Κασπαρίδου Έλλη

ISSEL
ISSELISSEL
Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων
Δεδομένων από Κοινωνικά Δίκτυα
Θεσσαλονίκη 2014
Υπό την επίβλεψη του
Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη
Επίκουρου Καθηγητή
Και τη συνεπίβλεψη
Συμεών Παπαδόπουλου
Ιωάννη Κομπατσιάρη
ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ
Έλλη Κασπαρίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Δομή της παρουσίασης
• Στόχος της εργασίας
• Περιγραφή προβλήματος
• Προσεγγίσεις και καινοτομίες
• Αρχιτεκτονική συστήματος
• Σενάριο χρήσης: FIFA World Cup 2014
• Συμπεράσματα
2/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Στόχος της εργασίας
• Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος οπτικοποίησης δεδομένων
3/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Περιγραφή του προβλήματος (1/2)
• Τι είναι η οπτικοποίηση δεδομένων;
H χαρτογράφηση στον καρτεσιανό χώρο ενός συνόλου δεδομένων στο οποίο τα
στοιχεία συσχετίζονται
• Διασυνδεδεμένο δίκτυο ≡ Γράφος
• Τεχνικές οπτικοποίησης γράφων:
– Σχεδίαση
– Πλοήγηση και αλληλεπίδραση
– Ομαδοποίηση
4/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Περιγραφή του προβλήματος (2/2)
Γιατί κοινωνικά δίκτυα;
• Όγκος δεδομένων (προέλευση και δομή)
• Δυναμικότητα δικτύων
• Σύνδεση δεδομένων
• Ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας
5/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Προσεγγίσεις
• Δίκτυα όλων των τύπων: Gephi, CVG, WiGis
• Κοινωνικά δίκτυα: Vizster (Friendster), NetVisia , SkillMap, Truthy
(Twitter), TempoVis (Nation of Neighbors)
• Βιολογικά δίκτυα : TVNViewer, Tulip, Cytoscape, Navigator
• Σενάρια μελέτης: Instagram, Twitter Buzz, Twitter Flow, Tweeting Patterns
6/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Καινοτομία συστήματος
• Web- based εφαρμογή
• Ανανέωση & επεξεργασία δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα
• Πληθώρα σεναρίων χρήσης
7/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Λειτουργικότητα
συστήματος
• Αποκάλυψη προτύπων σε συλλογές δεδομένων
• Παρακολούθηση συμπεριφοράς χρηστών
• Χρόνος ζωής θεμάτων
• Συσχετισμός υποθέσεων & σεναρίων
• Συμπεράσματα
• Πρόβλεψη?
8/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν
9/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα 10/27
Αρχιτεκτονική Συστήματος (1/4)
S
y
m
f
o
n
y
2
Συλλογή δεδομένων
Twitter4J (JAVA)
Graph Manipulation
Μοντέλο γράφου,
ανίχνευση κοινοτήτων,
στατιστικά γράφων
(java)
Controllers
Κλήσεις Ajax ,
JSON πρότυπο(PHP, twig)
Models
Διαχείριση γράφων
GUI
Οπτικοποίηση/
Αλληλεπίδραση
•Σχεδίαση(sigma.js), φίλτρα &
επεξεργασία
•Σύγκριση δικτύων
•Διαχείριση φίλτρων(JavaScript,
jQuery)
MySql ΒΔ
Αποθήκευση δεδομένων &
γράφων
Αρχιτεκτονική συστήματος (2/4)
Συλλογή δεδομένων:
• Φίλτρα αναζήτησης
• Twitter streaming endpoints
• Επεξεργασία & εισαγωγή γράφου
11/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Αρχιτεκτονική συστήματος (2/4)
