Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Колгатін О.Г. (ITEA-2011)

"Структура й функціонування комп'ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики"
Доклад на конференции ITEA-2011, МННЦ, Киев, Украина.
http://itea-conf.org.ua/2011/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Колгатін О.Г. (ITEA-2011)

 1. 1. СТРУКТУРА Й ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Колгатін Олександр Геннадійович Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
 2. 2. Педагогічна діагностика є компонентом навчального процесу, який призначено для допомоги студенту й викладачу у виборі доцільного варіанту реалізації технології навчання в конкретний момент перебігу навчального процесу
 3. 3. <ul><li>і передбачає: </li></ul><ul><li>багатопараметричне педагогічне моделювання; </li></ul><ul><li>використання адаптивних алгоритмів діагностики в умовах масових педагогічних вимірювань; </li></ul><ul><li>оперативне постачання докладної діагностичної інформації всім суб’єктам навчального процесу; </li></ul><ul><li>динамічне вдосконалення системи на підставі накопичених результатів. </li></ul>забезпечення якісно нового рівня діагностики органічного поєднання ІКТ і традиційних методів педагогічної діагностики потребує
 4. 4. Функціональна схема СПД на дидактичному рівні ієрархії
 5. 5. Структура моделі цілей навчання (МЦН)
 6. 6. Параметри психолого-педагогічної моделі студента (ППМС) <ul><li>мотиваційно-цільові: </li></ul><ul><ul><li>значущість результату навчальної діяльності для студента, </li></ul></ul><ul><ul><li>зацікавленість студента навчальним процесом, </li></ul></ul><ul><ul><li>пізнавальний інтерес, </li></ul></ul><ul><ul><li>свідоме дотримання навчальної дисципліни; </li></ul></ul><ul><li>навчально-змістові: </li></ul><ul><ul><li>повнота, </li></ul></ul><ul><ul><li>оперативність, </li></ul></ul><ul><ul><li>глибина, </li></ul></ul><ul><ul><li>гнучкість, </li></ul></ul><ul><ul><li>систематичність, </li></ul></ul><ul><ul><li>міцність знань, </li></ul></ul><ul><ul><li>автоматизація діяльності; </li></ul></ul><ul><li>організаційно-діяльнісні: </li></ul><ul><ul><li>стабільність темпу навчальної праці, </li></ul></ul><ul><ul><li>здатність студента до мобілізації енергії, наполегливості та волі; </li></ul></ul><ul><li>рефлексивно-прогностичні: </li></ul><ul><ul><li>рефлексія студента щодо результату діяльності, </li></ul></ul><ul><ul><li>рефлексія студента щодо процесу діяльності. </li></ul></ul>
 7. 7. Структура моделі реалізації технології навчання (МРТН)
 8. 8. Перспективи продовження досліджень <ul><li>розвиток математичного апарату прогнозування в системі педагогічної діагностики; </li></ul><ul><li>емпіричні дослідження зв’язку між навчальними досягненнями, психологічними й фізіологічними властивостями студента та ефективністю певних способів опрацювання навчального матеріалу. </li></ul>
 9. 9. Дякую за увагу!

  Be the first to comment

  Login to see the comments

"Структура й функціонування комп'ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики" Доклад на конференции ITEA-2011, МННЦ, Киев, Украина. http://itea-conf.org.ua/2011/

Views

Total views

585

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×