Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικοπύ με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων

ISSEL
ISSELISSEL
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με
εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε
Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Σαουλίδης Νικόλαος ΑΕΜ:9100
Επιβλέπων Καθηγητής Ανδρέας Συμεωνίδης
Συνεπιβλέπων Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Θεμιστοκλής Διαμαντόπουλος
αριστοτελειοπανεπιστημιο θεσσαλονικησ
τμημα ηλεκτρολογων μηχανικων και μηχανικων υπολογιστων
Ιούνιος 2022 Θεσσαλονίκη
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
Σύνολο Δεδομένων
Αποτελέσματα
Μεθοδολογία
Μελλοντική Εργασία
Συμπεράσματα
1
2
3
4
6
5
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022 3
Εισαγωγή
1
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΕΙΣΑΓΩΓΗ > AGILE
➟ Ανάγκη για νέα προϊόντα λογισμικού
➟ Στελέχωση ομάδων προγραμματιστών και μηχανικών λογισμικού
➟ Οι παραδοσιακές μορφές ανάπτυξης ανεπαρκείς
4
AGILE
Ομάδες 5-10
ατόμων
Sprint
2-4 εβδομάδες
Scrum
Master
Ευέλικτη
προσέγγιση
AGILE
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΕΙΣΑΓΩΓΗ > ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5
Bug
Σφάλμα
New Feature
Νέο Χαρακτηριστικό
Improvement
Βελτίωση
TASK
ΕΡΓΑΣΙΑ
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΕΙΣΑΓΩΓΗ > ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
➟ Υπεύθυνο για την αποθήκευση και διαχείριση Εργασιών
➟ Βέλτιστη διαχείριση φόρτου εργασίας
➟ Κέντρο η Αναφορά Εργασίας (ή Σφάλματος)
➟ Τα πιο ευρέως διαδεδομένα: Bugzilla, Github Issues και Jira
6
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΕΙΣΑΓΩΓΗ > TRIAGING
7
B
A
C
Task 1
Task 2 Task 3
Task 1
Task 2
Task 3
ΣΤΟΧΟΣ : Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ TRIAGING
➟ Ανάλυση Αναφορών Εργασιών από
αποθετήρια έργων λογισμικού
➟ Πρόβλεψη του καταλληλότερου assignee
για κάθε νέα, άγνωστη Αναφορά
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
➟ Επεξεργασία Κειμένου
➟ Εφαρμογή Θεματικής Μοντελοποίησης
➟ Ανάλυση όλων των ειδών Εργασιών
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022 8
Σύνολο
Δεδομένων
2
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ > Η ΒΑΣΗ
9
~1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
656 ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ
ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Bug
New
Feature
Improvement
TASK
ΕΡΓΑΣΙΑ
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ >
H ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ JIRA
10
Title
Labels
Description
Assignee
Type
Priority
Status
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ > ΣΥΝΟΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
11
● id (int)
● title (str)
● description (str)
● project (str)
● priority_id (int)
● issuetype_id (int)
● labels ([str])
● assignee_id (str)
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022 12
Μεθοδολογία
3
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
13
1
2
κατά τη
λήψη από
τη βάση
μετά τη
λήψη των
δεδομένων
λήψη μόνο των αναφορών που περιέχουν
τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε
(assignee, description, labels, κτλ)
ευέλικτο φιλτράρισμα για δοκιμές στην
απόδοση και εφαρμογή φίλτρων που
είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στο query
από τη βάση απευθείας
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
14
title
description
Tokenization Lemmatization
Special
Characters
Removal
Stop
Words
Removal
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
15
TF η συχνότητα του όρου στο έγγραφο
N ο συνολικός αριθμός των εγγράφων
DFi ο αριθμός των εγγράφων που εμφανίζεται η i-οστή λέξη
ανάγκη για διανυσματική αναπαράσταση των δεδομένων κειμένου
σημαντικότητα του όρου στο corpus
συχνότητα του όρου στο έγγραφο
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (1)
16
➟ Ανάγκη για εκμετάλλευση της σημασιολογικής πληροφορίας από το σύνολο
των αναφορών
➟ Εφαρμογή θεματικής μοντελοποίησης για την εύρεση θεμάτων από τα
δεδομένα τίτλου και περιγραφής
➟ Χρήση του πιο διαδεδομένου αλγορίθμου: LDA
➟ Υλοποίηση του αλγορίθμου με τη βιβλιοθήκη gensim
➟ Είσοδος ο αριθμός των θεμάτων K
➟ Έξοδος η κατανομή των θεμάτων σε ένα έγγραφο
οι σημαντικότεροι όροι του κάθε θέματος
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (2)
17
1 2
3
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (3)
18
Το αποτέλεσμα της θεματικής μοντελοποίησης για την αναφορά 12964955 στο project AMBARI
