Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flexibilisering van het werken in de zorg

2,598 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Hoi Anjo, dank voor je opmerkingen. Zeker geen probleem om een keer door de rest van de slides te lopen. Ik begrijp dat je het verhaal erbij moet horen wat ik op Zorg en ICT verteld heb. Helaas kent Slideshare geen audiotrack die ik kan laten meelopen. Maar goed punt voor de volgende keer als ik iets op deze wijze deel.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Even taalfouten check. Datauitwisseling? EPD? Gadgets of toegevoegde waarde? Sl 3: ICT geen eigen mening / visie / inhoudelijk advies? ICT dus pappen en nat houden? Sl 4: Een ICT afdeling kan dat niet zelf; Bestuur begrijpt het meestal niet en wordt verleid tot hebbedingetjes. Zorgverleners = gebruikers bepalen toch wat gewenst en nodig is? Sl 5:Patient wordt (helaas) niet mondiger, maar kan wel makkelijker informatie vinden, hetgeen wat anders is. Er is geen sprake van marktwerking want de koper kan en moeilijk objectieve keuzes maken en weet niet voor welke prijs hij iets kan kopen en als hij het weet bepaalt hij de koop niet, maar de verzekeraar: Achmea en Slotervaart. Het is dus een communistische markt.
  Rest van de slides eens bij gaan zitten?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Flexibilisering van het werken in de zorg

