Intelligens közlekedési rendszerek Intelligent Transport Systems (ITS)
Intelligencia és közlekedés? <ul><li>Az intelligens közlekedési rendszerek (Intelligent Transport Systems, ITS) kialakul...
Célok <ul><li>Fő célok: </li></ul><ul><ul><li>növel ni a közlekedési rendszer egészének  teljesítmény ét és hatékonysá...
Mérőszámok <ul><ul><li>Teljesítmény </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>időegységre eső járműkilométer/utaskilométer (~ sebessé...
A közlekedés jellemzői <ul><li>A közlekedés = térben történő szervezett mozgás valamilyen eszköz (közlekedési eszköz, az...
Behatárolás <ul><li>Szárazföldi  közúti közlekedés városban és vidéken (országutakon) egyaránt, </li></ul><ul><ul><...
A megközelítés szempontjai / 1 <ul><ul><li>Értékőrző fejlődés: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A közlekedési rendszerek in...
A megközelítés szempontjai / 2 <ul><ul><li>Felelősség </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A közlekedés veszélyes üzem. </li></u...
Az ITS komponensei Jármű Útfelügyeleti rendszer Forgalom-irányító rendszer Járművek információs rendszere Úthálózati eszkö...
Jármű / 1 <ul><li>Ide tartoznak az olyan, járművekbe szerelt vagy azokhoz csatolt információs rendszerek és eszközök ...
Jármű / 2 <ul><li>Várható fejlemények: </li></ul><ul><ul><li>új járművek jellemzően gyári alapfelszerelésként szabvá - n...
Jármű / 3 <ul><li>Várható fejlemények (folyt.): </li></ul><ul><ul><li>kiegészítő szerepet kaphatnak a járművek közötti kö...
Úthálózat / 1 <ul><li>Ide tartoznak az olyan  információs rendszerek, amelyek a közlekedési infrastruktúra (úthálózat...
Úthálózat / 2 <ul><li>Jelen helyzet: </li></ul><ul><ul><li>segélyhívó telefonok (itthon: 2008-ban 7 hívás!) </li></ul></ul...
Úthálózat / 3 <ul><li>Várható fejlemények: </li></ul><ul><ul><li>az autópályák mentén  útállapotérzékelő és -jelző állom...
Forgalmi központ / 1 <ul><li>Ide tartoznak az olyan, központosított információ - szolgáltató rendszerek , amelyek felad...
Forgalmi központ / 2 <ul><li>Várható fejlemények: </li></ul><ul><ul><li>országos forgalmi központ </li></ul></ul><ul><ul><...
Jármű Útfelügyeleti rendszer Forgalom-irányító rendszer Járművek információs rendszere Úthálózati eszközök és rendszerek F...
Jövő <ul><li>Siegler Vera: </li></ul><ul><ul><li>Forgalomirányító központok egy rendszere fog majd kialakulni, és erre ép...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

It3 4 4 4 3

420 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

It3 4 4 4 3

 1. 1. Intelligens közlekedési rendszerek Intelligent Transport Systems (ITS)
 2. 2. Intelligencia és közlekedés? <ul><li>Az intelligens közlekedési rendszerek (Intelligent Transport Systems, ITS) kialakulása az informatika eddigieknél jóval mélyebb behatolását jelentik a közlekedési rendszerek be. </li></ul><ul><li>Az „intelligencia” információs rendszerek en keresztül kerül be a közlekedésbe. </li></ul><ul><li>Hipotézis : </li></ul><ul><ul><li>A közlekedési rendszerekben az információkezelés fejlesztése kimutatható javulás t eredményez. </li></ul></ul>
 3. 3. Célok <ul><li>Fő célok: </li></ul><ul><ul><li>növel ni a közlekedési rendszer egészének teljesítmény ét és hatékonyság át (fajlagos teljesítmény) </li></ul></ul><ul><ul><li>c sökkent eni a káros mellékhatás oka t </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>közlekedésbiztonság (balesetek) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>környezeti hatások (k árosanyag-kibocsátás , zajártalom) </li></ul></ul></ul><ul><li>Egyéb cél ok: </li></ul><ul><ul><li>a közlekedési infrastruktúra fenntartás a és fejlesztés e </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pl. útdíjbeszedés optimalizálás a és dinamikus változtat ása (tényleges úthasználat alapján) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>egyének és szervezetek közlekedéssel kapcsolatos döntéseihez pontosabb, relevánsabb és több információ nyújtása </li></ul></ul>
