Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació del mercat de treball a Catalunya

215 views

Published on

Principals resultats de la situació del mercat de treball dels llicenciats i graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Catalunya realitzat per itik consultoria.

Principales resultados de la situación del mercado de trabajo de los licenciados y graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Cataluña realizado por itik consultoría.

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació del mercat de treball a Catalunya

 1. 1. El mercat de treball de l’esport a CatalunyaEl mercat de treball de l esport a Catalunya especial incidència en la província de Barcelona Estudi presentat per: Anna Vilanova 4 novembre 2014 Jordi Viñas
 2. 2. CONTINGUTS 1. Introducció 2. Una mirada al mercat de treball de l’esport 3. Itineraris d’inserció laboral 4. Les persones llicenciades en CAFE 5. Conclusions
 3. 3. 1. INTRODUCCIÓ
 4. 4. 1. INTRODUCCIÓ Àmbits de l’estudiÀmbits de l estudi Mercat de Mercat de  treball en latreball en la  indústria de  l’esport Persones llicenciades en CAFE
 5. 5. 1. INTRODUCCIÓ Context del mercat de treball de l’esportContext del mercat de treball de l esport Mercat de Evolució Societat Post‐industrial  a Societat Informació Mercat de  treball Creixement i  diversificació de la  demanda esportivaa Societat Informació en l’esport demanda esportiva Crisi socio‐econòmica 2008 ‐ ... Demanda de l’esport com a vehicle d’inserció laboral
 6. 6. 1. INTRODUCCIÓ Dimensió del mercat laboral L’esport dóna feina a l’1,83% de la població activa Dimensió del mercat laboral Lesport dóna feina a l 1,83% de la població activa 92.000 persones a Catalunya 47% 9% Clubs esportius47% 33% Clubs esportius Ajuntaments Ensenyament no univ. Empreses D'altres 4%7%
 7. 7. 2. UNA MIRADA AL MERCAT DE TREBALL
 8. 8. 2. UNA MIRADA AL MERCAT DE TREBALL L’estudiLestudi 92.000 (?)Univers 92.000 (?)Univers 2.191Mostra Qüestionari on‐lineMètode
 9. 9. 2. UNA MIRADA AL MERCAT DE TREBALL Nombre d’àmbits de treballNombre d àmbits de treball 60,1% 22,1% 11,0% 6,8%, 1 àmbit 2 àmbits 3 àmbits Més de 3 àmbits Moltes persones tenen més d’un lloc de treballMoltes persones tenen més d’un lloc de treball
 10. 10. 2. UNA MIRADA AL MERCAT DE TREBALL El sexe de les persones que hi treballenEl sexe de les persones que hi treballen Dona 34% Home 66% Mercat laboral a Catalunya: 56% Homes // 44% Dones 66% Mercat masculí (?)
 11. 11. 2. UNA MIRADA AL MERCAT DE TREBALL Factors de contractacióFactors de contractació 18,2%Oposicions 19 5% 18,7% , Contactes Altres titulacions p 27,1% 22,9% 19,5% Capacitat gestió i planificació Capacitat de treball en grup 35,6% 35,4% 27,1% Coneixements teòrics Habilitats socials i personalitat Capacitat gestió i planificació 48 3% 47,0% 35,6% Coneixements pràctics Experiència prèvia Coneixements teòrics 48,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Coneixements pràctics Mercat professional i aplicat
 12. 12. 2. UNA MIRADA AL MERCAT DE TREBALL Nivell de formació acadèmicaNivell de formació acadèmica Estudis Estudis primària superiors 10% Estudis  secundària i /o  batxillerat 17% 3% 17% Llicenciatura /  Grau 39%Diplomatura 39%Diplomatura,  cicles formatius 31% Mercat altament format
 13. 13. 2. UNA MIRADA AL MERCAT DE TREBALL Anys de permanència en la feina actualAnys de permanència en la feina actual 30,6% 25,2% 25,5% 15,2% 3,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 a 5 anys 6 a 10 anys 11 a 20 anys 21 a 30 anys Més de 30 anys Mercat laboral jove, dinàmic i canviant
