Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Kurumsal İtibar
Algılamalarının Belirlenmesi
Hem. Yıldız KASAPOĞLU, Doç.Dr. Nefise B...
Hem. Yıldız KASAPOĞLU, Doç.Dr. Nefise BAHÇECİK
• Algılamanın ve
gerçeğin
kombinasyonu
(Chun,2005)
• Kurumların
yönetim
kalitesinin
yansıması (Cordeiro
and Schwalbach,200...
• Elle tutulamayan, soyut
ancak araştırmalarda
çeşitli yöntemlerle
ölçüm yapılarak tespit
edilen bir kavram (Dörtkök,2004)...
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNİN
AMAÇLARI
Çalışma çevresinde ve piyasadaki olumlu itibarı devam ettirme
Kurumun olumlu ismini v...
KURUMSAL İTİBARI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Ürün ve
hizmet
Yenilikçilik
Çalışma
ortamı
Sosyal
sorumluluk
Liderlik
Finansal
perfor...
1. ÜRÜN VE HİZMET
Piyasada iyi bir itibara sahip olabilmek topluma sunulan ürün ve hizmetin kalitesi ile doğru orantılıdır...
2. YENİLİKÇİLİK
Kuruma sağladığı temel yarar, ürün ve hizmetlerinin
kolaylıkla rakiplerinden ayırt edilme noktasında
kendi...
3. ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışanlar kurumdan güvenilir bir ortamda çalışmayı talep ederler
Güvene dayalı bir çalışma ortamının ol...
4. SOSYAL SORUMLULUK
Kurumları marka değerini arttırır.
Daha nitelikli personeli çekme, motive etme ve tutma imkanını sağl...
5. LİDERLİK
• Kurumda bilgi ve danışma kaynağı olarak algılanır
ve kurumun itibarını arttırmaya yardımcı olmak.
• Hata yap...
6. FİNANSAL PERFORMANS
Kurumların kurumsal itibarı ile uzun vadeli finansal performansları
arasında yakın bir ilişki vardı...
Finansal performans
Olumlu itibar
(Kuruma çok iyi kar
sağlar ve sürdürür)
Güçlü itibar
(Çalışanları kuruma
bağlar, motive ...
7.Duygusal Bağlılık
Kurum ile çalışan arasında güven
sağlar.
Kurumun çalışan gözünde saygınlığı artar.
Çalıştığı kurumdan ...
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNİN
AŞAMALARI
Mevcut durumun
değerlendirilmesi
• Paydaş analizi
• Kimlik analizi
• İmaj analizi
• ...
Mevcut durumun
değerlendirilmesi
• Kurumun
mevcut kimliği,
algısı, itibarın
genel olarak
teşhis edilmesi
Gelecek tasarımı
...
• Sağlık kuruluşları ve hastaneler için kurumsal itibarın ne anlam
ifade ettiği ve nasıl ölçüldüğüne ilişkin araştırmalar ...
Amaç
• Yönetici hemşirelerin
ve hemşirelerin
kurumsal itibar
algılamalarını
belirlemek.
Yapıldığı yer
• İstanbul ili Avrup...
VERİ TOPLAMA ARACI
1. Tanıtıcı Bilgi Formu: Literatür doğrusunda hazırlanan hemşirelerin
tanıtıcı ve mesleki özelliklerini...
2. İtibar Katsayısı Ölçeği: Fombrun ve arkadaşları tarafından 2000
yılında geliştirilmiş ve 2010 yılında Alnıaçık ve arkad...
İKÖAB Duygusal bağlılık
Ürün ve hizmet
Liderlik
Çalışma ortamı
Sosyal sorumluluk
Finansal
performans
Kurumun ne kadar hoşl...
İKÖAB PUANLANMASI
• Likert tipi beşli derecelendirme ile 1 ’’Hiç önemli değil’’, 2 ‘’Pek önemli
değil’’, 3 ‘’Kararsızım’’,...
• Hazırlanan araştırmada kullanılan ölçeğin değerlendirilmesi için
oluşturulan puan aralığı şu şekilde belirlenmiştir:
• H...