12/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Αρχιτεκτονική συστήματος (3/4)
Διαχείριση γράφων:
• Μοντέλο γράφου
• Ανίχνευση κοινοτήτων (αλγόριθμος Louvain)
• Στιγμιότυπο γράφου & μετρικών
13/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Αρχιτεκτονική συστήματος (3/4)
Αλγόριθμος Louvain:
• Άπληστος αλγόριθμος
• Βελτιστοποίηση του modularity μιας διαμέρισης του
δικτύου
ΔQ={(Σin + ki,in)/2m- [(Σtot + ki)/2m)]2 } – [(Σin/2m) – (Σtot/2m)2 – (ki/2m)2]
13/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Αρχιτεκτονική συστήματος (4/4)
Οπτικοποίηση γράφων:
• JSON πρότυπο
• Σχεδίαση
• Αλληλεπίδραση
• Φίλτρα (αποθήκευση & ανακατασκευή)
• Σύγκριση
• Επεξεργασία
15/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Σενάριο χρήσης: FIFA World Cup 2014
16/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Δίκτυο 1, χρόνος ανανέωσης 30’ Δίκτυο 4, χρόνος ανανέωσης 6h
Στατιστικός πίνακας δικτύων
17/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Δίκτυο 1 2 3 4
Αριθμός μετα-
κόμβων
7 18 19 36
Αριθμός μετα- ακμών 2 22 50 179
Πυκνότητα μετα-
γράφου
0.285 1.222 2.631 4.977
Ελάχιστος αριθμός
κόμβων/ κοινότητα
50 51 130 150
Μέγιστος αριθμός
κόμβων/ κοινότητα
94 163 552 736
Συνολικός αριθμός
κόμβων
431 1648 4408 9986
Συνολικός αριθμός
ακμών
444 1812 5011 11687
Συνολική πυκνότητα
γράφου
1.030 1.099 1.208 1.170
Χρόνος ανανέωσης
δικτύου
30 min 1.5 h 3 h 6 h
Hashtags mundial mundial mundial mundial
Κυκλική σχεδίαση & αλληλεπίδραση
•Highlighting
•Διακριτές συνδέσεις
•Ετικέτες
18/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Εξερεύνηση κοινοτήτων
ForceAtlas2 σχεδίαση
(Διαφημιστική καμπάνια)
ForceAtlas2 σχεδίαση
(Αθλητικό γεγονός)
19/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Φίλτρα & διαχείριση
•Διαφορετικές σχεδιάσεις
•Κεντρικότητα
•Δημοφιλέστεροι κόμβοι
•Σύγκριση δικτύων
20/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Φίλτρα & μορφοποίηση
•Hashtags : ARG, NED, CHI
•Επεξεργασία γράφου
21/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Φίλτρα & παραμόρφωση
22/27
• Hashtags: ARG, NED, CHI
• Χρονική διάρκεια: 7.30- 13.30
Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
•Hashtags κοινότητας:
AQUINOMEMAQUILLO,Aficionado,
ElPerroBermudes,LEOLALA,Magnate,
Mundial,Recuerdo
23/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Χρονική μεταβολή κοινότητας (1/2)
Χρονική μεταβολή κοινότητας (2/2)
Δίκτυο 3 Δίκτυο 4
24/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Συμπεράσματα
• Πυκνοί μετα- γράφοι με την πάροδο του χρόνου
• Υπονοούμενες σχέσεις χρηστών
• Σχεδίαση ανάλογα με τον τύπο του δικτύου
• Εξυπηρέτηση δικτύων μεσαίου μεγέθους
• Ικανοποιητική απόκριση
25/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Μελλοντικές επεκτάσεις
• Εισαγωγή παραμέτρων από το χρήστη
• Παράλληλη οπτικοποίηση δεδομένων τη στιγμή που δημοσιεύονται
• Διασύνδεση λογαριασμών χρηστών
26/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
Ευχαριστώ!
