Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul pengajaran pendidikan kesihatan

23,880 views

Published on

Published in: Education

Modul pengajaran pendidikan kesihatan

 1. 1. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR 2o11
 2. 2. Tajuk :PemakanStandard Kandungan: 1.4 Mengetahui jenis makanan harianStandard : 1.4.2Mengamalkan pengambilan makanan yangpembelajaran sesuai mengikut waktu makanBahan Bantuan :Kad gambarPengajaranEMK : kreatif dan inovatif Fasa Pengajaran: 1.Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. (Fasa persediaan) 2.Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama.Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. (Fasa Imaginasi) 3.Edarkan Lembaran ( Fasa perkembangan) 4. Pamerkan hasil kerja ( Fasa Tindakan)
 3. 3. rotibetik ayam susu sayur Mi sup
 4. 4. Tajuk : Pengurusan Mental dan EmosiStandard Kandungan : 2.1 Memahami perasaanStandard : 2.1.2 Membezakan antara keperluanPembelajaran dan kehendakBahan Bantuan :Kad gambarPengajaran Kotak misteriEleman :…………………… Fasa Pengajaran: 1. Bersoal jawab dengan murid tenteng keperluan dan kehendak 2. Murid mengambil kad gambar daripada kotak misteri 3. Murid meletakkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas.Bincang dengan murid tenteng gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. 4. Edarkan lembaran kerja.
 5. 5. Lampiran 1KAD GAMBAR
 6. 6. Lembaran Kerja 1Nama: Hari:Tahun: Tarikh:
 7. 7. Lembaran Kerja 2Nama: Hari:Tahun: Tarikh:
 8. 8. Tajuk : KeselamatanStandard Kandungan: 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah,sekolah taman dan tempat awamStandard : 3.3.3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat diPembelajaran rumah,sekolah taman dan tempat awamBahan Bantuan :GambarPengajaranELEMAN …………………………. Fasa Pengajaran: 1. Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas.(Lampiran 1) 2. Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. (Lembaran ker ja 1)
 9. 9. LAMPIRAN 1 A B1. Apa yang sedang berlaku di gambar A?2. Apa yang sedang berlaku di gambar B?3. Apakah perbezaan gambar A dan gambar B ?4. Manakah situai yang lebih selamat ? Gambar A atau gambar B ? Mengapa ?
 10. 10. LEMBARAN KERJA 1 Nama: Hari: Tahun: Tarikh:Padankan gambar mengikut situasi Selamat Tidak selamat
 11. 11. 1. KESIHATAN FIZIKAL 2. KESIHATAN MENTAL,SOSIAL DAN EMOSI 3. KESIHATAN PERSEKITARAN TIGA ELEMAN1. ELEMAN KEUSAHAWANAN2. ELEMAN KREATIVITI & INOVATIF3. ELEMAN TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI EMPAT FASA1. FASA PERSEDIAAN2. FASA IMAGINASI3. FASA PERKEMBANGAN4. FASA TINDAKAN

×