Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ελευθέριος Χατζηπέτρου

85 views

Published on

Αυτόματη Εξαγωγή Ειδήσεων από Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ελευθέριος Χατζηπέτρου

 1. 1. Αυτόματη Εξαγωγή Ειδήσεων από Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΑΕΜ: 7286) ΕΠΙΒΛ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ
 2. 2. Τι είναι το twitter; Δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο • ~340M tweet (μηνύματα) Μ.Ο. ανά ημέρα (2012) • 274M ενεργοί χρήστες (Ιούλιος 2014) Μήκος tweet έως 140 χαρακτήρες Πλεονεκτήματα σε σχέση με παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης • Γρηγορότερη διάδοση ειδήσεων • Παρουσίαση από διάφορες οπτικές γωνίες • Σύνδεσμοι και σε παραδοσιακά μέσα Πρόσβαση σε tweets μέσω • Twitter REST API • Streaming API
 3. 3. Εμπόδια εκμετάλλευσης δεδομένων twitter Μεγάλος όγκος δεδομένων Αποσπασματικός χαρακτήρας • Μικρό μέγεθος • Πολλές ανομοιογενείς πηγές Θόρυβος • Κοινωνική βαβούρα • Spam [www.pearanalytics.com]
 4. 4. Προτεινόμενο Συστήμα Στόχος: Εξάγουμε ειδήσεις από σύνολα tweet και τις παρουσιάζουμε με ευκολονόητο τρόπο στον χρήστη
 5. 5. Φίλτρα Κρατάμε tweet που ◦ Είναι σε υποστηριζόμενη γλώσσα ◦ Δεν είναι retweet (προαιρετικά) ◦ Είναι μεγαλύτερο από 5 λέξεις και 20 χαρακτήρες ◦ Έχει λιγότερα από 4 hashtags και 4 urls ◦ Δεν έχει mentions (προαιρετικά) ◦ Έχει ουσιαστικό ακολουθούμενο από ρήμα
 6. 6. Προεπεξεργασία Part-of-speech tagger ◦ Χρήση για τελευταία συνθήκη φίλτρου ◦ Αυτόματη εξαγωγή κυρίων ονομάτων Προαιρετική επέκταση ερωτήματος ◦ Εξαγωγή υποψηφίων keywords με Rapid Automatic Keyword Extraction (RAKE) ◦ Αγνόηση αυτών που περιέχουν επιρρήματα, επίθετα και ρήματα ◦ Επιλογή αυτών που ξεπερνούν κάποια συχνότητα εμφάνισης ◦ Εξάλειψη unigrams που εμφανίζονται σε digrams, trigrams κλπ ◦ Το επεκταμένο ερώτημα = σύζευξη των επιλεγμένων keywords ◦ Αποτ: korea -> north korea OR south korea OR kim jong OR north korean leader kim Jong [S. Rose et al., Text Mining: Theory and Applications. 2010] [http://www.nltk.org/book/ch05.html]
 7. 7. Σετ δεδομένων
 8. 8. Χρονική κατάτμηση Δημιουργία ιστογράμματος όγκου tweets Δημιουργία κρίσιμης καμπύλης από ιστόγραμμα μέσω φίλτρου βασισμένο σε κινούμενη διάμεσο ◦ Αντί για διάμεσο, μέσο όρο σε 0.45 – 0.55 percentiles ◦ filter_length/2 δείγματα πριν και filter_length/2 μετά ◦ Συνυπολογισμός διαφορών επόμενων δειγμάτων ◦ Συνυπολογισμός πλάτους «κυμάτωσης» Δημιουργία χρονικών περιοχών ◦ min_points συνεχόμενα σημεία πάνω από κρίσιμη καμπύλη ◦ περιοχή υψηλής κίνησης ◦ Οι ενδιάμεσες περιοχές ◦ περιοχές χαμηλής κίνησης
 9. 9. Χρονική κατάτμηση (αποτελέσματα)
 10. 10. Λεξικογραφική ομαδοποίηση Κατασκευή bag-of-words ◦ Λεξικό από stemmed όρους ◦ Στάθμισμη με tf-idf ◦ Ενίσχυση βαρών κυρίων ονομάτων (πολλαπλασιασμός με b) ◦ Κανονικοποίηση Χρήση αλγορίθμου density-based spatial clustering of applications with noise (DBSCAN) σε κάθε χρονική περιοχή ◦ Cosine distance μεταξύ bag-of-words ως απόσταση ◦ Παράμετρος eps, μέγιστη απόσταση γειτονικών σημείων ◦ Παράμετρος minPts, ελάχιστο μέγεθος μη θορυβικής γειτονιάς ◦ Τετραγωνική πολυπλοκότητα [Martin Ester et al. 1996]