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (4)
19
Οι κατανομές των θεμάτων στις 9 πρώτες αναφορές του project AMBARI, στρογγυλοποίηση στο
δεύτερο δεκαδικό για λόγους παρουσίασης
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
20
1
2 3
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
21
1
2
3
4
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΣΥΝΟΨΗ
22
1
2
3
4
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022 23
Αποτελέσματα
4
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
24
5
πειράματα
1 2
3 4 5
κύρια πειράματα για μελέτη της απόδοσης των
επιμέρους και συνδυαστικών μοντέλων | για
σταθερό αριθμό assignees σε πολλά projects και
για μεταβλητό αριθμό assignees στο ίδιο project
δευτερεύοντα πειράματα για μελέτη της επίδρασης
παραγόντων που αφορούν τα χαρακτηριστικά
εισόδου και τους αλγορίθμους ταξινόμησης | ο
αριθμός θεμάτων, ο εμπλουτισμός των ετικετών και
η επιλογή του ταξινομητή
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
25
Accuracy
F1-Score
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 1 (1)
26
Ερευνά τη δυνατότητα πρόβλεψης του assignee μιας αναφοράς με δεδομένη την ύπαρξη
συγκεκριμένου αριθμού assignees (εν προκειμένω, πέντε), σε πολλά διαφορετικά JIRA αποθετήρια*
➟ Αποδοτικότητα των επιμέρους μοντέλων και τις δυνατότητες πρόβλεψης με έναν ρεαλιστικό
αριθμό assignees (5) που συναντάμε σε μια agile ομάδα προγραμματιστών
➟ Συνδυασμός των επιμέρους μοντέλων με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης
➟ Σύγκριση της απόδοσης των μοντέλων σε πολλά projects προγραμματισμού, με διαφορετικό
γνωστικό αντικείμενο
ΣΤΟΧΟΙ
*επιλέχθηκαν 12 projects τα οποία είχαν τουλάχιστον 80 αναφορές για τουλάχιστον 5 προγραμματιστές
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 1 (2)
27
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
➟ Βελτίωση Accuracy και F1-Score ανάμεσα στο Title και
All σε όλα τα projects (μέχρι 57.89% στο OAK)
➟ Βελτίωση Accuracy και F1-Score ανάμεσα στο
Title+Desc και All σε 11/12 projects (μέχρι 45.24% στο
MESOS)
➟ Η συνεισφορά των εμπλουτισμένων ετικετών από μόνη
της βελτιώνει την απόδοση σε 11/12 projects
(περισσότερα στο τέταρτο πείραμα)
Η μετρική Accuracy για τα απλά και συνδυαστικά
μοντέλα σε 12 projects
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 2 (1)
28
Ερευνά τη δυνατότητα πρόβλεψης του assignee μιας αναφοράς με μεταβαλλόμενο αριθμό assignees,
χρησιμοποιώντας δεδομένα από το ίδιο αποθετήριο Αναφορών (project FLINK*)
➟ Αποδοτικότητα των επιμέρους μοντέλων και τις δυνατότητες πρόβλεψης σε ένα αρκετό μεγάλο
εύρος αριθμών από assignees (4, 6, 8, 10, 15, 20)**
➟ Συνδυασμός των επιμέρους μοντέλων με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης
ΣΤΟΧΟΙ
*επιλέχθηκε το project FLINK, ως το μοναδικό που περιείχε τουλάχιστον 80 αναφορές για τουλάχιστον 20 assignees
**το εύρος από 4 μέχρι 10 assignees επιλέχθηκε καθώς περιέχει μεγέθη ομάδων τυπικά στην agile προσέγγιση.
Ωστόσο, πραγματοποιήσαμε και πειράματα με 15 και 20 assignees για να ερευνήσουμε την απόδοση των μοντέλων
και σε μεγαλύτερα σύνολα.
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 2 (2)
29
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
➟ Βελτίωση Accuracy και F1-Score ανάμεσα στο Title και
All σε όλα τα projects (μέχρι 54.2%)
➟ Μικρότερη αλλά υπαρκτή βελτίωση Accuracy και F1-
Score ανάμεσα στο Title+Desc και All σε όλα τα projects
(μέχρι 10.4%)
➟ Το συνολικό μοντέλο δεν εμφάνισε ποτέ ακρίβεια
μικρότερη του 43% σε όλο το εύρος του αριθμού
assignees που δοκιμάστηκε
Η μετρική Accuracy για τα απλά και
συνδυαστικά μοντέλα σε στο FLINK project
για μεταβαλλόμενο αριθμό assignees
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 3
30
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
➟ η βέλτιστη επιλογή του αριθμού θεμάτων μπορεί να αυξήσει σημαντικά
την αποδοτικότητα του μοντέλου topics
➟ ο βέλτιστος αριθμός θεμάτων είναι διαφορετικός σε διαφορετικά projects
Ερευνά την επίδραση του αριθμού θεμάτων (είσοδος στον LDA) στην
ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου της κατανομής θεμάτων
➟ Ορίστηκε μια λίστα με αριθμούς θεμάτων Α = [4, 6, 8, …] και
δημιουργήθηκαν length(A) μοντέλα LDA
➟ Για κάθε μοντέλο (που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό θεμάτων)
δημιουργήθηκαν αντίστοιχα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου για την
εκπαίδευση και αξιολόγηση των ταξινομητών SVM
Διαγράμματα των μετρικών Accuracy και F1-score για τα αποτελέσματα
