Advertisement

More Related Content

Similar to KIAS-2013(20)

Advertisement

KIAS-2013

  1. ПЛАТФОРМА РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОБРОБКИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ОН-ЛАЙНОВОЇ ДОКУМЕНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України Керівник проекту: Манако Алла Федорівна, д.т.н., с.н.с., зав. відділу
  2. Можливості:  Реалізація подачі запитів до головної установи через Інтернет;  Надання доступу регіональним установам до поданих запитів в режимі он-лайн;  Механізми багатокритеріального пошуку та фільтрації по поданим запитам;  Автоматизована побудова звітів;  Потужна підсистема дистанційного навчання користувачів.
  3. Актуальність:  Прискорення інформаційного обміну у межах установи, міністерства, галузі;  Невибагливість до програмно-апаратної частини, каналів зв’язку, рівня підготовки користувачів;  Побудова аналітичних звітів в режимі он-лайн;  Гнучкі інформаційні політики доступу;  Загальне підвищення керованості процесами.
  4. Результати використання:  Досвід використання в 139 установах по всій країні;  Одночасна обробка більше 3000 проіндексованих запитів;  Час навчання оператора роботі з системою – 2-3 дні.
  5. 3 роки роботи без відмов
  6. 3 роки роботи без відмов
Advertisement