Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Триус Ю.В. (ITEA-2011)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
досвід роботи
досвід роботи
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 53 Ad

Триус Ю.В. (ITEA-2011)

"Організаційні, технічні та педагогічні аспекти розвитку і впровадження технологій мобільного навчання у вищій школі"
Доклад на конференции ITEA-2011, МННЦ, Киев, Украина.
http://itea-conf.org.ua/2011/

"Організаційні, технічні та педагогічні аспекти розвитку і впровадження технологій мобільного навчання у вищій школі"
Доклад на конференции ITEA-2011, МННЦ, Киев, Украина.
http://itea-conf.org.ua/2011/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Триус Ю.В. (ITEA-2011) (20)

Advertisement

More from ITEA Conferences (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Триус Ю.В. (ITEA-2011)

 1. 1. «ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ І ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» Черкаський державний технологічний університет Національний педагогічний університет м. Київ, 22-23.11.2011 Доповідають: Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. IV М І ЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ “НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ДЛЯ ВСІХ: НАВЧАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА ”
 2. 2. Від освіти на все життя - до освіти протягом всього життя <ul><li>“ Поєднання </li></ul><ul><li>E-Learning і M-Learning - нове застосування змішаних освітніх ресурсів”. </li></ul><ul><li>Давід Парсонс </li></ul>
 3. 3. Питання: <ul><li>Вступ </li></ul><ul><li>Мобільне навчання: стан, досягнення і проблеми </li></ul><ul><li>Перспективи мобільного навчання у ВНЗ </li></ul><ul><li>Досвід використання MLE-Moodle в системі електронного навчання ВНЗ </li></ul><ul><li>Висновки </li></ul>
 4. 4. Вступ <ul><li>Активне використання різноманітних засобів мобільного зв’язку в суспільному житті, бізнесі, освіті є характерною ознакою сьогодення. Сучасні мобільні засоби мають функціональність, що не поступається, в багатьох випадках, комп’ютерам середньої потужності. В першу чергу це стосується смартфонів та персональних комунікаторів, поширеність яких серед користувачів мобільного зв’язку, особлво молоді, має чітку тенденцію до зростання. </li></ul>
 5. 5. Вступ <ul><li>Використання мобільних технологій відкриває нові можливості для навчання, особливо для тих, хто живе ізольовано або у віддалених від освітніх центрів місцях, постійно подорожує і стикається з труднощами в межах традиційного навчання. Сьогодні можливість навчання будь-де і будь-коли є загальною тенденцією інтенсифікації життя в інформаційному суспільстві. Така можливість забезпечується, зокрема, й за допомогою так званого мобільного навчання – нової технології навчання, що базується на інтенсивному застосуванні сучасних мобільних засобів та технологій. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Ambient Insight Comprehensive Report The US Market for Mobile Learning Products and Services: 2010-2015 </li></ul><ul><li>Forecast and Analysis </li></ul><ul><li>The Worldwide Market for Mobile Learning Products and Services: </li></ul><ul><li>2010-2015 Forecast and Analysis </li></ul><ul><li>http://www.ambientinsight.com </li></ul>Вступ Деяка статистика і прогноз ринку послуг і продуктів мобільного навчання у 2010-2015 р.р. за даними агенції Ambient Insight :
 7. 7. <ul><li>Світовий ринок продуктів і послуг мобільного навчання досяг $3,2 млрд. в 2010 році. При сукупних темпах річного зростання (CAGR) на 22,7% цей показник досягне $9,1 млрд. у 2015 році. </li></ul><ul><li>Від країни до країни динаміка світового ринку продуктів і послуг мобільного навчання швидко змінюється. У 2010 р. лідером у цій сфері були США, потім їдуть Японія, Південна Корея, Великобританія, Китай і Тайвань. У сукупності в 2010 р. на ці 6 країн припадало 75,1% від загального ринку мобільного навчання. До 2015 року провідними країнами на цьому ринку будуть США, Китай, Індія, Японія, Індонезія і Бразилія, відповідно. </li></ul>Динаміка світового ринку продуктів і послуг мобільного навчання
 8. 8. <ul><li>Теми зростання на ринку мобільного навчання за регіонами </li></ul>Динаміка світового ринку продуктів і послуг мобільного навчання
