SlideShare a Scribd company logo

Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN

ISSEL
ISSEL

Στις μέρες μας, ο ρυθμός παραγωγής πληροφοριών είναι άνευ προηγουμένου. Από την ίδρυσή του, το CERN παράγει πληροφορίες που είναι σημαντικές για την επιστημονική κοινότητα και δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο μέλλον. Είναι ευθύνη ενός οργανισμού σαν το CERN να διασφαλίσει ότι αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται με τρόπο που θα τις κάνει διαθέσιμες στις μελλοντικές γενιές. Το Digital Memory Project δημιουργήθηκε για να λύσει αυτό το πρόβλημα αναπτύσσοντας ένα ψηφιακό αρχείο για το CERN, συμβατό με το πρωτόκολλο Open Archival Information System (OAIS). Με τη χρήση αυτού του συστήματος, οι ερευνητές θα μπορούν να αρχειοθετούν τα δεδομένα τους τα οποία θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται με τρόπο που να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες ότι αυτά τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα στο μέλλον. Σε αντίθεση με άλλα υλοποιημένα συστήματα, η προτεινόμενη λύση είναι πλήρως συμβατή με το OAIS, είναι ενσωματωμένη με υπάρχοντα αποθετήρια του CERN ενώ ο χρήστης μπορεί εύκολα να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί τις ενέργειες που εκτελούνται σε ένα αρχειακό πακέτο. Οι διαθέσιμες λύσεις είτε δεν συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο, είτε αποτελούσαν βραχυπρόθεσμα έργα που δεν συντηρούνται ή δεν είναι ανοιχτού κώδικα και διαθέσιμα με αυτό τον τρόπο στην ερευνητική κοινότητα. Σε αυτή την εργασία, θα παρουσιάσουμε μια υλοποίηση ενός αρχείου συμβατό με το πρότυπο OAIS για το CERN. Αρχικά, υλοποιούμε ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές του CERN όπως τα CDS, Indico, CERN Open Data, Gitlab και CodiMD σε μορφή συμβατή με το OAIS που ονομάζεται Submission Information Package (SIP). Αυτό το πακέτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πλατφόρμα προκειμένου να δημιουργηθούν τα πακέτα αρχειοθέτησης που μπορούν να αποθηκευτούν για μακροχρόνια διατήρηση. Αυτά τα πακέτα περιέχουν πρόσθετα μεταδεδομένα και κανονικοποίηση του περιεχομένου που θα εγγυηθούν τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του περιεχομένου πληροφοριών. Επιπλέον, δείχνουμε πόσο εύκολο είναι για έναν χρήστη να δημιουργήσει, να παρακολουθεί και να ομαδοποιήσει τα αρχεία του χρησιμοποιώντας τη διεπαφή χρήστη που αναπτύχθηκε. Η πλατφόρμα μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε μέσω του Openshift. Τέλος, συζητάμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση της πλατφόρμας και δείχνουμε ότι τα πακέτα που προκύπτουν καθώς και η πλατφόρμα στο σύνολό της είναι πλήρως συμβατή με το OAIS.

