Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El pla de comunicació digital

616 views

Published on

Passos bàsics per a la realització d'un pla de comunicació digital. Extracte de la presentació del curs esports 2.0 realitzada per Jana Garcia d'itik consultoria a la Diputació de Barcelona per a tècnics esportius municipals responsables de la gestió esportiva i la comunicació digital dels sus ajuntaments.

Pasos básicos para la realización de un plan de comunicación digital. Extracto de la presentación del curso deportes 2.0 realizada por Jana Garcia de itik consultoría a la Diputación de Barcelona para técnicos deportivos municipales responsables de la gestión deportiva y la comunicación digital de los sobre ayuntamientos.

Basic steps for the implementation of a plan of digital communication. Extract from the presentation of the course sports 2.0 conducted by Jana Garcia form itik consulting of the Barcelona Deputation for technical municipal sports responsables sports management and digital media about municipalities.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El pla de comunicació digital

 1. 1. El pla de comunicació digital Març 2015 Jana Garcia Cañiz @janaGC @itikconsultoria Jana Garcia Cañiz @janaGC @itikconsultoria @ SportSocialM
 2. 2. PLANIFICACIÓ DE LES ACCIONS DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ A REALITZAR Màrqueting digital
 3. 3. Pla de comunicació digital
 4. 4. 1. Anàlisis i diganosi: la monotorització Analitzar l’estat actual de la nostra organització i de la nostra competència a la xarxa DEFINIR QUI SOM LA NOSTRA SITUACIÓ A LA XARXA CONÈIXER LA SITUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA
 5. 5. 1. Anàlisis i diganosi: la monotorització Analitzar l’estat actual de la nostra organització i de la nostra competència a la xarxa Abans però...he de tenir clar qui sóc....
 6. 6. 1. DEFINIR QUI SOM 2. LA NOSTRA SITUACIÓ A LA XARXA 3. LA COMPETÈNCIA 4. Algunes preguntes a fer-nos al finalitzar el procés... 1. Anàlisis i diagnosi: la monotorització
 7. 7. 2. Planificació estratègica Partint dels objectius generals de l’organització CONCORDÀNCIA I COHERÈNCIA Objectius generals o estratègics Objectius específics o operatius Punt al que volem arribar Quantificables i qualitatius
 8. 8. 2. Planificació estratègica Quin és el nostre públic objectiu? Usuaris actuals? Nous usuaris? Edats? Col·lectius específics Conèixer a qui ens dirigim d’acord als nostres objectius Seleccionar les xarxes d’acord al nostre target Tenir present combinació online i offline Quines xarxes/ recursos són les més adients?
 9. 9. 2. Planificació estratègica PER ACONSEGUIR AQUESTS OBJECTIUS.... QUINA ÉS LA NOSTRA AUDIENCIA A LA XARXA? ES LA MATEIXA QUE EN ELS MITJANS TRADICIONALS ACTUAL / NOUS PÚBLICS / ALTAVEUS
 10. 10. 2. Planificació estratègica CARACTERÍSTIQUES I USUARIS DE LES XARXES
 11. 11. 2. Planificació estratègica DE QUINS RECURSOS DISPOSEM? Recursos humans Recursos tecnològics Recursos econòmics
 12. 12. 3. Planificació operativa Coneixem els recursos disponibles i les xarxes Definim OBJECTIUS ESPECÍFICS Dissenyem les LÍNIES DE TREBALL I/O CAMPANYES Concreció d’accions
 13. 13. 3. Planificació operativa
 14. 14. 3. Planificació operativa Realització dels protocols de treball bàsics 1. Protocol de comunicació o línia editorial 2. Protocol de gestió 3. Protocol de crisis
 15. 15. 4. Execució i avaluació continua
 16. 16. 4. Execució i avaluació continua Coneixem els recursos disponibles i les xarxes Definim OBJECTIUS ESPECÍFICS Dissenyem les LÍNIES DE TREBALL I/O CAMPANYES Concreció d’accions
 17. 17. 4. Execució, avaluació continua  Implementació de les accions i campanyes d’acord als protocols establerts i el pla d’acció dissenyat.  Temporització de tasques:  Tasques continuades  gestió del dia a dia  Tasques cícliques  accions temporals / estacions ...  Tasques puntuals  campanyes, promocions, ofertes  Tenir present festes, notícies actuals, grans esdeveniments esportius, etc.  Seguir el calendari amb capacitat per a la flexibilitat
 18. 18. 4. Execució, avaluació continua
 19. 19. 4. Execució, avaluació continua
 20. 20. 4. Execució, avaluació continua
 21. 21. 4. Execució, avaluació continua  La dedicació del gestor / CM:  Tenir clars els temps de dedicació a la identitat digital.  Diferenciar en:  Creació de contingut  Tractament gràfic i preparació documentació  Gestió de les xarxes, la informació  Interacció amb l’audiència  Concreció de timmings bàsics flexibles a cada situació.
 22. 22. 4. Execució, avaluació continua
 23. 23. 4. Execució, avaluació continua
 24. 24. KPI`s FACEBOOK (propia página) SEMANA 1 % SEMANA 2 % SEMANA 3 % SEMANA 4 % TOTALES Me gusta totales Amigos de los fans Personas que hablan de esto Alcance total semana Post publicados semanales % mujeres % hombres % edad KPI`s INSTAGRAM SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTALES Followers Cant. Imágenes publicadas Promedio comentarios x imagen Cant. Imágenes geolocalizadas Cant. Imágenes etiquetadas (#) KPI`s YOUTUBE SEMANA 1 % SEMANA 2 % SEMANA 3 % SEMANA 4 % TOTALES Cant. Videos subidos Suscriptores Cant. Reproducciones Cant. Comentarios MES 1 MES 1 MES 1

×