Interdiszciplináris tudománytörténeti kérdések

628 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
628
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Interdiszciplináris tudománytörténeti kérdések

 1. 1. Interdiszciplináris tudománytörténeti kérdések: csillagászat és mitológia, nyelvészet és paleoasztronómia Gulyás Péter Pál 2010. november 23-24, Budapest
 2. 2. XIX. század – Interdiszciplináris témák <ul><li>Itt még egy követ fújnak a később szétváló szaktudományok: </li></ul><ul><li>Mitológia, nyelvtörténet, csillagászattörténet, történelem, néprajz, ősideológia. </li></ul><ul><li>Horváth János (1769-1835) </li></ul><ul><li>Kállay Ferenc (1790-1861) </li></ul><ul><li>Ipolyi Arnold (1823–1886) : Magyar Mythologiá ja (1854) – Határkő a magyar ősvallás- és néphitkutatásban. </li></ul><ul><li>Csengery Antal (1822-1880) : Az altáji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra </li></ul><ul><li>Kálmány Lajos (1852-1919) : Világunk alakulásai nyelvhagyományunkban. </li></ul><ul><li>Kandra Kabos (1843-1905) : Magyar Mitológia . </li></ul><ul><li>(Következik: Amikor az interdiszciplináris vizsgálat elmarad) </li></ul>
 3. 3. Ipolyi Arnold (1823–1886) Kálmány Lajos (1852-1919)
 4. 4. Egy őscsillagászati kérdés, a nem ek problematikája a nyelvészet boncasztalán <ul><li>Értetlenségre kárhoztatva – Az interdiszciplináris segítség hiánya elzárja a megértés útját. </li></ul><ul><li>Közérdekű téma: Az indoeurópai főneveket nemekbe öltöztetik. </li></ul><ul><li>Mire jó mindez, kérdi a nyelvtanuló? </li></ul><ul><li>A nyelvészet magyaráz, vagy kimagyaráz? </li></ul><ul><li>Nyelvkönyvek, görög: </li></ul><ul><li>„ A nem eredetileg a szó jelentésével volt összefüggésben; eszerint tehát eredetileg csak hím- és nőnem volt, míg a harmadik genus azt jelentette, hogy az odatartozó szó sem nem hímnemű, sem nem nőnemű. (g. neutrom = ne + utrum ). A természetes nemet aztán később átvitték minden főnévre: minden élettelen tárgy is mint valami élőlény szerepelt.” </li></ul><ul><li>( A görög nyelvtan. Maywald-Vayer-Mészáros. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 32. o.) </li></ul>
 5. 5. Nemesítsük a magyart a nyelvészek receptje szerint! <ul><li>A nyelvkönyvek mulasztása: Fel kéne ismerni és kijelenteni, hogy az ő definíciójuk szerint ez a rendszer ától-cettig fölösleges. Ámde ehelyett, már a korszerű nyelvészet kialakulása óta ezt üdvös dolognak tartják: </li></ul><ul><li>Wilhelm von Humboldt </li></ul><ul><li>„ Egy szó nemek alá foglalható , másokkal értelmes láncolatokká összeállítható.” (Wilhelm von Humboldt válogatott írásai. Európa könyvkiadó, 1985. 396. o.) </li></ul><ul><li>Max Müller eljátszik azzal a gondolattal, miként is jellemezhetne egy korabeli nyelvész egy újonnan felfedezett afrikai nyelvet? </li></ul><ul><li>„ Azt is megjegyezné, hogy az a nyelv majdnem olyan szegény, mint a kínai, mert nincsenek neki nemi különbségei, kivéve néhány szóban, pl. sorhajó (man-of-war) és gőzmozdony (railway-engine), melyeket női lényeknek gondolnak.” ( A nyelvtudományról . Müller Miksa. Kiadja: Ráth Mór. Budapest, 1878. (Max Müller) 213. o.) </li></ul><ul><li>E kor, a XIX.sz. tudományos sugallata szerint a nyelvi nem nélküliség egyfajta szegénységi bizonyítvány. </li></ul><ul><li>(Következik: A puding próbája) </li></ul><ul><li>[ </li></ul>