VERİLERİN ANALİZİ
• Veriler tanımlayıcı, istatistiksel metotların yanı sıra (aritmetik
ortalama, yüzdelik, standart sapma,...
Her iki hastanede çalışan yönetici hemşirelerin çoğunluğu bekar,
aylık geliri düşük, lisans mezunu yönetici hemşirelerden
...
%40,2 (n=203)
%68,8 (n=347)
%92,6 (n=467)
%46,8 (n=236)
Eğitim Araştırma Hemşire
20-25 yaş
Bekar
Düşük
Lisans
%51,4 (n=72)...
%69,5 (n=41)
%50,8 (n=30)
%64,4 (n=38)
%66,1 (n=39)
%[DEĞER]
(n=42)
%91,5 (n=54)
Eğitim Araştırma Yönetici Hemşire
Çalışma...
%52,7 (n=288)
%70,4 (n=355)
%72,8 (n=367)
%87,9 (n=443)
%[DEĞER]
(n=320)
%53,2 (n=268)
Eğitim Araştırma Hemşire
Çalışma yı...
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Tanım 1 Tanım 2 Tanım 3 Tanım 4 Tanım 5 Tanım 6 Tanım 7
11,9
8,5
16,8
15,3
13,6
18,6
15,3
12,9...
0
5
10
15
20
25
Tanım 1 Tanım 2 Tanım 3 Tanım 4 Tanım 5 Tanım 6 Tanım 7
13,1
10,5
17,3
14,2
12,5
17,7
14,1
14,3
10
17,1
13...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Duygusal bağlılık Sosyal sorumluluk Çalışma ortamı Liderlik Ürün ve hizmet
kalitesi
Yenilikçilik ...
0
5
10
15
20
25
30
35
Duygusal bağlılık Sosyal sorumluluk Çalışma ortamı Liderlik Ürün ve hizmet
kalitesi
Yenilikçilik Fin...
3,25
3,3
3,35
3,4
3,45
3,5
3,55
3,6
3,41
3,5
3,48
3,51
3,6
3,37
3,53
3,4
İKÖ Puan Ortalamaları
Ölçek Puanı Sınır Genel Ort...
%59,3 (n=35)
%57,6 (n=34)
%54,2 (n=32)
%32,2 (n=19)
%30,5 (n=18)
%27,1 (n=16)
EAH Yönetici Hemşire
Çalışanlar için zevkle ...
%43,7 (n=218)
%43,3 (n=220)
%42,5 (n=214)
%32,1 (n=162)
%32,1(n=162)
%31,7 (n=160)
EAH Hemşire
Yüksek kalitede ürün ve hiz...
Yönetici Hemşire
• Yaş gruplarına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yönetici
hemşirelerin çalışma ortamı ile a...
• Çalışma yılına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan İKÖAB
arasında anlamlı fark olmadığı(p>0,05), özel hastaned...
• Kurumda çalışma yılına göre eğitim ve araştırma hastanesinde
çalışan yönetici hemşirelerin duygusal bağlılık ile anlamlı...
• Çalışma şekline göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan
yönetici hemşirelerin duygusal bağlılık** ve çalışma ortam...
Hemşire
• Yaş gruplarına eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan
hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi*ve çalışma ortamı*i...
• Eğitim durumlarına göre eğitim ve araştırma hastanesi ve özel hastanede
çalışan hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi**,l...
• Çalışma Şekline göre eğitim ve araştırma hastanesi ve özel hastanede
çalışan hemşirelerin İKÖAB anlamlı fark olmadığı (p...
Sonuç
• Yeni bir kavram olduğu
• Yeterince bilgi sahibi olunmadığı
• Çalışma ortamı boyutunun yönetici hemşirelerde ve hem...
p<0,05-p<0,001
• Medeni durum
• Yaş
• Aylık gelir
• Eğitim
• Çalışma yılı
• Kurumda Çalışma Yılı
• Aylık gelir
• Çalışma ş...
Öneriler
• Kurumlarda kurumsal itibar yönetimine yönelik hizmet
içi eğitimler düzenlenmeli
• Çalışanlara sahipsiz olmadıkl...