1 of 35
Download to read offline
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού
Πληροφοριακού Συστήματος για το
CERN.
Χελάκης Κωνσταντίνος-Μάριος
08/12/2022
ΑΕΜ: 8944
Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης
Επιβλέπων Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: Θεμιστοκλής Διαμαντόπουλος
Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Θεωρητικό
Υπόβαθρο
Περιγραφή
Συστήματος
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα
& Μελλοντική
Ερεύνα
3
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
4
Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα
• Ιδρύθηκε το 1954 και είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο
πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο
• Βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας και
εργάζονται περίπου 20.000 άτομα από όλο τον κόσμο
• Για τα πειράματα χρησιμοποιείται ένα σύστημα επιταχυντών
σωματιδίων.
• Ο μεγαλύτερος επιταχυντής είναι ο Μεγάλος Επιταχυντής
Αδρονίων (LHC) με περίμετρο 27 χιλιόμετρα.
• Οι συγκρούσεις πραγματοποιούνται σε 4 τοποθεσίες που
υπάρχουν οι αντίστοιχοι 4 ανιχνευτές (CMS, ATLAS, Alice, LHCb)
Δεδομένα στο CERN
5
Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα
• Ο όγκος των δεδομένων που παράγεται
καθημερινά είναι τεράστιος.
• Περιλαμβάνει μετρήσεις από πειράματα,
datasets, βιβλιογραφία, έγγραφα, papers,
πολυμέσα κλπ.
• Πολλά από αυτά είναι μεγάλης επιστημονικής
αξίας και δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο
μέλλον.
• Οφείλουμε να προφυλάσσουμε αυτά τα δεδομένα
και να σιγουρέψουμε ότι θα είναι διαθέσιμα στις
επόμενες γενιές
Κίνδυνοι απώλειας δεδομένων
6
Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα
• Σφάλμα Υλικού: Αλλαγή των αποθηκευμένων bits χωρίς μεθόδους ανάκτησης (π.χ.
Αθροίσματα Ελέγχου [Checksums])
• Απώλεια Υλικού (π.χ. Large Electron-Positron Collider)
• Απαρχαίωση: Δεν υπάρχει λογισμικό να ανοίξει τον τύπο αρχείου ή δεν ανοίγει
σωστά.
• Ελλιπής περιγραφή: Το αρχείο υπάρχει αλλά δεν υπάρχει σωστή περιγραφή και
ευρετηριοποίηση ώστε το αρχείο να είναι προσβάσιμο.
• Μη εκτίμηση της αξίας των δεδομένων (π.χ. πρώτη ιστοσελίδα στο CERN)
• Αναβαθμίσεις υλικού και μετεγκατάσταση δεδομένων
• Ανθρώπινα λάθη & Κυβερνοεπιθέσεις
CERN Digital Memory Project
7
Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα
Δημιουργήθηκε στο CERN το 2016 με σκοπό να λύσει τα
τα παραπάνω προβλήματα.
• Να ψηφιοποιήσει αρχεία που βρίσκονταν ακόμη σε
αναλογική μορφή (π.χ. έγγραφα, δισκέτες,
φωτογραφίες και παρουσιάσεις)
• Να δημιουργήσει ένα ψηφιακό αρχείο για το CERN και
να ενσωματώσει τις τεχνικές ψηφιακής διατήρησης
(data preservation) στα υπάρχοντα αποθετήρια του
CERN.
• Να δημιουργήσει μία εφαρμογή μέσω τις οποίας οι
χρήστες θα μπορούν να διατηρούν και να
αρχειοθετούν τα δεδομένα τους.

Recommended

Panagiotis Doxopoulos
Panagiotis DoxopoulosPanagiotis Doxopoulos
Panagiotis DoxopoulosISSEL
 
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...Manos Tsardoulias
 
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis PresentationKonstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis PresentationISSEL
 
Development of an automatic procedure for Continuous Integration
Development of an automatic procedure for Continuous IntegrationDevelopment of an automatic procedure for Continuous Integration
Development of an automatic procedure for Continuous IntegrationISSEL
 
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικού
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικούΑνάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικού
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικούISSEL
 
Νικόλαος Κατιρτζής 7185
Νικόλαος Κατιρτζής 7185Νικόλαος Κατιρτζής 7185
Νικόλαος Κατιρτζής 7185ISSEL
 
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...ISSEL
 

More Related Content

Similar to Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN

Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...ISSEL
 
Kαταγραφή και ελεχγος δικτύου με το Cisco packet tracer
Kαταγραφή και ελεχγος δικτύου με το Cisco packet tracerKαταγραφή και ελεχγος δικτύου με το Cisco packet tracer
Kαταγραφή και ελεχγος δικτύου με το Cisco packet tracerStamatulakis Michail
 
