Motivation  Yttre               InreLönar sig om uppgiften är  Kommer inifrån.okomplicerad.      ...
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigi ett samhälle präglat av ett stort informa...
1. Pedagogen ansvarar för mötet med eleven.2. Pedagogen ansvarar för kommunikationen.•Ställ öppna frågor.•Lyssna aktivt på...
1. Pedagogen ansvarar för mötet med eleven.2. Pedagogen ansvarar för kommunikationen.•Ställ öppna frågor.•Lyssna aktivt på...
Talanginställning    Steg för steg-inställning• Jag är född sådan   • Jag kan utvecklas• Jag kan inte påverka  • J...
www.bighugelabs.com                www.glassgiant.com           www.reasonablyclever.com
www.cinch.fm              www.corkboard.me    www.twiducate.comwww.screenr.com
http://twiducate.com
Länkarwww.sprng.me/blemiKontaktwww.itmamman.se
Motiverade elever i en digital tid - utdrag ur föreläsning
Motiverade elever i en digital tid - utdrag ur föreläsning
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Motiverade elever i en digital tid - utdrag ur föreläsning

1,078 views

Published on

Utdrag ur föreläsning. Länkar finns, men vissa bilder och filmer visas vid föreläsningen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Motiverade elever i en digital tid - utdrag ur föreläsning

 1. 1. Motivation Yttre InreLönar sig om uppgiften är Kommer inifrån.okomplicerad. Man förstår sammanhanget och målet.Tas morötterna bort, dalarmotivationen. Man ingår i ett viktigt sammanhang. Det man gör har betydelse.
 2. 2. Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigi ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper somutgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att tainitiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse,kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta ochlösa problem.Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång ochmusik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal­ och skriftspråk utgörbåde innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapandeprocesser som i tillämpning. Läroplan för förskolan rev. 2010
 3. 3. 1. Pedagogen ansvarar för mötet med eleven.2. Pedagogen ansvarar för kommunikationen.•Ställ öppna frågor.•Lyssna aktivt på eleverna och återkoppla.•Ge uppriktig, positiv respons som bland annat uppmärksammarinitiativförmåga.•Erbjud eleverna valmöjligheter och klargör ansvarsområden.
 4. 4. 1. Pedagogen ansvarar för mötet med eleven.2. Pedagogen ansvarar för kommunikationen.•Ställ öppna frågor.•Lyssna aktivt på eleverna och återkoppla.•Ge uppriktig, positiv respons som bland annat uppmärksammarinitiativförmåga.•Erbjud eleverna valmöjligheter och klargör ansvarsområden. Stone, Deci och Ryan
 5. 5. Talanginställning Steg för steg-inställning• Jag är född sådan • Jag kan utvecklas• Jag kan inte påverka • Jag kan påverka• Rätt och fel • Hur? Kreativa lösningar.• Visa inte svagheter • Svaghet inte farligt Dweck, Söderfjäll, Löfving
 6. 6. www.bighugelabs.com www.glassgiant.com www.reasonablyclever.com
 7. 7. www.cinch.fm www.corkboard.me www.twiducate.comwww.screenr.com
 8. 8. http://twiducate.com
 9. 9. Länkarwww.sprng.me/blemiKontaktwww.itmamman.se

×