• Sosyal sorumluluk projelerinde yer almalı
• Finansal performansı geliştirici çalışmalar
yapılmalı
• Tüm bunların sonucunca kurumsal itibarın
oluşturulması, korunması ve geliştirilmesine
katkı sağlanmış olunacaktır
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Kurumsal İtibar Algılamalarının Belirlenme...
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Kurumsal İtibar Algılamalarının Belirlenme...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Kurumsal İtibar Algılamalarının Belirlenmesi / Hem. Yıldız KASAPOĞLU, Doç.Dr. Nefise BAHÇECİK

733 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Kurumsal İtibar Algılamalarının Belirlenmesi / Hem. Yıldız KASAPOĞLU, Doç.Dr. Nefise BAHÇECİK

 1. 1. Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Kurumsal İtibar Algılamalarının Belirlenmesi Hem. Yıldız KASAPOĞLU, Doç.Dr. Nefise BAHÇECİK İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 3-4 Ekim 2013, İstanbul
 2. 2. Hem. Yıldız KASAPOĞLU, Doç.Dr. Nefise BAHÇECİK
 3. 3. • Algılamanın ve gerçeğin kombinasyonu (Chun,2005) • Kurumların yönetim kalitesinin yansıması (Cordeiro and Schwalbach,2006; Aktaran: Öksüz,2008) KURUMSAL İTİBAR
 4. 4. • Elle tutulamayan, soyut ancak araştırmalarda çeşitli yöntemlerle ölçüm yapılarak tespit edilen bir kavram (Dörtkök,2004) • Kurumların geçmiş ve gelecek faaliyetlerinin algılayışını gösteren bir parametre (Bown and Bown,2001; Aktaran: Üçok,2008) KURUMSAL İTİBAR
 5. 5. KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNİN AMAÇLARI Çalışma çevresinde ve piyasadaki olumlu itibarı devam ettirme Kurumun olumlu ismini ve itibarını oluşturma, iyileştirme Kurumun itibarını zedeleyecek olayları engellemeye çalışma Tam sorumluluk alacak yönetim takımı oluşturma (Er,2008)
 6. 6. KURUMSAL İTİBARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ürün ve hizmet Yenilikçilik Çalışma ortamı Sosyal sorumluluk Liderlik Finansal performans Duygusal bağlılık
 7. 7. 1. ÜRÜN VE HİZMET Piyasada iyi bir itibara sahip olabilmek topluma sunulan ürün ve hizmetin kalitesi ile doğru orantılıdır. Hizmet kalitesi devam etmediği taktirde hizmete karşı duyulan memnuniyetsizlik oluşur ve artar. Kuruma ait ürün veya hizmetlerle yaşanılan olumlu deneyimler kurumsal itibarı olumlu yönde etkilerken olumsuz deneyimler ise kurumsal itibarı olumsuz yönde etkiler ve problem yaratır (Karaköse,2007)
 8. 8. 2. YENİLİKÇİLİK Kuruma sağladığı temel yarar, ürün ve hizmetlerinin kolaylıkla rakiplerinden ayırt edilme noktasında kendini gösterir. Yenilikçilik kurumsal itibarı da beraberinde getirir, kuruma değer katar (Akmehmet,2006).
