Καρβούνης Ευάγγελος

ISSEL
Jul. 8, 2016
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
1 of 25

More Related Content

Viewers also liked

Χαρίτων Καραμήτας 5755Χαρίτων Καραμήτας 5755
Χαρίτων Καραμήτας 5755ISSEL
Κλέαρχος Θωμόπουλος 7435Κλέαρχος Θωμόπουλος 7435
Κλέαρχος Θωμόπουλος 7435ISSEL
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254ISSEL
Σωτήριος ΑγγελήςΣωτήριος Αγγελής
Σωτήριος ΑγγελήςISSEL
Ζακιά Αλαουί ΤζαμαλίΖακιά Αλαουί Τζαμαλί
Ζακιά Αλαουί ΤζαμαλίISSEL
Λυκάρτσης ΙωάννηςΛυκάρτσης Ιωάννης
Λυκάρτσης ΙωάννηςISSEL

Similar to Καρβούνης Ευάγγελος

Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...ISSEL
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...ISSEL
Panagiotis DoxopoulosPanagiotis Doxopoulos
Panagiotis DoxopoulosISSEL
Evangelos papathomas diploma thesis presentationEvangelos papathomas diploma thesis presentation
Evangelos papathomas diploma thesis presentationISSEL
Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu...Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu...
Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu...Manos Tsardoulias
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis PresentationKonstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis PresentationISSEL

Similar to Καρβούνης Ευάγγελος (20)

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL

More from ISSEL(20)

Καρβούνης Ευάγγελος

Editor's Notes

  1. Αρχικά, στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των Web Crawlers μέσα στον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web). Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ο Apache Nutch και έγινε μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων του σε διάφορους ιστότοπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μέσα από τη διαδικασία αυτή έγινε και η εξοικείωση με τον αλγόριθμο OPIC [ABI03] , ο οποίος χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση των ιστοσελίδων. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένας νέος αλγόριθμος βαθμολόγησης των σελίδων με βάση το σημασιολογικό περιεχόμενο τους. Τροποποιώντας τον Nutch, δημιουργήσαμε τον SpiTag, ο οποίος δίνει βαρύτητα στα metatags που περιέχουν οι ιστοσελίδες, βαθμολογεί και επιλέγει ιστοσελίδες πλουσιότερες σε σημασιολογικό περιεχόμενο. Τα αποτελέσματα του SpiTag συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα του Nutch, σε μια προσπάθεια να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα του νέου αλγόριθμου βαθμολόγησης και διάσχισης.
  2. XML: XML was designed to carry data, not to display data. Maybe it is a little hard to understand, but XML does not DO anything. XML was created to structure, store, and transport information. a markup language that defines a set of rules for encoding documents in a format that is both human-readable and machine-readable. παρέχει μία βασική σύνταξη για τη δόμηση των περιεχομένων μέσα στα αρχεία. RDF: ονομάζεται η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των μοντέλων πληροφορίας. Τα μοντέλα αυτά αναφέρονται στα αντικείμενα και τις σχέσεις μεταξύ τους ενώ υπάρχουν και διάφορες συντά Ontologies are the structural frameworks for organizing information.  an ontology formally represents knowledge as a hierarchy of concepts within a domain, using a shared vocabulary to denote the types, properties and interrelationships of those concepts.