 14. 14. 2. UNA MIRADA AL MERCAT DE TREBALL Nivells de retribucióNivells de retribució Més de 2 500€ Menys de  500€ 17 5% De 2.001 a  2.500€ Més de 2.500€ 6,4% 17,5% 12,5% De 501 a  1.000€ 18,9%De 1 501 a , De 1 001 a De 1.501 a  2.000€ 25,5% De 1.001 a  1.500€ 19,3% Mercat mal retribuït 
 15. 15. 2. UNA MIRADA AL MERCAT DE TREBALL Nivells de satisfaccióNivells de satisfacció 4,3% 14,5% 53,8% 26,2% 1,2% 80% Molt insatisfet Insatisfet Indiferent Satisfet Molt satisfet Mercat amb elevats nivells de satisfacció
 16. 16. 3. ITINERARIS D’INSERCIÓ LABORAL
 17. 17. 3. ITINERARIS D’INSERCIÓ LABORAL Àmbits per edatsÀmbits per edats Fins a 40 anys Més de 40 anysy y Àmbit Educació Educació primària pública 64,4% 35,6% Educació primària concertada‐privada 46 0% 54 0%Educació primària concertada‐privada 46,0% 54,0% Educació secundària/batxillerat pública 35,3% 64,7% Educació secundària/batxillerat concertada‐privada 47,4% 52,6% Educació universitària 18 2% 81 8%Educació universitària 18,2% 81,8% Cicles formatius 43,6% 56,4% Altres àmbits docents 47,2% 52,8% Àmbit GestióÀmbit Gestió Gestió sector públic 45,1% 54,9% Gestió. Sector associatiu–federatiu 42,3% 57,7% Gestió. Sector privat amb ànim de lucre 56,7% 43,3%Gestió. Sector privat amb ànim de lucre 56,7% 43,3% Educació extraescolar 66,4% 33,6% Entrenament 59,0% 41,0% Recreació, animació i turisme 64,2% 35,8%Recreació, animació i turisme 64,2% 35,8% Manteniment i salut 52,7% 47,3% Altres 42,1% 57,9%
 18. 18. 3. ITINERARIS D’INSERCIÓ LABORAL Titulació necessària per arribar al lloc de treballTitulació necessària per arribar al lloc de treball Fi 40 Mé d 40Fins a 40 anys Més de 40 anys LCAFE o Grau 17,60% 15,80% MEF o Grau 12 10% 6 50%MEF o Grau 12,10% 6,50% Màster o Postgrau de l'àmbit de l'activitat física i l'esport 2,90% 6,20% CFGS en animació d'activitats físiques i esportives 7,80% 1,40% CFGM en conducció d'activitats físiques al medi natural 1,80% 1,40% CFGS – Tècnic/a superior d'esport en una especialitat 3,60% 5,90% CFGM – Tècnic/a d'esport en una especialitat 11,10% 8,00%/ p p , , Una altra diplomatura, llicenciatura o grau 6,00% 7,40% Un altre màster o postgrau 1,40% 1,20% Titulació esportiva federativa 27 80% 36 70%Titulació esportiva federativa 27,80% 36,70% Títol de monitor de lleure 2,20% 1,20% Altres 6,30% 8,40%
 19. 19. 3. ITINERARIS D’INSERCIÓ LABORAL Titulació necessària per arribar al lloc de treballTitulació necessària per arribar al lloc de treball Fins a 40 anys Més de 40 anys Experiència prèvia 43,6% 50,5% C i à i 45 6% 49 7%Coneixements pràctics 45,6% 49,7% Habilitats socials i personalitat 34,9% 26,4% Capacitat de gestió i planificació 25,3% 29,6% Capacitat de treball en grup 24,9% 21,6% Contactes 20,5% 10,3% Títol en CAFE 16,3% 8,8%, , Coneixements teòrics 33,0% 32,1% Altres titulacions 15,8% 12,5% Oposicions 9 5% 11 9%Oposicions 9,5% 11,9% Idiomes 3,8% 2,3% Coneixement ofimàtica 3,0% 3,9% Formació en idiomes 2 1% 0 9%Formació en idiomes 2,1% 0,9% Historial esportiu 25,9% 24,2%
 20. 20. 3. ITINERARIS D’INSERCIÓ LABORAL Tipus de contracteTipus de contracte Fins a 40 anys Més de 40 anys Indefinit 50,0% 59,9% Temporal 21,2% 7,3% Autònom 9 2% 14 0%Autònom 9,2% 14,0% Sense contracte 10,4% 10,5% Altres 9,2% 8,3% 100% 100%100% 100%
 21. 21. 4. LES PERSONES LLICENCIADES EN CAFE