 9. 9. <ul><li>Теми зростання на ринку мобільного навчання за країнами </li></ul>Динаміка світового ринку продуктів і послуг мобільного навчання
 10. 10. Вступ <ul><li>Мобільне навчання тісно пов’язане з навчальною мобільністю в тому сенсі, що студенти повинні мати можливість брати участь в освітніх заходах без обмежень у часі та просторі. Тому ВНЗ України, спираючись на досвід розвинених країн та їх провідних закордонних університетів, повинні приділяти належну увагу використанню у навчальному процесі цих інноваційних технологій. </li></ul>
 11. 11. Електронне навчання <ul><li>« Electronic Learning ( E -Learning ) — навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа» </li></ul><ul><li>(ЮНЕСКО). </li></ul><ul><li>E-learning  — система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання,  дистанційне навчання , навчання з застосуванням комп ’ ютерів, мережне навчання ,  віртуальне навчання , навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій </li></ul><ul><li>( wikipedia ) </li></ul>
 12. 12. Дистанційне навчання <ul><li>Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес передавання й засвоєння знань, умінь, навичок і способів – пізнавальної діяльності людини, що відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання в спеціалізованому середовищі, що створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. </li></ul><ul><li>( Положення про дистанційне навчання, наказ МОНУ від 21.01.2004 № 40 ) </li></ul>
 13. 13. Мобільне навчання <ul><li>Mobile Learning ( M -Learning ) — “ Мобільне навчання  тісно пов ’ язане з електронним і  дистанційним навчанням , відмінністтю є використання мобільних пристроїв. Навчання відбувається незалежно від місця знаходження з використанням портативних технологій. </li></ul><ul><li>( ru.wikipedia.org ) </li></ul>
 14. 14. Мобільне навчання <ul><li>« Mobile Learning ( M -Learning ) — мобільне навчання як електронне навчання за допомогою мобільних засобів, незалежно від часу та місця, з використанням спеціального програмного забезпечення на педагогічній основі міждисциплінарного та модульного підходів. </li></ul><ul><li>В. О. Куклєв </li></ul><ul><li>(Куклев В. А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании : автореф. дис … д-ра пед. наук: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования / Куклев Валерий Александрович; Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск, 2010. – 46 с.) </li></ul>
 15. 15. Мобільне навчання <ul><li>« Мобільне навчання може бути визначено як підхід до навчання, при якому на основі мобільних електронних пристроїв створюється мобільне освітнє середовище, де студенти можуть використовувати їх у якості засобу доступу до навчальних матеріалів, що містяться в Інтернеті, будь-де та будь-коли ». </li></ul><ul><li>С.О. Семеріков </li></ul><ul><li>(Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: [монографія] / Науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 340 с.) </li></ul>
 16. 16. Мобільні засоби
 17. 17. Загальнонавчальн а функція пізнавальна активність; пізнавальна самостійність; самостійна робота; узагальнення і систематизація Організаційна функція інтеграція аудиторної і позааудиторної роботи; організація процесу навчання в єдиному середовищі Технології ЕН, ДН, МН Професійна спрямованість Підвищення ефективності навчальної діяльності студентів Словак К. І.
 18. 18. Мобільні педагогічні програмні засоби <ul><li>– це навчальні програми для підтримки та розвитку процесу навчання, що спрямовані на організацію самостійної роботи студентів та діяльність викладачів, доступність матеріалів яких визначається застосуванням мобільних пристроїв бездротового з’єднання </li></ul>
 19. 19. Засоби технологій мобільного навчання Апаратні Програмні мобільні пристрої ноут(нет)буки планшети кішенькові ПК м p3- програвачі електронні книжки мобільні системи підтримки навчання мобільні ППЗ мобільні проблемно орієнтовані середовища системи зворотного зв'язку SRS Рашевська Н.В.
 20. 20. ВИКЛАДАЧ ВНЗ Аудиторне навчання СТУДЕНТ Позааудиторна робота Самостійна робота студента Мобільне навчальне середовище Словак К. І.
 21. 21. Мобільне математичне середовище Словак К. І.