του απλού ταξινομητή topics, για μεταβαλλόμενο αριθμό θεμάτων
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 4
31
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
➟ ο εμπλουτισμός των ετικετών βελτιώνει την απόδοση του μοντέλου
ετικετών σε 11/12 projects, με την αύξηση να φτάνει ακόμα και το
256% στο F1-Score @ARROW project
Ερευνά την επίδραση του εμπλουτισμού των ετικετών με τους
κορυφαίους όρους, στην επίδοση του μοντέλου ετικετών
Σύγκριση της μετρικής F1-score για τα μοντέλα απλών και
εμπλουτισμένων (με τους κορυφαίους όρους) ετικετών
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 5
32
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
➟ παρατηρούμε ότι στο 83% των περιπτώσεων, οι προβλέψεις του SVM
παρουσιάζουν βελτιωμένες τιμές της μετρικής Accuracy (και F1-
Score), σε σχέση με τις προβλέψεις του Naive Bayes, στα συνολικά
μοντέλα
Ερευνά την επίδραση του είδους ταξινομητή στην επίδοση των
συνολικών μοντέλων
Σύγκριση της μετρικής Accuracy για τα συνολικά μοντέλα,
χρησιμοποιώντας τους ταξινομητές SVM και NB
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022 33
Συμπεράσματα
5
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
34
➟ Η ακρίβεια φτάνει το 71% στο DATALAB project, σε 5 assignees
➟ Για την εκπαίδευση χρησιμοποιούνται 80 αναφορές / assignee, αριθμός ρεαλιστικός για μια agile ομάδα
Τα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος αποδεικνύουν τις δυνατότητες πρόβλεψης του
καταλληλότερου assignee, για αναφορές εργασιών οποιουδήποτε τύπου, σε πολλαπλά projects
➟ Σε οποιαδήποτε δοκιμή στο project FLINK, για 4, 5, 6, 8, 10, 15 και 20 assignees, η ακρίβεια δεν έπεσε ποτέ
κάτω από 43%
Τα αποτελέσματα του δεύτερου πειράματος αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του
μοντέλου σε ένα μεγάλο εύρος αριθμού assignees
Οι τεχνικές επεξεργασίας κειμένου και θεματικής μοντελοποίησης που εφαρμόστηκαν
συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση της απόδοσης των μοντέλων πρόβλεψης
➟ Η διαδικασία εμπλουτισμού των ετικετών με τους κορυφαίους όρους (προκύπτουν από τον LDA) αυξάνει
κατακόρυφα την επίδοση του μοντέλου ετικετών και του συνολικού μοντέλου
➟ Η επιλογή του βέλτιστου αριθμού θεμάτων (αριθμός διαφορετικός ανά project) μπορεί να βελτιώσει
σημαντικά την απόδοση του μοντέλου κατανομών θεμάτων
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022 35
Μελλοντική
Εργασία
6
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
36
Βελτίωση στον τρόπο επιλογής των βαρών για τον συμψηφισμό των επιμέρους μοντέλων
Βελτιστοποίηση των αλγορίθμων ταξινόμησης και δοκιμή περισσότερων
Δοκιμή διαφορετικών τεχνικών διανυσματοποίησης για δεδομένα κειμένου
Εξερεύνηση διαφορετικών δεδομένων (από μικρότερες, εμπορικές agile ομάδες)
Συναισθηματική ανάλυση στα δεδομένα κειμένου
Χρήση των comments της αναφοράς
Κατασκευή συνολικού μοντέλου scrum, με συνυπολογισμό priority / severity
prediction, fix-time prediction και τη διαθεσιμότητα (εργατοώρες) των προγραμματιστών
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
Σαουλίδης Νικόλαος ΑΕΜ:9100
Ιούνιος 2022 Θεσσαλονίκη
ευχαριστώ
ερωτήσεις;
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Hidden Slides
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 1
39
Η τιμές των μετρικών Accuracy (αριστερά) και F1-Score (δεξιά) για τα απλά και συνδυαστικά μοντέλα σε 12 projects
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 2
40
Η τιμές των μετρικών Accuracy (αριστερά) και F1-Score (δεξιά) για τα απλά και συνδυαστικά μοντέλα σε 12 projects
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 4
41
Σύγκριση των μετρικών Accuracy και F1-Score για τις απλές και εμπλουτισμένες ετικέτες,
πείραμα με 5 assignees σε 12 projects
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 5
42
Σύγκριση των μετρικών Accuracy και F1-Score, ανάμεσα σε SVM και NB για τα συνολικά μοντέλα,
πείραμα με 5 assignees σε 12 projects
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
43
́Ενα παράδειγμα προεπεξεργασίας του κειμένου της περιγραφής της αναφοράς 12964955, στο project AMBARI
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων
Ιούλιος 2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ LDA
44
Οπτικοποίηση του αποτελέσματος της θεματικής μοντελοποίησης, με τη βοήθεια του πακέτου pyLDAvis, όπου φαίνεται να
δούμε την δια-θεματική απόσταση ανάμεσα στους δίσκους, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε ένα θέμα
1 of 44