 6. 6. Hozzák-e a nemek a papírformát? <ul><li>Semmiképp sem, ahogy elvárható volna a nyelvészeti tétel szerint. </li></ul><ul><li>Élőlények – nincs következetesség </li></ul><ul><li>Tárgyak – hajmeresztő megoldások </li></ul><ul><li>FAJNEVEK – ember, madár </li></ul><ul><li>Általános a káosz </li></ul>„ Egy tétel akkor igaz, ha valamely logikai rendszerben az elfogadott szabályok szerint levezethető.” (Albert Einstein) bugyi Német, hímnem Schlüpfer (r) melltartó Német, hímnem Büstenhalter (r) szoknya Német, hímnem Schoß (r) anyaméh Német, hímnem Schoß (r) méhlepény Francia, hímnem le delivre szakáll Latin, nőnem Barba Szakáll Francia, nőnem La barba
 7. 7. Hamlet-szindróma… <ul><li>Vagy a nyelvészet diagnózisa rossz, vagy itt egy más rendszer működik. </li></ul><ul><li>„ Kopernikusz, amint III. Pál pápának ajánlja művét (megkezdte 1517., bevégezte 1530., megjelent 1543.), megvallja, hogy nem megfigyelés vagy elemzés útján jutott a napnak központi helyzetéhez és a földnek napi forgásához «hanem azáltal, hogy érezte, a Ptolemaeus-féle rendszerben az arányosság hiányát.» ” </li></ul><ul><li>(A nyelvtudományról. Müller Miksa. Kiadja: Ráth Mór. Budapest, 1878. 20. o.) </li></ul><ul><li>„ A részecskefizikában az a legszebb, hogy nem értjük.” (Weisskopf, Victor F.) </li></ul><ul><li>(Következik: Irány a paleoasztronómia, a mítoszok világa) </li></ul>
 8. 8. A kozmikus HÍM és NŐNEM Bújjunk a régi ember bőrébe – Szanszkrit idők. A hesziodoszi képlet. A régi geo- és antropocentrikus emberiség: Aiszkhülosz a Danaidák : „ A szentséges Ég nagyon vágyik beledöfni a Földbe és vágy fogja el a földet is, hogy megessék a nász, ágyasától, az Égtől eső hullik alá, és megtermékenyíti a földet, s megszüli a halandók számára a nyájak takarmányát, és Démétér eleségét.”
 9. 9. A kozmikus HÍM és NŐNEM „ Az istenek teremtése az egymással szorosan ölelkező RANGI, az égatya, és PAPA, a földanya közötti sötét szűk térségben ment végbe. Amikor kényelmetlen helyzetük lassan tűrhetetlenné vált, összegyűltek az istenek, és arra az elhatározásra jutottak, hogy szétválasztják apjukat és anyjukat, s így teremtenek maguknak teret, fényt, és levegőt. Az istenek sorba megpróbálták felemelni Rangi testét, ez végül Tanénak sikerült. – Rangi messze eltávolodott Papától, és a haragos szelek végigsüvítettek az ég és a föld között megnyílt térségen. […] Az ég és föld szerelme azonban megmaradt, és éjszakánként az ég még ma is sóhajtozva és harmatkönnyeket ejtve gyászolja szeretőjét, akinek ölelő karjaiból kiszakították” ( Mitológiai ábécé. Gondolat, Budapest, 1978. 371. o. Bodrogi Tibor.)
 10. 10. A kozmikus HÍM és NŐNEM Upanisadok: „ - Én férfi (ama) vagyok, te pedig nő (szá). Én vagyok a dal (száman), te vagy a himnusz, én vagyok az Ég, te vagy a Föld . Egymást szépen megragadjuk, magjainkat egymásnak adjuk, fiúnkat világra hozzuk!” ( Upanisadok. Fordító Tenigl-Takács László. MEK-01326 / Brihadáranyaka-upanisad 6/4.) Égapa a nagy Hímnem pásztora, a Földanya a Nőnem?