 4. 4. Mérőszámok <ul><ul><li>Teljesítmény </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>időegységre eső járműkilométer/utaskilométer (~ sebesség) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>torlódások száma, mérete és ideje -> kiesett hasznos idő -> pénzben is kifejezthető negatív hatás </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hatékonyság </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>erőforrásegységre (pl. pénz, üzemag.) járműkilométer/utaskilométer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Biztonság </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>időegységre eső balesetek száma és súlyossága </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Környezeti hatás </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>időegységre eső kibocsátott károsanyag mennyisége </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>időegységre eső keltett zaj mértéke </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fejlesztés-karbantartás </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>beszedett útdíj megoszlása és %-os aránya a finanszírozásban </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Információellátás </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>az igénybe vett információszolgáltatásokért kifizetett összeg </li></ul></ul></ul>
 5. 5. A közlekedés jellemzői <ul><li>A közlekedés = térben történő szervezett mozgás valamilyen eszköz (közlekedési eszköz, azaz jármű) segítségével . </li></ul><ul><li>A közlekedés történhet </li></ul><ul><ul><li>közege szerint: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pl. szárazföldön, föld alatt, vízen, víz alatt, levegőben, űrben; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>infrastruktúrája szerint: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>szabad (közút) ill. kötött (vasúti sín, villamos- és trolipálya) pályán; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>városban ill. vidéken ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>résztvevőinek kapcsolata szerint: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>egyénileg, csoportosan ill. tömegben; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>tárgya szerint: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>személy- ill. t eherszállítás ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kereskedelmi ill. m agán közlekedés. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Behatárolás <ul><li>Szárazföldi közúti közlekedés városban és vidéken (országutakon) egyaránt, </li></ul><ul><ul><li>elsősorban egyéni úti célok megvalósítása érdekében. </li></ul></ul><ul><ul><li>A csoportos (pl. flottába szervezett) ill. tömegközlekedés nem önmagában, hanem az egyéni közlekedő k re gyakorolt hatá sa szempontjából jön számításba (pl. utastájékoztatás). </li></ul></ul>
 7. 7. A megközelítés szempontjai / 1 <ul><ul><li>Értékőrző fejlődés: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A közlekedési rendszerek informatizálása azt jelenti, hogy a hagyományos kommunikációs csatornák és lehetőségek mellett kapnak egyre növekvőbb szerepet az infokommunikáció és informatika korszerű, szabványos és innovatív lehetőségei . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Célorientáltság </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A közlekedési rendszerekben kezelt információk mennyiségének és minőségének növelése azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy javul a teljesítmény, a hatékonyság vagy csökkennek a káros mellékhatások (ld. „buta” navigációs eszközök). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>K iemelt fontosságú, hogy ne csak az új információtechnológiai lehetőségek legyenek meghatározva, hanem egyidejűleg a várt és elvárt pozitív társadalmi-gazdasági hatások is tekintetbe legyenek véve . </li></ul></ul></ul>
 8. 8. A megközelítés szempontjai / 2 <ul><ul><li>Felelősség </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A közlekedés veszélyes üzem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>K ülönös gondot kell fordítani arra, hogy a többlet- ill. újfajta információk a járművezetők figyelmét ne tereljék el fő feladatukról a járművük felelős vezetéséről. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A már megszokott információk rendelkezésre nem állása ne okozzon többletveszélyt a közlekedésbiztonság tekintetében. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Szolgáltatásjelleg </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meg kell határozni azon információk körét, amelyet az útfenntartó ill. forgalomirányító intézménynek hitelesen és garantáltan szolgáltatnia kell a forgalomban résztvevők számára, és ehhez megfelelő erőforrásokkal és képességekkel kell rendelkeznie. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Az ITS komponensei Jármű Útfelügyeleti rendszer Forgalom-irányító rendszer Járművek információs rendszere Úthálózati eszközök és rendszerek Forgalmi központok