Recommended

Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης της παραμετροποίησης ρομποτι... by
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης της παραμετροποίησης ρομποτι...Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης της παραμετροποίησης ρομποτι...
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης της παραμετροποίησης ρομποτι...ISSEL
68 views21 slides
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ... by
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...ISSEL
168 views27 slides
Ανίχνευση και Ανάλυση Συναισθήματος Πτυχών Κριτικών by
Ανίχνευση και Ανάλυση Συναισθήματος Πτυχών ΚριτικώνΑνίχνευση και Ανάλυση Συναισθήματος Πτυχών Κριτικών
Ανίχνευση και Ανάλυση Συναισθήματος Πτυχών ΚριτικώνISSEL
104 views25 slides
Galegalidou Christiana Thesis Presentation by
Galegalidou Christiana Thesis PresentationGalegalidou Christiana Thesis Presentation
Galegalidou Christiana Thesis PresentationISSEL
170 views27 slides
منهاج تحليل و تصميم نظم المعلومات by
منهاج تحليل و تصميم نظم المعلوماتمنهاج تحليل و تصميم نظم المعلومات
منهاج تحليل و تصميم نظم المعلوماتDrMohammed Qassim
774 views27 slides
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ... by
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...ISSEL
117 views72 slides

More Related Content

What's hot

التعليم عن بعد التقنيات والتطبيقات by
التعليم عن بعد التقنيات والتطبيقاتالتعليم عن بعد التقنيات والتطبيقات
التعليم عن بعد التقنيات والتطبيقاتAdel Khalifa, PhD
4.9K views78 slides
Περιήγηση στην πόλη των Σερρών: Μία Εφαρμογή στο AppInventor by
Περιήγηση στην πόλη των Σερρών: Μία Εφαρμογή στο AppInventorΠεριήγηση στην πόλη των Σερρών: Μία Εφαρμογή στο AppInventor
Περιήγηση στην πόλη των Σερρών: Μία Εφαρμογή στο AppInventorΙωάννης Σαρημπαλίδης
398 views21 slides
نظم استرجاع المعلومات by
نظم استرجاع المعلوماتنظم استرجاع المعلومات
نظم استرجاع المعلوماتBeni-Suef University
10.3K views60 slides
نموذج ستيك في التقويم التربوي by
نموذج ستيك في التقويم التربوينموذج ستيك في التقويم التربوي
نموذج ستيك في التقويم التربويوافي فواز غنيمان
5.7K views19 slides
نظام إدارة التعلم الالكتروني Moodle lms by
 نظام إدارة التعلم الالكتروني Moodle lms نظام إدارة التعلم الالكتروني Moodle lms
نظام إدارة التعلم الالكتروني Moodle lmsAli Alshourbagy
4.3K views27 slides
تحليل النظم by
تحليل النظمتحليل النظم
تحليل النظمKohinour Osman
6.2K views22 slides

What's hot(20)

التعليم عن بعد التقنيات والتطبيقات by Adel Khalifa, PhD
التعليم عن بعد التقنيات والتطبيقاتالتعليم عن بعد التقنيات والتطبيقات
التعليم عن بعد التقنيات والتطبيقات
Adel Khalifa, PhD4.9K views
نظام إدارة التعلم الالكتروني Moodle lms by Ali Alshourbagy
 نظام إدارة التعلم الالكتروني Moodle lms نظام إدارة التعلم الالكتروني Moodle lms
نظام إدارة التعلم الالكتروني Moodle lms
Ali Alshourbagy4.3K views
Vertex AI: Pipelines for your MLOps workflows by Márton Kodok
Vertex AI: Pipelines for your MLOps workflowsVertex AI: Pipelines for your MLOps workflows
Vertex AI: Pipelines for your MLOps workflows
Márton Kodok788 views
تعلم اكسل بخطوات.ppt by braksam
تعلم اكسل بخطوات.pptتعلم اكسل بخطوات.ppt
تعلم اكسل بخطوات.ppt
braksam1.8K views
παρουσίαση 1 by kostasdalas
παρουσίαση 1παρουσίαση 1
παρουσίαση 1
kostasdalas297 views
التقويم by wej-sh
التقويم التقويم
التقويم
wej-sh2.3K views
شرح برنامج Power point by guest97af98
شرح برنامج Power pointشرح برنامج Power point
شرح برنامج Power point
guest97af9813.8K views
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас) by Igor igorvolinec
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Поняття мови програмування. Складові мови програмування (інформатика 8 клас)
Igor igorvolinec11K views
διδακτικο σεναριο στη δομή επιλογής by Effie Tsiabou
διδακτικο σεναριο στη δομή επιλογήςδιδακτικο σεναριο στη δομή επιλογής
διδακτικο σεναριο στη δομή επιλογής
Effie Tsiabou2.5K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 2.3: ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Dimitris Psounis5.3K views
Feature drift monitoring as a service for machine learning models at scale by Noriaki Tatsumi
Feature drift monitoring as a service for machine learning models at scaleFeature drift monitoring as a service for machine learning models at scale
Feature drift monitoring as a service for machine learning models at scale
Noriaki Tatsumi178 views

