Αναστασία Ηροδότου

ISSEL
ISSELISSEL
Ανίχνευση αποκλίνουσας συμπεριφοράς
συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων
μηχανικής μάθησης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Αναστασία Ηροδότου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Υπό την επίβλεψη του
Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη
Επίκουρου Καθηγητή
και του
Μίλτου Αλλαμανή
Υποψήφιου Διδάκτορα
Θεσσαλονίκη 2013
Στόχος της εργασίας
•Ανίχνευση ανωμαλιών
•Χρήση ταξινομητών SVM και GMM
2Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Μηχανική Μάθηση και
Ανίχνευση Ανωμαλιών (1/2)
Μηχανική Μάθηση (machine learning)
• Κλάδος τεχνητής νοημοσύνης
•Δημιουργία μηχανών ικανών να «μαθαίνουν»
•Βελτίωση της απόδοσης αξιοποιώντας προηγούμενη εμπειρία
3Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Μηχανική Μάθηση και
Ανίχνευση Ανωμαλιών (2/2)
Ανίχνευση Ανωμαλιών (fault/anomaly detection)
• αναγνώριση δεδομένων τα οποία δεν ακολουθούν την
αναμενόμενη συμπεριφορά.
4Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 5
Robot Operating System
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 6
• Δίκτυο κόμβων peer-to-peer
• Επικοινωνία κόμβων μέσω:
o Services
o Messages
• Parameter Server
• Bιβλιοθήκη actionlib
• Package management
Ταξινομητές/Classifiers
Ταξινόμηση (classification):
•Φάση εκπαίδευσης
•Φάση δοκιμής/ταξινόμησης
Ταξινομητές:
•SVM (Support Vector Machines)
•GMM (Gaussian Mixture Models)
7Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
SVM
• SVM- Βασισμένος σε διανύσματα υποστήριξης
• Εκτελεί την ταξινόμηση βρίσκοντας το υπερεπίπεδο που
μεγιστοποιεί το περιθώριο μεταξύ των δύο κατηγοριών.
8Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
SVM(2/2)
• Φάση εκπαίδευσης:
– Λήψη παραδειγμάτων εκπαίδευσης που ανήκουν σε κάποια από τις
δύο κατηγορίες.
– Δημιουργία μοντέλου
• Φάση Ταξινόμησης:
– Νέα παραδείγματα αντιστοιχίζονται στο ίδιο διάστημα
– Πρόβλεψη κατηγορίας με βάση την πλευρά του διαστήματος που θα
πέσουν
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 9
GMM(1/2)
• GMM- Βασισμένο σε κατανομή μίξης Gaussian.
• Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας σε μια κατανομή μίξης:
• Gaussian (κανονική) κατανομή μίξης:
10Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
GMM(2/2)
• Φάση εκπαίδευσης:
– υπολογίζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των
παρατηρήσεων
– δημιουργείται το μοντέλο μίξης
• Φάση ταξινόμησης:
– υπολογίζεται η log-πιθανότητα για το κάθε στιγμιότυπο
– καθορίζονται ανωμαλίες
11Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Εξέλιξη διπλωματικής
– Abalone - E-coli
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 12
Το πρόβλημα των
συνδαιτυμόνων
φιλοσόφων
• Ν φιλόσοφοι
• t- σκέφτεται
• e- τρώει
• κ- πιρούνια που χρειάζεται για να φάει
• F- διαθέσιμα πιρούνια
13Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Ο κώδικας των
συνδαιτυμόνων φιλοσόφων
14Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση εκπαίδευσης(1/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
15Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση εκπαίδευσης(2/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78
16Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση εκπαίδευσης(3/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78
t3 2.97 1.52 1.63 2.48 1.59
17Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση εκπαίδευσης(4/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78
t3 2.97 1.52 1.63 2.48 1.59
t4 2.66 1.36 1.87 2.22 1.66
18Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση εκπαίδευσης(5/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78
t3 2.97 1.52 1.63 2.48 1.59
t4 2.66 1.36 1.87 2.22 1.66
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Classifier
(training)
Trained Classifier
Model 19Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Ο φυσιολογικός φιλόσοφος
20Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φιλόσοφοι με ιδιάζουσες
συμπεριφορές(1/4)
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 21
Φιλόσοφοι με ιδιάζουσες
συμπεριφορές(2/4)
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 22
Φιλόσοφοι με ιδιάζουσες
συμπεριφορές(3/4)
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 23
Φιλόσοφοι με ιδιάζουσες
συμπεριφορές(4/4)
24Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση ταξινόμησης(1/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
Πίνακας πείνας
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 1 1 1 1 1
Πίνακας συμπεριφοράς
25Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση ταξινόμησης(2/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 1 1 1 1 1
t2 1 1 1 1 1
Πίνακας συμπεριφοράς
Πίνακας πείνας
26Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση ταξινόμησης(3/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78
t3 2.97 1.52 1.63 2.48 2341
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 1 1 1 1 1
t2 1 1 1 1 1
t3 1 1 1 1 -1
27Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση ταξινόμησης(4/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78
t3 2.97 1.52 1.63 2.48 2341
t4 2.66 1.36 1.87 2.22 6666
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 1 1 1 1 1
t2 1 1 1 1 1
t3 1 1 1 1 -1
t4 1 1 1 1 -1
Πίνακας πείνας
Πίνακας συμπεριφοράς
28Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση ταξινόμησης(5/5)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99
t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78
t3 2.97 1.52 1.63 2.48 2341
t4 2.66 1.36 1.87 2.22 6666
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Trained Classifier
Model
1
1
-1
-1
1
1
-1
1
.
.
.
.
.
Πίνακας αποτελεσμάτων
29Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση αξιολόγησης(1/2)
Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5
t1 1 1 1 1 1
t2 1 1 1 1 1
t3 1 1 1 1 -1
t4 1 1 1 1 -1
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
1
1
-1
-1
.
.
.
.
.
Πίνακας συμπεριφοράς
Τελικός πίνακας
συμπεριφοράς
30Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Φάση αξιολόγησης(2/2)
1
1
-1
-1
.
.
.
.
.
Τελικός πίνακας
συμπεριφοράς
1
1
-1
-1
1
1
-1
1
Πίνακας αποτελεσμάτων
Anomaly Recall
Accuracy
Anomaly
Precision
31Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Πειράματα
32Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Το κυλιόμενο παράθυρο
• Πρόβλημα collective ανωμαλιών.
• Χρησιμοποιήθηκαν στους πίνακες δεδομένων κυλιόμενα
παράθυρα διαφόρων μεγεθών.
33Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Αποτελέσματα
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 34
Classifier: SVM SVM SVM SVM GMM GMM GMM GMM
Window: 1 3 5 7 1 3 5 7
0 0 0 0 0 0 0 0
True_Negatives(tn): 527 558 567 515 540 386 402 324
49 16 5 55 36 188 170 246