1 of 27

More Related Content

More from ISSEL(20)

Κασπαρίδου Έλλη

 • 1. Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων από Κοινωνικά Δίκτυα Θεσσαλονίκη 2014 Υπό την επίβλεψη του Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη Επίκουρου Καθηγητή Και τη συνεπίβλεψη Συμεών Παπαδόπουλου Ιωάννη Κομπατσιάρη ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ Έλλη Κασπαρίδου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 • 2. Δομή της παρουσίασης • Στόχος της εργασίας • Περιγραφή προβλήματος • Προσεγγίσεις και καινοτομίες • Αρχιτεκτονική συστήματος • Σενάριο χρήσης: FIFA World Cup 2014 • Συμπεράσματα 2/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 3. Στόχος της εργασίας • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος οπτικοποίησης δεδομένων 3/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 4. Περιγραφή του προβλήματος (1/2) • Τι είναι η οπτικοποίηση δεδομένων; H χαρτογράφηση στον καρτεσιανό χώρο ενός συνόλου δεδομένων στο οποίο τα στοιχεία συσχετίζονται • Διασυνδεδεμένο δίκτυο ≡ Γράφος • Τεχνικές οπτικοποίησης γράφων: – Σχεδίαση – Πλοήγηση και αλληλεπίδραση – Ομαδοποίηση 4/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 5. Περιγραφή του προβλήματος (2/2) Γιατί κοινωνικά δίκτυα; • Όγκος δεδομένων (προέλευση και δομή) • Δυναμικότητα δικτύων • Σύνδεση δεδομένων • Ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας 5/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 6. Προσεγγίσεις • Δίκτυα όλων των τύπων: Gephi, CVG, WiGis • Κοινωνικά δίκτυα: Vizster (Friendster), NetVisia , SkillMap, Truthy (Twitter), TempoVis (Nation of Neighbors) • Βιολογικά δίκτυα : TVNViewer, Tulip, Cytoscape, Navigator • Σενάρια μελέτης: Instagram, Twitter Buzz, Twitter Flow, Tweeting Patterns 6/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 7. Καινοτομία συστήματος • Web- based εφαρμογή • Ανανέωση & επεξεργασία δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα • Πληθώρα σεναρίων χρήσης 7/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 8. Λειτουργικότητα συστήματος • Αποκάλυψη προτύπων σε συλλογές δεδομένων • Παρακολούθηση συμπεριφοράς χρηστών • Χρόνος ζωής θεμάτων • Συσχετισμός υποθέσεων & σεναρίων • Συμπεράσματα • Πρόβλεψη? 8/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 9. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 9/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 10. Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα 10/27 Αρχιτεκτονική Συστήματος (1/4) S y m f o n y 2 Συλλογή δεδομένων Twitter4J (JAVA) Graph Manipulation Μοντέλο γράφου, ανίχνευση κοινοτήτων, στατιστικά γράφων (java) Controllers Κλήσεις Ajax , JSON πρότυπο(PHP, twig) Models Διαχείριση γράφων GUI Οπτικοποίηση/ Αλληλεπίδραση •Σχεδίαση(sigma.js), φίλτρα & επεξεργασία •Σύγκριση δικτύων •Διαχείριση φίλτρων(JavaScript, jQuery) MySql ΒΔ Αποθήκευση δεδομένων & γράφων