 10. 10. Jármű / 1 <ul><li>Ide tartoznak az olyan, járművekbe szerelt vagy azokhoz csatolt információs rendszerek és eszközök , amelyek az adott jármű vezetőjét ill. utasait egyedi úticéljaik elérésében segíti vagy növeli biztonságukat (vezetéstámogatás). </li></ul><ul><li>Jelen helyzet: </li></ul><ul><ul><li>Navigációs eszközök kezdenek terjedni, egy részük már gyárilag van beszerelve </li></ul></ul><ul><ul><li>Szenzorok még nagyon egyszerűek </li></ul></ul>
 11. 11. Jármű / 2 <ul><li>Várható fejlemények: </li></ul><ul><ul><li>új járművek jellemzően gyári alapfelszerelésként szabvá - nyos adatcserére képes navigációs eszköz zel lesznek ellátva (alaptérkép + többletinformáció sok forrásból) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pl. útállapot, forgalmi helyzet, torlódás, baleset, útjavítás, -elterelés </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>vezetéssegítő eszközök a járművekben , amelyek különböző (külső és belső) szenzorok és adatfeldolgozó egységek segítségével további információkkal segítik a vezetőt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pl. vészfékezés, - gyorsítás, úttartás, kormányzás, gyalogos v. kerékpáros és közlekedési tábla jelzése, éberségfigyelés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>figyelmeztetés -> beavatkozás (vészhelyzetben) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>a járművek automatikus balesetjelző és segélyhívó eszközök kel lesznek felszerelve </li></ul></ul>
 12. 12. Jármű / 3 <ul><li>Várható fejlemények (folyt.): </li></ul><ul><ul><li>kiegészítő szerepet kaphatnak a járművek közötti közvetlen információcser ét (V2V) támogató funkciók </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>információadás környező járművektől (útállapotról, torlódásról, forgalmi helyzetről, járműállapotról stb.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>a járművek IT-architektúrá ja rugalmassabbá válik és szabványosodik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>funkcionális bővítés lehetségessé ill. a vezérlő és feldolgozó szoftverek frissítése egyszerűbbé válik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>elkülönülő eszköz- és szoftvergyártók is szerepet kaphatnak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>nagy lehetőség van beszédtechnológiai megoldások felhasználására </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a hang és a beszéd tereli el legkevésbé a vezető figyelmét </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kétirányú kapcsolat: beszédalapú utasítás (beszédértés?) is </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Úthálózat / 1 <ul><li>Ide tartoznak az olyan információs rendszerek, amelyek a közlekedési infrastruktúra (úthálózat) korszerű informatikai eszközökkel történő kiegészítésé vel keletkeznek, és amelyek feladata, hogy a forgalomban résztvevők felé érdemi útinformációkat folyamatosan , automatikusan és hitelesen eljuttatni, ill. tőlük a pillanatnyi helyzet - és állapotinformációk at begyűjteni. </li></ul><ul><ul><li>pl. kooperatív jelzőlámpák, útmenti információs állomások, ideiglenes akadályjelzők </li></ul></ul>
 14. 14. Úthálózat / 2 <ul><li>Jelen helyzet: </li></ul><ul><ul><li>segélyhívó telefonok (itthon: 2008-ban 7 hívás!) </li></ul></ul><ul><ul><li>mechanikus/optikai eszközök időjárás- és akadályjelzésre </li></ul></ul><ul><ul><li>fénykijelzős, információs táblák </li></ul></ul><ul><ul><li>videókamera-rendszerek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>sebességmérés, díjbeszedés, útfelügyelet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>itthon: elkülönülő (sziget-) rendszerek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>vezetőtájékoztató rádióadások (Traffic Message Channel, TMC) -> Németországban főleg </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-hálózat az autópályák mentén </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>forgalomszámláló szenzorok az úttestben </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>itthon: vegyes kép, nem integrált hálózati szegmensek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>csomópontok: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>lámpák időnkénti összehangolása -> zöld hullám </li></ul></ul></ul>