 11. 11. A kozmikus HÍM és NŐNEM Az Égapa a nagy HÍMNEM pásztora, a Földanya a NŐNEM! (Következik: A ficamok helyrezökkennek) ég | égbolt | menny Hímnem: caelum (latin) Himmel (r) (német) il cielo (olasz) le ciel (francia) talaj | föld Nőnem: terra (latin) Erde (e) (német) la terra (olasz) la terre (francia)
 12. 12. A ficamok helyrezökkennek: Fajnevek: ember, madár „ Mivel a szamojédek a madarakat égi lényeknek tartják , megemlítem ezzel kapcsolatban is az óriásmadarat, melynek fészke a tenger mögött van egy hegytetőn.” ( A Tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Európa, 1980. 407. o.) madár Hímnem: Német: Vogel (r) Francia: l’oiseau Olasz: uccello Latin: avis ember Hímnem: Német: Mensch (r)
 13. 13. A ficamok helyrezökkennek: HÍMNEMŰ, „égapához tartozó” repülő szállító eszközök: NÖNEMŰ, földanyai érdekeltségek: (Szakáll - sarjadás stb.) helikopter Német: Hubschrauber (r) repülőgép Olasz: Aereo Német: Aeroplan (r) település Siedlung (e) lapát Schaufel (e) ekevas Schar (e)(s) vetés Saat (e) színhely Stätte (e)
 14. 14. A ficamok helyrezökkennek: Lássuk a nyelvkönyv definíciót új szemmel: „ Hímnemű a férfit jelentő főneveken kívül a népek, folyók, szelek, hónapok nevei, pl. păter atya, Scytha szkíta, Danuvius Duna, aquillo ÉK-i szél, Aprilis, április. Nőnemű a nőt jelentő főneveken kívül a fák, szigetek, városok, és országok nevei, pl. māter anya, ficus fügefa, Delus Délosz, Aegiptus Egyiptom. Semleges neműek a ragozhatatlan főnevek és főnévi igenevek, pl. nefās ( vetitum ) (a tiltott) bűn; errāre (humanum est ) tévedni emberi dolog. Közös neműek azok a főnevek, amelyek férfit és nőt egyformán jelentenek, pl. parēns szülő (anya vagy atya).” ( Latin nyelvtan . A gimnázium számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975.) (Következik: ÓKORI TANÚK BUKKANNAK FEL)
 15. 15. ÓKORI TANÚK BUKKANNAK FEL Az alábbi idézetek az Upanisadokból kiadják a lényeget, hogy nemüket a főnevek a geocentrikus kozmikus besorolásuk alapján kapták: Upanisadok : „– Mivel fogja fel az ember a hímnemű szavakat: – A lélegzettel (prana, masc.). – A nőneműeket mivel? – A beszéddel (vács, fem.). – A semlegesneműeket? – A gondolkodással (manasz, neutr.).” ( Titkos Tanítások. Válogatás az Upanisadokból. Válogatta, fordította Vekerdi József. Helikon kiadó, 1987. 118. o.) „ A szó a Földi Világ , az ész a Levegőég, a lélegzet pedig az Égi Világ .” ( Upanisadok. Fordító Tenigl-Takács László. MEK-01326 / Brihadáranyaka-upanisad I. fejezet 4. szakasz.)
 16. 16. ÓKORI TANÚK BUKKANNAK FEL Egy latin szerző sokatmondó dilemmái : „ Az asszírok, valamint az afrikaiak egy része szerint az elemek között a levegőé az elsőbbség, és képzelt alakban megjelenítve ezt tisztelik. Mármost a levegőt, Iuno vagy Szűz Vénusz néven – mintha bizony Vénusznak valaha is kedves lett volna a szüzesség – isteni rangra emelték. […] Ezt az elemet – nem tudom miféle tisztelettől indíttatva nőneművé tették . Talán mert a levegő a tenger és az ég között fekszik, azért tisztelik papjaik nőies hangokkal?” ( Firmicus Maternus: Asztrológia. A pogány vallások tévelygéseiről. Helikon kiadó 1984. 65. o. )
 17. 17. TEHÁT KOZMIKUS BESOROLÁS SZERINT KAPTÁK NEMÜKET A FŐNEVEK, S NEM ALANYI JOGON! ESZERINT: Mindez bizonyítja, hogy a nyelvészeti diagnózis feltétlenül tévedés, s a téma egy más őstudomány, a paleoasztronómia és mitológia asztalára tartozik.
 18. 18. <ul><li>KONZEKVENCIÁK </li></ul><ul><li>Őskori szokás napjainkban </li></ul><ul><li>A geocentrikus rendszer él és virul a XXI. sz.-ban </li></ul><ul><li>Kopernikusz, Galilei </li></ul><ul><li>Nemesítő bizottságok – Nyelvében él a nemzet! </li></ul><ul><li>Az angol nyelv kivételes esete </li></ul>
 19. 19. Köszönöm a figyelmüket!

×