Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

It3 4 4 3 1

616 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

It3 4 4 3 1

 1. 1. Science beyond Fiction Prága, 2009 április 21-23 Dömölki Bálint és Kömlődi Ferenc beszámolója az IT3 Baráti Társaságban 2009 május 15
 2. 2. Science beyond Fiction (FET 09) • Első nagy ICT (alap)kutatási konferencia Európában • mintegy 700 résztvevő • 8 plenáris keynote + 2 panel • 6 párhuzamos ágon 30 tematikus szekció (@4-5 előadás) • mintegy 70 poszter • kb. 25 kiállítási stand KIVÁLÓ SZERVEZÉS DE: anyagok nem elérhetők!
 3. 3. Plenary • Henry Markram: “Shaping 21st Century Science & Society” • Paolo Dario, Christopher Guger, David Lane: „Highlights of FET” • The value of multidisciplinary transformative research for future ICT • Anton Zeilinger: “Quantum Information: The New Frontier” • The way forward for strengthening multidisciplinary research for future ICT • Ehud Shapiro: “A Word-processor for DNA” • Henrik Ehrsson: “Two legs, two arms, one head. Who am I?” • Jeannette Wing: “Computational Thinking and Thinking about Computing” • Alain Berthoz: “New Frontiers between IST, Robotics and Cognitive Neuroscience” • Albert-László Barabási: “From Networks to Human Mobility Patterns” Dömölki Kömlődi • Reflective computing • The ultimate robot • Embodied intelligence • Bridging the gap between the brain and the machine • Open source science • Collective robotics : adaptivity, • Through the crystal ball: Europe’s co-evolution, robot society position in the digital revolution by 2030 • Presence: real actions in virtual environments • Challenges and visions for global computing • Exhibition
 4. 4. Tovább: Kömlődi Dömölki • Mi a FET ? • Röviden • Agykutatás – Highlights … – Multidisciplinary …(2) • Virtuális jelenlét – Quantum • Robotika – DNA – Open science – Global… (Sensoria) • Bövebben – Computational Thinking – COST Foresight2030
 5. 5. • hangsúly inkább az alapkutatásokon (új elméleteken), potenciális alkalmazásokon, és kevésbé konkrét hasznosulásokon, üzleti modelleken volt • science fiction → science fact • XXI. század tudományos módszertanát meghatározó fejlődési trendek: - tudomány iparrá válik - tudomány (még inkább) információ-alapú lesz - szimuláció-alapú kutatások térhódítása
 6. 6. • tudományos gondolkodást radikálisan átalakító elképzelések, új paradigmák különböző tudományterületek kereszteződési pontján alakulnak ki • diszciplínákon átívelő, azokat egybekötő kutatócsoportokra, együttműködésre lenne szükség
 7. 7. Future and Emerging Technologies (FET) • FET Open: új ötletek összegyűjtése, nagy kockázattal járó és komoly hatást kiváltó „vizionárius” kutatások támogatása és koordinálása
 8. 8. • FET Proactive: alapvető hosszútávú kihívások közül számításokat végző rendszerek további fejlesztésére, új számítási és kommunikációs paradigmák kidolgozására, az IKT-val való természetesebb „együttélés”-re, IKT horizontjának tágítására szentel kitüntetett figyelmet, próbál projekteket kivitelező kutatói közösségeket létrehozni e témák körül, illetve a már meglévő közösségeket a lehető leghatékonyabban támogatni • Két séma kiegészíti egymást
 9. 9. Legfontosabb proaktív kezdeményezések • teraszintű számításokra alkalmas eszközök tömeges előállítása • kvantuminformatika megalapozása és kvantumtechnológiák kidolgozása • kémiai, biokémia-alapú rendszerek • molekuláris szintű rendszerek • energiatakarékos IKT • hatékonyabb ember-számítógép együttműködés (human-computer confluence) • intelligens autonóm rendszerek • „agy által inspirált számítástudomány”
 10. 10. „Agy által inspirált számítástudomány” Blue Brain projekt
 11. 11. Agy-gép interface-ek
 12. 12. Virtuális jelenlét, virtuális környezetek
