Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-İşletmeler ve Kar Amacı Olmayan Organizasyonların İtibar Ölçümünde Farklılaşmalar / Yrd. Doç. Dr. Emel Esen

687 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-İşletmeler ve Kar Amacı Olmayan Organizasyonların İtibar Ölçümünde Farklılaşmalar / Yrd. Doç. Dr. Emel Esen

 1. 1. İşletmeler ve Kar Amacı Olmayan Organizasyonların İtibar Ölçümünde Farklılaşmalar Yrd. Doç. Dr. Emel Esen Yıldız Teknik Üniversitesi 2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 3-4 Ekim 2013, İstanbul
 2. 2. İtibar Kavramı  Saygınlık ve prestij anlamları taşımaktadır.  Maddi olmayan, Elle tutulamayan, Ölçülmesi zor olan, Rakamlarla ifade edilemeyen bir varlıktır.
 3. 3. Kurumsal İtibar  Kurumsal itibar; paydaşların kurum hakkındaki iyi veya kötü, zayıf veya güçlü gibi duygusal ve etkileyici tepkilerini ifade etmektedir.  Kurumsal itibar, bir firmanın farklı paydaşlar için değerli sonuçlar elde etme kapasitesini tanımlayan geçmişteki ve bugünkü durumdaki eylem ve sonuçlarının toplam bir sunumudur
 4. 4. İşletmenin Paydaşları  Paydaşlar, örgütün varlığını devam ettiren, örgüt tarafından etkilenen veya örgütü etkileyen bireyler veya gruplardır.  Bu paydaşlar genel olarak müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, yöneticiler, kredi sağlayanlar, medya ve kamuoyu olarak tanımlanmaktadırlar.  Paydaşların bu önemlerinden ötürü, onların örgüte atfettikleri değerlerin toplamı ve örgütü algılama şekilleri, o örgütün itibarını yaratmaktadır.
 5. 5. İtibarın Ölçümü  Kurumsal itibar ölçümü, algılanan itibarı ifade etmelidir.  Kurumsal itibar, sonuç odaklı olmalı ve toplam algılamayı yansıtmalıdır.  Kurumsal itibar, rekabetin doğası gereği diğer firmalarla karşılaştırma imkanı sağlamalıdır.
 6. 6. İtibarın Ölçümü  Kurumsal itibar ölçümleri, hem olumlu hem de olumsuz sonuçları yansıtmalıdır.  Kurumsal itibar sürekli bir kavram olduğu için ölçümü de uzun vadeye yayılmalıdır.  Kurumsal itibar, bir bütün olarak kurumu geniş kapsamlı ve küresel düzeyde ele almalıdır.
 7. 7. İşletmeler Açısından İtibar Göstergeleri  Reputation Quotient: İtibar Katsayısı Ölçeği Duygusal çekicilik, Ürün ve hizmetler, Finansal performans, Vizyon ve liderlik, İş ortamı Sosyal sorumluluk
 8. 8. İşletmeler Açısından İtibar Göstergeleri  Fortune İtibar Araştırması İnovasyon Yönetim kalitesi İnsan Yönetimi Ürün ve hizmetlerin kalitesi  Uzun dönem yatırım değeri Finansal esenlik Sosyal sorumluluk Kurumsal varlıkların kullanımı Küresel rekabet
 9. 9. İşletmeler Açısından İtibar Göstergeleri  Bilgi ve teknoloji yatırımları  Hizmet veya ürün kalitesi  Finansal sağlamlık  Yeni ürün geliştirme  Yönetim kalitesi  Çalışanlarına sunduğu sosyal hak ve imkanlar  Ücret politika ve seviyesi  Çalışanların niteliklerini geliştirme  Pazarlama ve satış stratejileri  İletişim ve halkla ilişkiler  Çalışanların nitelikleri  Rekabette etik davranış  Çalışan memnuniyeti  Müşteri memnuniyeti  Yönetim ve şirketin şeffaflığı  Yatırımcıya değer yaratma  Toplumsal sorumluluk  Uluslar arası pazara entegrasyon Capital Dergisi Araştırması
 10. 10. İşletmeler Açısından İtibar Göstergeleri  GFK Rep Man (Reputation Management) Türkiye İtibar Endeksi Araştırması tanınma, Yönetimle ilgili özellikler, Ürün/ hizmet kalitesi ile ilgili özellikler, Çalışanlar ile ilgili özellikler, Finansal sağlamlık, Sosyal sorumluluklar Duygusal bağlılık
 11. 11. Kar Amacı Olmayan Örgütler: Üniversite Örneği  Paydaşlar:  Öğrenciler  Akademisyenler  İdari Personel  Mezunlar  Katılımcı paydaşlar dan oluşmaktadır.
 12. 12. Üniversite Paydaşları Açısından Göstergeler  Öğrenciler Açısından:  Tanınan saygın bir üniversite olması  Öğrenci olmaktan gurur duyulacak bir üniversite olması  Kurumsal üniversiteler arasında yer alması  Nitelikli akademik kadroya sahip olması  Öğrencilerine uygun eğitim imkanları sunması  Sorumlu ve bilinçli öğrenciler yetiştirmesi
 13. 13. Üniversite Paydaşları Açısından Göstergeler  Akademisyenler Açısından  Üniversite- sanayi işbirliğine önem vermesi  Tanınan saygın bir üniversite olması  Reklam ve tanıtım faaliyetlerine önem vermesi  Çalışmaktan gurur duyulacak bir üniversite olması  Nitelikli akademik kadroya sahip olması
 14. 14. Üniversite Paydaşları Açısından Göstergeler  İdari Personel Açısından  Tanınan, saygın bir üniversite olması  Sorumlu ve bilinçli öğrenciler yetiştirmesi  Kurumsal üniversiteler arasında yer alması  Sosyal sorumluluk projelerine destek olması, çevresine duyarlı olması  Öğrencilerine uygun eğitim imkanları sunması
 15. 15. Üniversite Paydaşları Açısından Göstergeler  Mezunlar Açısından  Tanınan, saygın bir üniversite olması  Mezun olmaktan gurur duyulacak bir üniversite olması  Nitelikli akademik kadroya sahip olması  Öğrencilerine uygun eğitim uygun imkanları sunması  Sorumlu ve bilinçli öğrenciler yetiştirmesi
 16. 16. Üniversite Paydaşları Açısından Göstergeler  Katılımcı Paydaşlar Açısından  Tanınan, saygın bir üniversite olması  Kurumsal üniversiteler arasında yer alması  İsim ve uygulamaları ile gurur duyulacak bir üniversite olması  Nitelikli akademik kadroya sahip olması  Geleneklerine, değerlerine ve tarihine sahip çıkması
 17. 17. DİNLEDİĞİNİZ VE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…

×