Similar to Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικοπύ με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων

Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ... by
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...ISSEL
534 views27 slides
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ... by
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...ISSEL
30 views38 slides
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation by
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationKonstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationISSEL
219 views16 slides
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ... by
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...ISSEL
53 views32 slides
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V... by
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...ISSEL
93 views32 slides
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an... by
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...ISSEL
29 views25 slides

Similar to Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικοπύ με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων(20)

Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ... by ISSEL
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
ISSEL534 views
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ... by ISSEL
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
ISSEL30 views
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation by ISSEL
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationKonstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
ISSEL219 views
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ... by ISSEL
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
ISSEL53 views
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V... by ISSEL
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
ISSEL93 views
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an... by ISSEL
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
ISSEL29 views
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα... by ISSEL
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
ISSEL48 views
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation by ISSEL
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationKagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
ISSEL88 views
Αυτόματη παραγωγή εξατομικευμένων ερωτηματολογίων με σκοπό τον έλεγχο των γνώ... by ISSEL
Αυτόματη παραγωγή εξατομικευμένων ερωτηματολογίων με σκοπό τον έλεγχο των γνώ...Αυτόματη παραγωγή εξατομικευμένων ερωτηματολογίων με σκοπό τον έλεγχο των γνώ...
Αυτόματη παραγωγή εξατομικευμένων ερωτηματολογίων με σκοπό τον έλεγχο των γνώ...
ISSEL7 views
Automated generation of personalized evaluation quizzes to certify employee c... by ISSEL
Automated generation of personalized evaluation quizzes to certify employee c...Automated generation of personalized evaluation quizzes to certify employee c...
Automated generation of personalized evaluation quizzes to certify employee c...
ISSEL2 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης και διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων Β.pdf by JoSk9
Σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης και διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων Β.pdfΣύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης και διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων Β.pdf
Σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης και διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων Β.pdf
JoSk910 views
Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010 by ISSEL
Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010
Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010
ISSEL530 views
Μιχαήλ Παπαμιχαήλ by ISSEL
Μιχαήλ ΠαπαμιχαήλΜιχαήλ Παπαμιχαήλ
Μιχαήλ Παπαμιχαήλ
ISSEL160 views
Μαρία Κουιρουκίδου by ISSEL
Μαρία ΚουιρουκίδουΜαρία Κουιρουκίδου
Μαρία Κουιρουκίδου
ISSEL146 views
Software process improvement by George Kara
Software process improvementSoftware process improvement
Software process improvement
George Kara15 views
Ιωάννη Α. Ζαφειρίου by ISSEL
Ιωάννη Α. ΖαφειρίουΙωάννη Α. Ζαφειρίου
Ιωάννη Α. Ζαφειρίου
ISSEL115 views
Development of an automatic procedure for Continuous Integration by ISSEL
Development of an automatic procedure for Continuous IntegrationDevelopment of an automatic procedure for Continuous Integration
Development of an automatic procedure for Continuous Integration
ISSEL44 views

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
8 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL8 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ... by ISSEL
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
ISSEL16 views
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by ISSEL
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
ISSEL5 views

Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικοπύ με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων

 • 1. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Σαουλίδης Νικόλαος ΑΕΜ:9100 Επιβλέπων Καθηγητής Ανδρέας Συμεωνίδης Συνεπιβλέπων Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Θεμιστοκλής Διαμαντόπουλος αριστοτελειοπανεπιστημιο θεσσαλονικησ τμημα ηλεκτρολογων μηχανικων και μηχανικων υπολογιστων Ιούνιος 2022 Θεσσαλονίκη
 • 2. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σύνολο Δεδομένων Αποτελέσματα Μεθοδολογία Μελλοντική Εργασία Συμπεράσματα 1 2 3 4 6 5
 • 3. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 3 Εισαγωγή 1
 • 4. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΕΙΣΑΓΩΓΗ > AGILE ➟ Ανάγκη για νέα προϊόντα λογισμικού ➟ Στελέχωση ομάδων προγραμματιστών και μηχανικών λογισμικού ➟ Οι παραδοσιακές μορφές ανάπτυξης ανεπαρκείς 4 AGILE Ομάδες 5-10 ατόμων Sprint 2-4 εβδομάδες Scrum Master Ευέλικτη προσέγγιση AGILE
 • 5. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΕΙΣΑΓΩΓΗ > ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 Bug Σφάλμα New Feature Νέο Χαρακτηριστικό Improvement Βελτίωση TASK ΕΡΓΑΣΙΑ
 • 6. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΕΙΣΑΓΩΓΗ > ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ➟ Υπεύθυνο για την αποθήκευση και διαχείριση Εργασιών ➟ Βέλτιστη διαχείριση φόρτου εργασίας ➟ Κέντρο η Αναφορά Εργασίας (ή Σφάλματος) ➟ Τα πιο ευρέως διαδεδομένα: Bugzilla, Github Issues και Jira 6
 • 7. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΕΙΣΑΓΩΓΗ > TRIAGING 7 B A C Task 1 Task 2 Task 3 Task 1 Task 2 Task 3 ΣΤΟΧΟΣ : Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ TRIAGING ➟ Ανάλυση Αναφορών Εργασιών από αποθετήρια έργων λογισμικού ➟ Πρόβλεψη του καταλληλότερου assignee για κάθε νέα, άγνωστη Αναφορά ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ➟ Επεξεργασία Κειμένου ➟ Εφαρμογή Θεματικής Μοντελοποίησης ➟ Ανάλυση όλων των ειδών Εργασιών
 • 8. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 8 Σύνολο Δεδομένων 2
 • 9. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ > Η ΒΑΣΗ 9 ~1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 656 ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Bug New Feature Improvement TASK ΕΡΓΑΣΙΑ
 • 10. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ > H ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ JIRA 10 Title Labels Description Assignee Type Priority Status
 • 11. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ > ΣΥΝΟΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 11 ● id (int) ● title (str) ● description (str) ● project (str) ● priority_id (int) ● issuetype_id (int) ● labels ([str]) ● assignee_id (str)
 • 12. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 12 Μεθοδολογία 3
 • 13. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 13 1 2 κατά τη λήψη από τη βάση μετά τη λήψη των δεδομένων λήψη μόνο των αναφορών που περιέχουν τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε (assignee, description, labels, κτλ) ευέλικτο φιλτράρισμα για δοκιμές στην απόδοση και εφαρμογή φίλτρων που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στο query από τη βάση απευθείας
 • 14. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 14 title description Tokenization Lemmatization Special Characters Removal Stop Words Removal ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 • 15. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 15 TF η συχνότητα του όρου στο έγγραφο N ο συνολικός αριθμός των εγγράφων DFi ο αριθμός των εγγράφων που εμφανίζεται η i-οστή λέξη ανάγκη για διανυσματική αναπαράσταση των δεδομένων κειμένου σημαντικότητα του όρου στο corpus συχνότητα του όρου στο έγγραφο
 • 16. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (1) 16 ➟ Ανάγκη για εκμετάλλευση της σημασιολογικής πληροφορίας από το σύνολο των αναφορών ➟ Εφαρμογή θεματικής μοντελοποίησης για την εύρεση θεμάτων από τα δεδομένα τίτλου και περιγραφής ➟ Χρήση του πιο διαδεδομένου αλγορίθμου: LDA ➟ Υλοποίηση του αλγορίθμου με τη βιβλιοθήκη gensim ➟ Είσοδος ο αριθμός των θεμάτων K ➟ Έξοδος η κατανομή των θεμάτων σε ένα έγγραφο οι σημαντικότεροι όροι του κάθε θέματος
 • 17. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (2) 17 1 2 3
 • 18. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (3) 18 Το αποτέλεσμα της θεματικής μοντελοποίησης για την αναφορά 12964955 στο project AMBARI
 • 19. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (4) 19 Οι κατανομές των θεμάτων στις 9 πρώτες αναφορές του project AMBARI, στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό για λόγους παρουσίασης