0 0 0 0 0 0 0 0
576 574 572 570 576 574 572 570
Anomaly_Recall: 0 0 0 0 0 0 0 0
Accuracy: 0,9149305556 0,9721254355 0,9912587413 0,9035087719 0,9375 0,6724738676 0,702797203 0,568421053
True_Positives(tp):
False_positives(fp):
False_negatives(fn):
tp+tn+fp+fn=
SVM GMM
Anomaly_Recall: 0 0
Accuracy: 0.95 0.72
Anomaly_Precision: 0 0
Αποτελέσματα
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 35
C la s s if ie r : S V M S V M S V M S V M G M M G M M G M M G M M
W in d o w : 1 3 5 7 1 3 5 7
T r u e _ P o s it iv e s ( t p ) : 0 0 0 0 0 0 0 0
T r u e _ N e g a t iv e s ( t n ) : 2 7 6 2 9 0 2 7 6 1 7 3 2 5 5 1 7 0 1 3 2 6 5
F a ls e _ p o s it iv e s ( f p ) : 3 2 5 3 0 9 3 2 1 4 2 2 3 4 6 4 2 9 4 6 5 5 3 0
F a ls e _ n e g a t iv e s ( f n ) : 0 0 0 0 0 0 0 0
t p + t n + f p + f n = 6 0 1 5 9 9 5 9 7 5 9 5 6 0 1 5 9 9 5 9 7 5 9 5
A n o m a ly _ R e c a ll: 0 0 0 0 0 0 0 0
A c c u r a c y : 0 . 4 5 9 2 3 4 6 0 9 0 . 4 8 4 1 4 0 2 3 3 7 0 . 4 6 2 3 1 1 5 5 7 8 0 . 2 9 0 7 5 6 3 0 2 5 0 . 4 2 4 2 9 2 8 4 5 3 0 . 2 8 3 8 0 6 3 4 3 9 0 . 2 2 1 1 0 5 5 2 7 6 0 . 1 0 9 2 4 3 6 9 7 5
A n o m a ly _ P r e c is io n : 0 0 0 0 0 0 0 0
f a u lt y : 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9
SVM GMM
Anomaly_Recall: 0 0
Accuracy: 0.42 0.26
Anomaly_Precision: 0 0
Αποτελέσματα
Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 36
SVM GMM
Anomaly_Recall: 0.99 0.99
Accuracy: 0.98 0.89
Anomaly_Precision: 0.98 0.86
C la s s if ie r : S V M S V M S V M S V M G M M G M M G M M G M M
W in d o w : 1 3 5 7 1 3 5 7
T r u e _ P o s it iv e s (t p ): 3 8 6 3 9 1 3 9 1 3 9 2 3 8 7 3 9 1 3 9 3 3 9 3
T r u e _ N e g a t iv e s ( t n ) : 1 9 5 2 0 7 2 0 6 1 9 5 1 9 2 1 3 1 1 3 9 1 1 2
F a ls e _ p o s it iv e s ( f p ) : 1 5 1 0 9 1 8 7 7 6 7 9 2
F a ls e _ n e g a t iv e s ( f n ) : 9 4 4 3 8 4 2 2
t p + t n + f p + f n = 6 0 5 6 0 3 6 0 1 5 9 9 6 0 5 6 0 3 6 0 1 5 9 9
A n o m a ly _ R e c a ll: 0 . 9 7 7 2 1 5 1 8 9 9 0 . 9 8 9 8 7 3 4 1 7 7 0 . 9 8 9 8 7 3 4 1 7 7 0 . 9 9 2 4 0 5 0 6 3 3 0 . 9 7 9 7 4 6 8 3 5 4 0 . 9 8 9 8 7 3 4 1 7 7 0 . 9 9 4 9 3 6 7 0 8 9 0 . 9 9 4 9 3 6 7 0 8 9
A c c u r a c y : 0 . 9 6 0 3 3 0 5 7 8 5 0 . 9 9 1 7 0 8 1 2 6 0 . 9 9 3 3 4 4 4 2 6 0 . 9 7 9 9 6 6 6 1 1 0 . 9 5 7 0 2 4 7 9 3 4 0 . 8 6 5 6 7 1 6 4 1 8 0 . 8 8 5 1 9 1 3 4 7 8 0 . 8 4 3 0 7 1 7 8 6 3
A n o m a ly _ P re c is io n : 0 . 9 6 2 5 9 3 5 1 6 2 0 . 9 9 7 4 4 8 9 7 9 6 1 0 . 9 7 7 5 5 6 1 0 9 7 0 . 9 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0 . 8 3 5 4 7 0 0 8 5 5 0 . 8 5 4 3 4 7 8 2 6 1 0 . 8 1 0 3 0 9 2 7 8 4
f a u lt y : 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Πείραμα 2: SVM GMM
Μέσος Όρος:
Anomaly_Recall: 42,00% 45,00%
Accuracy: 60,00% 55,00%
Anomaly_Precision: 46,00% 40,00%
Πείραμα 3: SVM GMM
Μέσος Όρος:
Anomaly_Recall: 57,00% 54,00%
Accuracy: 73,00% 70,00%
Anomaly_Precision: 72,00% 62,00%
Πείραμα 4: SVM GMM
Μέσος Όρος:
Anomaly_Recall: 41,00% 45,00%
Accuracy: 59,00% 53,00%
Anomaly_Precision: 48,00% 43,00%
37Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Πείραμα 1: SVM GMM
Μέσος Όρος:
Anomaly_Recall: 60,00% 66,00%
Accuracy: 74,00% 69,00%
Anomaly_Precision: 73,00% 68,00%
Μελλοντικές επεκτάσεις
• Διαφορετικές παράμετροι παρόντων ταξινομητών
• Διαφορετικοί χρόνοι εκπαίδευσης και ταξινόμησης
• Χρήση διαφορετικών ταξινομητών
• Pandora Robot ???
38Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
Ευχαριστώ..
39Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
1 of 39

Recommended

Συνεχής έμμεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου με συνδυασμό των δεδ... by
Συνεχής έμμεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου με συνδυασμό των δεδ...Συνεχής έμμεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου με συνδυασμό των δεδ...
Συνεχής έμμεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου με συνδυασμό των δεδ...ISSEL
35 views23 slides
Δομή επιλογής by
Δομή επιλογήςΔομή επιλογής
Δομή επιλογήςNikos Haranas
228 views12 slides
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ by
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣManolis Doudounakis
520 views20 slides
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ by
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣManolis Doudounakis
220 views20 slides
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ... by
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...ISSEL
117 views72 slides
Continuous Implicit Authentication of smartphone users based on behavioral an... by
Continuous Implicit Authentication of smartphone users based on behavioral an...Continuous Implicit Authentication of smartphone users based on behavioral an...
Continuous Implicit Authentication of smartphone users based on behavioral an...ISSEL
97 views72 slides

More Related Content

Similar to Αναστασία Ηροδότου

Μακέδας Θεμιστοκλής by
Μακέδας ΘεμιστοκλήςΜακέδας Θεμιστοκλής
Μακέδας ΘεμιστοκλήςISSEL
154 views41 slides
Labnotes 2922 by
Labnotes 2922Labnotes 2922
Labnotes 2922Manolis Doudounakis
420 views49 slides
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ... by
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...ISSEL
53 views32 slides
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V... by
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...ISSEL
93 views32 slides
Punctual fault identification through Machine Learning techniques by
Punctual fault identification through Machine Learning techniquesPunctual fault identification through Machine Learning techniques
Punctual fault identification through Machine Learning techniquesISSEL
64 views30 slides
Έγκαιρη ταυτοποίηση βλαβών με αλγόριθμους Μηχανικής Mάθησης by
Έγκαιρη ταυτοποίηση βλαβών με αλγόριθμους Μηχανικής MάθησηςΈγκαιρη ταυτοποίηση βλαβών με αλγόριθμους Μηχανικής Mάθησης
Έγκαιρη ταυτοποίηση βλαβών με αλγόριθμους Μηχανικής MάθησηςISSEL
77 views30 slides

Similar to Αναστασία Ηροδότου(20)

Μακέδας Θεμιστοκλής by ISSEL
Μακέδας ΘεμιστοκλήςΜακέδας Θεμιστοκλής
Μακέδας Θεμιστοκλής
ISSEL154 views
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ... by ISSEL
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
ISSEL53 views
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V... by ISSEL
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
ISSEL93 views
Punctual fault identification through Machine Learning techniques by ISSEL
Punctual fault identification through Machine Learning techniquesPunctual fault identification through Machine Learning techniques
Punctual fault identification through Machine Learning techniques
ISSEL64 views
Έγκαιρη ταυτοποίηση βλαβών με αλγόριθμους Μηχανικής Mάθησης by ISSEL
Έγκαιρη ταυτοποίηση βλαβών με αλγόριθμους Μηχανικής MάθησηςΈγκαιρη ταυτοποίηση βλαβών με αλγόριθμους Μηχανικής Mάθησης
Έγκαιρη ταυτοποίηση βλαβών με αλγόριθμους Μηχανικής Mάθησης
ISSEL77 views
Gougousis Dimitris: Development of an automated machine learning system for p... by Manos Tsardoulias
Gougousis Dimitris: Development of an automated machine learning system for p...Gougousis Dimitris: Development of an automated machine learning system for p...
