Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gud talar del 1. Om vad talar Gud? Hestra 2018-06-03

339 views

Published on

Att höra Guds röst är mer än en tekniksak. Våra förväntningar, den teologi och världsbild vi djupast har påverkar vad vi uppfattar och styr vår tolkning av det vi förnimmer.

Published in: Spiritual
 • Be the first to like this

Gud talar del 1. Om vad talar Gud? Hestra 2018-06-03

 1. 1. GUD TALAR Vad säger Gud till oss?
 2. 2. DETALJERAD LEDNING Vid personlig förbön 1. Jag vet för lite 2. Gud vet mer 3. Ibland visar Gud något för oss Ska det alltid vara så?
 3. 3. DÅLIGA ERFARENHETER?
 4. 4. JAG HÖR INGET! ”Gud sa till mig”-predikanterna skapade frustration
 5. 5. EN SERIE I TRE DELAR • Vad talar Gud om? • Rom 12 • Hur talar Gud? • 1 Sam 3 • Hur förmedlar vi tilltal till andra? • Luk 1:5-25 • Joh 3:22-36
 6. 6. ROM 12:1-2 1Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. 2Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.
 7. 7. DIN UNIKA BESKÄRDA DEL 3I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. 4Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, 5så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.
 8. 8. VERS 6-8 I OLIKA ÖVERSÄTTNINGAR • B2000 – bra • FB98 – dålig • FB2005 – bra • nuBibeln – dålig • Etc.
 9. 9. OLIKA GÅVOR 6Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, 7tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, 8tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.
 10. 10. ”I FÖRHÅLLANDE TILL”? • Tron som en substans man kan ha mer eller mindre av? • I enlighet med trosläran? • Karl XII: ”Hafver någor Prophetiam, så vare hon ens med trone.” • Eftersom det är den gåva du fått?
 11. 11. MIN TOLKNING •”I enlighet med den inspiration du får” • Dynamisk syn – inte en gång för alla • När Anden inspirerar dig • Såsom Anden inspirerar dig
 12. 12. VI HÖR SOM VI TROR Våra tankar styr vår perception
 13. 13. GUDS STÅENDE TILLTAL 9Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 10Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. 11Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. 12Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. 13Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet.
 14. 14. ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA 14Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. 15Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. 16Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. 17Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. 18Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.
 15. 15. DETTA ÄR ETT FÖRNYAT SINNE 19Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. 20Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. 21Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
 16. 16. HUR DU TROR AVGÖR VAD DU HÖR Det är en organisk länk
 17. 17. GUD TALAR DIG TILL MOGNAD • Gud vill inte mikrostyra din vardag • Intimitet • Kärlek • Mognad • Ibland behöver vi hjälp med våra beslut för vår kunskap är begränsad
 18. 18. VI BEHÖVER HÖRA GUD 1. Tillämpning av det allmängiltiga på det specifika 2. Timing 3. Det vi inte kan veta alls
 19. 19. ROM 8:14-16 14Alla som leds av ande från Gud är Guds [myndiga] söner. 15Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” 16Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.

×