 • 20. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 20 1 2 3
 • 21. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 21 1 2 3 4
 • 22. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ > ΣΥΝΟΨΗ 22 1 2 3 4
 • 23. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 23 Αποτελέσματα 4
 • 24. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 24 5 πειράματα 1 2 3 4 5 κύρια πειράματα για μελέτη της απόδοσης των επιμέρους και συνδυαστικών μοντέλων | για σταθερό αριθμό assignees σε πολλά projects και για μεταβλητό αριθμό assignees στο ίδιο project δευτερεύοντα πειράματα για μελέτη της επίδρασης παραγόντων που αφορούν τα χαρακτηριστικά εισόδου και τους αλγορίθμους ταξινόμησης | ο αριθμός θεμάτων, ο εμπλουτισμός των ετικετών και η επιλογή του ταξινομητή
 • 25. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 25 Accuracy F1-Score
 • 26. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 1 (1) 26 Ερευνά τη δυνατότητα πρόβλεψης του assignee μιας αναφοράς με δεδομένη την ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού assignees (εν προκειμένω, πέντε), σε πολλά διαφορετικά JIRA αποθετήρια* ➟ Αποδοτικότητα των επιμέρους μοντέλων και τις δυνατότητες πρόβλεψης με έναν ρεαλιστικό αριθμό assignees (5) που συναντάμε σε μια agile ομάδα προγραμματιστών ➟ Συνδυασμός των επιμέρους μοντέλων με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης ➟ Σύγκριση της απόδοσης των μοντέλων σε πολλά projects προγραμματισμού, με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο ΣΤΟΧΟΙ *επιλέχθηκαν 12 projects τα οποία είχαν τουλάχιστον 80 αναφορές για τουλάχιστον 5 προγραμματιστές
 • 27. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 1 (2) 27 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ➟ Βελτίωση Accuracy και F1-Score ανάμεσα στο Title και All σε όλα τα projects (μέχρι 57.89% στο OAK) ➟ Βελτίωση Accuracy και F1-Score ανάμεσα στο Title+Desc και All σε 11/12 projects (μέχρι 45.24% στο MESOS) ➟ Η συνεισφορά των εμπλουτισμένων ετικετών από μόνη της βελτιώνει την απόδοση σε 11/12 projects (περισσότερα στο τέταρτο πείραμα) Η μετρική Accuracy για τα απλά και συνδυαστικά μοντέλα σε 12 projects
 • 28. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 2 (1) 28 Ερευνά τη δυνατότητα πρόβλεψης του assignee μιας αναφοράς με μεταβαλλόμενο αριθμό assignees, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το ίδιο αποθετήριο Αναφορών (project FLINK*) ➟ Αποδοτικότητα των επιμέρους μοντέλων και τις δυνατότητες πρόβλεψης σε ένα αρκετό μεγάλο εύρος αριθμών από assignees (4, 6, 8, 10, 15, 20)** ➟ Συνδυασμός των επιμέρους μοντέλων με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης ΣΤΟΧΟΙ *επιλέχθηκε το project FLINK, ως το μοναδικό που περιείχε τουλάχιστον 80 αναφορές για τουλάχιστον 20 assignees **το εύρος από 4 μέχρι 10 assignees επιλέχθηκε καθώς περιέχει μεγέθη ομάδων τυπικά στην agile προσέγγιση. Ωστόσο, πραγματοποιήσαμε και πειράματα με 15 και 20 assignees για να ερευνήσουμε την απόδοση των μοντέλων και σε μεγαλύτερα σύνολα.
 • 29. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 2 (2) 29 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ➟ Βελτίωση Accuracy και F1-Score ανάμεσα στο Title και All σε όλα τα projects (μέχρι 54.2%) ➟ Μικρότερη αλλά υπαρκτή βελτίωση Accuracy και F1- Score ανάμεσα στο Title+Desc και All σε όλα τα projects (μέχρι 10.4%) ➟ Το συνολικό μοντέλο δεν εμφάνισε ποτέ ακρίβεια μικρότερη του 43% σε όλο το εύρος του αριθμού assignees που δοκιμάστηκε Η μετρική Accuracy για τα απλά και συνδυαστικά μοντέλα σε στο FLINK project για μεταβαλλόμενο αριθμό assignees
 • 30. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 3 30 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ➟ η βέλτιστη επιλογή του αριθμού θεμάτων μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα του μοντέλου topics ➟ ο βέλτιστος αριθμός θεμάτων είναι διαφορετικός σε διαφορετικά projects Ερευνά την επίδραση του αριθμού θεμάτων (είσοδος στον LDA) στην ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου της κατανομής θεμάτων ➟ Ορίστηκε μια λίστα με αριθμούς θεμάτων Α = [4, 6, 8, …] και δημιουργήθηκαν length(A) μοντέλα LDA ➟ Για κάθε μοντέλο (που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό θεμάτων) δημιουργήθηκαν αντίστοιχα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου για την εκπαίδευση και αξιολόγηση των ταξινομητών SVM Διαγράμματα των μετρικών Accuracy και F1-score για τα αποτελέσματα του απλού ταξινομητή topics, για μεταβαλλόμενο αριθμό θεμάτων