Gougousis Dimitris: Development of an automated machine learning system for p...
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Rigas_Anastasios by Tasos Rigas
Rigas_AnastasiosRigas_Anastasios
Rigas_Anastasios
Tasos Rigas168 views
Νικόλαος Κατιρτζής 7185 by ISSEL
Νικόλαος Κατιρτζής 7185Νικόλαος Κατιρτζής 7185
Νικόλαος Κατιρτζής 7185
ISSEL134 views
Γεροκώστα by ISSEL
ΓεροκώσταΓεροκώστα
Γεροκώστα
ISSEL119 views
UML by jzkor61
UMLUML
UML
jzkor6146 views
Numerical_Methods_and_Computational_Tools by Sophia Tsiopou
Numerical_Methods_and_Computational_ToolsNumerical_Methods_and_Computational_Tools
Numerical_Methods_and_Computational_Tools
Sophia Tsiopou228 views
VET4SBO Level 3 module 2 - unit 1 - v1.0 gr by Karel Van Isacker
VET4SBO Level 3  module 2 - unit 1 - v1.0 grVET4SBO Level 3  module 2 - unit 1 - v1.0 gr
VET4SBO Level 3 module 2 - unit 1 - v1.0 gr
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ... by ISSEL
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...
ISSEL20 views
Full coverage of a priori known map from multiple robotic agents by Manos Tsardoulias
Full coverage of a priori known map from multiple robotic agentsFull coverage of a priori known map from multiple robotic agents
Full coverage of a priori known map from multiple robotic agents

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
8 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL8 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ... by ISSEL
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
ISSEL15 views
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by ISSEL
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
ISSEL5 views

Αναστασία Ηροδότου

 • 1. Ανίχνευση αποκλίνουσας συμπεριφοράς συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναστασία Ηροδότου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Υπό την επίβλεψη του Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη Επίκουρου Καθηγητή και του Μίλτου Αλλαμανή Υποψήφιου Διδάκτορα Θεσσαλονίκη 2013
 • 2. Στόχος της εργασίας •Ανίχνευση ανωμαλιών •Χρήση ταξινομητών SVM και GMM 2Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 3. Μηχανική Μάθηση και Ανίχνευση Ανωμαλιών (1/2) Μηχανική Μάθηση (machine learning) • Κλάδος τεχνητής νοημοσύνης •Δημιουργία μηχανών ικανών να «μαθαίνουν» •Βελτίωση της απόδοσης αξιοποιώντας προηγούμενη εμπειρία 3Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 4. Μηχανική Μάθηση και Ανίχνευση Ανωμαλιών (2/2) Ανίχνευση Ανωμαλιών (fault/anomaly detection) • αναγνώριση δεδομένων τα οποία δεν ακολουθούν την αναμενόμενη συμπεριφορά. 4Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 5. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 5
 • 6. Robot Operating System Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 6 • Δίκτυο κόμβων peer-to-peer • Επικοινωνία κόμβων μέσω: o Services o Messages • Parameter Server • Bιβλιοθήκη actionlib • Package management