 • 11. Αρχιτεκτονική συστήματος (2/4) Συλλογή δεδομένων: • Φίλτρα αναζήτησης • Twitter streaming endpoints • Επεξεργασία & εισαγωγή γράφου 11/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 12. Αρχιτεκτονική συστήματος (2/4) 12/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 13. Αρχιτεκτονική συστήματος (3/4) Διαχείριση γράφων: • Μοντέλο γράφου • Ανίχνευση κοινοτήτων (αλγόριθμος Louvain) • Στιγμιότυπο γράφου & μετρικών 13/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 14. Αρχιτεκτονική συστήματος (3/4) Αλγόριθμος Louvain: • Άπληστος αλγόριθμος • Βελτιστοποίηση του modularity μιας διαμέρισης του δικτύου ΔQ={(Σin + ki,in)/2m- [(Σtot + ki)/2m)]2 } – [(Σin/2m) – (Σtot/2m)2 – (ki/2m)2] 13/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 15. Αρχιτεκτονική συστήματος (4/4) Οπτικοποίηση γράφων: • JSON πρότυπο • Σχεδίαση • Αλληλεπίδραση • Φίλτρα (αποθήκευση & ανακατασκευή) • Σύγκριση • Επεξεργασία 15/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 16. Σενάριο χρήσης: FIFA World Cup 2014 16/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα Δίκτυο 1, χρόνος ανανέωσης 30’ Δίκτυο 4, χρόνος ανανέωσης 6h
 • 17. Στατιστικός πίνακας δικτύων 17/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα Δίκτυο 1 2 3 4 Αριθμός μετα- κόμβων 7 18 19 36 Αριθμός μετα- ακμών 2 22 50 179 Πυκνότητα μετα- γράφου 0.285 1.222 2.631 4.977 Ελάχιστος αριθμός κόμβων/ κοινότητα 50 51 130 150 Μέγιστος αριθμός κόμβων/ κοινότητα 94 163 552 736 Συνολικός αριθμός κόμβων 431 1648 4408 9986 Συνολικός αριθμός ακμών 444 1812 5011 11687 Συνολική πυκνότητα γράφου 1.030 1.099 1.208 1.170 Χρόνος ανανέωσης δικτύου 30 min 1.5 h 3 h 6 h Hashtags mundial mundial mundial mundial
 • 18. Κυκλική σχεδίαση & αλληλεπίδραση •Highlighting •Διακριτές συνδέσεις •Ετικέτες 18/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 19. Εξερεύνηση κοινοτήτων ForceAtlas2 σχεδίαση (Διαφημιστική καμπάνια) ForceAtlas2 σχεδίαση (Αθλητικό γεγονός) 19/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 20. Φίλτρα & διαχείριση •Διαφορετικές σχεδιάσεις •Κεντρικότητα •Δημοφιλέστεροι κόμβοι •Σύγκριση δικτύων 20/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 21. Φίλτρα & μορφοποίηση •Hashtags : ARG, NED, CHI •Επεξεργασία γράφου 21/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 22. Φίλτρα & παραμόρφωση 22/27 • Hashtags: ARG, NED, CHI • Χρονική διάρκεια: 7.30- 13.30 Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 23. •Hashtags κοινότητας: AQUINOMEMAQUILLO,Aficionado, ElPerroBermudes,LEOLALA,Magnate, Mundial,Recuerdo 23/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα Χρονική μεταβολή κοινότητας (1/2)
 • 24. Χρονική μεταβολή κοινότητας (2/2) Δίκτυο 3 Δίκτυο 4 24/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 25. Συμπεράσματα • Πυκνοί μετα- γράφοι με την πάροδο του χρόνου • Υπονοούμενες σχέσεις χρηστών • Σχεδίαση ανάλογα με τον τύπο του δικτύου • Εξυπηρέτηση δικτύων μεσαίου μεγέθους • Ικανοποιητική απόκριση 25/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα
 • 26. Μελλοντικές επεκτάσεις • Εισαγωγή παραμέτρων από το χρήστη • Παράλληλη οπτικοποίηση δεδομένων τη στιγμή που δημοσιεύονται • Διασύνδεση λογαριασμών χρηστών 26/27Διαδικτυακή Οπτικοποίηση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Από Κοινωνικά Δίκτυα

Editor's Notes