 • 31. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 4 31 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ➟ ο εμπλουτισμός των ετικετών βελτιώνει την απόδοση του μοντέλου ετικετών σε 11/12 projects, με την αύξηση να φτάνει ακόμα και το 256% στο F1-Score @ARROW project Ερευνά την επίδραση του εμπλουτισμού των ετικετών με τους κορυφαίους όρους, στην επίδοση του μοντέλου ετικετών Σύγκριση της μετρικής F1-score για τα μοντέλα απλών και εμπλουτισμένων (με τους κορυφαίους όρους) ετικετών
 • 32. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 5 32 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ➟ παρατηρούμε ότι στο 83% των περιπτώσεων, οι προβλέψεις του SVM παρουσιάζουν βελτιωμένες τιμές της μετρικής Accuracy (και F1- Score), σε σχέση με τις προβλέψεις του Naive Bayes, στα συνολικά μοντέλα Ερευνά την επίδραση του είδους ταξινομητή στην επίδοση των συνολικών μοντέλων Σύγκριση της μετρικής Accuracy για τα συνολικά μοντέλα, χρησιμοποιώντας τους ταξινομητές SVM και NB
 • 33. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 33 Συμπεράσματα 5
 • 34. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 34 ➟ Η ακρίβεια φτάνει το 71% στο DATALAB project, σε 5 assignees ➟ Για την εκπαίδευση χρησιμοποιούνται 80 αναφορές / assignee, αριθμός ρεαλιστικός για μια agile ομάδα Τα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος αποδεικνύουν τις δυνατότητες πρόβλεψης του καταλληλότερου assignee, για αναφορές εργασιών οποιουδήποτε τύπου, σε πολλαπλά projects ➟ Σε οποιαδήποτε δοκιμή στο project FLINK, για 4, 5, 6, 8, 10, 15 και 20 assignees, η ακρίβεια δεν έπεσε ποτέ κάτω από 43% Τα αποτελέσματα του δεύτερου πειράματος αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του μοντέλου σε ένα μεγάλο εύρος αριθμού assignees Οι τεχνικές επεξεργασίας κειμένου και θεματικής μοντελοποίησης που εφαρμόστηκαν συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση της απόδοσης των μοντέλων πρόβλεψης ➟ Η διαδικασία εμπλουτισμού των ετικετών με τους κορυφαίους όρους (προκύπτουν από τον LDA) αυξάνει κατακόρυφα την επίδοση του μοντέλου ετικετών και του συνολικού μοντέλου ➟ Η επιλογή του βέλτιστου αριθμού θεμάτων (αριθμός διαφορετικός ανά project) μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση του μοντέλου κατανομών θεμάτων
 • 35. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 35 Μελλοντική Εργασία 6
 • 36. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 36 Βελτίωση στον τρόπο επιλογής των βαρών για τον συμψηφισμό των επιμέρους μοντέλων Βελτιστοποίηση των αλγορίθμων ταξινόμησης και δοκιμή περισσότερων Δοκιμή διαφορετικών τεχνικών διανυσματοποίησης για δεδομένα κειμένου Εξερεύνηση διαφορετικών δεδομένων (από μικρότερες, εμπορικές agile ομάδες) Συναισθηματική ανάλυση στα δεδομένα κειμένου Χρήση των comments της αναφοράς Κατασκευή συνολικού μοντέλου scrum, με συνυπολογισμό priority / severity prediction, fix-time prediction και τη διαθεσιμότητα (εργατοώρες) των προγραμματιστών
 • 37. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 Σαουλίδης Νικόλαος ΑΕΜ:9100 Ιούνιος 2022 Θεσσαλονίκη ευχαριστώ ερωτήσεις;
 • 38. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Hidden Slides
 • 39. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 1 39 Η τιμές των μετρικών Accuracy (αριστερά) και F1-Score (δεξιά) για τα απλά και συνδυαστικά μοντέλα σε 12 projects
 • 40. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 2 40 Η τιμές των μετρικών Accuracy (αριστερά) και F1-Score (δεξιά) για τα απλά και συνδυαστικά μοντέλα σε 12 projects
 • 41. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 4 41 Σύγκριση των μετρικών Accuracy και F1-Score για τις απλές και εμπλουτισμένες ετικέτες, πείραμα με 5 assignees σε 12 projects
 • 42. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΕΙΡΑΜΑ 5 42 Σύγκριση των μετρικών Accuracy και F1-Score, ανάμεσα σε SVM και NB για τα συνολικά μοντέλα, πείραμα με 5 assignees σε 12 projects
 • 43. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 43 ́Ενα παράδειγμα προεπεξεργασίας του κειμένου της περιγραφής της αναφοράς 12964955, στο project AMBARI
 • 44. Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μοντελοποίησης σε Δεδομένα Διαχείρισης Έργων Ιούλιος 2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ > ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ LDA 44 Οπτικοποίηση του αποτελέσματος της θεματικής μοντελοποίησης, με τη βοήθεια του πακέτου pyLDAvis, όπου φαίνεται να δούμε την δια-θεματική απόσταση ανάμεσα στους δίσκους, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε ένα θέμα