 11. 11. Δειγματοληψία Τυχαία επιλογή time_segment_limit tweet από κάθε χρονική περιοχή ◦ Ορισμός άνω φράγματος χρόνου εκτέλεσης ◦ Κανονικοποίηση παραμέτρων DBSCAN ◦ Κανονικοποίηση μεγέθους παραγόμενων ομάδων Εικόνα: ◦ 70K max ανά χρονική περιοχή ◦ 5 χρονικές περιοχές ◦ 2 υψηλής, 3 χαμηλής
 12. 12. Επεξεργασία ομάδων Περίληψη ομάδων ◦ Κεντρικό bag-of-words: κανονικοποιημένο διανυσματικό άθροισμα επιμέρους bag-of-words ◦ Όροι: το από πάνω σε αναγνώσιμη μορφή ◦ Κείμενα: Επιλογή των 10 unique tweet πιο κοντά στο κέντρο ◦ Τίτλος: Το κείμενο από πάνω με την καλύτερη κατάταξη ◦ Χρόνος: Ελάχιστος – Μέγιστος χρόνος επιμέρους, μίνι ιστόγραμμα κίνησης ◦ Informal: Πόσα tweet έχουν ανεπίσημη μορφή ◦ Μέγεθος: Πλήθος tweet ομάδας, κανονικοποιημένο αν από δειγματοληψία Ένωση όμοιων ομάδων μέσω σχέσης
 13. 13. Επιλογή ομάδων Κατάταξη tweet με ευρετικό κανόνα Προτιμάμε: ◦ μεγαλύτερο μέγεθος ◦ Μικρότερη διάρκεια ◦ 1-2 urls ◦ Περισσότερους όρους ◦ Έχει λιγότερα informal ανά μέγεθος Επιλέγουμε αυτά: ◦ Που ξεπερνούν κάποιο κατώφλι στο βάρος κατάταξης ◦ Έχουν λιγότερο από ένα κατώφλι ανεπίσημα tweet ανά μέγεθος
 14. 14. Δημιουργία Συσχετίσεων Δημιουργία κατευθυνόμενου γράφου ◦ Ομάδες γεγονότα ως κορυφές ◦ Συσχετίσεις με ακμές ◦ Η φορά δείχνει χρόνο Οι ακμές προκύπτουν ◦ Cosine distance <= Κατώφλι ◦ Φορά προς αυτό που έπεται χρονικά Απλοποίηση γράφου ◦ Αφαίρεση ακμών εάν υπάρχει μακρύτερο μονοπάτι
 15. 15. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Με τρεις τρόπους ◦ Με feed ◦ Με γράφο ◦ Με timeline http://chpetrou.net/thesis/
 16. 16. Μελλοντική εργασία Αντικατάσταση ευρετικών με τεχνικές Machine Learning ◦ Ranking των tweet ◦ Ranking των cluster Υποστήριξη άλλων γλωσσών ◦ Χρήση POS tagger για άλλες γλώσσες ◦ Προαιρετικά stemmer Μετατροπή σε σύστημα πραγματικού χρόνου ◦ REST API -> Stream API ◦ DBSCAN -> Agglomerative ◦ Χρήση ανατροφοδότησης από τον χρήστη (relevance feedback) Βελτίωση δημιουργίας συσχετίσεων Υποστήριξη άλλων κοινωνικών δικτύων
 17. 17. Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Επιλεγμένη βιβλιογραφία ◦ M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, “A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise”, 1996, http://is.muni.cz/publication/884893/en. ◦ R. Řehůřek and P. Sojka, “Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora,” 2010, http://is.muni.cz/publication/884893/en. ◦ R. Nallapati, A. Feng, F. Peng, and J. Allan, “Event threading within news topics,” 2004. ◦ C. Lin, C. Lin, J. Li, D. Wang, Y. Chen, and T. Li, “Generating event storylines from microblogs,” 2012. ◦ L. Shou, Z. Wang, K. Chen, and G. Chen, “Sumblr: Continuous summarization of evolving tweet streams,” 2013. ◦ R. D. Santos, S. Shah, F. Chen, A. Boedihardjo, P. Butler, C.-T. Lu, and N. Ramakrishnan, “Spatio-temporal storytelling on twitter,” 2013. ◦ G. P. C. Fung, J. X. Yu, and H. Liu, “Time-dependent event hierarchy construction,” 2007. ◦ L. Huang and L. Huang, “Optimized Event Storyline Generation based on Mixture-Event-Aspect Model,” 2013.

×