Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spelifiering

313 views

Published on

Dialogkafé i Göteborg inom ramen för projektet Spelifiering som finansieras av Stiftelsen för Internetinfrastruktur. För mer info, se www.spelifiering.se. Initiativtagare till projektet: Terese Raymond. Pågår under 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spelifiering

 1. 1. GamificationHur många XP (experience points) innehåller Lgr11 och Gy11? www.spelifieralarande.se Med stöd från Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) Christina Löfving (en av flera i projektet)
 2. 2. Spelifierat lärande Games as contextSpel Spelbaserat lärande Games in context
 3. 3. Terese Raymond, projektets initiativtagare http://youtu.be/fsbtqy4cTrw
 4. 4. Kravspecifikation• Vilka förväntningar och farhågor skapas hos lärare och elever av begreppet spelifiering?• Kan den svenska skolans förutsättningar – i form av lagstiftning och styrdokument – föras in i en webbaserad plattform där elever enkelt kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel?• Vilka krav ställer eleverna på en webbaserad plattform där de enkelt kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel?
 5. 5. Idrott och hälsa Lgr11Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att elevernautvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att varafysiskt aktiva och vistas i naturen.BildUndervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet ochsitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att taegna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösandesätt.EngelskaI den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och attkunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen ochlösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.MatematikUndervisningen ska bidra till att eleverna utvecklarförmågan att argumentera logiskt och föra matematiskaresonemang.
 6. 6. Lgr11: Engelska, Syfte•! förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,•! formulera sig och kommunicera i tal och skrift,•! använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,•! anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,och•! reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelseri olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 7. 7. Hur många timmar i veckan (ungefär)tror du att du spelar på din fritid? Frågor ställda till 100 elever i åk. 4-9, 2012
 8. 8. I samband med att du spelar, händerdet att du gör något av följande? Frågor ställda till 100 elever i åk. 4-9, 2012
 9. 9. Draw Something
 10. 10. Jane McGonigal Reality is Brokenhttp://youtu.be/dE1DuBesGYM
 11. 11. Traveler’s Quest
 12. 12. www.superbetter.com
 13. 13. www.klaralifvet.se
 14. 14. Tre hörn• Läroplanerna - Vilka mål? Hur välja nya utmaningar? Progression?• Spelifiering - Hur hjälpa inre motivation? Faror, möjligheter?• Plattform (visuellt? monster?). Lärarhandledning? Skissa gärna - Pedagogberoende?

×