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Úthálózat / 3 <ul><li>Várható fejlemények: </li></ul><ul><ul><li>az autópályák mentén útállapotérzékelő és -jelző állomások at telepítenek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>közvetlen, valós idejű, komplex és hiteles forgalmi információk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>autonóm információgyűjtés, -továbbítás </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>adatcsere a forgalmi központokkal </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>csomópontirányítás a következők bevonásával: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>helyi és környéki közlekedési lámpák </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>útmenti állomások </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>járművek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>forgalmi központok </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Forgalmi központ / 1 <ul><li>Ide tartoznak az olyan, központosított információ - szolgáltató rendszerek , amelyek feladata járművek valamilyen összeségének folyamatos tájékoztatása és/vagy irányítása úticéljaik elérése és biztonságuk növelése érdekében. </li></ul><ul><li>Jelen helyzet: </li></ul><ul><ul><li>városi tömegközlekedési vállalatok, szállító vállalatok (flottamenedzsment) , autópályafenntartó vállalatok </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Itthon: Útinform, Fövinform </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ad hoc központok </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mobil-helymeghatározáson alapuló, internetes forgalmi helyzetképek szolgáltatása </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gyakran önkormányzati működtetésben </li></ul></ul></ul>
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24. Forgalmi központ / 2 <ul><li>Várható fejlemények: </li></ul><ul><ul><li>országos forgalmi központ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>teljes nemzeti közlekedési infrastruktúra optimalizálás a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a járművek az őket konkrétan érintő, navigációs és vezetést segítő információkat kapnak közvetlenül és minimális késleltetéssel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hiteles és garantált információszolgáltatás </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>országos központok egymással nemzetközi szinten kapcsolatban állnak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>együttműködés specifikus (területi, szakmai stb.) forgalmi központok kal és között </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a birtok uk ba kerülő információkat egymás között és az országos központtal ill. az útmenti állomásokon keresztül közzéte hetik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pl. rendőrség, mentők, meteorológiai szolgálat, közlekedési hatóság, útfenntartó intézmény , szállítmányozó és tömegközlekedési vállalatok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>forgalomirányító központok együttműködő rendszere fog majd kialakulni, és erre épülnek majd az ITS-ek. </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Jármű Útfelügyeleti rendszer Forgalom-irányító rendszer Járművek információs rendszere Úthálózati eszközök és rendszerek Forgalmi központok helyi tájékoztató és navigációs információk adatcsere más járművekkel helyi forgalmi adatok tájékoztató és navigációs információk Helypozicionáló szolgáltatás pillanatnyi helyadatok aktuális térképadatok központi vezérlő és navigációs információk útváltozások, korlátozások adatai pillanatnyi járműadatok Rendőrség, mentők, tűzoltóság Útfenntartó intézmények Jármű-gyártó Térkép-szolgáltatás Közlekedési vagy szállítmányozási vállalat pillanatnyi járműadatok baleseti riasztás Jármű-vezető Országos Meteorológiai Szolgálat Segély-hívás Rendőrség, mentők, tűzoltóság Útállapot-érzékelés Csomópont-irányítás Külföldi társ-rendszerek nemzetközi közlekedési adatcsere Navi-gálás Információ-gyűjtés és -továbbítás Közlekedé- si adatok elemzése Forgalom- optimali-zálás helyi forgalmi adatok szoftver-frissítés figyelmeztetés, utasítás Vezetés-segítés hiteles, garantált kapcsolat ad hoc, nem garantált kapcsolat Jelmagyarázat: Forgalmi tájékoz-tatás jármű = közlekedési eszköz
 26. 26. Jövő <ul><li>Siegler Vera: </li></ul><ul><ul><li>Forgalomirányító központok egy rendszere fog majd kialakulni, és erre épülnek majd az ITS-ek. </li></ul></ul><ul><ul><li>DE: Spanyolországban betiltották a GPS-rendszereket a trafipaxok letölthetősége miatt. </li></ul></ul>

×