 9. 9. 3. ÇALIŞMA ORTAMI Çalışanlar kurumdan güvenilir bir ortamda çalışmayı talep ederler Güvene dayalı bir çalışma ortamının olması kurumsal itibarı arttırır. Çalışanların sosyal ve mesleki yönden desteklenmesi kurumda iş birliğinin hakim olduğu bir çalışma ortamını gösterir ve kurumsal itibarı arttırır (Karaköse,2006; Üçok,2008)
 10. 10. 4. SOSYAL SORUMLULUK Kurumları marka değerini arttırır. Daha nitelikli personeli çekme, motive etme ve tutma imkanını sağlar. Risk yönetimini daha etkin hale getirir. Verimlilik ve kalite artışı sağlanır (Eren,2003)
 11. 11. 5. LİDERLİK • Kurumda bilgi ve danışma kaynağı olarak algılanır ve kurumun itibarını arttırmaya yardımcı olmak. • Hata yapıldığında kabullenip çözüm üretmek. • Çalışanlara kurumun misyonu doğrultusunda itibar arttırıcı etkide bulunmak (Argüden,2002)
 12. 12. 6. FİNANSAL PERFORMANS Kurumların kurumsal itibarı ile uzun vadeli finansal performansları arasında yakın bir ilişki vardır. Ortalamanın üzerindeki itibarın kurumun finansal performansına genellikle iki şekilde etkisi olmaktadır: (Nakra,2000)
 13. 13. Finansal performans Olumlu itibar (Kuruma çok iyi kar sağlar ve sürdürür) Güçlü itibar (Çalışanları kuruma bağlar, motive eder)
 14. 14. 7.Duygusal Bağlılık Kurum ile çalışan arasında güven sağlar. Kurumun çalışan gözünde saygınlığı artar. Çalıştığı kurumdan memnun olan çalışan diğer sosyal paydaşların kuruma olan bakışını etkiler (Karaköse,2006)
 15. 15. KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNİN AŞAMALARI Mevcut durumun değerlendirilmesi • Paydaş analizi • Kimlik analizi • İmaj analizi • Tutarlılık analizi Geleceği şekillendirmek • Stratejik analiz • Rekabet analizi Değişimi gerçekleştirmek • Takım çalışması • İletişim planı
 16. 16. Mevcut durumun değerlendirilmesi • Kurumun mevcut kimliği, algısı, itibarın genel olarak teşhis edilmesi Gelecek tasarımı • Gelecekteki durumun tasarlanması, sektörde hangi konumda olduğu ve rakiplerinden üstün yönlerinin tespit edilmesi Değişimi gerçekleştirmek • Kendi itibar sürecini oluşturmak, benimsemek ve paydaşlara yansıtılmasında yol gösterici olmak • (Kuyucu,2003)
 17. 17. • Sağlık kuruluşları ve hastaneler için kurumsal itibarın ne anlam ifade ettiği ve nasıl ölçüldüğüne ilişkin araştırmalar incelendiğinde bu endüstrinin tercihlerine dayanma özelliği ön plana çıkmaktadır. • Sağlık hizmeti ürünlerinin fazlalığı ve hizmetlerin karmaşıklığı kurumsal itibar ölçümünde problemlerin yaşanmasını da beraberinde getirir. • Kurumsal itibar yönetimi sağlık sektörüne yeni girmiş bir kavram olmasından dolayı literatürde sınırlı sayıda çalışma yer almaktadır.
 18. 18. Amaç • Yönetici hemşirelerin ve hemşirelerin kurumsal itibar algılamalarını belirlemek. Yapıldığı yer • İstanbul ili Avrupa yakası • 100 hemşire ve üstüne sahip eğitim araştırma hastanesi ve özel hastane Yapıldığı zaman • Aralık 2011 • Haziran 2012 (tarihleri arasında) Evren • Eğitim Araştırma Hastanesi (59 yönetici hemşire, 504 servis hemşiresi) • Özel Hastane (62 yönetici hemşire, 140 servis hemşiresi)
 19. 19. VERİ TOPLAMA ARACI 1. Tanıtıcı Bilgi Formu: Literatür doğrusunda hazırlanan hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki özelliklerini (yaş, çalışma yılı, gelir düzeyi, bakım verilen hasta sayısı, bağlı olunan yönetici hemşire sayısı, kendisine bağlı olan hemşire sayısı vs.) içeren toplam 17 sorudan oluşmaktadır.
 20. 20. 2. İtibar Katsayısı Ölçeği: Fombrun ve arkadaşları tarafından 2000 yılında geliştirilmiş ve 2010 yılında Alnıaçık ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye uyarlanan, geçerliliği ve güvenilirliliği yapılan ölçek kullanılmıştır. Ölçek 20 soru ve 6 alt boyuttan (duygusal bağlılık, ürün hizmet kalitesi, liderlik, çalışma ortamı, sosyal sorumluluk ve finansal performans) oluşmaktadır.
