Ιωάννης Μάλαμας

ISSEL
ISSELISSEL
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
&ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
&ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος
Καταγραφής και Ανάλυσης της Συμπεριφοράς
των Χρηστών Ιστοσελίδων
Υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή
.κ Συμεωνίδη Ανδρέα
Και του υποψηφίου διδάκτορα
.κ Παπαμιχαήλ Μιχαήλ
1
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Περιεχόμενα
 Κίνητρο
 Behavioral Analytics
 Υπάρχοντα Εργαλεία
 Τεχνολογίες
 Synopsis
 Συμπεράσματα
 Επέκταση
 Ευχαριστίες
2
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Κίνητρο
 Ραγδαία αύξηση χρήσης του Internet
 Μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων (e-shop, news, social media
κ.α.)
 Έλειψη εργαλείων παρακολούθησης συμπεριφοράς
χρηστών - feedback
 Δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και ανάλυσης
συμπεριφοράς χρηστών
Στόχος:
Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για βέλτιστη
σχεδίαση ιστοσελίδων
3
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Behavioral Analytics
 Η συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών μιας
εφαρμογής ή πλατφόρμας, με στόχο την εξαγωγή
αποτελεσμάτων
 Υποσύνολο του κλάδου των Επιχειρηματικών Αναλύσεων
(Bussiness Analytics)
 “πώς” και “γιατί” οι χρήστες συμπεριφέρονται με
συγκεκριμένο τρόπο
 Συλλογή, κατηγοριοποίηση και ανάλυση δεδομένων
 Πρόβλεψη μελλοντικών σφαλμάτων, ευκαιρίων και τάσεων
4
«Το θεμέλιο της στοχευμένης εκστρατείας marketing και προγνωστικών αναλύσεων»
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Υπάρχοντα Εργαλεία
 Hotjar
 Google Analytics
 Splunk, Mousefly, Capturly …
5
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Τεχνολογίες
6
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Synopsis
 Συλλογή δεδομένων χρηστών
 Οργάνωση σε Βάση Δεδομένων
 Επεξεργασία και Ανάλυση
 Προβολή αποτελεσμάτων
 Ασφάλεια, Αυθεντικοποίηση, Επεκτασιμότητα
7
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Synopsis - Αρχιτεκτονική
8
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Βιβλιοθήκη Παρακολούθησης
 Αρχείο monitor.js
 Ενσωματώνεται στον πηγαίο κώδικα
 Συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς του
χρήστη
9
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Synopsis – Τύποι Δεδομένων
 Scroll Data
 Trigger Data
10
 Load Data
 Mouse Data
 Click Data
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Synopsis – Server
 To Back End της εφαρμογής
 Δέχεται requests – Στέλνει responses
 Διευθύνσεις – Οργάνωση των
δεδομένων
 Επικοινωνία με Βάση Δεδομένων
11
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Synopsis – Database
 Οργάνωση & Αποθήκευση Δεδομένων
 Μη σχεσιακή Β.Δ. – NoSQL
 Έγγραφα - Documents
12
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Synopsis – Database
13
Οργάνωση των δεδομένων στη Β.Δ.
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Synopsis - Αποτελέσματα
 Front End
 http://83.212.97.183:48000/home
 Σύνδεση χρηστών
 Προβολή αποτελεσμάτων & αναλύσεων
 9 Είδη Αναλύσεων
14
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Synopsis - Αναλύσεις
 General
 Device Usage
 Page Load Time
 Mouse Data
 Scroll Data
15
 Click Data
 Trigger Data
 Mouse Behavior
 Page Popularity
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Ανάλυση
General
16
 Pageviews
 Visitors
 Avg. Pageviews/Visitor
 Page Visit Rate
 Avg. Session Time
 Avg. Pageview Time
 Pageviews Timeline
 New vs. Returning Visitors
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Ανάλυση
Mouse Data
17
 Mouse Records
 Visitors
 Avg. Records/Visitor
 Mouse Heatmap
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Ανάλυση
Click Data
18
 Clicks
 Visitors
 Avg. Clicks/Visitor
 Click Heatmap
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Ανάλυση
Mouse Behavior
19
 Κίνηση του χρήστη
 Στιγμιότυπα ποντικιού
 Αρχικός κόμβος
 Ένταση κόμβου
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Ανάλυση
Page Popularity
20
 Επισκεψιμότητα ανά συσκευή
 Page Visit Rate
 Πιθανότητα προβολής σελίδας
 Page Popularity - Pageviews
 Page Popularity - Visit Rate
Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Synopsis - Αναλύσεις
 General
 Device Usage
 Page Load Time
 Mouse Data
 Scroll Data
21
 Click Data
 Trigger Data
 Mouse Behavior
 Page Popularity
Συμπεράσματα
 Τρόπος αλληλεπίδρασης χρηστών με την
ιστοσελίδα (μονοπάτι, συμπεριφορά, clicks)
 Δημοτικότητα σελίδων
 Δημοφιλή προϊόντα
 Περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος (θερμές)
22Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Επέκταση
 Περισσότερες κατηγορίες μεγέθους συσκευής (XXS / XL)
 Προσθήκη περισσότερων αναλύσεων
o Ροή Περιήγησης Χρηστών
o Πιο συχνό μονοπάτι μεταξύ σελίδων
o Πιο συχνή τροχιά ποντικιού ανά σελίδα
23Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Ευχαριστίες
Ευχαριστώ τους κ. Ανδρέα Συμεωνίδη και
Μιχαήλ Παπαμιχαήλ
…και φυσικά εσάς για την προσοχή σας !
24Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
Ερωτήσεις;
25Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
1 of 25

