbeeld 1:• Een ROC gebruikt een extern programma om tedetermineren. Dit leidt tot domein/sector overstijgendehomogene groepen (studentenadministratie)• De verschillende groepen (1F/2F/3F) worden vanuit hetadministratiepakket via een IMS-ES koppeling naar hetdoelvak (1F/2F/3F) in itslearning geëxporteerd
 10. 10. Inrichting: hiërarchieën en doelgroepenPraktijkvoorbeeld 2:• Een school heeft twee extra vakken ‘taal’ en ‘rekenen’ingericht met oefenmaterialen• Groepen in het vak worden gekoppeld aan(oefen)materialen en toetsen op hun eigenreferentieniveau
 11. 11. Differentiëren in itslearningOrganiseren van groepen in itslearning:• Hiërarchie• Groep binnen een hiërarchie
 12. 12. Locatie ALeerjaar1Leerjaar2VMBO HAVOH2aRekenen2FRekenen3FH2b H2c H2dVWOLeerjaar3Leerjaar4Leerjaar5Leerjaar6Hiërarchieën – voorbeeldSchool*Klas*Groep*
 13. 13. Doelgroepen
 14. 14. Maatwerk persoonlijke ontwikkeling
 15. 15. Toetsen
 16. 16. Gereedschappen voor schrijfoefeningen
 17. 17. Koppel en gebruik externe bronnen
 18. 18. App-library
 19. 19. Leerdoelen <> referentiekaders
 20. 20. Inzicht voortgang/ontwikkeling
 21. 21. Overdracht gegevens
 22. 22. samenvatting• Hiërarchieën en groepen• Individuele leerplannen• Toetsen & Test-Mode Browser• Opdrachten• Communicatie: Portfolio, forum (& opdrachten)• Externe bronnen: links, import, App Library• Leerdoelen• Voortgangsrapportages en export/overdracht
 23. 23. Wat kan itslearning voor u betekenen?• Onderwijskundige begeleiding bij inrichtingsvraagstukken• Inhoudelijke ondersteuning i.s.m. APS• Technische ondersteuning(koppelingen, integraties, leerdoelen, rapportages)• Digitale content (uitgeverijen, maatwerk)
 24. 24. Geïnspireerd?
 25. 25. www.itslearning.nl info.nl@itslearning.com053 – 480 3130 @itslearningNLBedankt voor uw aandacht!

×