 1. Data visualization vs. scientific visualization : σύνολο δεδομένων στο οποίο τα δεδομένα συσχετίζονται vs. οπτικοποίηση συνόλων στα οποία τα σημεία των δεδομένων δεν σχετίζονται Αναπαράσταση δικτύου -> οπτικοποίηση αντίστοιχου γράφου -> η πρόκληση βρίσκεται στην αναπαράσταση: σχεδίαση που να έχει κάποιο νόημα για το χρήστη Βασικές τεχνικές στην οπτικοποίηση δικτύων Σχεδίαση: 2Δ- 3Δ, δέντρα , υπερβολική σχεδίαση Πλοήγ. & αλληλεπ. : zoom & pan, focus , fisheye, αυξητική διερεύνηση Ομαδοποίηση
 2. Σύνδεση κοινωνικών και βιολογικών δικτύων Ετερογένεια δεδομένων (προέρχονται από πολλά πεδία εφαρμογών άρα είναι απαραίτητο να καταστούν σαφείς μορφές αρχείων πχ xml)και μεγάλος όγκος: άρα ο σκοπός είναι να αποκαλυφθούν οι επιμέρους σχέσεις και να επικοινωνήσουν τα ευρήματα με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο
 3. Εισαγωγή λέξεων κλειδιών από το διαχειριστή της εφαρμογής και σύνδεση στα endpoints ( σημεία σύνδεσης που εκτίθενται ενεργές οι σελίδες των servers) Φιλτράρισμα του stream ανάλογα με τις λέξεις και διαδοχικό φιλτράρισμα από το σύστημα συλλογής ώστε να εξαχθούν τα tweets με mentions/ retweets Εισαγωγή μη ιεραρχικού γράφου στους 4 πίνακες της βάσης
 4. RDBMS vs NO- RDBMS Στις βάσεις γράφων οι σχέσεις αποθηκεύονται σε ατομικό επίπεδο εγγραφών , ενώ σε μια σχεσιακή ΒΔ η δομή ορίζεται στο επίπεδο ορισμού των πινάκων=> Υψηλότερη ταχύτητα σε μεγάλο αριθμό εγγραφών, ενώ σε ΒΔ για γράφους κάθε εγγραφή πρέπει να εξεταστεί ατομικά κατά τη διάρκεια ενός ερωτήματος ώστε να οριστεί η δομή των δεδομένων, κάτι γνωστό εκ των προτέρων σε μια RDBMS. Οι RDBMS απαιτούν λιγότερο αποθηκευτικό χώρο καθώς δεν αποθηκεύουν κάθε εγγραφή ξεχωριστά. Το να αποθηκευθούν όλες οι συσχετίσεις σε επίπεδο ατομικής εγγραφής έχει νόημα μόνο αν πρόκειται να υπάρξει μεγάλο εύρος στο είδος των συσχετίσεων, διαφορετικά επαναλαμβάνονται οι εγγραφές. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως οι βάσεις γράφων είναι κατάλληλες για μη κανονικές, πολύπλοκες δομές. Στον πραγματικό κόσμο όμως απαιτούνται κανονικές και σχετικά απλές δομές, και αυτός είναι ο βασικός λόγος που rdbms κυριαρχούν.
 5. Μοντέλο γράφου: Γράφος Ακμή Κόμβος Το μοντέλο αποτελεί είσοδο στον αλγόριθμο Louvain και έχει σχεδιαστεί βάσει του αντίστοιχου API του gephi Μετά την ανίχνευση κοινοτήτων καλούνται μέθοδοι που υπολογίζουν τα στατιστικά και τις μετρικές του μετα γράφου και των κοινοτήτων. Γίνεται εισαγωγή των δεδομένων στο στιγμιότυπο του γράφου στην ίδια βάση.
 6. Ροή πληροφορίας Αλγόριθμος Louvain: Μεγέθη ως 100 εκατ. κόμβων και δισεκ. ακμών Η μέθοδος αποκαλύπτει ιεραρχίες κοινοτήτων και επιτρέπει το ζουμ μέσα τους με σκοπό την ανακάλυψη περεταίρω υπο-κοινοτήτων, υπο-υπο-κοινοτήτων κοκ. Πρόκειται για έναν άπληστο αλγόριθμο βελτιστοποίησης που επιχειρεί να βελτιστοποιήσει την τμηματοποίηση (modularity) μιας διαμέρισης του δικτύου. Η βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται σε δύο βήματα (Ένας άπληστος αλγόριθμος είναι ένας αλγόριθμος που ακολουθεί την επίλυση προβλημάτων ευριστικά κάνοντας την τοπικά βέλτιστη επιλογή σε κάθε στάδιο με την ελπίδα να βρει μια βέλτιστη επιλογή. Σε πολλά προβλήματα, μια άπληστη στρατηγική