 22. 22. Електронне, дистанційне і мобільне навчання: порівняння Електронне навчання Дистанційне навчання Мобільне навчання Змішане навчання
 23. 23. Електронне+мобільне навчання: переваги <ul><li>Переваги для студентів: </li></ul><ul><li>відсутність жорстких рамок і вимог присутності на заняттях тих, хто навчається; </li></ul><ul><li>самостійна організація часу, призначеного на навчання; можливість навчання в довільний час дня і ночі; </li></ul><ul><li>необмежений доступ до дидактичних матеріалів; </li></ul><ul><li>наявність різних засобів комунікації з викладачем-тьютором; </li></ul><ul><li>відсутність витрат на транспорт і проживання. </li></ul>
 24. 24. Електронне+мобільне навчання: переваги <ul><li>Переваги для ВНЗ: </li></ul><ul><li>технології електронного і мобільного навчання розширюють сферу освітніх послуг, що надаються ВНЗ; </li></ul><ul><li>забезпечення освітнього процесу на всіх формах навчання навчальними матеріалами в електронному вигляді, засобами автоматизованого контролю; </li></ul><ul><li>відсутність потреби в розширенні навчальних площ, витрат на комунальні послуги; </li></ul><ul><li>можливість використовувати особистісно-орієнтований підхід на всіх етапах навчання. </li></ul>
 25. 25. Електронне, дистанційне, мобільне навчання: проблеми <ul><li>організаційні; </li></ul><ul><li>технічні; </li></ul><ul><li>соціально-психологічні; </li></ul><ul><li>навчально-методичні. </li></ul>
 26. 26. Електронне, дистанційне, мобільне навчання: проблеми <ul><li>Організаційні проблеми : </li></ul><ul><li>неусталене законодавство і нормативна база на рівні МОНМС України ( 2005 р. – останній документ з ДН ) ; </li></ul><ul><li>необхідність організаційних змін у навчальному процесі ВНЗ; </li></ul><ul><li>проблема з обліком навчального навантаження викладачів і часу на створення Е-курсів, Д-курсів, М-курсів; </li></ul><ul><li>не готовність ВНЗ надати якісні освітні послуги з використанням технологій ЕН, ДН, МН; </li></ul><ul><li>проблеми з дотриманням авторських прав викладачів на Е-кури, Д-курси, М-курси; </li></ul><ul><li>організація сертифікації (експертизи) Е-курсів, Д-курсів, М-курсів на рівні ВНЗ і МОНСМ України; </li></ul><ul><li>матеріальні та фінансові витрати на організацію ЕН, ДН, МН на перших етапах впровадження; </li></ul>
 27. 27. Електронне, дистанційне, мобільне навчання: проблеми <ul><li>Технічні проблеми : </li></ul><ul><li>технічне забезпечення і підтримка ЕН, ДН, МН; </li></ul><ul><li>програмне забезпечення і підтримка ЕН, ДН, МН; </li></ul><ul><li>налагодження служб адміністрування ЕН, ДН, МН на рівні ВНЗ, факультету, кафедри; </li></ul><ul><li>низька пропускна спроможність каналів зв’язку (неякісний Internet, мобільний зв ’ язок; </li></ul><ul><li>Соціальні та психологічні проблеми : </li></ul><ul><li>проблеми з комунікативною взаємодією суб’єктів навчального процесу; </li></ul><ul><li>обов'язковість і необхідність високого рівня самодисципліни і самоорганізації тих, хто навчається; </li></ul><ul><li>необізнаність потенційних студентів про ЕН, ДН, МН; </li></ul><ul><li>витрати студентів на доступ до Internet, мобільний звя ’ зок; </li></ul>
 28. 28. Електронне, дистанційне, мобільне навчання: проблеми <ul><li>Навчально-методичні проблеми : </li></ul><ul><li>непідготовленість професорсько-викладацького складу до використання технологій ЕН,ДН, МН; </li></ul><ul><li>обмеженість доступу до інформаційних ресурсів навчального призначення та їх невисока якість; </li></ul><ul><li>проблеми з об’єктивністю оцінювання навчальної діяльності студентів; </li></ul><ul><li>недостатній безпосередній контакт між персональним викладачем (тьютором) та дистанційним студентом через надзвичайну професійну завантаженість вітчизняних педагогів; </li></ul><ul><li>обмежена можливість проведення лабораторних і практичних занять; </li></ul><ul><li>необхідність розробки дидактичних матеріалів в електронному вигляді. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Впровадження технологій електронного, дистанційного і мобільного навчання в університеті – це важлива складова об’єктивного процесу комп’ютеризації та інформатизації освіти, побудови інформаційного суспільства, яка містить ефективні елементи інших форм навчання вищої школи. </li></ul>Електронне, дистанційне, мобільне навчання: перспективи