 • 7. Ταξινομητές/Classifiers Ταξινόμηση (classification): •Φάση εκπαίδευσης •Φάση δοκιμής/ταξινόμησης Ταξινομητές: •SVM (Support Vector Machines) •GMM (Gaussian Mixture Models) 7Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 8. SVM • SVM- Βασισμένος σε διανύσματα υποστήριξης • Εκτελεί την ταξινόμηση βρίσκοντας το υπερεπίπεδο που μεγιστοποιεί το περιθώριο μεταξύ των δύο κατηγοριών. 8Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 9. SVM(2/2) • Φάση εκπαίδευσης: – Λήψη παραδειγμάτων εκπαίδευσης που ανήκουν σε κάποια από τις δύο κατηγορίες. – Δημιουργία μοντέλου • Φάση Ταξινόμησης: – Νέα παραδείγματα αντιστοιχίζονται στο ίδιο διάστημα – Πρόβλεψη κατηγορίας με βάση την πλευρά του διαστήματος που θα πέσουν Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 9
 • 10. GMM(1/2) • GMM- Βασισμένο σε κατανομή μίξης Gaussian. • Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας σε μια κατανομή μίξης: • Gaussian (κανονική) κατανομή μίξης: 10Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 11. GMM(2/2) • Φάση εκπαίδευσης: – υπολογίζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των παρατηρήσεων – δημιουργείται το μοντέλο μίξης • Φάση ταξινόμησης: – υπολογίζεται η log-πιθανότητα για το κάθε στιγμιότυπο – καθορίζονται ανωμαλίες 11Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 12. Εξέλιξη διπλωματικής – Abalone - E-coli Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 12
 • 13. Το πρόβλημα των συνδαιτυμόνων φιλοσόφων • Ν φιλόσοφοι • t- σκέφτεται • e- τρώει • κ- πιρούνια που χρειάζεται για να φάει • F- διαθέσιμα πιρούνια 13Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 14. Ο κώδικας των συνδαιτυμόνων φιλοσόφων 14Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 15. Φάση εκπαίδευσης(1/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 15Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 16. Φάση εκπαίδευσης(2/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78 16Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 17. Φάση εκπαίδευσης(3/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78 t3 2.97 1.52 1.63 2.48 1.59 17Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 18. Φάση εκπαίδευσης(4/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78 t3 2.97 1.52 1.63 2.48 1.59 t4 2.66 1.36 1.87 2.22 1.66 18Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 19. Φάση εκπαίδευσης(5/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78 t3 2.97 1.52 1.63 2.48 1.59 t4 2.66 1.36 1.87 2.22 1.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classifier (training) Trained Classifier Model 19Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 20. Ο φυσιολογικός φιλόσοφος 20Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 21. Φιλόσοφοι με ιδιάζουσες συμπεριφορές(1/4) Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 21
 • 22. Φιλόσοφοι με ιδιάζουσες συμπεριφορές(2/4) Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 22
 • 23. Φιλόσοφοι με ιδιάζουσες συμπεριφορές(3/4) Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 23
 • 24. Φιλόσοφοι με ιδιάζουσες συμπεριφορές(4/4) 24Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 25. Φάση ταξινόμησης(1/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 Πίνακας πείνας Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 1 1 1 1 1 Πίνακας συμπεριφοράς 25Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 26. Φάση ταξινόμησης(2/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78 Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 1 1 1 1 1 t2 1 1 1 1 1 Πίνακας συμπεριφοράς Πίνακας πείνας 26Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 27. Φάση ταξινόμησης(3/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78 t3 2.97 1.52 1.63 2.48 2341 Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 1 1 1 1 1 t2 1 1 1 1 1 t3 1 1 1 1 -1 27Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 28. Φάση ταξινόμησης(4/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78 t3 2.97 1.52 1.63 2.48 2341 t4 2.66 1.36 1.87 2.22 6666 Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 1 1 1 1 1 t2 1 1 1 1 1 t3 1 1 1 1 -1 t4 1 1 1 1 -1 Πίνακας πείνας Πίνακας συμπεριφοράς 28Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 29. Φάση ταξινόμησης(5/5) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 2.82 1.90 1.08 2.13 1.99 t2 2.71 1.70 1.13 2.22 1.78 t3 2.97 1.52 1.63 2.48 2341 t4 2.66 1.36 1.87 2.22 6666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trained Classifier Model 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 . . . . . Πίνακας αποτελεσμάτων 29Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 30. Φάση αξιολόγησης(1/2) Φιλόσοφος 1 Φιλόσοφος 2 Φιλόσοφος 3 Φιλόσοφος 4 Φιλόσοφος 5 t1 1 1 1 1 1 t2 1 1 1 1 1 t3 1 1 1 1 -1 t4 1 1 1 1 -1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 -1 -1 . . . . . Πίνακας συμπεριφοράς Τελικός πίνακας συμπεριφοράς 30Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 31. Φάση αξιολόγησης(2/2) 1 1 -1 -1 . . . . . Τελικός πίνακας συμπεριφοράς 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 Πίνακας αποτελεσμάτων Anomaly Recall Accuracy Anomaly Precision 31Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 32. Πειράματα 32Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 33. Το κυλιόμενο παράθυρο • Πρόβλημα collective ανωμαλιών. • Χρησιμοποιήθηκαν στους πίνακες δεδομένων κυλιόμενα παράθυρα διαφόρων μεγεθών. 33Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 34. Αποτελέσματα Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 34 Classifier: SVM SVM SVM SVM GMM GMM GMM GMM Window: 1 3 5 7 1 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 True_Negatives(tn): 527 558 567 515 540 386 402 324 49 16 5 55 36 188 170 246 0 0 0 0 0 0 0 0 576 574 572 570 576 574 572 570 Anomaly_Recall: 0 0 0 0 0 0 0 0 Accuracy: 0,9149305556 0,9721254355 0,9912587413 0,9035087719 0,9375 0,6724738676 0,702797203 0,568421053 True_Positives(tp): False_positives(fp): False_negatives(fn): tp+tn+fp+fn= SVM GMM Anomaly_Recall: 0 0 Accuracy: 0.95 0.72 Anomaly_Precision: 0 0
 • 35. Αποτελέσματα Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 35 C la s s if ie r : S V M S V M S V M S V M G M M G M M G M M G M M W in d o w : 1 3 5 7 1 3 5 7 T r u e _ P o s it iv e s ( t p ) : 0 0 0 0 0 0 0 0 T r u e _ N e g a t iv e s ( t n ) : 2 7 6 2 9 0 2 7 6 1 7 3 2 5 5 1 7 0 1 3 2 6 5 F a ls e _ p o s it iv e s ( f p ) : 3 2 5 3 0 9 3 2 1 4 2 2 3 4 6 4 2 9 4 6 5 5 3 0 F a ls e _ n e g a t iv e s ( f n ) : 0 0 0 0 0 0 0 0 t p + t n + f p + f n = 6 0 1 5 9 9 5 9 7 5 9 5 6 0 1 5 9 9 5 9 7 5 9 5 A n o m a ly _ R e c a ll: 0 0 0 0 0 0 0 0 A c c u r a c y : 0 . 4 5 9 2 3 4 6 0 9 0 . 4 8 4 1 4 0 2 3 3 7 0 . 4 6 2 3 1 1 5 5 7 8 0 . 2 9 0 7 5 6 3 0 2 5 0 . 4 2 4 2 9 2 8 4 5 3 0 . 2 8 3 8 0 6 3 4 3 9 0 . 2 2 1 1 0 5 5 2 7 6 0 . 1 0 9 2 4 3 6 9 7 5 A n o m a ly _ P r e c is io n : 0 0 0 0 0 0 0 0 f a u lt y : 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 SVM GMM Anomaly_Recall: 0 0 Accuracy: 0.42 0.26 Anomaly_Precision: 0 0
