Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Registar Privrednih Subjekata

4,572 views

Published on

Prezentacija "Registar Privrednih Subjekata" održana na ComTrade Fabrici Znanja.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Registar Privrednih Subjekata

 1. 1. Registar Privrednih Subjekata Agencija za Privredne Registre
 2. 2. Softversko rešenje za APR • Softversko rešenje za Registar privrednih subjekata (REPS) • Koristi za privredne subjekte i društvo • Upravljanje projektom – uslov za uspeh • Kratak opis softverskog rešenja za REPS i DEMO • Šta donosi nova verzija REPS softvera? • Softverska rešenja za ostale registre (RELIZ i REZU)  Zaključak: Uloga IT branše u reformi državne administracije
 3. 3. REPS - Savremena koncepcija • Elektronski registar – Centralizovana, jedinstvena baza podataka o privrednim subjektima; – Korišdenje najsavremenijih teghnologija • (višeslojna Web aplikacija, RDBMS – MS SQL server, LAN/WAN (Intranet)); – Puna dostupnost podataka (24/7) • - Korišdenje Interneta za pretraživanje; – Realizacija razmene podataka i poslovne saradnje sa drugim organima; – Primer e-Governmenta • (G2C, G2B, G2G) urađen po svim standardima. • Mogudnost registrovanja putem Interneta – Mogudnost skidanja svih formulara sa Interneta • popunjavanje Web forme; – Uskoro mogudnost pune elektronske registracije • uz koriščenje elektronskog potpisa. • Poštovanje međunarodnih standarda – Koncept i pravna regulativa u skladu sa “EU Best Practices”; – Standardi upravljanja projektima (PM) i metodologija izrade softvera; – Formati podataka, protokoli razmene (mogudnost međunarodne saradnje). • Složeno je definisanje zahteva, IT projekat sam po sebi nije!
 4. 4. Kako to izgleda korisniku - Pre i posle (1) • Pre reformisanja sistema registracije privrednih subjekata • Advokat • Trgovinski sud • Zavod za statistiku • Poreska uprava • Banka korisnik
 5. 5. Kako to izgleda korisniku - Pre i posle (2) • Posle reformisanja sistema registracije privrednih subjekata • APR • (Poreska uprava) • Banka • Internet korisnik internet korisnik
 6. 6. Koristi za privredne subjekte kao korisnike • Poslovni aspekt za privredne subjekte – konsolidovanje svih podataka na jednom mestu – jednostavna i brža registracija – mogudnost pretraživanja podataka putem interneta – podaci su vidljivi odmah po usvojenoj promeni – na bazi istorije promena automatski se generišu rešenja
 7. 7. Koristi za društvo Transparentnost Konsolidovanje na jednom mestu, javnost i puna dostupnost osnovnih podataka o privrednim subjektima, i to: • Tačno ime i adresa • Pretežna delatnost • Osnivači • Zastupnici • Ogranci • itd. Mogudnost i stimulisanje povezivanja različitih institucija • značajnih za privredni razvoj zemlje. “Vidljiv” primer e-Goverment-a • koji može da služi kao model za druge. Ispunjavanje svih odgovarajudih standarda EU • uz otvaranje mogudnosti za punu regionalnu saradnju i uključivanje u evropske institucije (ECRF, EBR).
 8. 8. Upravljanje projektom i standardna metodologija – uslov za uspeh Šta znači uspešan projekat? U čemu je bila (i bide) tajna uspeha? • Ispunjeni svi poslovni zahtevi korisnika u okviru planiranih rokova i budžeta. • Dobar IT tim, partnerska saradnja isporučioca i korisnika softvera; • Realno definisani ciljevi projekta i plan realizacije, fleksibilnost u uočavanju i prevazilaženju prepreka (uprkos velikom obimu obimu posla i kratkim rokovima); • Maksimalno mogude poštovanje pravila struke (metodologije izrade softvera i standarda upravljanja projektima) u okviru realnih uslova. Rezultat: • Projekat koji je od strane Svetske Banke izdvojen kao posebno uspešan. Što pokazuje da: • Domade IT firme mogu da realizuju ozbiljne projekte u javnom sektoru (samo im treba dati pravu šansu).
 9. 9. Metodologija RELIZ (registar ugovora o finansijskom lizingu) Program Management REZA (registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima) Product Development REPS (registar privrednih subjekata) Management Communication User Test Experience Release Management
 10. 10. Spinnaker tim Project Management Team Project manager Project manager SBRA Coordination Spinnaker Legal Experts Cooperation Lead Designer Lead Lead System administrator (Software Architect) Developer System Engineer Business Analyst Business Analyst Hardware system and SBRA Team Database Designer Developers Procurement specialists Database Designer System administrators Test Designers Test Designers Creative Designer SBRS and Spinnaker SBRS and Spinnaker Testers Designer/AnalystTeam Development Team System Engineers Team Testers SBRS and Spinnaker SBRS and Spinnaker Jointly Test Team Cooperation SBRS Staff Project managament Project Staff Project managament Team Leaders
 11. 11. Kratak opis softverskog rešenja • Infrastrukturni aspekt – Internet i intranet Firewall/Proxy (ISA Server 2004) DMZ Cisco 2611XM Cisco 2950-24T Access Switches L3 – Cisco 3750G-24T 10/100/1000 SMI L3 – Cisco 3750G-24T 10/100/1000 SMI (Server VLAN) hp StorageWorks Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI Ultra 3 SCSI ! Internal Web Server NLB Remote VLAN Database Cluster Cisco 2611XM Remote Offices - Cisco 805
 12. 12. Logička struktura rešenja Presentation Layer Business Layer Data Layer SBROS SBROS Component 1 Core Business SBROS Component M Logic Agency Client Business Component 1 MS SQL Database Business Component K SBRIS SBRIS Public Internet Client Component 1 SBRIS Component N Thin Client (JavaScript, HTML) ASP.NET .NET C#
 13. 13. Softversko rešenje za APR http://www.apr.gov.rs/
 14. 14. Šta donosi nova verzija REPS softvera • Skenirana dokumentacija de biti dostupna u e-obliku i otvorena za pretraživanje. • Elektronsko podnošenje zahteva • Elektronsko dobijanje izvoda • Elektronsko pladanje • Mogudnost povezivanja na bazi industrijskih standarda
 15. 15. Umesto zaključka: Uloga IT branše u reformi administracije • Informacioni sistem je samo sredstvo za ostvarenje opštih ciljeva države (reforma administracije) i poslovnih ciljeva APR: – Stalna povratna sprega poslovnih ciljeva i IT rešenja: Timski rad menadžmenta. • Prezentirani IT koncept omogudio je: – Startovanje svih registara u zakonskim rokovima (vrlo kratkim); – Standardizaciju registara putem lakog prenošenja znanja i iskustava: Ekonomičnost i Fleksibilnost za promene i proširenja; – Otvorenost za povezivanje (u zemlji i inostranstvu) i koričdenje iskustava drugih; – Primer e-Governmenta koji može poslužiti za ugled u zemlji i regionu (SEE). • Cilj svega je pružanje najboljih mogudih usluga građanima i privredi ! IT Biznis
 16. 16. Агенција за привредне регистре / Spinnaker New Technologies Агенција за привредне регистре: http://www.apr.sr.gov.yu Spinnaker New Technologies: www.spinnaker-nt.com / www.comtradegroup.com
 17. 17. www.spinnaker-nt.com

×