Koreg tavola rotonda bul

627 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
627
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koreg tavola rotonda bul

 1. 1. TAVOLA ROTONDA “Възможности за фирмите производителки и защита на потребителите на европейския пазар на биологични продукти и продукти с маркировка за гарантирано качество и произход – DOP, IGP, STG” Festival Italiano in Bulgaria Sofia - 1 giugno 2010 Intervento a cura del Dr. Massimo Artorige Giubilesi Tecnologo Alimentare TÜV PROFICERT Food Safety Expert Lead Auditor Sistemi ISO 9001, 14001, 22000
 2. 2. ВАЖНОСТТА НА ИМЕТО През 1992г Европейския съюз създаде някой системи за обозначение на селскостопанските продукти, известни като: DOP, IGP, STG с цел:  защита качеството на селскостопанските продукти,  защита на потребителите  стимулиране на селскостопанското производство. DOP IGP STG Типичните продукти са обект на специални методи на обработка, консервация и отлежаване, тяхното производство трябва да се извършва на дадена територия по хомогенен начин и за период не по-малък от 25 години ТРАДИЦИОНЕН ≠ ТИПИЧЕН Всеки ТИПИЧЕН продукт е и ТРАДИЦИОНЕН, но не винаги е вярно обратното
 3. 3. Изисквания към типичните продукти ИСТОРИЯ ТРАДИЦИЯ СОЦИАЛНИ ТЕРИТОРИЯ ФАКТОРИ КУЛТУРНА СЕЗОНОСТ СРЕДА ВРЕМЕ КАЧЕСТВО
 4. 4. НОРМАТИВНА РАМКА DOP И IGP Рег. CE 510/2006 DOP Терминът “DOP" обозначава хранителен продукт, чийто производствени фази се осъществяват в ограничена географска зона и са подчинени на изключително строги правила. Характеристиките им се обуславят от географските особености, включително природните и човешки фактори. IGP Терминът "IGP" обозначава хранителен продукт с произход от определен регион, място, град или село, които притежават определени качества, дължащи се именно на принадлежността им към съответната зона, където се извършва производството или обработката.
 5. 5. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ DOP И IGP За продуктите IGP както и за тези с маркировка DOP е задължителна връзката им с територията Но в сравнение с DOP, тази връзка:  Не е определяща или изключваща;  Може да се ограничи в една от производствените фази. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  Подпомагане разнообразието на селскостопанското производство;  Подпомагане развитието на икономиката в отдалечени и необлагодетелствани зони;  Задоволяване на пазарните нужди от качествени продукти;  Подобряване нивото на информираност на потребителите;  Осигуряване в рамките на европейското производство на връзки с географския произход на конкурентни еднакви продукти.
 6. 6. Нормативна рамка STG Reg. CE 509/2006 Терминът “STG” обозначава продукт, който притежава собствена специфичност, която го разграничава от други подобни продукти, чрез принципни характеристики и най-вече според традициоността на:  Вложените суровини;  Крайният продукт  Методът на производство и преработка. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Спомага диверсификацията на земеделското производство; Развитие на периферните и необлагодетелствани зони; Валоризация на особеностите на продуктите; Предпазва потребителите от злоупотреби и повишава информираността им; Гарантира коректността на търговските сделки;
 7. 7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАРА STG  Името на продукта трябва да отразява основните му характеристики;  Описанието на продукта трябва да носи индикации за основните физически, химически и микробиологични свойства, отнасящи се до неговата специфичност;  Описание на методите на производство и обработка, както и характеристиките на вложените суровини и съставки;  Елементите, които обуславят спецификата на продукта и техните източници;  Елементите, които позволяват разграничаването от други подобни продукти;  Минимални изисквания и контрол за определяне на специфичността;
 8. 8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА УЧРЕДИТЕЛ Асоциацията трябва: Да бъде създадена с публичен акт Да има вписана дейност за регистрация на продукти, за които е нужно подаване на заявление за разрешително Да отразява мнението на производители и/или преработватели, действащи в определената за производство зона Да представлява минимум 50% от продукцията и 30% от производителите В регистрационният акт да е предвидена невъзможността за закриване преди постигане на поставените цели или до доказване на невъзможността за постигането им
 9. 9. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ Кой може да я подаде Асоциация /Организация на производители или преработватели, без значение на юридическата им форма Пред кого се подава Пред Министерството на земеделието на държавата членка, в която ще се извършва производството
