Advertisement

Бурак К.О. (MITDE - 2013)

Conference at ITEA Conferences
Jul. 10, 2013
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Бурак К.О. (MITDE - 2013)

  1. К . О . Б У Р А К , В . І . Д Р Е Б О Т І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Т Е Х Н І Ч Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т Н А Ф Т И І Г А З У R E C T O R @ N U N G . E D U . U A РОЗРОБКА НОВОГО ТИПУ ТЕСТІВ, ЯКІ ВИКЛЮЧАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ СПИСУВАННЯ ТА КОРУПЦІЇ 1 Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті -ІІ,Іівано-Франківськ, 25-26.06.2013
  2. АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті -ІІ,Іівано-Франківськ, 25-26.06.2013 ВСІ ВІДОМІ ТЕСТИ ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ,: 1. МАЮТЬ ДЕКІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ. 2.ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТОГО, ЩО ДЕЯКІ СТУДЕНТИ ЗАМІСТЬ ТОГО, ЩОБ ПОГЛИБЛЕНО ВИВЧАТИ МАТЕРІАЛ СТАРАЮТЬСЯ ЗАВЧАСНО ЗНАЙТИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ. 3. ЯКЩО НЕМАЄ АВТОМАТИЧНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДЕЙ, ТО ЦЕ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПРОЯВИ ХАБАРНИЦТВА.
  3. ДЛЯ УНИКНЕННЯ ХАБАРНИЦТВА, РОЗРОБЛЕНИЙ ТЕСТ СУТЬ ЯКОГО ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ НЕ МОЖЕ БУТИ НАПЕРЕД ВІДОМОЮ НІКОМУ Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті -ІІ,Іівано-Франківськ, 25-26.06.2013 Взірець задачі
  4. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ: 1. ДЛЯ ОЦІНКИ ЗНАНЬ З КУРСУ РОЗРОБЛЕНО 49 ЗАДАЧ, ЯКІ ОХОПЛЮЮТЬ 93% ВСІХ УЧБОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ. 2. ДЛЯ КОЖНОЇ ЗАДАЧІ ЗАДАНІ ПОЧАТКОВІ ДАНІ І ПРОГРАМА ДЛЯ ЇЇ РОЗВ’ЯЗКУ. 3. ПРИ КОЖНОМУ ЗВЕРНЕНІ ДО ЗАДАЧІ ПРОГРАМНО ПОЧАТКОВІ ДАНІ ВИПАДКОВО ЗМІНЮЮТЬСЯ В ЗАДАНИХ ІНТЕРВАЛАХ І З ЦИМИ ЗМІНЕНИМИ ДАНИМИ ВИКОНУЄТЬСЯ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ. 4. ЗМІСТ БІЛЕТУ ФОРМУЄТЬСЯ З РОЗРОБЛЕНИХ ЗАДАЧ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ ОХОПИТИ НЕ МЕНШЕ 70% МАТЕРІАЛУ. 5. ОСКІЛЬКИ НА МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ПРИНОСИТЬ СТУДЕНТ НА ЕКЗАМЕН ОБМЕЖЕНЬ НЕ НАКЛАДАЄТЬСЯ, ЧАС ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ РЕГЛАМЕНТУЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті -ІІ,Іівано-Франківськ, 25-26.06.2013 ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ - РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СЕРЕДОВИЩІ VBA.
  5. На даній стадії реалізації, поки що є можливість використовувати ті задачі, відповіддю на які є функціонал ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ! ГОТОВІ ВІДПОВІСТИ НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті -ІІ,Іівано-Франківськ, 25-26.06.2013 5
Advertisement