Κρασανάκης Εμμανουήλ

ISSEL
Sep. 26, 2016
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
1 of 30

More Related Content

Viewers also liked

Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254ISSEL
Βασίλειος Λώλης 5638Βασίλειος Λώλης 5638
Βασίλειος Λώλης 5638ISSEL
Λυκάρτσης ΙωάννηςΛυκάρτσης Ιωάννης
Λυκάρτσης ΙωάννηςISSEL
Γκιλίρης Ιωάννης 7419Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419ISSEL
Νικηφόρος Σακκάς Νικηφόρος Σακκάς
Νικηφόρος Σακκάς ISSEL
Μαρία Κωτούζα 7714Μαρία Κωτούζα 7714
Μαρία Κωτούζα 7714ISSEL

Similar to Κρασανάκης Εμμανουήλ

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.6 Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentationStelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentationISSEL
Νικόλαος Κατιρτζής 7185Νικόλαος Κατιρτζής 7185
Νικόλαος Κατιρτζής 7185ISSEL
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 2ΑΕΠΠ ΚΕΦ 2
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 2educast
κεφάλαιο 02 anaptixi-2κεφάλαιο 02 anaptixi-2
κεφάλαιο 02 anaptixi-2evaplyta

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL

More from ISSEL(20)

Κρασανάκης Εμμανουήλ

Editor's Notes

 1. Παράδειγμα ποσοτικών μεταβλητών: πραγματικοί αριθμοί, φυσικοί αριθμοί, σύνολα τιμών (π.χ. 𝜅𝛼𝜄𝜌ό𝜍∈{𝛽𝜌𝜊𝜒𝜀𝜌ό𝜍, 𝜈𝜀𝜑𝜀𝜆ώ𝛿𝜂𝜍, 𝜂𝜆𝜄𝜊𝜑𝛷𝜈𝜀𝜄𝛼, …} ) Παράδειγμα κατηγορήματος: «είναι», διότι μπορεί να δηλώνει σύγκριση, την πράξη υπαγωγής σε σύνολο, κτλ
 2. Υπάρχουν μετρικές για προγραμματιστικές εκφράσεις/μπλοκ κώδικα, αλλά δε μπορούν να εφαρμοστούν σε τυχαίες εκφράσεις Περίπλοκος αναδρομικός αυστηρά μαθηματικός ορισμός που περιλαμβάνει έννοιες τις οποίες δεν είναι απαραίτητο να θίξουμε στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης
 3. Διαφορετικό σύμβολο από το συνηθισμένο ⇔ ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε θεωρήματα που περιέχουν τη διπλή συνεπαγωγή.
 4. Οι ιδιότητες αποτελούν πρακτικά γραμμικότητα ως προς τις πράξεις ∪, ⊕, 𝑎𝑛𝑑 και ότι ισότιμες μεταβλητές σε διπλή συνεπαγωγή δίνουν ισοτιμία.
 5. 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 περιέχει μόνο ισότητες, 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟 περιέχει μόνο ποσοδείκτες
 6. Ανεξαρτητοποίηση εφικτή λόγω πεπερασμένου πλήθους πεπερασμένων μοντέλων (οπότε πεπερασμένο πλήθος δυνατών προθεμάτων).
 7. Επέκταση της 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟, περιέχει πάλι μόνο ισότητες.
 8. Για εντελώς σωστό συμβολισμό, κανονικά γράφουμε ∀𝑥∅, ∃𝑦∅.
 9. Σημείωση ότι το τελικό αποτέλεσμα πιθανώς να χρειάζεται αναδιάταξη των στοιχείων του για να υλοποιηθεί όντως.
 10. Χρειάζονται τουλάχιστον άλλες 3 διαφάνειες για να οριστεί η «ιδανική περίπτωση».
 11. Χρησιμοποιούν περισσότερες δυνατότητες της SOL