 10. 10. Оспорване на национално ниво Всички заинтересовани страни могат да оспорват решението като за целта е необходимо да бъдат жители на територията на страна. Оспорването е допустимо в следните случаи:  Неспазване изискванията за DOP/IGP (art.2 Reg. 510/06);  Конфликт за наименованието на даден сорт или раса, съвпадение на имена, съществуваща известна марка;  Риск за вреди на едноименен продукт;  Общо наименование;
 11. 11. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ Кой може да я подаде Всяка държава членка на Европейския съюз или трета страна; Всяко юридическо или физическо лице, регистрирано в държава членка, различна от държавата, където е подадено заявлението или в трета страна. Пред кого се заявява • Държава членка или трета страна подава заявление директно пред Комисията; • Юридически и физически лица от държава членка - пред държавата членка; • Юридически и физически лица от трети страни – пред Комисията или чрез институциите на третата страна;
 12. 12. Оспорване на европейско ниво Процедура по Оценяване от страна на Комисията Консултации СЪГЛАСИЕ НЕСЪГЛАСИЕ ЕВЕНТУАЛНО МОТИВИРАНО НОВО ПОЛОЖИТЕЛНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ПРОУЧВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯ
 13. 13. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА Всяка легитимно заинтересована Асоциация Кой може да предложи Всякакви мотиви, но принципно: - еволюция на научно-техническото познание; Допустими мотиви - промяна в зоната на производство; Исканата модификация води ли до промяна в целия Правилник? В този случай се повтаря С каква процедура процедурата по регистрация. Ако модификацията е незначителна? Прилага се съкратена процедура за регистриране. Модификацията не води до промяна в Правилника? Държавата членка обнародва промяната и информира Комисията.
 14. 14. Отстраняване от регистъра Кой може да предложи всяко юридическо или физическо лице чрез легитимна обосновка Кой е компетентен Комисията. При какви мотиви Когато условията посочени в Правилника не могат да се гарантират С каква процедура Същата както при заявка за регистрация
 15. 15. Биологично земеделие Биологичното земеделие е контролирана форма на производство, спазващо европейските и национални закони, което се базира на принципа на авто- декларирането от страна на производителите, но подлежащо на унифициран контрол от страна на компетентните органи на ЕС. Предвижда се ползването на единен европейски индентификационен знак, който обозначава че, 95% от съставките на продукта произхождат от биологично култивиране Nuovo logo dal 01/07/2010 ХРАНА С РАСТИТЕЛЕН ИЛИ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД И БИОЛОГИЧНА КУЛТИВАЦИЯ (ОРГАНИЧНА) Произведено по специфичен начин; Без влагане на елементи, считани или с подозрение за опасност, изкуствени оцветители и ароматизатори, синтетични съставки, OGM.
 16. 16. Предимства на биологичното култивиране  производство без остатъци от фитопрепарати или химично синтезирани торове;  Избягване на негативно влияние на околната среда;  Повишаване плодородността на земята чрез органични торове;  Опазване на почвената структура, чрез ротация на насажденията;  Превенция на екземи, астми и алергии;  Позитивен ефект върху чревната флора и разграждането на витамините;  Намаляване признаците на нервно-поведеченски проблеми;  Повишена концентрация на антиоксиданти;  По-добри хранителни качества и консервация на храните.
 17. 17. Методология за сертифициране BIO Желаещите да получат сертификат за биологично производство, подават заявление пред регионалните контролни органи, чрез: 1. Попълване на заявка за начало на производство с биологични методи. 2. Контролните органи осъществяват първа проверка. 3. Ако са спазени законовите и нормативни изисквания, производителят се вписва в системата за контрол и стартира преходен период към биопроизводство. 4. След изтичане на преходния период, продуктите могат да се продават като биологични и да им бъдат поставяни етикети, обозначаващи това. 5. Сертифицирането и издаването на разрешение за отпечатване на етикети се извършва след получаване на положителен резултат от извършени анализи на продуктите. 6. Контролните органи извършват постоянни проверки и вземат проби за анализ на продуктите.
 18. 18. RINGRAZIAMENTI Благодаря за вниманието! Via M. Prestinari 15 - 20158 Milano (Italy) tel +39 02 39313088 fax +39 02 39314240 info@giubilesiassociati.com www.giubilesiassociati.com Dr. Massimo Artorige Giubilesi cell +39 3400695502 D.ssa Mariaconcetta Iannone cell +39 3400695501 La proprietà e i diritti d’autore relativi al presente lavoro sono riservati a Giubilesi & Associati srl - Milano (Italy) ai sensi del Codice Civile art. 2575, 2576, 2577, 2578. La Società detiene il diritto di riprodurre e pubblicare integralmente o parzialmente materiali, fotografie, filmati e documenti del lavoro di cui è autrice, oltre al diritto di richiedere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto derivato a scopo di lucro senza il suo consenso.

×