Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

b92.fm

1,150 views

Published on

Prezentacija "b92.fm" koju je Nemanja Pantelić održao na konferenciji iFront 10. juna 2009. godine u Beogradu.

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

b92.fm

  1. 1. www.b92.fm Sajt koji se sluša Nemanja Pantelić/ Producent B92.net
  2. 5. www.b92.fm <ul><ul><li>Radio B92 </li></ul></ul><ul><ul><li>Televizija B92 </li></ul></ul>B92.net B92.fm
  3. 7. www.b92.fm <ul><li>D ru štveni sajt u čijoj se osnovi nalaze: </li></ul><ul><li>programi radija B92 </li></ul><ul><li>muzička baza sa preko 150 000 pesama </li></ul><ul><li>lansiran u julu 2008. godine </li></ul><ul><li>partnerstvo sa Telekomom Srbije </li></ul><ul><li>47 250 registrovanih korisnika </li></ul>
  4. 8. www.b92.fm <ul><li>Svrha sajta: </li></ul><ul><li>prevazilaženje linearne i vremenske ograničenost tradicionalnog radija. </li></ul><ul><li>mogućnost sastavljanja svog radio programa bez obzira na to kako uredništvo formira svoj dnevni radijski raspored </li></ul><ul><li>Servisi: </li></ul><ul><li>on demand radio </li></ul><ul><li>objavljivanje sopstvenog audio, video sadržaja i fotografija </li></ul><ul><li>društveno umrežavanje </li></ul>
  5. 9. www.b92.fm <ul><li>Najkraći put do vlastitog programa: </li></ul><ul><li>Registracija </li></ul><ul><li>O dab ir audio sadr žaja (muzika, radio emisije..) </li></ul><ul><li>Snimanje u svoju plejlistu </li></ul><ul><li>Klik na taster play u plejeru </li></ul>
  6. 15. www.b92.fm <ul><li>Razvoj u 2009. godini: </li></ul><ul><li>embed b92.fm plejera </li></ul><ul><li>privatne poruke za korisnike servisa </li></ul><ul><li>partnerstva sa “majorima” </li></ul><ul><li>prodaja i download Mp3 fajlova </li></ul>
  7. 18. www.b92.fm Nemanja Pantelić Web Producer B92.net nemanja @ b92 . net www. b92 . net HVALA Pitanja?

×