Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Goda skäl att tro på uppståndelsen

2,661 views

Published on

Det finns flera goda skäl att tro på Jesu uppståndelse som ett historiskt faktum. Det är en i filosofisk mening legitim tro. Jag predikade (höll ett föredrag) om detta i Sjömarkenkyrkan 2016-04-03. Detta är en redigerad version av den PowerPoint jag tidigare laddat upp och den stämmer bättre med ljudet. Mer information på http://itpastorn.se/goda-skal-att-tro-pa-jesu-uppstandelse/

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Goda skäl att tro på uppståndelsen

 1. 1. EN LEGITIM TRO Goda skäl för tron på Jesus som uppstånden Herre
 2. 2. SJÖMARKENKYRKAN Predikan 2016-04-03 @itpastorn facebook.com/ gunther.bibleteacher Itpastorn.nu
 3. 3. EN LEGITIM TRO Goda skäl för tron på Jesus som uppstånden Herre
 4. 4. KYRKFOLK KONTRA PRÄSTER
 5. 5. VÄLKOMMEN TILL FACEBOOK
 6. 6. ”JAG TROR BARA PÅ VETENSKAPEN” • Du tror inte på din frisör • Du tror inte på din fru eller din man • Du tror inte på vetenskapen heller! Vetenskapen vilar på grundantaganden som den inte själv kan bevisa!
 7. 7. GRUNDANTAGANDEN • Att naturlagarna är konstanta i hela universum • Att naturlagarna är konstanta över tid dvs att LHC återskapar förhållanden från 13,8 miljarder år sedan
 8. 8. TRADITIONELL FÖRNEKELSETEOLOGI • ”Jesus är en myt” • Das Leben Jesu (1835) av David Friedrich Strauss (1808 – 1874) • En historisk kärna som senare utbroderats med legender • Klassisk liberalteologi: Jesus är ”övermålad” med dogmer • Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) • Albrecht Ritschl (1822 – 1889) • Adolf von Harnack (1851 – 1930) • Rudolf Bultmann (1884 – 1976) • Paul Tillich (1886 – 1965)
 9. 9. FÖRLEGAD LIBERALTEOLOGI • Liberalteologin var en 1800-tals uppfinning, för 1800- talets tänkande. En maximal anpassning till positivismens vetenskapsideal. • Dess syn på Jesus är motbevisad av senare forskning
 10. 10. VÄLKOMMEN TILL FACEBOOK (2A)
 11. 11. VÄLKOMMEN TILL FACEBOOK (2B)
 12. 12. VÄLKOMMEN TILL FACEBOOK (2C) Aristoteles Grekisk filosof Född 384 f.v.t.
 13. 13. VÄLKOMMEN TILL FACEBOOK (2D)
 14. 14. VÄLKOMMEN TILL FACEBOOK (2E)
 15. 15. TRONS MINIMUM • Rom 10:9-10 • 1 Kor 15:1-8 • Kristus dog för mina synder • Kristus uppstod Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. (Rom 10:9-10)
 16. 16. ALLT STÅR PÅ SPEL Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. 1 Kor 15:14, 17-19
 17. 17. VAD SLAGS TEXT ÄR BIBELN? • Gud inspirerade ord? • Där kan en diskussion inte börja. • Mytiska texter? • Anti-inspiration är ingen vetenskaplig hållning! • Brev och förkunnande redogörelser
 18. 18. VETENSKAPSTEORI
 19. 19. DEDUKTIV METOD Kallt klimat England Bomull växer
 20. 20. KALAM KOSMOLOGISKA ARGUMENTET Premiss: Allting som har en början har en orsak Premiss: Universum har en början Konklusion (slutsats): Universum har en orsak
 21. 21. INDUKTIV METOD
 22. 22. ABDUKTIV METODER Vad förklarar bäst det vi ser?
 23. 23. UPPSTÅNDELSETRON • Entydig • Ursprunglig • Oomtvistad • Så trodde och lärde alla kristna från allra första början
 24. 24. OBSERVERBARA FAKTA • Tydlig förkunnelse • En explosiv rörelse • En uppsjö vittnen • Beredskapen att bli martyrer
 25. 25. TROLIGASTE FÖRKLARINGEN? • Jesus har de facto uppstått • Ärlig tro med en äkta orsak • Inbillning, missförstånd, hallucinationer, masspsykos… • Ärlig tro, men falsk • Påhitt av lärjungarna • Oärlig tro • Efterhandskonstruktion • Oärlig tro i en senare generation
 26. 26. FÖRDELAR MED ATT TRO PÅ UPPSTÅNDELSEN • Förklaringskraft Den förklarar vad vi ser bäst • Förklaringsräckvidd Den förklarar alla de fenomen vi ser: 1. Den tomma graven 2. Alla möten med den uppståndne 3. Den kristna trons explosiva tillväxt 4. Villigheten att dö för sin tro
 27. 27. KAN DET HA HÄNT? • Världsbilds- argumentet: 1. Sådant kan inte hända 2. Därför har det aldrig hänt • Ett cirkelargument!