 30. 30. <ul><li>Головним завданням впровадження технологій електронного, дистанційного і мобільного навчання у ВНЗ є створення найсприятливіших умов для тих, хто навчається, в здобутті ними вищої освіти, підвищенні кваліфікації, перепідготовці кадрів за рахунок впровадження в навчальний процес інноваційних інформаційно-комунікаційних та педагогічних технологій. </li></ul>Електронне, дистанційне, мобільне навчання: перспективи
 31. 31. Електронне, дистанційне, мобільне навчання: перспективи <ul><li>Стратегічною метою впровадження технологій ЕН, ДН МН навчання є розширення освітнього інформаційного простору та реалізація принципу неперервної освіти для всіх верств населення. </li></ul><ul><li>Тактичною метою впровадження технологій ЕН, ДН, МН є широке використання в освітньо-науковому процесі ВНЗ сучасних інформаційно-комунікаційних і педагогічних технологій. </li></ul>
 32. 32. У найближчій перспективі використання технологій ЕН, ДН і МН у ВНЗ передбачається в таких напрямах: <ul><li>широке використання ІКТ в навчальному процесі; </li></ul><ul><li>чергування інтервалів контактного (очного) навчання і неконтактного (Е-, Д-, М-) навчання за допомогою сучасних технічних засобів телекомунікацій; </li></ul><ul><li>розширення переліку Е-, Д-,М-курсів для вільного вибору студентів; </li></ul><ul><li>створення мобільних проблемно-орієнтованих навчальних середовищ; </li></ul>
 33. 33. У найближчій перспективі використання технологій ЕН, ДН і МН у ВНЗ передбачається в таких напрямах: <ul><li>забезпечення збалансованості аудиторного навчання, консультаційного обслуговування і самостійної підготовки студентів через СЕН; </li></ul><ul><li>гнучкості і динамічності оновлення навчальних інформаційних ресурсів у СЕН; </li></ul><ul><li>забезпечення можливості академічної мобільності та свободи студентів при самостійній роботі; </li></ul><ul><li>організація навчального процесу студентів, які працюють і навчаються за індивідуальним планом; </li></ul>
 34. 34. Технологій ЕН, ДН і МН на всіх рівнях освіти: <ul><li>поглиблення навчання учнів шкіл (гімназій) з шкільних предметів; </li></ul><ul><li>підготовка потенційних абітурієнтів до вступу в університет; </li></ul><ul><li>підготовчі курси, які діють в університеті, так і поза ним; </li></ul><ul><li>комп'ютерне тестування школярів за спеціальними програмами, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання; </li></ul>
 35. 35. Технологій ЕН, ДН і МН на всіх рівнях освіти: <ul><li>здобування вищої освіти (першої, другої, паралельно з базовою спеціальністю); </li></ul><ul><li>використання нових інформаційно-комунікаційних технологій при організації позааудиторної роботи студентів всіх форм навчання з наданням студентам комплекту спеціальних навчальних матеріалів для самостійної; </li></ul><ul><li>надання можливості студентам освоїти, крім дисциплін навчального плану, інші дисципліни, а також освітні програми, що існують як в університеті, так і в інших вищих навчальних закладах України та за кордоном; </li></ul><ul><li>навчання студентів за індивідуальним планом; </li></ul>
 36. 36. Технологій ЕН, ДН МН на всіх рівнях освіти: <ul><li>навчання іноземних громадян і громадян України, що перебувають за кордоном, </li></ul><ul><li>навчання молоді з обмеженими можливостями та осіб, які перебувають на довготривалому лікуванні; </li></ul><ul><li>навчання громадян в місцях позбавлення волі; </li></ul><ul><li>післядипломна професійна освіта; </li></ul><ul><li>підготовка до вступу в магістратуру, аспірантуру; </li></ul><ul><li>дистанційне навчання в аспірантурі, докторантурі; </li></ul><ul><li>підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. </li></ul>