 21. 21. İKÖAB Duygusal bağlılık Ürün ve hizmet Liderlik Çalışma ortamı Sosyal sorumluluk Finansal performans Kurumun ne kadar hoşlanıldığı ve kuruma ne kadar saygı duyulduğu Kalitesi ve değer algısı ile kurumun ürünlerine ve hizmetlerine duyulan güveni Pazar fırsatlarını, avantajlarını fark etme, değerlendirme, üstün liderliğe sahip olma Kurumun iyi yönetilmesi, iyi çalışma ortamı ve nitelikli çalışanların varlığı Topluma ve çevreye karşı duyarlı olma, insan davranışlarında yüksek standartlar oluşturma Güçlü karlılık durumuna sahip olma, düşük riskli yatırımlar yapma ve rakiplerinden daha iyi performans gösterme
 22. 22. İKÖAB PUANLANMASI • Likert tipi beşli derecelendirme ile 1 ’’Hiç önemli değil’’, 2 ‘’Pek önemli değil’’, 3 ‘’Kararsızım’’, 4’’Önemli’’, 5 ise ‘’Çok önemli’’ ifade ederek cevaplandırılmıştır.
 23. 23. • Hazırlanan araştırmada kullanılan ölçeğin değerlendirilmesi için oluşturulan puan aralığı şu şekilde belirlenmiştir: • Hiç önemli değil 1.00 – 1.80 • Pek önemli değil 1.81 – 2.60 • Kararsızım 2.61 – 3.40 • Önemli 3.41 – 4.20 • Çok önemli 4.21 – 5.00
 24. 24. VERİLERİN ANALİZİ • Veriler tanımlayıcı, istatistiksel metotların yanı sıra (aritmetik ortalama, yüzdelik, standart sapma, Cronbach Alfa), Faktör Analizi, Oneway Anova, Tukey HSD testi, Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis-H testleri kullanılarak analiz edilmiştir. • İtibar katsayısı ölçeğinin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,901 bulunmuştur.
 25. 25. Her iki hastanede çalışan yönetici hemşirelerin çoğunluğu bekar, aylık geliri düşük, lisans mezunu yönetici hemşirelerden oluşmaktadır. %66,1 (n=39) %71,2 (n=42) %88,1 (n=52) %49,1 (n=29) Eğitim Araştırma Yönetici Hemşire 31 yaş ve üstü Bekar Düşük Lisans %48,6 (n=30) %61,3 (n=38)%80,6 (n=50) %40,3 (n=25) Özel Hastane Yönetici Hemşire 26-30 yaş Bekar Düşük Lisans
 26. 26. %40,2 (n=203) %68,8 (n=347) %92,6 (n=467) %46,8 (n=236) Eğitim Araştırma Hemşire 20-25 yaş Bekar Düşük Lisans %51,4 (n=72) %73,5 (n=103) %96,4 (n=135) %37,8 (n=53) Özel Hastane Hemşire 26-30 yaş Bekar Düşük Lisans Her iki hastanede çalışan hemşirelerin çoğunluğu bekar, aylık geliri düşük, lisans mezunu hemşirelerden oluşmaktadır.
 27. 27. %69,5 (n=41) %50,8 (n=30) %64,4 (n=38) %66,1 (n=39) %[DEĞER] (n=42) %91,5 (n=54) Eğitim Araştırma Yönetici Hemşire Çalışma yılı 6 yıl ve üstü Kurumda çalışma yılı 6 yıl ve üstü Bulunduğu pozisyonda çalışma yılı 5 yıldan az Sürekli gündüz Kendisine bağlı hemşire sayısı (6-10 hemşire) 1-5 hasta %66,2 (n=41) %55,9 (n=33) %87 (n=54) %82,2 (n=51) %[DEĞER] (n=36) %90,3 (n=56) Özel Hastane Yönetici Hemşire Çalışma yılı 6 yıl ve üstü Kurumda çalışma yılı 5 yıldan az Bulunduğu pozisyonda çalışma yılı 5 yıldan az Sürekli gündüz Kendisine bağlı hemşire sayısı (6-10 hemşire) 1-5 hasta Her iki hastanede çalışan yönetici hemşirelerin çoğunluğu sürekli gündüz, 6 yıl ve üstü çalışma yılına sahip, 5 yıldan az bulunduğu pozisyonda çalıştığı kendisine bağlı olan hemşire sayısının 6-10 hemşire olduğu görülmüştür. Yönetici hemşirelerin görev tanımlamasında hasta bakımı yer almasa da alandaki hemşire sayısının azlığından dolayı her iki hastanede de çalışan yönetici hemşirelerin 1-5 hastaya bakım verdiği görülmüştür.