Recommended

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ... by
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...Eleni Sakeroglou
58 views53 slides
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ... by
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...ISSEL
356 views35 slides
Δημήτριος Ταμπάκης by
Δημήτριος ΤαμπάκηςΔημήτριος Ταμπάκης
Δημήτριος ΤαμπάκηςISSEL
152 views16 slides
Anastasios Kakouris by
Anastasios KakourisAnastasios Kakouris
Anastasios KakourisISSEL
249 views52 slides
Dimitris Niras by
Dimitris NirasDimitris Niras
Dimitris NirasISSEL
156 views16 slides
Narlis Eystratios by
Narlis EystratiosNarlis Eystratios
Narlis EystratiosISSEL
122 views23 slides

More Related Content

More from ISSEL

Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
7 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...ISSEL
13 views27 slides
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...ISSEL
19 views27 slides

More from ISSEL(20)

Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL7 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ... by ISSEL
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
ISSEL15 views
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by ISSEL
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
ISSEL5 views

Recently uploaded

Dikaiomata_2023.pptx by
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
236 views33 slides
τεχ22 23.pptx by
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptxIlias Pappas
13 views30 slides
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
9 views13 slides
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxsarrafimaria
15 views38 slides
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
5 views144 slides
Η δική μου Παναγιά by
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
19 views14 slides

Recently uploaded(20)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria15 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 views
Η δική μου Παναγιά by hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 19 views
Station rotation, εναλλαγές σταθμων.pptx by sarrafimaria
Station rotation, εναλλαγές σταθμων.pptxStation rotation, εναλλαγές σταθμων.pptx
Station rotation, εναλλαγές σταθμων.pptx
sarrafimaria9 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou7 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Σχολικός εκφοβισμός by ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b35 views