 13. 13. Robotika • képesek lesznek-e beszélni hozzánk? • megérteni minket? • tanulni? • együttműködni az emberrel? • testszerkezetük fejlesztésére? • saját „személyiség”-et kialakítani? • tudatosság?
 14. 14. • Adekvát humanoidok: kb. 30 év • Mit akarunk? • „csak” emberszerűen viselkedő robotot? • tudatossághoz asszociált összes kognitív képességgel rendelkező, de valójában nem tudatos robotot (zombit)? • tényleg tudatos és érző robotot? • Harmadik lehetőség előrejelzéséhez nem rendelkezünk elegendő adattal (idegtudományok stb.) • Tudatosság és gépi tudatosság kérdése
 15. 15. • Többfajta osztályozás (futószalag, társ stb., emberszerű, állatszerű stb.) • Megtestesülés: mechanikus test + számítógépes elme, fizikai, mechanikus, szenzorimotorikus testen a hangsúly, míg az élő, fiziológiai, affektív test ignorálva van • Érzelmek: kifejeznek érzelmeket, de nincsenek érzelmeik
 16. 16. • Kollektív robotika: adaptáció, koevolúció, robottársadalmak • Alkalmazási területek: szolgáltatási szektor, világűr, oktatás (heterogén rendszerek is) • Előnyeik: megbízhatóság, skálázhatóság, jobb teljesítmény, magasszintű adaptációs készség, multifunkcionalitás, viszonylag olcsó előállítás
 17. 17. Highlights of Future and Emerging Technologies • Dario: Pisa SSSA ! – Educate 21 century engineers • „science based engineering” – Role of science: solve "ill posed" problems!! – Strong neuroscience and robotics • Guger: Austrian SME products – Brain Computer Interface – Virtual reality • Lane: complexity science – Complex networks, modeling
 18. 18. (Nobel price ) • Problems of multidisciplinarity – Carreer path (vs. „single disc.) – Individual properties • „mediating” needed between research, industry and SMEs
 19. 19. • All science is moving in the direction of collaboration, thanks to ICT • Citizens' science (telescope in the living room! • mutual effect between science and ICT • informatization of Science (after mathematization in last century) • Cellphone and the Cloud !!
 20. 20. • „…more fundamentally different from current technology than the digital computer is from the abacus” W.B. Phillips (Nobel Laurate 1997) • Natural Evolution vs. "disconnected islands" – Superposition, – Randomness, – Entanglement – Quantium • Universal Computing Resource, Library of Babel, …. • Standards on communication security involving quantum keys first applied in South Afrika and Australia
 21. 21. April 1-3 Strategic Workshop ICT/CCST June30-July 2 Four Parallel Strategic Workshops Energy, Food COST Foresight 2030 is an initiative designed to explore a broadly- shared vision for a future world beyond 2030 permeated and shaped Security, by the digital revolution. It will encompass a set of events presenting Natural long-term perspective in the following selected fields -Computer and Resources Communication Sciences and Technologies (CCST), Energy, Food Life Security, Environmental management, Life enhancement and enhancement, Society- which play fundamental roles in human life and which are October 7-9 envisaged to be highly influenced by CCST-enabling technologies. Strategic Workshop Societal Organization
 22. 22. COST megatrendek 1. Emberi test „manipulációs” módszereinek fejlődése (implantátumok, testreszabott gyógyszerek, „cyborg”- ok, …) 2. Az ember és környezete közötti kapcsolatok átalakulása (érzékelés, jelenlét, …-> teleportálás) 3. A gazdaságban a fogyasztói és termelői szerepek összefonódása (”prosumer”, individual life-print) 4. Nagymennyiségű adatok gyűjtési és szemantikus feldolgozási módszereinek fejlődése (semantification of data, „Universal wiki”) 5. A teljes összekapcsoltság megvalósulása, földrajzi tér dzerepének csökkenése, virtuális jelenlét,…
 23. 23. ad 1.
 24. 24. ad 2.
 25. 25. ad 2.
 26. 26. ad 3.
 27. 27. ad 3.
 28. 28. ad 3.
 29. 29. ad 4.
 30. 30. ad 4.
 31. 31. ad 4.
 32. 32. ad 5.
 33. 33. ad 5.

×