Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Search oglašavanje

905 views

Published on

Prezentacija "Search oglašavanje" koju je Gabrijela Stjepanović održala na ABC Seminaru o Internet oglašavanju 28. januara 2010. godine u Beogradu.

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Search oglašavanje

 1. 1. Gabrijela Stjepanović Search oglašavanje
 2. 2. Google: Tržišna dominacija
 3. 3. Srbija : Šta se traži?
 4. 4. AdWords: Kanali oglašavanja
 5. 5. Google search (.com , .rs... ): 5%
 6. 6. Search partners network
 7. 7. Content network (AdSense) : 95% <ul><li>Globalna pokrivenost mreže (75%) </li></ul><ul><li>Povećanje posete </li></ul><ul><li>Relevantni sajtovi (geotargetiranje) </li></ul>
 8. 8. Content network: MySpace (primer)
 9. 9. Content network: BusinessWeek (primer)
 10. 10. Mobile search (iPhone, PDA...)
 11. 11. Prednosti oglašavanja na pretraživaču: <ul><li>Na pravom mestu u pravo vreme </li></ul><ul><li>Pay-per-click (PPC) </li></ul><ul><li>Maksimalna efikasnost (u zavisnosti od cilja) </li></ul><ul><li>Napredne mogućnosti analize u č inka </li></ul>
 12. 12. Savršeni ciklus search kampanje: <ul><li>Pretraga na zadatu ključnu reč </li></ul><ul><li>(AWARENESS) </li></ul><ul><li>2. Aktivacija sponzorisanog oglasa </li></ul><ul><li>(INTEREST) </li></ul><ul><li>3. Reakcija na oglas (klik) </li></ul><ul><li>(DESIRE) </li></ul><ul><li>4. Poseta sajtu </li></ul><ul><li>(ACTION) </li></ul><ul><li>5. Konverzija (online kupovina, porudžbina...) </li></ul>
 13. 13. Struktura AdWords kampanje
 14. 14. Planiranje kampanje : organizacija accounta U idealnim uslovima, organizacija accounta bi trebalo da oslikava organizaciju sajta. Account Advertiser ’s Site =
 15. 15. Ad Copywriting : efikasnost poruke Bukirajte let za London Fantasti čna P onuda za L etova za London. Broj M esta O graničen. www.letovizalondon.rs Poziv na akciju Brza dostava Povoljne cene Specijalna ponuda Uštedite na letovanju Popusti, K uponi i P onude ! Do 40% od R edovnih C ena www. letovanja .com/speci jalnaponuda Poručite cveće Kvalitetno cveće iz lokalne cvećare . Brza besplatna dostava ! www. cvecara.rs /BrzaDostava Online kupovina knjiga Pretraži i naruči najnovije svetske hitove po ceni već od € 2, 99 . www. knjigezavas .co. rs
 16. 16. Struktura kampanje: targetiranje <ul><li>Geografsko </li></ul><ul><li>Jezičko </li></ul><ul><li>Demografsko (samo za pojedine sajtove u mreži) </li></ul><ul><li>Po ključnim rečima </li></ul>
 17. 17. Izbor ključnih reči <ul><li>Pro izvodi i /ili usluge u ponudi na sajtu </li></ul><ul><li>Sinonimi i moguće greške u kucanju </li></ul><ul><li>Negativne ključne reči </li></ul><ul><li>Alat za generisanje i analizu ključnih reči </li></ul>
 18. 18. Keyword Tool
 19. 19. Kvalitet AdWords kampanje određuje: <ul><li>Kvalitet oglas a </li></ul><ul><ul><li>tekst oglasa relevantan za reč koja se pretražuje </li></ul></ul><ul><ul><li>jasno opisuje proizvod ili uslugu u ponudi </li></ul></ul><ul><ul><li>klikom vodi na dobro organizovanu internet stranicu </li></ul></ul><ul><li>Quality Score </li></ul><ul><ul><li>objektivna mera kojom se određuje relevantnost ključne reči, teksta oglasa i landing stranice za konkretnu pretragu </li></ul></ul><ul><ul><li>Quality score je ključni faktor za određivanje minimalnog CPC-a i pozicije na kojoj se oglas pojavljuje </li></ul></ul><ul><ul><li>v i ši QS => niž i prose č ni CPC + viša pozicija oglasa </li></ul></ul><ul><li>Izbor klju čnih reči </li></ul><ul><ul><li>lista oslikava ponudu proizvoda ili usluga opisanih na landing stranici </li></ul></ul>
 20. 20. Analiza i optimizacija
 21. 21. Analiza podataka: 2. IZVEŠTAJI 3. GOOGLE ANALYTICS 1. STOPA KLIKA (CTR)
 22. 22. Optimizacija kroz korekciju: KLJUČNIH REČI VARIJANTE OGLASA DNEVNOG BUDŽETA PONUĐENE CENE PO KLIKU
 23. 23. Gabrijela Stjepanović marketing communications manager [email_address] 28.01.2010. Hvala!

×