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...ISSEL
 
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...ISSEL
 
Enimerosi gia cisco 2016 v3
Enimerosi gia cisco 2016 v3Enimerosi gia cisco 2016 v3
Enimerosi gia cisco 2016 v3papettas
 
Μιλτιάδης Σιάββας 7523
Μιλτιάδης Σιάββας 7523Μιλτιάδης Σιάββας 7523
Μιλτιάδης Σιάββας 7523ISSEL
 
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationKonstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationISSEL
 
Εσωτερικό Σεμινάριο SoDaNet στην χρήση των εργαλείων τεκμηρίωσης και διαχείρι...
Εσωτερικό Σεμινάριο SoDaNet στην χρήση των εργαλείων τεκμηρίωσης και διαχείρι...Εσωτερικό Σεμινάριο SoDaNet στην χρήση των εργαλείων τεκμηρίωσης και διαχείρι...
Εσωτερικό Σεμινάριο SoDaNet στην χρήση των εργαλείων τεκμηρίωσης και διαχείρι...NikosKlironomos1
 
Smart Building Automation using Heterogeneous Wireless Sensor Networks (in gr...
Smart Building Automation using Heterogeneous Wireless Sensor Networks (in gr...Smart Building Automation using Heterogeneous Wireless Sensor Networks (in gr...
Smart Building Automation using Heterogeneous Wireless Sensor Networks (in gr...Dimitrios Amaxilatis
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣManolis Doudounakis
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣManolis Doudounakis
 
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...ISSEL
 
e-Idenity-and-e-Government_ELAK-Code-Camp-Lecture_III
e-Idenity-and-e-Government_ELAK-Code-Camp-Lecture_IIIe-Idenity-and-e-Government_ELAK-Code-Camp-Lecture_III
e-Idenity-and-e-Government_ELAK-Code-Camp-Lecture_IIIConnected Islands
 
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485ISSEL
 
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationKagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationISSEL
 
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...ISSEL
 
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...ISSEL
 

Similar to Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN (20)

Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
 
Kαταγραφή και ελεχγος δικτύου με το Cisco packet tracer
Kαταγραφή και ελεχγος δικτύου με το Cisco packet tracerKαταγραφή και ελεχγος δικτύου με το Cisco packet tracer
Kαταγραφή και ελεχγος δικτύου με το Cisco packet tracer
 
Avouris teaching python
Avouris teaching pythonAvouris teaching python
Avouris teaching python
 
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...
 
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
 
Enimerosi gia cisco 2016 v3
Enimerosi gia cisco 2016 v3Enimerosi gia cisco 2016 v3
Enimerosi gia cisco 2016 v3
 
Enimerosi gia cisco 2016 v3
Enimerosi gia cisco 2016 v3Enimerosi gia cisco 2016 v3
Enimerosi gia cisco 2016 v3
 
Μιλτιάδης Σιάββας 7523
Μιλτιάδης Σιάββας 7523Μιλτιάδης Σιάββας 7523
Μιλτιάδης Σιάββας 7523
 
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationKonstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
 
Εσωτερικό Σεμινάριο SoDaNet στην χρήση των εργαλείων τεκμηρίωσης και διαχείρι...
Εσωτερικό Σεμινάριο SoDaNet στην χρήση των εργαλείων τεκμηρίωσης και διαχείρι...Εσωτερικό Σεμινάριο SoDaNet στην χρήση των εργαλείων τεκμηρίωσης και διαχείρι...
Εσωτερικό Σεμινάριο SoDaNet στην χρήση των εργαλείων τεκμηρίωσης και διαχείρι...
 
