Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala medier och undervisning

938 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociala medier och undervisning

 1. 1. Sociala medier & undervisning Christina Löfving www.itmamman.se itmamman@gmail.com
 2. 2. Terraria Minecraft Stardoll
 3. 3. Blogg Wiki Forum Gemensamma Anslagstavlor dokument Sociala medierMikrobloggar Chatt Länksamlingar Communities Webb-tv/ Podradio
 4. 4. Lev Vygotskij George SiemensDet sociokulturella lärandet Konnektivismen
 5. 5. Läraren ska• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter ochtänkande, • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olikauttrycksmedel, • stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och• organisera och genomföra arbetet så att eleven– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att användaoch utveckla hela sin förmåga,– upplever att kunskap är meningsfull och att den egnakunskapsutvecklingen går framåt,– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat egetansvar,– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Lgr 11, Kapitel 2, Övergripande mål och riktlinjer
 6. 6. Rättigheter och skyldigheterDet är inte tillräckligt att i undervisningenförmedla kunskap om grundläggandedemokratiska värden.Undervisningen ska bedrivas i demokratiskaarbetsformer och utveckla elevernas förmågaoch vilja att ta personligt ansvar och aktivtdeltaga i samhällslivet. Lpf 94 samt liknande text i Lgr11
 7. 7. Att kommunicera varför GöteborgsPosten, 3 okt 2011www.gp.se/nyheter/goteborg/1.738594-twitter-pa-schemat
 8. 8. Mikrobloggar Twitter
 9. 9. Paper.li - håll koll på flödet
 10. 10. www.twiducate.com
 11. 11. Google+ OBS! Åldersgräns 18 år just nu..
 12. 12. Communities Facebook
 13. 13. Fakebookhttp://www.classtools.net/fb/home/page
 14. 14. Mindmaps Bubbl.us
 15. 15. Google Docs (drawing)
 16. 16. Chatt SkypeDela skrivbord, skicka filer, videochatta
 17. 17. Gemensamma dokument ietherpad.com Ett sätt att brainstorma
 18. 18. Gemensamt berättande i Storybird.com
 19. 19. Anslagstavlorcorkboard.me wallwisher.com linoit.com Ett sätt att brainstorma
 20. 20. wikispaces.com/education
 21. 21. Bloggar blogspot.com posterous.com wordpress.com wordpress.org
 22. 22. Bädda in från andra webbplatser Calameo.com
 23. 23. www.bighugelabs.com www.glassgiant.com www.reasonablyclever.com
 24. 24. Webb-tv Pod-radioBambuser.com Cinch.fm
 25. 25. LänksamlingarDiigo.com Delicious.com
 26. 26. Alla dessa konton..
 27. 27. AnvändarkontonGör ett gmail-konto till klassen som du som lärare administrerar.För att registrera konton för alla elever i klassen på en sajt: Använd gmail-adressen, men skriv -+01 för en elev, +02 för enannan efter gmail-namnet (före snabel-a) vid registrering. Sajten känner av att det är olika unika epostadresser. Om elevenglömmer sitt lösenord, klickar han/ hon på länken ”Skicka nytt lösenord”. Mejlet kommer då till klassens gemensamma gmailsom läraren kommer åt. Läraren ansvarar för alla konton. Kan vara ett sätt om man arbetar med yngre elever.
 28. 28. Hitta samarbetspartners• www.rafi.ki• www.etwinning.net• www.webbstjarnan.se
 29. 29. Länkar www.sprng.me/blemiwww.itmamman.se itmamman@gmail.com

×