Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(19)

Similar to Колгатін О. Г. (ITEA-2013)(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Колгатін О. Г. (ITEA-2013)

  1. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМАХ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ О. Г. Колгатін
  2. інформаційні об’єкти в системі відкритої освіти, які потребують захисту    навчальні матеріали матеріали, які створюються колективно учасниками навчального процесу інформаційний потік від відкритого середовища до того, хто навчається   персональні дані, результати педагогічної діагностики й моніторингу навчальних досягнень інформація про діяльність учасників навчального процесу, яка відбувається з використанням певних сервісів Інтернет загального доступу 2
  3. Навчальні матеріали  Загрози:       помилки персоналу; помилки розробників; відмови технічних засобів; аваріями та впливом зовнішніх факторів; іноді акти вандалізму. Звичайні заходи комплексного захисту інформації. 3
  4. матеріали, які створюються колективно учасниками навчального процесу   Загроза - можливі помилки користувачів, які не мають певної здатності до самоаналізу якості власних інформаційних продуктів. Подолання загрози:      реалізація комплексу організаційних і виховних заходів, забезпечення певного рівня підготовки користувачів, активність викладача-модератора, доцільним є створення експертних груп із найбільш досвідчених студентів, важливо розвивати в тих, хто навчається навики самоаналізу й критичного мислення та поваги до думок колег. 4
  5. персональні дані, результати педагогічної діагностики й моніторингу навчальних досягнень  Загроза - нецільове використання:     ступінь захисту інформаційної системи, можливі дії персоналу установи, яка надає навчальні послуги, дії персоналу, який обслуговує сервер. Можливі шляхи подолання означеної інформаційної загрози:      має бути чітке розуміння цієї проблеми постачальником освітніх послуг, здійснення організаційних, виховних і просвітницьких заходів у колективі викладачів і серед технічного персоналу, студент має обирати установу або викладача з урахуванням усієї доступної інформації про якість освітніх послуг, доцільно, щоб певна частина навчального процесу відбувалась в очній формі, зворотний зв’язок, широке інформування спільноти про особливості тих чи інших навчальних систем. 5
  6. інформація про діяльність учасників навчального процесу   Учасники навчального процесу мають розуміти, що всю діяльність, яка відбувається на базі загальнодоступних сервісів Інтернет може бути відстежено й проаналізовано без їхньої згоди. На наш погляд:    доцільно поширювати використання в навчальному процесі спеціалізованих середовищ, які створені саме для навчання й забезпечують, з одного боку, конфіденційність персональних даних, а з іншого боку, можливість їх застосування на користь навчального процесу на основі розвиненої системи педагогічної діагностики, формування культури користувачів щодо безпечного застосування сервісів Інтернет, можливо слід очікувати змін у поглядах суспільства на ступінь конфіденційності даних 6
  7. інформаційний потік від відкритого середовища до того, хто навчається  Загрози:       інформаційне перевантаження може призвести до зниження ефективності сприйняття інформації людиною на фоні інформаційного шуму; інформаційне середовище останнім часом стає ареною інформаційних війн і це віддзеркалюється в навчальному процесі; порушення принципу пріоритетності національної інформаційної продукці, наприклад, стосовно популяризації вітчизняних наукових досягнень, загроза втрати вихідного джерела інформації у випадку халатного цитування, не завжди є можливість проаналізувати достовірність інформації. Подолання:   усі ці питання мають бути в центрі уваги фахівців у галузі дистанційної освіти; потрібно вдосконалювати методику викладання дистанційних курсів на основі ґрунтовних психолого-педагогічних досліджень. Це нова дидактика, яка суттєво відрізняється від традиційної;  потрібно забезпечити на рівні загальної освіти формування інформаційної культури в суспільстві й компетентностей щодо інформаційного пошуку. 7
  8. Дякую за увагу!
Advertisement