 37. 37. Досвід використання MLE-Moodle в системі електронного навчання ВНЗ ias.cdtu.edu.ua/moodle - test
 38. 38. Технологічні вимоги до розроблення системи <ul><li>Технологічна платформа </li></ul><ul><li>для серверної частини : </li></ul><ul><li>UNIX-подібна операційна система з відкритим вихідним кодом (FreeBSD); </li></ul><ul><li>об'єктно-реляційна система управління базами даних з відкритим вихідним кодом (MySQL); </li></ul><ul><li>вільно поширювана LCMS ( Moodle ) ; </li></ul><ul><li>вільно поширювана MLE-Moodle ; </li></ul><ul><li>веб-сервер з відкритим вихідним кодом Apache Tomcat ; </li></ul>
 39. 39. Технологічні вимоги до розроблення системи <ul><li>Технологічна платформа </li></ul><ul><li>для клієнтської частини : </li></ul><ul><li>операційні системи Linux; Windows, MacOS, </li></ul><ul><li>веб-браузер Mozilla Firefox – Інтернет-браузер з відкритим вихідним кодом, або Opera, Safari, Internet Explorer. </li></ul>
 40. 40. Офіційний сайт системи MLE-MOODLE http://mle.sourceforge.net
 41. 41. <ul><li>Встановлення MLE - Moodle відбувається простим копіюванням вмісту каталогу moodle з інсталяційного архіву у головний каталог системи Moodle на сервері. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>До складу MLE - MOODLE входять наступні типи складових MOODLE : </li></ul><ul><li>меню налаштування адміністратора </li></ul><ul><li>блоки: </li></ul><ul><li>реєстрація </li></ul><ul><li>мобільне навчальне середовище (mle) </li></ul><ul><li>мобільне сховище (mobile_repository) </li></ul><ul><li>активні мобільні користувачі (online_users_mobile) </li></ul><ul><li>модулі: </li></ul><ul><li>флешкарточний тренінг (flashcardtrainer) </li></ul><ul><li>навчальні мобільні об’єкти (mlo) </li></ul><ul><li>мобільні теги (mobiletags) </li></ul>
 43. 43. Конфігурація MLE
 44. 44. MLE браузер тест
 45. 45. <ul><li>Доступ до системи управління навчальними курсами MOODLE за допомогою мобільного пристрою можна здійснити за допомогою: </li></ul><ul><li>спеціального додатка для мобільних пристроїв (потрібно завантажити спеціальну програму для конкретної моделі мобільного пристрою, посилання Завантажити ). </li></ul><ul><li>браузера мобільного пристрою (потрібно ввести адресу http://ias.cdtu.edu.ua/mle у рядок адреси браузера мобільного пристрою. </li></ul>
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50. Мобільна система підтримки навчання MLE-Moodle <ul><li>зручність у використанні; </li></ul><ul><li>тестування та оцінювання студентів; </li></ul><ul><li>локалізація українською мовою; </li></ul><ul><li>безкоштовність; </li></ul><ul><li>налаштування на різні типи пристроїв; </li></ul><ul><li>адаптація подання навчальних матеріалів на налаштування пристрою. </li></ul>
 51. 51. 1. На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому для ВНЗ важливою і актуальною проблемою як теоретичного, так і практичного характеру є проблема створення такого високотехнологічного інформаційно-комунікаційного освітньо-наукового середовища, в якому студент знаходиться щодня в процесі всього періоду навчання у вищій школі, яке повинне відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному рівню науки, техніки та світовим освітнім стандартам і сприяти підвищенню рівня їх фахової підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці. Висновки:
 52. 52. 2. Саме електронне, дистанційне і мобільне навчання є інноваційними освітніми підходами, на основі яких у ВНЗ повинно створюватися нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, що робить процес навчання більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулює студента до самоосвіти та навчання протягом усього життя. Висновки:
 53. 53. 04 72 - 73-02-71 - кафедра комп ’ ютерних технологій ЧДТУ tryusyv @gmail.com Дяку ю за увагу! Запитання і відповіді

×