 28. 28. %52,7 (n=288) %70,4 (n=355) %72,8 (n=367) %87,9 (n=443) %[DEĞER] (n=320) %53,2 (n=268) Eğitim Araştırma Hemşire Çalışma yılı 5 yıldan az Kurumda çalışma yılı 5 yıldan az Bulunduğu pozisyonda çalışma yılı 5 yıldan az Nöbet usulü 2 yönetici 6 hasta ve üstü %65,7 (n=92) %81,4 (n=114) %81,4 (n=117) %71,5 (n=100) %[DEĞER] (n=75) %60,8 (n=84) Özel Hastane Hemşire Çalışma yılı 5 yıldan az Kurumda çalışma yılı 5 yıldan az Bulunduğu pozisyonda çalışma yılı 5 yıldan az Nöbet usulü 2 yönetici 6 hasta ve üstü Her iki hastanede çalışan hemşirelerin çoğunluğu nöbet usulü, 5 yıldan az çalışma yılı, kurumda çalışma yılı ve bulunduğu pozisyonda çalışma yılına sahip, 2 yöneticiye bağlı, 6 hasta ve üstüne bakım veren hemşirelerden oluşmaktadır.
 29. 29. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Tanım 1 Tanım 2 Tanım 3 Tanım 4 Tanım 5 Tanım 6 Tanım 7 11,9 8,5 16,8 15,3 13,6 18,6 15,3 12,9 9,8 16,1 14,5 12,9 17,7 16,1 İtibar Kavramı Tanımları EAH Yönetici Hemşire Özel Yönetici Hemşire Her iki hastanede çalışan yönetici hemşirelerin en çok, paydaşların kendi arasında ve örgüt ile paydaşlar arasında oluşan etkileşim ağının ürünü ifadesini (tanım 6), algılanma ve algılanmayı yansıtan bir ayna ifadesini (tanım 2) ise en az itibar kavramının tanımı olarak kabul etmişlerdir.
 30. 30. 0 5 10 15 20 25 Tanım 1 Tanım 2 Tanım 3 Tanım 4 Tanım 5 Tanım 6 Tanım 7 13,1 10,5 17,3 14,2 12,5 17,7 14,1 14,3 10 17,1 13,6 12,9 21,4 16,1 İtibar Kavramı Tanımları EAH Hemşire Özel Hemşire Her iki hastanede çalışan hemşirelerin en çok, paydaşların kendi arasında ve örgüt ile paydaşlar arasında oluşan etkileşim ağının ürünü ifadesini (tanım 6), algılanma ve algılanmayı yansıtan bir ayna ifadesini (tanım 2) ise en az itibar kavramının tanımı olarak kabul etmişlerdir.
 31. 31. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Duygusal bağlılık Sosyal sorumluluk Çalışma ortamı Liderlik Ürün ve hizmet kalitesi Yenilikçilik Finansal performans 35,5 15,2 13,5 10,1 10,4 8,7 6,6 9,2 30,6 10,9 4,9 3,9 29 11,5 İtibar Öğeleri Önem Dağılımı EAH Yönetici Hemşire Özel Yönetici Hemşire Eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yönetici hemşirelerin çoğunluğu duygusal bağlılığı ilk sırada önemli görürken, özel hastanede çalışan yönetici hemşirelerin çoğunluğu sosyal sorumluluk ve yenilikçilik itibar öğelerini ilk sıralarda önemli görmüşlerdir.
