Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

efront A4 brochure

294 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

efront A4 brochure

  1. 1. Η άθηση είναι ια συνεχή και πολύπλοκη διαδικασία. Με το πέρασ α του χρόνου, τα έσα εκπαίδευση έχουν προσαρ οστεί στο περιβάλλον του προκει ένου να εισάγουν δη ιουργικέ , ελκυστικέ διεργασίε ώστε να παρακινήσουν τον αθητή και να επιτύχουν το επιθυ ητό αποτέλεσ α. Στην παρούσα ψηφιακή εποχή το eFront αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποδοτικό έσο για την επίτευξη των αθησιακών σα στόχων. Ανανεω ένο ώστε να καλύπτει ια ευρεία γκά α αθησιακών αναγκών ε α εσότητα, απλότητα και ευκολία, το eFront v3.6 είναι εδώ και είναι έτοι ο να υποστηρίξει τον οργανισ ό σα ώστε να είναι περισσότερο αποδοτικό και παραγωγικό . Λ. ∆η οκρατία 42 , ΤΚ 19300, Ασπρόπυργο | T +30 210 557 5363 info@itcenter.gr
  2. 2. Οπτικά ελκυστικό: Το πιο ελκυστικό εργαλείο ηλεκτρονική εκπαίδευση στην αγορά. Θα ενθουσιαστείτε από τα αισθητικά χαρακτηριστικά του. Εύχρηστο: Το eFront έχει κατασκευαστεί ε γνώ ονα τι ανάγκε του τελικού χρήστη. Η διεπαφή του είναι φυσική και εύκολη στην πλοήγηση. Οι περισσότερε επιλογέ έχουν διαισθητικό αποτέλεσ α. Τεχνολογικά προηγ ένο: Το eFront είναι ια πολυγλωσσική, αντικει ενοστραφή (Object-oriented) πλατφόρ α ηλεκτρονική εκπαίδευση , ε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και προτύπων όπω Ajax, Unicode, LDAP και SCORM 2004 . Παιδαγωγικά άρτιο: Στο eFront είναι ενσω ατω ένε άρτιε παιδαγωγικέ αρχέ οι οποίε καθοδηγούν του χρήστε και του παρακινούν. Πλούσιο σε κοινωνικά εργαλεία: Το eFront περιλα βάνει ένα πλούσιο σύνολο κοινωνικών εργαλείων τα οποία πορούν να ενθαρρύνουν του αθητέ και να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσ ατα. ιαθέσι ο σε πληθώρα θε άτων: Υποστηρίζει ια ποικιλία θε άτων για την διαφοροποίηση των προσφερό ενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σα . Υποστήριξη πληρω ών: Μπορεί να συλλέγει χρή ατα για τα αθή ατά σα ε υποστήριξη για εκπτωτικά κουπόνια, πίστωση των χρηστών και γενικέ εκπτώσει . Πλήρε : Περιλα βάνει ια ευρεία ποικιλία συστατικών προκει ένου να δο ήσετε την εκπαιδευτική υπηρεσία σα , να δη ιουργήσετε περιεχό ενο, να κατασκευάσετε αξιολογήσει , να παράγετε αναφορέ , να επικοινωνείτε, να ανιχνεύσετε το ιστορικό και την πρόοδο των χρηστών, να διεξάγετε έρευνε , να αναθέτετε εργασίε , να εκδίδετε πιστοποιητικά και πολλά άλλα. Λ. ∆η οκρατία 42 , ΤΚ 19300, Ασπρόπυργο | T +30 210 557 5363 info@itcenter.gr
  3. 3. eFront Educational Μια ευέλικτη λύση προσαρ οσ ένη για εκπαιδευτικού οργανισ ού και εκπαιδευτικά ιδρύ ατα. Περιλα βάνει ό,τι χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό οργανισ ό , από την υποστήριξη των παραδοσιακών εθόδων εκπαίδευση έχρι ένα εντελώ αυτόνο ο εργαλείο ηλεκτρονική εκπαίδευση . Υποστηρίζει τα πιο πρόσφατα πρότυπα ηλεκτρονική άθηση αζί ε προηγ ένε δυνατότητε παραγωγή αναφορών, ανάλυση κενών δεξιοτήτων και προηγ ένα χαρακτηριστικά παράδοση αθή ατο . • Υποστήριξη για Scorm 2004 / 4th edition • Έρευνε χρηστών • Ευέλικτη παράδοση αθή ατο • Διαμοιρασ ό αρχείων • Συνδεδε ένα αθή ατα • Εργασίε • Διαθεσι ότητα αθή ατο • Υποστήριξη διασύνδεση ε άλλα συστή ατα • Προηγ ένο σύστη α αναφορών • Δη ιουργία & ανάλυση τεστ δεξιοτήτων • Υποστήριξη διατήρηση αρχείου • Διαχείριση προόδου και πιστοποιητικών Λ. ∆η οκρατία 42 , ΤΚ 19300, Ασπρόπυργο | T +30 210 557 5363 info@itcenter.gr
  4. 4. eFront Educational Τεστ ιαχείριση Κενών εξιοτήτων Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Πληρω ών Λ. ∆η οκρατία 42 , ΤΚ 19300, Ασπρόπυργο | T +30 210 557 5363 info@itcenter.gr

×