 22. 22. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Qui hi participa i comQui hi participa i com 8.376Univers INEFC Barcelona INEFC Lleida Universitat BlanquernaUniversitat Blanquerna Universitat de Vic 948Mostra Qüestionari on‐lineMètode
 23. 23. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Condicions generals: persones que treballen en l’àmbit de l’AF i ECondicions generals: persones que treballen en l àmbit de lAF i E 20% No exerceix  33% 67% 33% Dones  80% Homes  80% Exerceix 
 24. 24. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Condicions generals: Multi‐ocupacióCondicions generals: Multi ocupació 38% Multi‐ocupació 1,5 llocs fe feina de mitjana , j 13% combina una feina en l’àmbit de l’AF amb d’altres àmbits13% combina una feina en l àmbit de l AF amb d altres àmbits Multi‐ocupació  segons sexesegons sexe
 25. 25. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Condicions generals: ÀmbitCondicions generals: Àmbit 58% 42% Treballen en l’àmbit públic
 26. 26. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Condicions generals: RemuneracióCondicions generals: Remuneració 80% 73% 31% 14% 13% 68% 81% 71%98% 96% 80% 2.519€ 1.324€ 1% 5% 17%2% 4% 20% 27% 1980‐1984 1985‐1989 1990‐1994 1995‐1999 2000‐2004 2005‐2009 2010‐2012 Mitjana retribució neta mensual jornada completa N il l ió d t è i  l di i h itj tNo caure en una il∙lusió de transparència  pensar que les condicions han empitjorat  sense tenir en compte altres variables. ‐ A major experiència professional:  Millor posició dins de l’organització  Major retribució econòmica
 27. 27. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Condicions generals: JacimentsCondicions generals: Jaciments 1 68% 30% 29% 32 30% 29% 18% 17% 7%7% 4% 4%
 28. 28. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Comparativa entre jacimentsComparativa entre jaciments DOCÈNCIA GESTIÓ ENTRENAMENT MANTENIMENT  ESPORT  DOCÈNCIA GESTIÓ ENTRENAMENT I SALUT EXTRAESCOLAR Presència  llicenciats/des 68% 29% 18% 17%30%llicenciats/des Principals tipus  de contracte 47% funcionari  28% indefinit  57% sense  contracte 19% temporal 42% indefinit 24% autònom  18% sense 32% temporal 30% sense  contracte 48% indefinit  18% funcionari  de contracte 16% temporal  19% temporal 14% indefinit 18% sense  contracte contracte  25% indefinit 12% autònom  Mitjana hores  ó 29h prim./sec. 22h int 35h públic dedicació  setmanal 29h prim./sec. 25h univ. 22h int. 25h inf. nac. 17h 10h32h ànim lucre 25h associatiu 36%  Principals càrrecs 80% prof. 54% entrenador/a 27% preparador/a  físic entrenador  personal 33% tècnic  esportiu 35%  coordinador/a 30% tècnic/a 40% gestor/a 29% director/a
 29. 29. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Comparativa entre jacimentsComparativa entre jaciments DOCÈNCIA GESTIÓ ENTRENAMENT MANTENIMENT  ESPORT  DOCÈNCIA GESTIÓ ENTRENAMENT I SALUT EXTRAESCOLAR Preu net hora  jornada  12€/h prim. 14€/h sec. 11€/h inter. 8€/h – nacional 9€/h 9€/h 14€/h  públic 13€/h comercial completa 17€/h uni. 8€/h – nacional 13€/h associatiu Factor Coneixements Títol CAFE / Coneixements  Mitjana Factor  contractació Títol CAFE Coneixements pràctics Títol CAFE /  experència pràctics /  experiència Títol CAFE Mitjana  satisfacció 8 7,9 7,5 7,57,9