 32. 32. 0 5 10 15 20 25 30 35 Duygusal bağlılık Sosyal sorumluluk Çalışma ortamı Liderlik Ürün ve hizmet kalitesi Yenilikçilik Finansal performans 20,8 19,8 10,3 13,8 7,1 15,1 13,1 30 30,7 7,1 12,1 5,1 8,6 6,4 İtibar Öğeleri Önem Dağılımı EAH Hemşire Özel Hemşire Eğitim ve araştırma hastanesinde ve özel hastanede çalışan hemşirelerin çoğunluğu duygusal bağlılık ve sosyal sorumluluk itibar öğelerini ilk sıralarda önemli görmüşlerdir.
 33. 33. 3,25 3,3 3,35 3,4 3,45 3,5 3,55 3,6 3,41 3,5 3,48 3,51 3,6 3,37 3,53 3,4 İKÖ Puan Ortalamaları Ölçek Puanı Sınır Genel Ortalama Yönetici Hemşire Hemşire Puan EAH Yönetici Hemşire Özel Yönetici Hemşire EAH Hemşire Özel Hemşire
 34. 34. %59,3 (n=35) %57,6 (n=34) %54,2 (n=32) %32,2 (n=19) %30,5 (n=18) %27,1 (n=16) EAH Yönetici Hemşire Çalışanlar için zevkle çalışılacak bir yer olması Yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunması Ödenen paranın karşılığını tam olarak veren ürün ve hizmetler sunması Toplumun o işletme hakkında olumlu hislere sahip olması Sosyal davaları desteklemesi ve yardım sever olması Rakiplerinden üstün olması %46,8 (n=29) %45,2 (n=28) %45,2 (n=28) %27,4 (n=17) %24,1 (n=15) %21,0 (n=13) Özel Yönetici Hemşire Geleceğe yönelik güçlü beklentilerinin olması Kurumun ürettiği ürün ve hizmetin arkasında sonuna kadar durması Yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunması Sosyal davaları desteklemesi ve yardım sever olması Rakiplerinden üstün olması Karlılık düzeyinin iyi olması
 35. 35. %43,7 (n=218) %43,3 (n=220) %42,5 (n=214) %32,1 (n=162) %32,1(n=162) %31,7 (n=160) EAH Hemşire Yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunması İyi yönetilmesi Kurumun ürettiği ürün ve hizmetin arkasında durması Riski düşük getirisi yüksek olması Çalışanlar için zevkle çalışılabilecek yer olması Yönetimin geleceğe dair net bir vizyonunun olması %58,6 (n=82) %57,9(n=81) %57,1 (n=80) %33,6 (n=47) %32,1(n=45) %29,3 (n=41) Özel Hastane Hemşire Çalışanlar için zevkle çalışılabilecek yer olması Kurumun ürettiği ürün ve hizmetin arkasında durması Çevreye yönelik sorumluluk sahibi olması Yenilikçi ürün ve hizmetler sunması Toplumun o kurum hakkında olumlu hislere sahip olması Sosyal davaları desteklemesi ve yardım sever olması
 36. 36. Yönetici Hemşire • Yaş gruplarına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yönetici hemşirelerin çalışma ortamı ile anlamlı fark olduğu (p<0,05). Özel hastanede çalışan yönetici hemşirelerin İKÖAB anlamlı fark olmadığı (p>0,05) • Eğitim durumlarına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yönetici hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi ile anlamlı fark olduğu (p<0,001), Özel hastanede çalışan yönetici hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi**, liderlik* ve çalışma ortam* ile anlamlı fark olduğu (p*0,05; p**<0,001) • Medeni durumlarına göre eğitim ve araştırma hastanesi ve özel hastanede çalışan yönetici hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi*, çalışma ortamı** ve sosyal sorumluluk** ile anlamlı fark olduğu (p*<0,05; p**<0,001).
