Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Helande tro på helande, Hestra 2019-02-17

74 views

Published on

Helande är en god gåva från Gud. Ordet helande borde signalera något positivt, men dålig teologi kan göra förkunnelsen om helande till en plåga och en börda. Inte minst är det viktigt att vi talar om tro på rätt sätt. Sista delen av min serie En tro som håller och bär.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Helande tro på helande, Hestra 2019-02-17

 1. 1. En helande tro på helande Botar Jesus alla, några eller inga?
 2. 2. Hur sprids kristen tro? ▪ Vanligaste sättet: Helande ▪ Vanligaste platsen: Hemmet ▪ Vanligaste utföraren: En vanlig kristen
 3. 3. Varför så laddat ämne?
 4. 4. Mitt mål idag 1. Möjligheten –Ordet ”helande” borde signalera något positivt 2. Svårigheten –Vi ignorerar inte utmaningarna 3. Uthålligheten –Vi följer Jesu befallning
 5. 5. Donald Gee skrev 1952 En del det olyckliga sätt på vilket tro på gudomligt helande ibland har ärligt spridits av personer med stark vilja är denna fortsatta idé att om man misslyckas att bli bli helad är de rotat i ett djupt andligt misslyckande hos den sjuke. Denna attityd har adderat mentalt lidande till det fysiska lidandet, och i extremfallen förvandlat gudomligt helande till ett gissel snarare än ett privilegium och en börda snarare än en lättnad.
 6. 6. Och vidare Att det rymmer ett element av sanning behöver inte förnekas. Även i det naturliga har patienten ansvar. Men att ha en lära om helande som fungerar som ett piskrapp på den ökade känsligheten hos de sjuka och svaga, helt säkert kommer det nära att vara en travesti på den medkänsla med vilken vår Herre såg på de stora skaror sjuka som trängde sig på honom på jorden. Trophimus I Left Sick, Our Problems of Divine Healing
 7. 7. Två sekler tillbaka ▪ Gud ansågs sända sjukdomarna – Acceptera den och låt den forma dig ▪ Läkarna ”botade” genom att ”störa” – Det skulle göra ont!
 8. 8. Balanserande obalans 16På kvällen förde man till honom många som var besatta. Han drev ut andarna med sitt ord och botade alla sjuka, 17för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Han tog våra sjukdomar, och han lyfte av oss våra plågor. (Matt 8:16-17)
 9. 9. ”Helande i försoningen”? ▪ Bevistexter finns ▪ Försoning ett juridiskt kontrakt? ▪ Charles Cullis (1833 -1892)
 10. 10. Obalanserad obalans ▪ En mekanisk syn på världen – Inklusive andevärlden ▪ ”New thought” ▪ EssekWilliam Kenyon (1867–1948)
 11. 11. Helandepredikanterna (1947) ▪ William Branhams frågor – Tror du att Gud vill? – Tror du att jag har gåvan? ▪ Den sjukes övertygelse avgörande
 12. 12. Gud vill verkligen bota ▪ Jesus botade alla som bad Honom om det (uthålligt) ▪ Jesus behandlade sjukdom på samma sätt som demoner ▪ Framtiden är sjukdomslös (efter uppståndelsen) ▪ Jesus har uppmanat oss bota de sjuka (Matt 10:7-8)
 13. 13. Vad är mysteriet? ▪ Guds vilja? ▪ Det finns inte?
 14. 14. Vad är mysteriet? ▪ Guds vilja? ▪ Det finns inte? ▪ Världens kaos – Guds vilja sker inte alltid – Fria agenter, människor och änglar, spelar roll
 15. 15. Ett tänkesätt som minskar tron? ▪ Ja, om den ska ses som ”övertygelse” ▪ Nej, om den ses som uthållighet – ”Tvivla utan förtvivlan” finns på nätet
 16. 16. Tro är… Chutzpah!
 17. 17. Hur botar Gud? ▪ Genom sin naturliga skapelse ▪ Inre harmoni påverkar kroppen – ”Existentiell hälsa” ▪ God gemenskap påverkar hälsan ▪ Goda vanor ▪ Helandens gåvor ▪ Kraftgärningar
 18. 18. Sammanhanget spelar roll ▪ På gatan eller i församlingsomsorgen – Inte samma dynamik ▪ Bland rika eller fattiga – Gud har en preferens ▪ I väckelsetid eller i ökenperioder – Dessa är främst kollektiva ▪ Hungrande eller mätta?
 19. 19. Sjukdomens infrastruktur ▪ I mig – växelverkan ”kropp, själ och ande” ▪ I mitt sociala system ▪ I den andliga kampen
 20. 20. Vi har ett uppdrag ▪ ”Jag har inte gåvan” – nonsens! – Somliga kommer se mer hända ▪ Trohet, inte framgång ▪ Trägen vinner!
 21. 21. Var… ▪ Omsorgsfull mot människorna ▪ Påstridig inför Gud ▪ Sträng mot sjukdomen
 22. 22. Detta ändrar allt ▪ Fråga Gud innan du ber ▪ Fråga den sjuke hur det känns när du ber ▪ Upprepa!
 23. 23. Väntar du på helande? ▪ Tillbe och tjäna Gud medan du väntar ▪ Ge inte upp! ▪ Vila i Gud – Kämpa inte hela tiden

×