Smart Building Automation using Heterogeneous Wireless Sensor Networks (in gr...
Smart Building Automation using Heterogeneous Wireless Sensor Networks (in gr...Smart Building Automation using Heterogeneous Wireless Sensor Networks (in gr...
Smart Building Automation using Heterogeneous Wireless Sensor Networks (in gr...
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
 
e-Idenity-and-e-Government_ELAK-Code-Camp-Lecture_III
e-Idenity-and-e-Government_ELAK-Code-Camp-Lecture_IIIe-Idenity-and-e-Government_ELAK-Code-Camp-Lecture_III
e-Idenity-and-e-Government_ELAK-Code-Camp-Lecture_III
 
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
 
Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και ΑυτοματισμώνΕργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών
 
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationKagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
 
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
 
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
 

More from ISSEL

Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...ISSEL
 
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...ISSEL
 
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής ΝοημοσύνηςΑνάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής ΝοημοσύνηςISSEL
 
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptxΑνάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptxISSEL
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...ISSEL
 
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...ISSEL
 
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...ISSEL
 
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...ISSEL
 
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας ΙσχυρισμώνΔημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας ΙσχυρισμώνISSEL
 
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµαταΕξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµαταISSEL
 
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...ISSEL
 
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...ISSEL
 
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...ISSEL
 
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικούΕξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικούISSEL
 
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία ΕφαρµογήςΑνάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία ΕφαρµογήςISSEL
 
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
 
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
 
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
 
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
 

More from ISSEL (20)

Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
 
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
 
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής ΝοημοσύνηςΑνάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
 
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptxΑνάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
 
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
 
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
 
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
 
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας ΙσχυρισμώνΔημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
 
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµαταΕξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
 
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
 
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
 
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
 
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικούΕξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
 
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία ΕφαρµογήςΑνάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
 