 37. 37. • Çalışma yılına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan İKÖAB arasında anlamlı fark olmadığı(p>0,05), özel hastanede çalışan yönetici hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi ile anlamlı fark olduğu (p<0,05). • Aylık gelir durumlarına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan İKÖAB arasında anlamlı fark olmadığı(p>0,05), Özel hastanede çalışan yönetici hemşirelerin ürün ve hizmet**,liderlik*, çalışma ortamı**, sosyal sorumluluk**, finansal boyutları** arasında anlamlı fark olduğu(p*<0,05; p**<0,001).
 38. 38. • Kurumda çalışma yılına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yönetici hemşirelerin duygusal bağlılık ile anlamlı fark olduğu (p<0,05), Özel hastanede çalışan yönetici hemşirelerin İKÖAB anlamlı fark olmadığı (p>0,05) Bulunduğu pozisyonda çalışma yılına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yönetici hemşirelerin çalışma ortamı* ve sosyal sorumluluk* ile anlamlı fark olduğu (p*<0,05) Özel hastanede çalışan yönetici hemşirelerin İKÖAB anlamlı fark olmadığı (p>0,05)
 39. 39. • Çalışma şekline göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yönetici hemşirelerin duygusal bağlılık** ve çalışma ortamı* ile anlamlı fark olduğu (p*<0,05;p**<0,001), Özel hastanede çalışan yönetici hemşirelerin İKÖAB anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p>0,05).
 40. 40. Hemşire • Yaş gruplarına eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi*ve çalışma ortamı*ile anlamlı fark olduğu (p*<0,05), özel hastanede çalışan hemşirelerin İKÖAB ile anlamlı fark olmadığı (p>0,05) • Medeni durumlarına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin İKÖAB ile anlamlı fark olmadığı (p>0,05), özel hastanede çalışan hemşirelerin liderlik**,çalışma ortamı**, sosyal sorumluluk** ile anlamlı fark olduğu (p<0,001)
 41. 41. • Eğitim durumlarına göre eğitim ve araştırma hastanesi ve özel hastanede çalışan hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi**,liderlik**, çalışma ortamı**ve finansal performans* ile anlamlı fark olduğu (p**<0,001) • Aylık gelir durumlarına göre göre eğitim ve araştırma hastanesi ve özel hastanede çalışan hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi**, liderlik**, çalışma ortamı**,sosyal sorumluluk* ve finansal performans* ile anlamlı fark olduğu (p*<0,05; p**<0,001), • Çalışma yılına göre eğitim ve araştırma hastanesi çalışan hemşirelerin ürün ve hizmet kalitesi**, çalışma ortamı** ve sosyal sorumluluk** ile anlamlı fark olduğu (p**<0,001), özel hastanede çalışan hemşirelerin duygusal bağlılık* ile anlamlı fark olduğu görülmüştür (p*<0,05).
 42. 42. • Çalışma Şekline göre eğitim ve araştırma hastanesi ve özel hastanede çalışan hemşirelerin İKÖAB anlamlı fark olmadığı (p>0,05) • Bakım verilen hasta sayısına göre eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin ürün ve hizmet**, liderlik**, çalışma ortamı**, sosyal sorumluluk*, finansal performans** ile anlamlı fark olduğu (p*<0,05;p**<0,001), Özel hastanede çalışan hemşirelerin İKÖAB anlamlı fark olmadığı (p>0,05)
 43. 43. Sonuç • Yeni bir kavram olduğu • Yeterince bilgi sahibi olunmadığı • Çalışma ortamı boyutunun yönetici hemşirelerde ve hemşirelerde en etkili boyut olduğu
 44. 44. p<0,05-p<0,001 • Medeni durum • Yaş • Aylık gelir • Eğitim • Çalışma yılı • Kurumda Çalışma Yılı • Aylık gelir • Çalışma şekli • Bakım verilen hasta sayıları
 45. 45. Öneriler • Kurumlarda kurumsal itibar yönetimine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmeli • Çalışanlara sahipsiz olmadıkları duygusu hissettirilmeli • Hemşirelerin iş yükünü azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmalı
 46. 46. • Sosyal sorumluluk projelerinde yer almalı • Finansal performansı geliştirici çalışmalar yapılmalı
 47. 47. • Tüm bunların sonucunca kurumsal itibarın oluşturulması, korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanmış olunacaktır

×