Ιωάννης Μάλαμας

 • 1. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ &ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ &ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Καταγραφής και Ανάλυσης της Συμπεριφοράς των Χρηστών Ιστοσελίδων Υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή .κ Συμεωνίδη Ανδρέα Και του υποψηφίου διδάκτορα .κ Παπαμιχαήλ Μιχαήλ 1
 • 2. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Περιεχόμενα  Κίνητρο  Behavioral Analytics  Υπάρχοντα Εργαλεία  Τεχνολογίες  Synopsis  Συμπεράσματα  Επέκταση  Ευχαριστίες 2
 • 3. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Κίνητρο  Ραγδαία αύξηση χρήσης του Internet  Μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων (e-shop, news, social media κ.α.)  Έλειψη εργαλείων παρακολούθησης συμπεριφοράς χρηστών - feedback  Δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και ανάλυσης συμπεριφοράς χρηστών Στόχος: Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για βέλτιστη σχεδίαση ιστοσελίδων 3
 • 4. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Behavioral Analytics  Η συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών μιας εφαρμογής ή πλατφόρμας, με στόχο την εξαγωγή αποτελεσμάτων  Υποσύνολο του κλάδου των Επιχειρηματικών Αναλύσεων (Bussiness Analytics)  “πώς” και “γιατί” οι χρήστες συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο  Συλλογή, κατηγοριοποίηση και ανάλυση δεδομένων  Πρόβλεψη μελλοντικών σφαλμάτων, ευκαιρίων και τάσεων 4 «Το θεμέλιο της στοχευμένης εκστρατείας marketing και προγνωστικών αναλύσεων»
 • 5. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Υπάρχοντα Εργαλεία  Hotjar  Google Analytics  Splunk, Mousefly, Capturly … 5
 • 6. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Τεχνολογίες 6
 • 7. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Synopsis  Συλλογή δεδομένων χρηστών  Οργάνωση σε Βάση Δεδομένων  Επεξεργασία και Ανάλυση  Προβολή αποτελεσμάτων  Ασφάλεια, Αυθεντικοποίηση, Επεκτασιμότητα 7
 • 8. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Synopsis - Αρχιτεκτονική 8
 • 9. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Βιβλιοθήκη Παρακολούθησης  Αρχείο monitor.js  Ενσωματώνεται στον πηγαίο κώδικα  Συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς του χρήστη 9
 • 10. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Synopsis – Τύποι Δεδομένων  Scroll Data  Trigger Data 10  Load Data  Mouse Data  Click Data
 • 11. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Synopsis – Server  To Back End της εφαρμογής  Δέχεται requests – Στέλνει responses  Διευθύνσεις – Οργάνωση των δεδομένων  Επικοινωνία με Βάση Δεδομένων 11
 • 12. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Synopsis – Database  Οργάνωση & Αποθήκευση Δεδομένων  Μη σχεσιακή Β.Δ. – NoSQL  Έγγραφα - Documents 12
 • 13. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Synopsis – Database 13 Οργάνωση των δεδομένων στη Β.Δ.
 • 14. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Synopsis - Αποτελέσματα  Front End  http://83.212.97.183:48000/home  Σύνδεση χρηστών  Προβολή αποτελεσμάτων & αναλύσεων  9 Είδη Αναλύσεων 14
 • 15. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Synopsis - Αναλύσεις  General  Device Usage  Page Load Time  Mouse Data  Scroll Data 15  Click Data  Trigger Data  Mouse Behavior  Page Popularity
 • 16. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Ανάλυση General 16  Pageviews  Visitors  Avg. Pageviews/Visitor  Page Visit Rate  Avg. Session Time  Avg. Pageview Time  Pageviews Timeline  New vs. Returning Visitors
 • 17. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Ανάλυση Mouse Data 17  Mouse Records  Visitors  Avg. Records/Visitor  Mouse Heatmap
 • 18. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Ανάλυση Click Data 18  Clicks  Visitors  Avg. Clicks/Visitor  Click Heatmap
 • 19. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Ανάλυση Mouse Behavior 19  Κίνηση του χρήστη  Στιγμιότυπα ποντικιού  Αρχικός κόμβος  Ένταση κόμβου
 • 20. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Ανάλυση Page Popularity 20  Επισκεψιμότητα ανά συσκευή  Page Visit Rate  Πιθανότητα προβολής σελίδας  Page Popularity - Pageviews  Page Popularity - Visit Rate
 • 21. Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017 Synopsis - Αναλύσεις  General  Device Usage  Page Load Time  Mouse Data  Scroll Data 21  Click Data  Trigger Data  Mouse Behavior  Page Popularity
 • 22. Συμπεράσματα  Τρόπος αλληλεπίδρασης χρηστών με την ιστοσελίδα (μονοπάτι, συμπεριφορά, clicks)  Δημοτικότητα σελίδων  Δημοφιλή προϊόντα  Περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος (θερμές) 22Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
 • 23. Επέκταση  Περισσότερες κατηγορίες μεγέθους συσκευής (XXS / XL)  Προσθήκη περισσότερων αναλύσεων o Ροή Περιήγησης Χρηστών o Πιο συχνό μονοπάτι μεταξύ σελίδων o Πιο συχνή τροχιά ποντικιού ανά σελίδα 23Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017
 • 24. Ευχαριστίες Ευχαριστώ τους κ. Ανδρέα Συμεωνίδη και Μιχαήλ Παπαμιχαήλ …και φυσικά εσάς για την προσοχή σας ! 24Ιωάννης Μάλαμας 8284 - Ιούνιος 2017