Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optimizacija konverzije internet trgovine

828 views

Published on

Prezentacija "Optimizacija konverzije internet trgovine" koju je Toni Aničić održao na konferenciji E-trgovina 2010 21. aprila 2010. godine na Paliću.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Optimizacija konverzije internet trgovine

  1. 1. Optimizacija konverzije internet trgovine Toni Aničić Inchoo d.o.o.
  2. 2. Vaša Internet trgovina je vaš prodavač. CC image: petesimon.blogspot.com/2009/03/salesman.html 
  3. 3. AIDA <ul><li>Attention (pažnja) </li></ul><ul><li>Interest (interes, zanimanje) </li></ul><ul><li>Desire (želja) </li></ul><ul><li>Action (akcija) </li></ul>
  4. 4. Postupak kreiranja testa <ul><li>Identificiranje problema </li></ul><ul><li>Postavljanje teze o rješenju problema </li></ul><ul><li>Testiranje teze </li></ul><ul><li>Donošenje zaključka </li></ul>
  5. 5. Google Website Optimizer A/B Experiment Multivariat Experiment
  6. 6. Koliki je dobar conversion rate ? Koliki conversion rate ima moja konkurencija? Kriva pitanja: Pravo pitanje: Što mogu poduzeti da popravim svoj conversion rate ?
  7. 7. HVALA!

×