Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Матвієнко Р. М. (MITDE - 2013)(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Матвієнко Р. М. (MITDE - 2013)

  1. Доповідач: Матвієнко Роман Михайлович Івано-Франківськ 2013 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ЗМІННИХ ІНЖЕНЕРІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ
  2. Плакат 2 Актуальність розробки Актуальність: Створення сучасних навчально- тренувальних систем для вивчення особливостей будови і функціонування складних технічних систем та підготовки/перепідготовки фахівців не представляється сьогодні можливим без застосування сучасних інформаційних технологій. Впровадження IT-технологій в навчально-тренувальні системи нового покоління дозволяє значно знизити трудомісткість їх розробки та ресурсомісткість кінцевого продукту. Використання Web-технологій при розробці систем даного класу розширює їх функціональність та дозволяє використовувати в дистанційному навчанні.
  3. Структура модуля первинної підготовки змінних інженерів газоперекачувальних агрегатів Плакат 4 Складається з двох підмодулів: інформаційно-навчального підмодуля (розроблений на основі алгоритмів функціонування системи автоматичного управління газоперекачувальним агрегатом ГПА-Ц1-16С) підмодуля контролю рівня знань змінних інженерів ГПА (розроблений для контролю рівня знань змінних інженерів ГПА та визначення ефективності їх навчання)
  4. Вихідні дані (алгоритми роботи ГПА) Плакат 5
  5. Інформаційно-навчальний підмодуль Кадр відеоролика “Компресор високого тиску” Плакат 6
  6. Розробка бази тестових завдань для контролю рівня знань змінних інженерів ГПА 7 рівнів тестових завдань: 1) базовий рівень; 2) абревіатури та скорочення; 3) будова ГТД та ВЦН; 4) обв'язка ГПА; 5) нормальні режими роботи ГПА; 6) нормальні режими роботи ГПА; 7) відмови ГПА. Плакат 7
  7. Підвищення рівня знань спеціалістів за використанням модуля первинної підготовки змінних інженерів ГПА Середній бал контрольної групи : - до навчання 2,2 - після навчання 9,5 - ефективність навчання 4,32 Середній бал контрольної групи: - до навчання 2,0 - після навчання 3,2 - ефективність навчання 1,60
  8. Практичне значення розробки Розроблені методики та відповідне програмне забезпечення можуть бути використані для навчання та підвищення рівня знань змінних інженерів ГПА, а також для навчання та підготовки студентів технічних спеціальностей відповідного профілю з використанням віддаленого доступу до навчально-тренувального комплексу. Взагалі ця розробка сприятиме зменшенню витрат на підготовку/перепідготовку змінних інженерів ГПА та дасть можливість періодично проводити оцінку їх готовності до виконання своїх обов’язків. Плакат 9
  9. Буду радий відповісти на Ваші запитання Контактна інформація: Матвієнко Роман Михайлович моб.т. 8-066-705-05-05 e-mail: romanager@rambler.ru Дякую за увагу!Дякую за увагу! Плакат 10

Editor's Notes

  1. Разом з рисунком появляється текстовий напис. Через 5 сек рисунок і напис зникають і появляється наступний рисунок.
Advertisement