Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Müşterisi Tek Olan Bir Sektörde İtibar Yönetimi / Dr. Murat ERCİYES

415 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı - Müşterisi Tek Olan Bir Sektörde İtibar Yönetimi / Dr. Murat ERCİYES

 1. 1. Müşterisi Tek Olan Bir Sektörde İtibar Yönetimi Dr. Murat ERCİYES Meteksan Savunma Genel Müdürü 2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 3-4 Ekim 2013, İstanbul
 2. 2. MüĢterisi tek olan bir sektörde ĠTĠBAR YÖNETĠMĠ
 3. 3. MüĢterisi tek olan bir sektörde ĠTĠBARLA ĠLGĠLĠ R Ġ S K
 4. 4. Ġyi iĢler, iyi Ģirketler yaratmazlar Ancak iyi Ģirketler, iyi iĢlere imza atarlar
 5. 5. ġĠRKET REKABET MÜġTERĠ DÜZENLEYĠCĠ KURUMLAR TEDARĠKÇĠLER
 6. 6. ġĠRKET REKABET MÜġTERĠ DÜZENLEYĠCĠ KURUMLAR TEDARĠKÇĠLER
 7. 7. ġĠRKET REKABET MÜġTERĠ DÜZENLEYĠCĠ KURUMLAR TEDARĠKÇĠLER
 8. 8. ġĠRKET MÜġTERĠ ġĠRKET ġĠRKET ġĠRKET ġĠRKET ġĠRKETġĠRKET ġĠRKET ġĠRKET MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ
 9. 9. ġĠRKET MÜġTERĠ ġĠRKET ġĠRKET ġĠRKET ġĠRKET ġĠRKETġĠRKET ġĠRKET ġĠRKET MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ MÜġTERĠ ĠTĠBAR ve ALGI
 10. 10. BEĞENĠLEN, TAKDĠR EDĠLEN, EN ÇOK ÇALIġILMAK ĠSTENEN ġĠRKET -Ürün ve hizmet kalitesi yüksek olan -Fark yaratan çalıĢanları olan -ve bu çalıĢanlarının yarı yolda bırakıp gitmeyeceği kadar memnun -Finansal olarak güçlü -Sürdürülebilir baĢarıya odaklanmıĢ -ĠĢ kurguları kurumsal olan -Gerçekten etik ve Ģeffaf olan -Değerlerine saygılı ve varoluĢunu bu değerlerle ifade eden -Rakiplerine bile güven veren“ĠYĠ” ġĠRKETÖZÜNDE
 11. 11. Ġyi iĢler, iyi Ģirketler yaratmazlar Ancak iyi Ģirketler, iyi iĢlere imza atarlar ve nesilden nesile yaĢarlar

×