γενικά δεν παράγει μια βέλτιστη λύση, αλλά παρ 'όλα αυτά ένας άπληστος ευριστικός μπορεί να δώσει τοπικά βέλτιστες λύσεις που προσεγγίζουν μια βέλτιστη λύση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.) Αρχικά, η μέθοδος αναζητά «μικρές» κοινότητες βελτιστοποιώντας το modularity τοπικά. Αυτό επιτυγχάνεται αναθέτοντας μία κοινότητα σε κάθε κόμβο του δικτύου, οπότε σε αυτή την πρώτη διαμέριση έχουμε τόσες κοινότητες όσες και κόμβους. Στη συνέχεια, για κάθε κόμβο i θεωρούνται j γείτονες του και αξιολογείται το κέρδος του modularity που θα προκύψει αφαιρώντας τον κόμβο i από την κοινότητά του και τοποθετώντας τον στην κοινότητα j. Ο κόμβος i τότε τοποθετείται στην κοινότητα για την οποία αυτό το κέρδος είναι το μέγιστο, αλλά μόνο αν αυτό είναι θετικό. Αν δεν είναι εφικτή μία θετική τιμή του κέρδους, ο κόμβος i παραμένει στην αρχική κοινότητα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται σειριακά για όλους τους κόμβους εώς ότου δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση, οπότε και ολοκληρώνεται η πρώτη φάση. Ένα τμήμα της αποτελεσματικότητας του αλγορίθμου απορρέει από το γεγονός ότι το κέρδος του modularity, ΔQ, το οποίο αποκτάται μετακινώντας έναν απομονωμένο κόμβο i σε μια κοινότητα C, μπορεί να υπολογισθεί εύκολα από την παραπάνω σχέση (Όπου Σin είναι το άθροισμα των βαρών των συνδέσεων μέσα στην κοινότητα C, Σtott είναι το άθροισμα των βαρών των συνδέσεων που ενώνουν στους κόμβους στην κοινότητα C, και kin είναι το άθροισμα των βαρών που έχουν οι συνδέσεις στον κόμβο i, ki,in είναι το άθροισμα των βαρών των συνδέσεων από τον κόμβο i σε κόμβους στο C και m είναι το άθροισμα των βαρών όλων των ακμών στο δίκτυο.) Στη δεύτερη φάση, ο αλγόριθμος συναθροίζει τους κόμβους που ανήκουν στην ίδια κοινότητα και κατασκευάζει ένα νέο δίκτυο του οποίου οι κόμβοι είναι οι κοινότητες. Για να επιτευχθεί αυτό τα βάρη των ακμών μεταξύ των νέων κόμβων δίνονται από το άθροισμα των βαρών των ακμών μεταξύ των κόμβων στις αντίστοιχες δύο κοινότητες. Ακμές μεταξύ κόμβων της ίδιας κοινότητας οδηγούν σε αυτό- βρόχους για αυτή την κοινότητα στο νέο δίκτυο. Μόλις ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο, είναι πλέον εφικτό να εφαρμοστεί ξανά η πρώτη φάση του αλγορίθμου στο νέο σταθμισμένο δίκτυο και να επαναληφθεί. Ως «πέρασμα» του αλγορίθμου θεωρείται ο συνδυασμός των δύο φάσεων. Εκ κατασκευής, ο αριθμός των μετα- κοινοτήτων μειώνεται σε κάθε πέρασμα και ως αποτέλεσμα, ο περισσότερος υπολογιστικά χρόνος δαπανάται κατά το πρώτο πέρασμα. Αυτά τα βήματα επαναλαμβάνονται εώς ότου επιτευχθεί ένα μέγιστο modularity και παραχθεί μία νέα ιεραρχία κοινοτήτων. Παρόλο που η ακριβής υπολογιστική πολυπλοκότητα της μεθόδου δεν είναι γνωστή, ο αλγόριθμος φαίνεται να τρέχει σε O(n log n) χρόνο με μεγαλύτερο υπολογιστικό φόρτο για τη βελτιστοποίηση στο πρώτο επίπεδο. Η ακριβής βελτιστοποίηση για την τμηματοποίηση είναι γνωστό ότι είναι NP-hard.
 7. Σχεδίαση: τυχαία, κυκλική , force atlas2 Αλληλεπίδραση: pop up labels , zoom, fisheye, highlight Φιλτρα: ακμές, κόμβοι , αναδημοσιεύσεις, λέξεις κλειδιά, χρόνος Επεξεργασία: χρώματα, εξαγωγή γράφου