 28. 28. DET INDUKTIVA ARGUMENTET • Vi har observerat miljarder människor dö • Ingen av dem har uppstått • Därför uppstår inte döda • Inte heller Jesus
 29. 29. FUNGERAR DET?
 30. 30. JESUS VAR UNIK! Det finns svarta svanar!
 31. 31. LÄS MER
 32. 32. OCH MER www.risenjesus.com
 33. 33. OCH MER ”How do we explain these phenomena? The early Christians’ answer was that Jesus had indeed been bodily raised from the dead; that was why they hailed him as the messianic "son of God." No modern historian has come up with a more convincing explanation. Facing this question, we are confronted to this day with the most central issues of the Christian worldview and theology.”
 34. 34. OCH LITE TILL ”I was similar to other atheists I knew at the time. I didn't think there was any good evidence to support the claims of Christianity. The more I learned about the nature of evidence generally, and the more I learned about the evidence for Christianity specifically, the more convinced I became that the claims of the Gospels were true.”
 35. 35. PÅ SVENSKA
 36. 36. JAG VILL INTE TRO! Of course, when I wrote a big book on this, my philosopher tutor from Oxford who was an atheist read it and he said, great book. You really make the argument. I simply choose to believe that there must be some other explanation even though I don’t know what it was. I said, fine. That’s as far as I can take you. I cant bully you into saying, therefore you must believe. N. T. Wright https://www.youtube.com/watch?v=W0Dc01HVlaM
 37. 37. POSTMODERN TRO ”Han avrättades av den lokala romerska myndigheten genom det vanliga tortyr- och avrättningsredskapet med korslagda träbjälkar. Vår tro är att han de facto uppstod från de döda och att han i dag genom enheten med Gud är närvarande mitt ibland oss.”
 38. 38. KONSEKVENS? • Men den intressanta grundfrågan är om det är nödvändigt att denna tro och övertygelse har monopol på sanningen? • Om det nu är så måste rimligen alla muslimer leva i förvillelse och egentligen inte i någon gudsrelation eftersom Gud då inte kan vara såsom Koranen beskriver Gud. Likaledes måste alla judar ha fel även om vi som kristna delar Gamla testamentet med dem. • Motsägelsefulla påståenden behöver inte nödvändigtvis innebära att bara en part har ”rätt”.
 39. 39. LIKA SANT ATT… Nya Testamentet • Jesus är född av jungfru • Jesus gjorde under • Jesus är den siste Adam • Jesus är Gud • Jesus dog på korset • Jesus uppstod Koranen + hadither • Jesus är född av jungfru • Jesus gjorde under • Jesus är den siste Adam • Jesus är inte Gud • Jesus dog inte på korset • Jesus uppstod inte
 40. 40. EN GUD SOM LURAS?
 41. 41. NU BLIR DET SVÅRT
 42. 42. ”PARTIKULÄR UNIVERSALISM” Saken i sig • Bortom dogmer • Bortom orden • Kan inte skådas ur en neutral synvinkel Vårt ”språkspel” • Den kristna traditionen är viktig • Klassiska formuleringar är användbara • Gemenskaper som samlas kring en ”grammatik”
 43. 43. REGLERNA GÄLLER OSS Men inte de andra
 44. 44. DET FINNS EN VERKLIGHET ”X och icke-X kan inte båda vara sanna samtidigt. Logik är mer än språkspel, liksom matematiken. Den motsvarar en verklighet. Annars skulle biskopen inte kunna skriva sin artikel på sin dator, människan kunna flyga till månen eller klimatforskare kunna göra några som helst relevanta kalkyler av hur havsytan höjs när medeltemperaturen på jorden stiger.” ”Den extrema formen av postmodernitet bör ur varje aspekt avfärdas – och det kan jag säga som en absolut utsaga utan att göra ett självmotsägande påstående!” http://itpastorn.nu/om-fralsning-utanfor-tron-pa-evangeliet/ http://itpastorn.nu/biskop-bonniers-fortsatta-bravader/
 45. 45. MEN NU HAR KRISTUS UPPSTÅTT FRÅN DE DÖDA, SOM DEN FÖRSTE AV DE AVLIDNA. 1 Kor 15:20
 46. 46. HAN ÄR UPPSTÅNDEN Ja, Han är sannerligen uppstånden!

×