Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den amerikanska väckelserörelsens teologiska etik

1,579 views

Published on

Föredrag på THS, 2017-05-10. Jag utgår från tanken om att rörelsens etik är integrerad med dess teologi och att den rör sig mellan två poler, bevarande och nyskapande. Var för sig blir dessa poler alltid obalanserade. Tillsammans skar de en tydlig dynamik, men också friktion.

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×