Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PocketManager for Dummies Dutch

327 views

Published on

PocketManager Service Description and in Dutch
(Nederlands)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PocketManager for Dummies Dutch

 1. 1. Easy-to-use, Web-based and On demand<br />Vincent Vermeulen<br />Co-Founder/Chief Strategy<br />vincent@itfellas.com<br />Rajen Kishna<br />Co-Founder/Chief Technology<br />rajen@itfellas.com<br />
 2. 2. Onsverhaal, met…<br />Yvonne, de actievemoeder, nu even zondertelefoon.<br />Mark, de systeembeheerder en redder in nood.<br />John, de baas over het geld.<br />En, ITFellas…<br />
 3. 3. Dit is Yvonne<br />Yvonne is eenactievemoedermet twee kinderen op de middelbare school. Haarwerkgever, Brush Design,heefthaareensmartphonegegevenomookmobieltekunnenwerken.<br />
 4. 4. Zegebruikthaar smartphone om in contactteblijven met haarvriendenen collega’s. Zoblijftzevoortdurend op de hoogte van de laatsteontwikkelingen op het werk; via e-mail en internet op haarmobiel.<br />
 5. 5. Yvonne houdt erg veeltijd over nu zemobielkanwerken.<br />Zeleesthaar e-mail onderweg in de trein, of alszehaarkinderenophaalt van school. Zebelt erg veel met haarcollega’s en download regelmatigdocumentennaarhaartelefoon.<br />
 6. 6. Toenzehaartelefoonverloor…<br />in de trein, rendeze direct terugnaar het treinstel, maar het toestel was al weg. Watgebeurter nu met haare-mail en (vertrouwelijke) documenten...?<br />Yvonne belt met haarsysteembeheerder<br />“Help! Ik ben mijntelefoonkwijt! Wat nu?” <br />
 7. 7. Daar is Mark, de systeembeheerder…<br />“Maak je geenzorgenYvon, ikzal je telefoonopzoekenin het web-portaal, formatteren, toegangblokkeren en onklaarmaken.<br />Krijg je direct eennieuwemee. Ikconfigureer ‘m even! Dan is hijbeveiligd en heb je al je instellingenweerop je toestel.<br />Je had het trouwensookzelfkunnendoen op pm.brushdesign.com”<br />
 8. 8. Mark gebruikt een webportaal, welke hem een uitgebreide apparaatbeheer-oplossing biedt. Zo kan hij hier de mobiele apparaten binnen Brush Designbeheren, configureren, softwaredistribueren en beveiligingsbeleid op telefoons afdwingen. <br />
 9. 9. Zijnmogelijkhedenvanaf het web…<br />Mark kangebruikerstoevoegen, beleidtoewijzen en functionaliteittoekennen aan gebruikersgroepen. Hijkanookveiligheidsmaatregelentoespitsen aan type gebruikers en bepaaldeapplicatiesblokkerenof juistbeschikbaarmaken. <br />Dezebeheeromgeving is altijd en overalbereikbaar. Zelfshijkan nu mobielwerken.<br />
 10. 10. Mark gebruikthiervoorPocketManager…<br />PocketManger is eenonlinebeheerplatformvoormobieleapparaten. Hiermee kan een IT organisatie beleid instellen en apparaten beheren in één vertrouwde omgeving. <br />Met PocketManager kunnen medewerkers van Brush Design nu overal en altijd hun werk doen, zonder dat de organisatie zich zorgen hoeft te maken over verlies van telefoons en informatie.<br />
 11. 11. John, de directeur, is blij…<br />Hijneemt nu software afalseen(abonnements)dienst in plaats van deze aan te schaffen en te installeren.<br />Deze dienst is voor hem altijd en overal toegankelijk via het interneten is erg makkelijk in gebruik. Nu kan iedereen zijn mobiele apparaten zelf beheren! <br />Ook kan hij de dienst modulair aan en uit zetten. De kosten zijn nu overzichtelijk per gebruiker en het is nog een stuk goedkoper ook.<br />
 12. 12.
 13. 13. WijzijnITFellas<br />ITFellas levert Software-as-a-Service oplossingen. ITFellas stelt haar diensten beschikbaar aan een partner of reseller, een IT-dienstverlener, deze treedt direct in contact met haar klanten om aansluiting te vinden op (industrie-)specifieke behoeften van de klant.<br />
 14. 14. Einde…<br />Zijnervragen?<br />
 15. 15. Back-Up Slides…<br />
 16. 16. Why ITFellas?<br />Innovative<br />Technology<br />New<br />Business<br />Knowledge<br />Sharing<br />Best of Breed<br />Software<br />
 17. 17. ITFellas history<br />PocketManager Alpha release<br />MDM suppliers research study<br />ITFellas<br />founded<br />PocketManager<br />campaign<br />Expansion partner eco-system<br />May ‘09<br />Jul ‘09<br />Jan ‘10<br />Sep ‘09<br />> Apr ‘10<br />Jun‘09<br />Aug ‘09<br />Mar ‘10<br />Oct ‘09<br />PocketManager launch announcement<br />PocketManager Beta<br />release<br />Partner Program launch<br />1st partnership with Sybase Afaria<br />
 18. 18. Partner Program<br />Step 1: Customer interested in ITFellas solution<br />Customer<br />Step 2: Partner registers deal<br />Partner<br />Step 3: ITFellas supports partners in their efforts<br />
 19. 19. Pricing<br />

×