Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

[ITAS.VN]Security_Services

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
[ITAS.VN]Brochure_Services
[ITAS.VN]Brochure_Services
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to [ITAS.VN]Security_Services (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

[ITAS.VN]Security_Services

 1. 1. ENTERPRISE NETWORK SECURITY SOLUTION ITAS PENETRATION SECURITY TEAMS www.itas.vn
 2. 2. Enterprise Network Infratructures Website công ty Hệ thống Domain quản trị công ty Hệ thống Mail server Hệ thống Wifi www.itas.vn
 3. 3. Enterprise Network Infratructures Website công ty : - Là bộ mặt của công ty, là nơi giao tiếp với khách hàng, văn phòng ảo trên internet, lưu giữ rất nhiều thông tin quan trọng về khách hàng,công ty.... Hệ thống Domain quản trị công ty : - Xương sống của công ty, tập trung mọi thông tin quan trọng nhất về công ty, nhân viên, chiến lược phát triển và đầu tư...... www.itas.vn
 4. 4. Enterprise Network Infratructures ( cont.) Hệ thống mail server : - Là nguồn thông tin của công ty giao tiếp với khách hàng và nhân viên, tập trung các thông tin về kế hoạch và dự án của công ty. Hệ thống Wifi : - Là mạng nội bộ của công ty, cung cấp khả năng kết nối tới mạng nội bộ trong công ty www.itas.vn
 5. 5. Enteprise Network Attacks Các công ty có thể bị tấn công từ các hướng sau: - Bên ngoài : từ đối thủ cạnh tranh, hacker nhằm thu thập thông tin, gây mất uy tín của công ty. - Bên trong : từ nhân viên trong công ty nhằm trục lợi cá nhân, quyền lợi. www.itas.vn
 6. 6. Company Outside Attacks Website attacks : Sql Injection, Cross-site- scripting, Directory Traversal, PHP include.... DNS attacks: DNS zone transfer, DNS Cache snooping, DNS cache poisoning.... Mail Server attacks : Weak password, Spam mail, Phising mail.... Wifi attacks : Authentication Attack, Sniffer, MitM attack..... www.itas.vn
 7. 7. Company Outside Attacks(cont.) Host and Network attacks : proxy attack, gateway attacks, firewall bypass.... Information gathering : username, passwork information about network,system… DoS and DDoS www.itas.vn
 8. 8. Company Inside Attacks Gathering Information : username, sid, GPO... Escala Privileges: Admin local, Admin Domain Sniffer/MitM: sensitivi information, password... Snooping attacks: hide one’s true indentity Session Hijacking: take over control user session Evading Firewall/IDS/IPS ............................ www.itas.vn
 9. 9. DEMO www.itas.vn
 10. 10. How to make more Security ? Định hướng cụ thể về bảo mật Sử dụng các công nghệ và thiết bị về bảo mật Hệ thống nhân viên IT giỏi chuyên môn Định kỳ kiểm tra về bảo mật Tổ chức thường xuyên các hình thức giáo dục cho nhân viên hiểu biết về cách bảo mật www.itas.vn
 11. 11. Our Security Services Penetration Testing packages Web Application Security - Web Application Penetration Testing - Source Code Analyze Audit and Monitor package Trainning package Computer Forensic www.itas.vn
 12. 12. Penetration Testing Packages Penetration Testing : là gói kiểm tra về mức độ bảo mật của công ty từ đó đưa ra các khuyến cáo cụ thể về security. Các bước tiến hành : - Black-box : thực hiện các kiểu tấn công như một hacker tự do, không có hiểu biết về cơ cấu của công ty - Grey-box : tương tự như black-box nhưng có hiểu biết nhất định về công ty (tương tự như đối thủ, đối tác, khách hàng....) www.itas.vn
 13. 13. Penetration Testing Packages (cont.) White-box : thực hiện tấn công với vai trò và quyền hạn như nhân viên của công ty Mục tiêu : Web server, web application, external và internal services (dns, ftp, mail, domain,radius...... ) Lợi ích của gói Penetration Testing : giúp công ty tìm ra các điểm yếu về security của chính mình và các cách khắc phục các điểm yếu đó www.itas.vn
 14. 14. Web Application Security Web Application Penetration Testing : - Thực hiện kiểm tra bảo mật website bằng cách thực hiện tấn công vào website và web server như hacker tự do từ đó đưa ra các khuyến cáo về các lỗ hổng tìm thấy. Lợi ích của gói Web Application Penetration Testing : giúp công ty tìm ra các điểm yếu về security của website công ty và các cách khắc phục các điểm yếu đó www.itas.vn
 15. 15. Web Application Securitỵ(cont.) Web Application Source Code Analyze : - Công ty ITAS cung cấp sản phẩm CxSuite và dịch vụ của Công ty CheckMarx (http://www.checkmarx.com/) - Lợi ích của gói Source code Analyze : các công ty có thể tự kiểm tra về mặt bảo mật cho website không phụ thuộc vào các bên thứ ba www.itas.vn
 16. 16. Audit and Monitor Packages Audit – Monitor packages : gói kiểm tra và giám sát . - Audit : kiểm tra trực tiếp tất cả các dịch vụ tại công ty với hiểu biết như một hacker và admin . - Monitor : giám sát hệ thống về security, thiết lập hệ thống theo dõi để ngăn chặn hoặc tự động cảnh báo khi xuất hiện các cuộc tấn công www.itas.vn
 17. 17. Audit and Monitor Packages(cont.) Các công việc khác kèm theo : - Theo dõi thông tin về các kiểu tấn công và các bug mới (Zero-day attacks)cập nhật từ các forum hacker trong và ngoài nước. - Định kỳ tổ chức các cuộc kiểm tra black-box Lợi ích của gói Audit – Monitor : định hướng cụ thể về phương thức security để đảm bảo về security của công ty luôn ở mức cao nhất, tiết kiệm chi phí và nhân lực của công ty www.itas.vn
 18. 18. Trainning Packages Trainning packages : đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật về security dựa theo thực trạng và yêu cầu của công ty, thực hiện trainning cho nhân viên về bảo mật. Lợi ích của gói Trainning : công ty có thể tự đảm bảo về security với nhân lực của chính mình, tránh sự can thiệp quá sâu vào hệ thống từ các bên. www.itas.vn
 19. 19. Computer Forensics Packages Computer Forensics packages : tùy theo nhu cầu của công ty trong các sự việc cụ thể để phát hiện, điều tra, theo dõi, ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra. www.itas.vn
 20. 20. Penetration Testing Report (Example) www.itas.vn
 21. 21. Penetration Testing Report (Example) www.itas.vn
 22. 22. QUESTION ?
 23. 23. Contact We are ITAS Network Security Team Contact : - Email : info@itas.vn - Hotline : 0934 589779 - Office : 08-38931952 - Address : 459A Nguyễn Kiệm St., Phú Nhuận Dist., HCMC www.itas.vn

×