Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jesuscentrerade samtidskommentarer, Hestra 2018-08-05

2,141 views

Published on

En prövning av Birger Skoglunds profetia på Smålandskonferensen 2018 och några kommentarer om Joakim Lundqvists uttalande om Sverigedemokraterna på Europakonferensen.

Ljudfil: http://www.sondaghelaveckan.se/?m=23261

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Jesuscentrerade samtidskommentarer, Hestra 2018-08-05

 1. 1. JESUSCENTRERADE Samtidskommentarer
 2. 2. FÖRE SOMMAREN Som profeter får två eller tre tala, och de övriga skall pröva vad som sägs. (1 Kor 14:29)
 3. 3. BIRGER SKOGLUND 1. (Troligen) någon som älskar Jesus 2. (Troligen) någon som har en ärlig vilja 3. (Troligen) använd av Gud på många sätt
 4. 4. BIRGER SKOGLUNDS BUDSKAP 1. En märklig gudsförståelse 2. En sammanblandning av Sverige med Israel 3. Objektiva fakta stämmer inte
 5. 5. HUR KUNDE DET BLI SÅ? •Entusiasmprofetia •Entusiasm – ”en theos” – ”i Gud” •Det är lätt att blanda samman den mänskliga inspirationen som rinner till med Guds Andes tilltal
 6. 6. VARFÖR ÄR LUNDQVISTS BUDSKAP SÅ LADDAT? •En gentlemanna-överenskommelse att inte tala partipolitik i talarstolen •Vad svenskar förväntar sig av de styrande och samhällets institutioner
 7. 7. PARTIPROGRAMMET • ”Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten.” – Nej! • ”Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk.” – blandar samman demos och ethnos
 8. 8. PARTIPROGRAMMET • ”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.” • ”Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.”
 9. 9. KAN MAN VARA BÅDE SVENSK OCH JUDE? •Bygger på essenstänkandet •Hur har samer förtryckts? •Hur har judar förtryckts?
 10. 10. HUR SKA DET GÅ? En av de äldste sade till mig: ”Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill.” (Upp 5:5)

×