Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bireylerin psikolojik sermaye düzeylerinin kişisel i̇tibarlarına etkisi emel esen

1,161 views

Published on

Bireylerin Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Kişisel İtibarlarına Etkisi - Emel ESEN

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bireylerin psikolojik sermaye düzeylerinin kişisel i̇tibarlarına etkisi emel esen

  1. 1. Bireylerin Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Kişisel İtibarlarına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Emel ESEN
  2. 2. BİREYLERİN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN KİŞİSEL İTİBARLARINA ETKİSİ YRD. DOÇ.DR. EMEL ESEN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  3. 3. Kişisel İtibar •Kişisel itibar, genel itibariyle bireylerin başkaları hakkındaki toplu algılamalarını yansıtır. •Kişisel özellikler, davranışlar ve imajdan meydana gelir.
  4. 4. •Neye sahip olduğumuz Ekonomik Sermaye •Ne bildiğimiz Entellektüel Sermaye •Kimleri tanıdığımız Sosyal Sermaye •Kim olduğumuz Psikolojik Sermaye
  5. 5. Psikolojik Sermaye Bileşenleri Umut İyimserlik Psikolojik Dayanıklılık Öz-yeterlilik
  6. 6. •Amaçları elde etmede kişinin engellerin üstesinden gelebilme inancı Umut •Olumlu durumların ortaya çıkabileceğine dair inanç İyimserlik Psikolojik Sermaye Bileşenleri
  7. 7. •Çalışanların belli bir görevi başarı ile gerçekleştirmek için kendi yeteneklerine olan güveni veya inancı Öz-yeterlilik •Risk veya zorluklarla yüz yüze gelindiğinde, bunlara pozitif tepki gösterme ve uyum sağlama Psikolojik Dayanıklılık Psikolojik Sermaye Bileşenleri

×