 30. 30. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Comparativa entre jacimentsComparativa entre jaciments Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Estables i consolidats Inestables i consolidats En vies de  consolidació È Ó MANTENIMENT DOCÈNCIA GESTIÓ • Predomini contractes indefinits (àmbit públic i privat) S fi i t d di ió h à i id l f i i i l 1 ENTRENAMENT EXTRAESCOLAR MANTENIMENT   I SALUT • Suficient dedicació horària per a considerar‐lo una feina principal • Adequació entre el càrrec ocupat i la titulació en CAFE • Àmbit consolidat: major presència de les primeres promocions • Saturació en el cas del sector públic Clúster  p • Precarietat laboral: irregularitat contractual i predomini contractes temporals • Insuficient dedicació setmanal per a considerar‐lo una feina principal • Baix nivell d’adequació entre el càrrec ocupat i la titulació en CAFE ster 2 • Baix nivell d adequació entre el càrrec ocupat i la titulació en CAFE • Tot i ser jaciments consolidats han d’avançar cap a una professionalització Clú • Dualitat en les seves condicions, característica jaciments en vies de professionalització: r 3 30 1) Bones condicions: contracte indefinit, jornada completa 2) Condicions precàries: sense contracte, baix volum d’hores • Nou jaciment sense cultura laboral arrelada: nous models de contractació “autònoms” Clúster
 31. 31. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Estratègies d’insercióEstratègies d inserció Canvi de paradigmaCanvi de paradigma • La possessió d’una titulació universitària ha deixat de ser una garantia d’accés a una ocupació • Saturació de l’únic jaciment exclusiu i segur de feina: docència a secundària  Necessitat d’adoptar estratègies d’inserció laboral
 32. 32. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Estratègies d’insercióEstratègies d inserció Ampliar el currículum acadèmic Llicenciats/des en CAFE que han cursat altres estudis • 55% Idiomes • 45% Federativa 41% Vi l d t h l d Llicenciatura, diplomatura o  Postgrau, màster o  Altra formació no  • 41% Vinculada esport homologada • 22% Vinculada esport no  homologada • 12% Altra titulació grau 26% doctorat 52% universitària 86%26% 52% 86%
 33. 33. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Estratègies d’insercióEstratègies d inserció Pràctiques a empreses i beques
 34. 34. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Estratègies d’insercióEstratègies d inserció
 35. 35. 4. LES PERSONES LLICENCIADES Estratègies d’insercióEstratègies d inserció Vies de contacte amb els ocupadors Valoració estratègies (Escala 0‐10) Fer servir  contactes Enviar CV a  empreses Bossa de treball  COPLEFC Portal feina  internet Web 2.0 8,5 7,6 7,6 5,9 5,3
 36. 36. 5. CONCLUSIONS
 37. 37. 5. CONCLUSIONS Gràcies a l’estudiGràcies a l estudi T i l l di i l Tenim clares les condicions generals  Coneixem amb profunditat les  característiques dels diferents jacimentsq j  Constatem que cal adoptar noves estratègiesConstatem que cal adoptar noves estratègies  d’inserció laboral  Esperem que us ajudi en la vostra presa de  decisions
 38. 38. 5. CONCLUSIONS La creació de llocs de treball – ocupadors i ocupats El t d t b ll La creació de llocs de treball  ocupadors i ocupats El mercat de treball de l’esport Generació CreacióGeneració d’activitat econòmica Creació d’itineraris professionals C ió d l Nova activitat Captació de talent Nova activitat  econòmica Creixement del sector + creació d’un sector de coneixement
 39. 39. 5. CONCLUSIONS Àmbits i futurÀmbits i futur El M tEl M tEl Mercat  de Treball  de l’Esport El Mercat  de Treball  de l’Esportde l Esportde l Esport
 40. 40. M lt à iMoltes gràcies

×