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
 
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
 
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
 
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
 

Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN

 • 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN. Χελάκης Κωνσταντίνος-Μάριος 08/12/2022 ΑΕΜ: 8944 Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης Επιβλέπων Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: Θεμιστοκλής Διαμαντόπουλος
 • 3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN) 4 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα • Ιδρύθηκε το 1954 και είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο • Βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας και εργάζονται περίπου 20.000 άτομα από όλο τον κόσμο • Για τα πειράματα χρησιμοποιείται ένα σύστημα επιταχυντών σωματιδίων. • Ο μεγαλύτερος επιταχυντής είναι ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) με περίμετρο 27 χιλιόμετρα. • Οι συγκρούσεις πραγματοποιούνται σε 4 τοποθεσίες που υπάρχουν οι αντίστοιχοι 4 ανιχνευτές (CMS, ATLAS, Alice, LHCb)
 • 4. Δεδομένα στο CERN 5 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα • Ο όγκος των δεδομένων που παράγεται καθημερινά είναι τεράστιος. • Περιλαμβάνει μετρήσεις από πειράματα, datasets, βιβλιογραφία, έγγραφα, papers, πολυμέσα κλπ. • Πολλά από αυτά είναι μεγάλης επιστημονικής αξίας και δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο μέλλον. • Οφείλουμε να προφυλάσσουμε αυτά τα δεδομένα και να σιγουρέψουμε ότι θα είναι διαθέσιμα στις επόμενες γενιές
 • 5. Κίνδυνοι απώλειας δεδομένων 6 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα • Σφάλμα Υλικού: Αλλαγή των αποθηκευμένων bits χωρίς μεθόδους ανάκτησης (π.χ. Αθροίσματα Ελέγχου [Checksums]) • Απώλεια Υλικού (π.χ. Large Electron-Positron Collider) • Απαρχαίωση: Δεν υπάρχει λογισμικό να ανοίξει τον τύπο αρχείου ή δεν ανοίγει σωστά. • Ελλιπής περιγραφή: Το αρχείο υπάρχει αλλά δεν υπάρχει σωστή περιγραφή και ευρετηριοποίηση ώστε το αρχείο να είναι προσβάσιμο. • Μη εκτίμηση της αξίας των δεδομένων (π.χ. πρώτη ιστοσελίδα στο CERN) • Αναβαθμίσεις υλικού και μετεγκατάσταση δεδομένων • Ανθρώπινα λάθη & Κυβερνοεπιθέσεις
 • 6. CERN Digital Memory Project 7 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα Δημιουργήθηκε στο CERN το 2016 με σκοπό να λύσει τα τα παραπάνω προβλήματα. • Να ψηφιοποιήσει αρχεία που βρίσκονταν ακόμη σε αναλογική μορφή (π.χ. έγγραφα, δισκέτες, φωτογραφίες και παρουσιάσεις) • Να δημιουργήσει ένα ψηφιακό αρχείο για το CERN και να ενσωματώσει τις τεχνικές ψηφιακής διατήρησης (data preservation) στα υπάρχοντα αποθετήρια του CERN. • Να δημιουργήσει μία εφαρμογή μέσω τις οποίας οι χρήστες θα μπορούν να διατηρούν και να αρχειοθετούν τα δεδομένα τους.
 • 7. Στόχος Διπλωματικής Εργασίας 8 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα • Η δημιουργία μίας εφαρμογής μακροχρόνιας διατήρησης δεδομένων για το CERN σύμφωνα με το πρότυπο Open Archival Information System (OAIS).
 • 8. OAIS (Open Archival Information System) 9 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα • Πακέτο υποβολής – Submission Information Package (SIP): Περιέχει το αρχικό περιεχόμενο • Πακέτο αρχείου – Archival Information Package (AIP): Δημιουργείται για να εγγυηθεί την επιβίωση της πληροφορίας στο μέλλον. • Πακέτο διάχυσης – Dissemination Information Package (DIP): Προέρχεται από το AIP κατόπιν αιτήματος ενός χρήστη.
 • 9. Απαραίτητες προϋποθέσεις OAIS 10 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα  Να διαπραγματεύεται για την δομή και τον τύπο των αρχείων που αποδέχεται τις πληροφορίες από τους Παραγωγούς.  Να έχει τον έλεγχο των πληροφοριών.  Να καθορίζει ποια είναι η καθορισμένη κοινότητα και να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες είναι κατανοητές.  Να βεβαιώσει ότι οι πληροφορίες διατηρούνται έναντι όλων των πιθανών κινδύνων.  Να βεβαιώσει ότι το αρχείο παραμένει αναλλοίωτο και πιστό αντίγραφο ως προς το πρωτότυπο.  Να διαθέσει τις πληροφορίες στην καθορισμένη κοινότητα.