 1. 1. Paul Leenards Flexibilisering van het werken in de Zorg hoe kan ICT dit ondersteunen? Paul Leenards, MITM
 2. 2. Paul Leenards Van klinische naar Ambulante zorg • ICT maakt het mogelijk om zorg dichter bij de patient of client te brengen: – Monitoring op afstand, alarmering op basis van sensoren – Electronisch bijhouden van dagboeken en delen van deze informatie door patienten • Verdere samenwerking tussen zorgverleners wordt mogelijk gemaakt – Snelle en veilig uitwisseling van informatie tussen zorgverleners – Meer-ogen principe kan worden ingevuld met behulp van Webcams en camera’s in Smartphones
 3. 3. Paul Leenards Is ICT een enabler of toch meer een disabler van zorg? • E-learning initiatieven zijn niet mogelijk omdat geluidskaarten in citrix zijn uitgezet • E-health initiatieven als losse punt-oplossingen die niet integreren met de standaard ICT omgeving • Een grote toename in foto’s en film’s maar de data- opslag wordt niet door ICT in de gaten gehouden • De ICT organisatie heeft te maken met het draaiend houden van een complex en fragmentarisch ICT landschap ontstaan door fusies, overnames, samenwerkingsverbanden en losse initiatieven
 4. 4. Paul Leenards Zorg is informatievoorziening dat vraagt om een actieve en betrokken ICT organisatie • Een integrale benadering van ICT is nodig voor een toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening in de zorg • Het aanbieden van een veilige en betrouwbare informatievoorziening is in eerste instantie vooral een organisatorische uitdaging • De kerntaken van een ICT afdeling van een zorginstelling zijn het beheren en onderhouden van de informatievoorziening
 5. 5. Paul Leenards Informatie dichtheid neemt enorm toe: Zorg is Informatievoorziening • Patiënten worden mondiger en meer zelfredzaam: – Internet biedt veel informatie over ziektebeelden en behandelingen – Verwachtingen over zorgverleners en uitwisseling van informatie op basis van eigen referentie kader – Reputatie van zorginstellingen beïnvloed de keuze voor een zorginstelling • Marktwerking zorgt voor diverse ontwikkelingen, waardoor de afhankelijkheid van een goede informatievoorziening toeneemt: – Sturen op efficiency en daarmee op schaalvergroting – Van klinisch zorg naar ambulante zorg – De rol van de verzekeraar bij de financiering betekent dat er kritisch wordt meegekeken naar behandelingen op detailniveau • Meer technische mogelijkheden rondom patiënt veiligheid maakt dat er meer beroep wordt gedaan op deze mogelijkheden 6 Veranderen voor de Zorg van de toekomst
 6. 6. Paul Leenards Het PHI-Model als basis voor onze informatie technologie toepassingen en oplossingen People: patienten, familie, medewerkers, bestuurders, mensen centraal Health: gezondheid vanuit het perspectief van de ontvanger Information: Informatie is hierbij van groot belang 7 Veranderen voor de Zorg van de toekomst
 7. 7. Paul Leenards Integratie van ICT, medische technologie, facilitair management in Smart Building • Samenwerking van ondersteunende disciplines om een integrale dienst voor patienten en zorgverleners te leveren • Patient centraal met behulp van integrale ICT oplossingen: – Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken – Doorgeven van informatie over voortgang (controle afspraken) – Vrije toegang tot netwerken en toepassingen • Noodzakelijk dat data en informatie wordt ontkoppeld van devices en toepassingen
 8. 8. Paul Leenards Stabiliteit en veiligheid door data centraal te beheren en op dataniveau te beveiligen • ICT organisaties willen vaak niet ingaan op de wens van keuzevrijheid, omdat zij de controle en veiligheid van informatievoorziening niet kunnen garanderen. • De keuzevrijheid wordt beperkt doordat ICT veiligheid op een verkeerd niveau probeert te garanderen, namelijk op connectiviteitslaag. • Door data uit de devices en applicaties te halen en centraal op te slaan, ontstaat de mogelijkheid om alleen de data te beveiligen ongeacht de applicatie of device waarop de data getoond wordt. 10 Veranderen voor de Zorg van de toekomst
 9. 9. Paul Leenards Traditioneel wordt beveiliging geregeld vanaf de werkplek 11 Beveiliging Hierdoor is er weinig flexibiliteit en ervaart de gebruiker weinig gemak van ICT oplossingen Veranderen voor de Zorg van de toekomst
 10. 10. Paul Leenards Door te beveiligen waar het echt om gaat, ontstaat er meer ruimte 12 Beveiliging Door data te standaardiseren is er meer ruimte voor unieke toepassingen en ontstaat er een beter beheersbare omgeving Veranderen voor de Zorg van de toekomst
 11. 11. Paul Leenards Beveiliging is een organisatie vraagstuk • Om beveiliging te garanderen is 24 uur en 7 dagen in de week monitoring van de ICT omgeving nodig • Technologie houdt kwaadwillenden maar beperkt buiten de deur, terwijl snel en adequaat handelen van beheerders veel meer schade kan voorkomen • Een goede ICT beheerafdeling moet vooral zorgen voor het veilig en betrouwbaar bewaren en ontsluiten van data van de zorginstelling
 12. 12. Paul Leenards Visie en strategie zorgt dat integraal op het juiste niveau gestuurd wordt op informatievoorziening • Op dit moment wordt informatievoorziening niet als strategische enabler gezien en staat niet vaak genoeg op bestuurs- agenda • Hierdoor komen de besluiten rondom ICT op het bordje van de zorgverlener te liggen, hierdoor ontstaan decentraal losse initiatieven. • Discrepantie tussen vraag zorgverlener en aanbod ICT. ICT is gericht op dagelijkse operatie (continuïteit en controle) en heeft op dit niveau niet de ruimte om te focussen op vernieuwing. 15 Veranderen voor de Zorg van de toekomst Bestuur ICTZorgverlener / /
 13. 13. Paul Leenards Van kelder naar directiekamer : ICT wordt op tijd betrokken bij nieuwe ontwikkelingen • ICT visie en strategie is een afgeleide van organisatie Visie en strategie. Integrale aanpak voor innovatie door afstemming op bestuursniveau. • ICT op bestuursniveau is een partner voor innovatie, ICT op operationeel niveau wordt vanuit een integrale visie en strategie aangestuurd en kan zich dus richten op continuïteit en controle. • ICT is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kan zich beter voorbereiden/inspelen op wensen en behoeften van zorgverleners 16 Veranderen voor de Zorg van de toekomst Bestuur ICTZorgverlener Informatie Voorziening
 14. 14. Paul Leenards Bij de inrichting van informatievoorziening is er verschil tussen besturing en beheersing 17 Evaluate Plan Monitor Business Pressure Business Needs Besturing: IT Governance Beheersing: IT Management Service Strategy Service Design Service Transition Service Operations Continual Service Improvement
 15. 15. Paul Leenards Het ICT Accountability Framework biedt houvast voor de organisatie inrichting 18 Service Operation Service Transition Service Design Service Strategy Continual Service Improvement Support Operations Solutions Services Architecture Executive Compliance
 16. 16. Paul Leenards De ICT organisatie als enabler voor flexibilisering van de Zorg • In gesprek met de zorgverleners over wat zij aan informatie nodig hebben (Services) en met een integrale benadering voor de inrichting van ICT oplossingen (Architecture) • Als mogelijk, in gesprek met de patienten en clienten over wat zij aan ICT behoefte hebben. Dit op basis van een Retail aanpak, al dan niet uitbesteed aan derde partijen • Data en informatie opslag en ontsluiting als belangrijkste aandachtspunt van de ICT afdeling door ontkoppeling van data van toepassingen en devices.
 17. 17. Paul Leenards Dank voor uw aandacht Paul Leenards 06 29 525 636 p.leenards@gmail.com

×