 • 36. Αποτελέσματα Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 36 SVM GMM Anomaly_Recall: 0.99 0.99 Accuracy: 0.98 0.89 Anomaly_Precision: 0.98 0.86 C la s s if ie r : S V M S V M S V M S V M G M M G M M G M M G M M W in d o w : 1 3 5 7 1 3 5 7 T r u e _ P o s it iv e s (t p ): 3 8 6 3 9 1 3 9 1 3 9 2 3 8 7 3 9 1 3 9 3 3 9 3 T r u e _ N e g a t iv e s ( t n ) : 1 9 5 2 0 7 2 0 6 1 9 5 1 9 2 1 3 1 1 3 9 1 1 2 F a ls e _ p o s it iv e s ( f p ) : 1 5 1 0 9 1 8 7 7 6 7 9 2 F a ls e _ n e g a t iv e s ( f n ) : 9 4 4 3 8 4 2 2 t p + t n + f p + f n = 6 0 5 6 0 3 6 0 1 5 9 9 6 0 5 6 0 3 6 0 1 5 9 9 A n o m a ly _ R e c a ll: 0 . 9 7 7 2 1 5 1 8 9 9 0 . 9 8 9 8 7 3 4 1 7 7 0 . 9 8 9 8 7 3 4 1 7 7 0 . 9 9 2 4 0 5 0 6 3 3 0 . 9 7 9 7 4 6 8 3 5 4 0 . 9 8 9 8 7 3 4 1 7 7 0 . 9 9 4 9 3 6 7 0 8 9 0 . 9 9 4 9 3 6 7 0 8 9 A c c u r a c y : 0 . 9 6 0 3 3 0 5 7 8 5 0 . 9 9 1 7 0 8 1 2 6 0 . 9 9 3 3 4 4 4 2 6 0 . 9 7 9 9 6 6 6 1 1 0 . 9 5 7 0 2 4 7 9 3 4 0 . 8 6 5 6 7 1 6 4 1 8 0 . 8 8 5 1 9 1 3 4 7 8 0 . 8 4 3 0 7 1 7 8 6 3 A n o m a ly _ P re c is io n : 0 . 9 6 2 5 9 3 5 1 6 2 0 . 9 9 7 4 4 8 9 7 9 6 1 0 . 9 7 7 5 5 6 1 0 9 7 0 . 9 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0 . 8 3 5 4 7 0 0 8 5 5 0 . 8 5 4 3 4 7 8 2 6 1 0 . 8 1 0 3 0 9 2 7 8 4 f a u lt y : 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
 • 37. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα Πείραμα 2: SVM GMM Μέσος Όρος: Anomaly_Recall: 42,00% 45,00% Accuracy: 60,00% 55,00% Anomaly_Precision: 46,00% 40,00% Πείραμα 3: SVM GMM Μέσος Όρος: Anomaly_Recall: 57,00% 54,00% Accuracy: 73,00% 70,00% Anomaly_Precision: 72,00% 62,00% Πείραμα 4: SVM GMM Μέσος Όρος: Anomaly_Recall: 41,00% 45,00% Accuracy: 59,00% 53,00% Anomaly_Precision: 48,00% 43,00% 37Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης Πείραμα 1: SVM GMM Μέσος Όρος: Anomaly_Recall: 60,00% 66,00% Accuracy: 74,00% 69,00% Anomaly_Precision: 73,00% 68,00%
 • 38. Μελλοντικές επεκτάσεις • Διαφορετικές παράμετροι παρόντων ταξινομητών • Διαφορετικοί χρόνοι εκπαίδευσης και ταξινόμησης • Χρήση διαφορετικών ταξινομητών • Pandora Robot ??? 38Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
 • 39. Ευχαριστώ.. 39Ανίχνευση σφαλμάτων συστημάτων λογισμικού με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης

Editor's Notes

 1. Σύμφωνα με το πρόβλημα των συνδαιτυμόνων φιλοσόφων (dining philosophers), Ν φιλόσοφοι κάθονται για να φάνε μακαρόνια. Κάθε φιλόσοφος ξοδεύει κάποιο χρόνο t για ποιοτική φιλοσοφική σκέψη και κάποιο χρόνο e για να φάει τα μακαρόνια του. Ωστόσο, κάθε φιλόσοφος χρειάζεται k πιρούνια για να φάει τα μακαρόνια του. Το πρόβλημα προκύπτει λόγω των περιορισμένων πόρων κι έτσι υπάρχει περίπτωση κάποιος φιλόσοφος να λιμοκτονήσει.
 2. Σταθερά επίπεδα πείνας
 3. Λάθος λογική: Ενώ ο φιλόσοφος σκέφτεται ή περιμένει η πείνα του να μειώνεται
 4. Αλλαγή στους τύπους αυξομείωσης της πείνας
 5. Ο φιλόσοφος που λιμοκτονεί
 6. Τύποι πειραμάτων…Η μορφή των αποτελεσμάτων για κάθε περίπτωση.
 7. Αποτελέσματα νορμαλ φιλοσόφου 1 φιλοσοφος 30 λεπτα εκπαιδευσης