 • 10. Παρόμοιες Προσεγγίσεις 11 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα  Δεν είναι πάντα συμβατές με το πρότυπο OAIS (ePrints, DSpace)  Βραχυπρόθεσμα έργα με μη συνεχή χρηματοδότηση (eARK)  Διακοπή χρηματοδότησης και αποσυναρμολόγηση (DAITSS)  Προγράμματα μη διαθέσιμα στην ερευνητική κοινότητα σαν ανοικτού κώδικα (SPAR)
 • 11. CERN SIP 12 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα • Αποτελεί τον τύπο αρχείου που αποδέχεται το σύστημα από τους παραγωγούς. • Βασίζεται στο πρότυπο BagIt File Packaging Format. sip::cds::547698::1567483649 bag-info.txt manifest-md5.txt bagit.txt data CERN SIP Πρότυπο Απαραίτητα Περιγραφικά Δεδομένα BagIt File Packaging Format v0.97 meta sip.json bagit-create.log SIP metadata Creation logs Bag information Checksums Creation info. content document.pdf metadata.xml Original file Upstream metadata
 • 12. BagIt Create 13 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα Εργαλείο που επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει ένα πακέτο υποβολής (SIP) σύμφωνα με την προδιαγραφή του CERN SIP. BagIt Create Εγγραφές σε αποθετήρια Τοπικά αρχεία ΕΙΣΟΔΟΣ CDS Invenio Zenodo Indico CodiMD Gitlab EΞΟΔΟΣ Πακέτο CERN SIP
 • 13. OAIS Platform 14 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα  Παρέχει έναν εύκολο τρόπο συλλογής πληροφοριών από τα αποθετήρια και δημιουργίας πακέτων υποβολής SIP (χρησιμοποιώντας το εργαλείο BagIt-create).  Επικυρώνει πακέτα υποβολής SIP ως προς την συμβατότητα με την προδιαγραφή CERN SIP και να επικυρώνει το άθροισμα ελέγχου.  Ελέγχει την ροή εργασιών διατήρησης και διατηρεί ένα μητρώο.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του API ή μέσω της διεπαφής χρήστη.
 • 14. OAIS Platform 15 Βήμα (Step) Βήμα (Step) Βήμα (Step) Ετικέτα (Tag) Χρήστης (User) Αρχείο 2 (Archive) Αρχείο 3 (Archive) Βήμα (Step) Αρχείο 1 (Archive) Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα
 • 15. Χρήση του Archivematica 16 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα  Ανοιχτού κώδικα λογισμικό που χρησιμοποιείται από πολλά ιδρύματα και υπηρεσίες και έχει ενεργή κοινότητα.  Παρέχει εργαλεία για την μετατροπή του SIP σε AIP συμβατά με το πρότυπο OAIS. Επικύρωση SIP Antivirus Scan Κανονικοποίηση αρχείων Προσθήκη απαραίτητων μεταδεδομένων Προσθήκη αρχείου README Δημιουργία AIP Καθορίζεται από τον διαχειριστή. π.χ. όλες οι φωτογραφίες να μετατρέπονται σε .jpeg Περιγραφή του προτύπου και του πακέτου
 • 16. User Interface 17 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα
 • 17. Ανάπτυξη Συστήματος 18 OAIS Platform Archivematica Django Application Database Celery (Εκτελεστής Εργασιών) Redis (in-memory data store) Dashboard ClamAV (Antivirus) Storage Service MCP Server (Scheduler) MCP Client (Runner) Elasticsearch Database Fits (File identification & Metadata Extraction) Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα
 • 18. Ανάπτυξη Συστήματος 19  Το σύστημα αποτελείται από πολλά επί μέρους προγράμματα που δημιουργούν προβλήματα συνδεσιμότητας και αλληλεξάρτησης.  Τοποθέτηση όλων των διαφορετικών εργαλείων σε εικονικά περιβάλλοντα (containers).  Χρήση λογισμικού ενορχήστρωσης (container orchestration) για έξυπνη κλιμάκωση, καλύτερη διαχείριση πόρων και αυτοματοποίηση λειτουργιών.  Για την ανάπτυξη του συστήματος επιλέξαμε το Openshift, μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης ενορχήστρωσης containers.  Επιτρέπει την έξυπνη διαχείριση και ανάπτυξη του συστήματος καθώς και τον καθορισμό πολιτικών σε περίπτωση σφάλματος. Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα
 • 19. Μετρήσεις & Απόδοση 20 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα  Για τον έλεγχο της απόδοσης χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα πειράματα ο ίδιος συνδυασμός αρχείων συνολικού μεγέθους 810ΜΒ  Παραμετροποίηση των πόρων στο Openshift για την εύρεση της κατάλληλης διαμόρφωσης.  Έλεγχος χρόνου και μετρήσεων μέσω PromQL που προέρχονται από την εφαρμογή του Openshift.
 • 20. Μετρήσεις & Απόδοση 21 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα 0:02 0:10 0:17 0:24 0:31 0:38 0:46 0:53 1:00 1 Runner 1 Runner with increased RAM 2 Runners with increased RAM 2 Runners with increased CPU + RAM Μέσος Χρόνος Επεξεργασίας (ωω:λλ) Μέσος Χρόνος Επεξεργασίας
 • 21. Μετρήσεις & Απόδοση 22 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 1 Runner 1 Runner with increased RAM 2 Runners with increased RAM 2 Runners with increased CPU + RAM Ταχύτητα Επεξεργασίας (MB/s) Ταχύτητα Επεξεργασίας (MB/s)
 • 22. Παραγόμενο Αρχείο AIP 23 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα Κανονικοποιημένο αρχείο (Μορφή PDF/A) Αρχείο README Metadata σύμφωνα με το πρότυπο OAIS Logs Checksums
 • 23. Συμβασιμότητα με το πρότυπο OAIS 24 Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα Προϋπόθεση Υλοποίηση 1. Διαπραγματεύεται για την δομή και τον τύπο των αρχείων που αποδέχεται τις πληροφορίες από τους Παραγωγούς. Τα δεδομένα που αποδέχονται πρέπει να βασίζονται στο πρότυπο CERN SIP. ✅ 2. Έχει τον έλεγχο των πληροφοριών ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη διατήρηση. Πλήρης έλεγχος των πληροφοριών αφού διατηρούνται στην βάση δεδομένων και προβολή μέσω της διεπαφής χρήστη. ✅ 3. Καθορισμός κοινότητας και να βεβαίωση ότι οι πληροφορίες είναι κατανοητές Προσωπικό και ερευνητές του CERN. Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού. ✅ 4. Οι πληροφορίες διατηρούνται έναντι όλων των πιθανών κινδύνων και ότι το αρχείο δεν θα διαγραφεί ποτέ εκτός εάν υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Τα μεταδεδομένα, το αρχείο README, καθώς και το πακέτο AIP εγγυούνται ότι οι πληροφορίες θα είναι κατανοητές και προσβάσιμες στο μέλλον. ✅ 5. Βεβαίωση ότι το αρχείο είναι αναλλοίωτο και επικαιροποιημένο ως προς το πρωτότυπο. Όλα τα βήματα επεξεργασίας καταγράφονται και υπάρχει αναφορά στο αρχικό αρχείο. ✅ 6. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην καθορισμένη κοινότητα. Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με τον ιδρυματικό λογαριασμό του και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του. ✅
 • 24. Μελλοντική Έρευνα 25  Ενοποίηση με περισσότερες υπηρεσίες μακροπρόθεσμες ψηφιακής αποθήκευσης (π.χ. CERN Tape Archive).  Περαιτέρω ενοποίηση με το InvenioRDM για ευρετηρίαση και δημιουργία εκδόσεων.  Διαρκής ενημέρωση της πολιτικής διατήρησης και κανονικοποίησης αρχείων στο Archivematica.  Γενικότερη βελτιστοποίηση του Archivematica για αύξηση της απόδοσης.  Δημιουργία αρχείου διάχυσης DIP από την διεπαφή χρήστη. Εισαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύστημα Αποτελέσματα Συμπεράσματα
 • 25. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. ΤΕΛΟΣ
 • 26. Ψηφιακή διατήρηση (Digital Preservation) 27 • Στοχεύει να εξασφαλίσει τη χρηστικότητα και την προσβασιμότητα ψηφιακών πληροφοριών με την πάροδο του χρόνου και των τεχνολογικών εξελίξεων. • Καθορισμός πολιτικών για να εξασφαλισθεί ότι το αρχειοθετημένο περιεχόμενο παραμένει προσβάσιμο μετά από πολλά χρόνια. • Στόχος είναι η μείωση της πιθανότητας απώλειας δεδομένων με το μικρότερο δυνατό κόστος.
 • 27. 28
 • 34. PDI 35 Το πακέτο πληροφοριών περιέχει τις πληροφορίες περιεχομένου και τις πληροφορίες περιγραφής διατήρησης (PDI). Χωρίζεται σε πέντε τύπους πληροφοριών: • Δεδομένα προέλευσης (περιγράφει την πηγή πληροφοριών) • Δεδομένα πλαισίου (γιατί δημιουργήθηκε το πακέτο και η συσχέτισή του με άλλα πακέτα) • Δεδομένα αναφοράς (μοναδικό αναγνωριστικό για αναφορά στο πακέτο) • Δεδομένα επαναφοράς (αθροίσματα ελέγχου) • Δεδομένα πρόσβασης (ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό το πακέτο)