Περδικίδης Μιχάλης 7594

ISSEL
ISSELISSEL
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Επεξεργασία Πληροφοριών και Υπολογισμών (ΕΠΥ)
ΕΞΌΡΥΞΗ ΓΝΏΣΗΣ ΑΠΌ ΓΡΆΦΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Περδικίδης Μιχαήλ Επιβλέπων καθηγητής : Περικλής Α Μήτκας
Δομή παρουσίασης
1. Στόχος της διπλωματικής
2. Θεωρητικό υπόβαθρο
3. Μεθοδολογία και πολυπλοκότητα προγράμματος
4. Αποτελέσματα
5. Συμπεράσματα
Στόχος της εργασίας
Δημιουργία
προγράμματος/αλγορίθμου ο οποίος
θα κάνει τα εξής στα μεταβολικά
μονοπάτια διαφόρων οργανισμών:
• Εύρεση εξελικτικών προτύπων
• Ομαδοποίηση
 Σε μικρούς γράφους (μέχρι 100
κόμβους)
 Έχοντας φιλική διεπαφή χρήστη
 Σε εύλογο χρονικό διάστημα
Μεταβολικά
μονοπάτια
• Μεταβολισμός  το σύνολο των
χημικών αντιδράσεων. Χωρίζεται
σε μεταβολικά μονοπάτια.
• Μεταβολικά μονοπάτια 
γράφος ενζύμων και χημικών
αντιδράσεων.
• Ένζυμα  ενεργούν σε χημικές
αντιδράσεις.
• eCNumber  αριθμητικό σχήμα
ταξινόμησης ενζύμων στην μορφή
x.y.z.w.
Κύρια κλάση
Υποκλάση
Υπό-υποκλάση
Σειριακός αριθμός
Στοιχεία Θεωρίας γράφων
• Ως γράφο ορίζουμε μια πλειάδα τεσσάρων συμβόλων
g = (V, E, μ, v) όπου:
 V ορίζει ένα πεπερασμένο σύνολο κόμβων (Vertex)
 Ε ορίζει ένα πεπερασμένο σύνολο ακμών (Edge)
 μ: V  LV ορίζει μια συνάρτηση ετικετών κόμβων
 v: E  LE ορίζει μια συνάρτηση ετικετών ακμών
• Έστω δύο γράφοι g1 = (V1, E1, μ1, ν1) και g2 = (V2, E2,
μ2, ν2). Ο γράφος g1 είναι υπογράφος του g2 αν:
 V1 ⊆ V2
E1 = E2 ∩ (V1 × V2)
 μ1(u) = μ2(u) για όλα τα u ∈ V1
 ν1(u, v) = ν2(u, v) για όλα τα (u, v) ∈ E1
• Κάθε μεταβολικό μονοπάτι αντιστοιχίζεται σε έναν γράφο.
• Κάθε πρότυπο αντιστοιχίζεται σε έναν υπογράφο.
Περιγραφή μεθοδολογίας
του προγράμματος
• Ανίχνευση κοινών προτύπων μεταξύ ζευγών γράφων.
• Ομαδοποίηση των γράφων με την χρήση των προτύπων που
έχουν ανιχνευθεί.
• Ιεράρχηση των γράφων σύμφωνα με τις ομάδες που έχουν
βρεθεί.
Διάγραμμα ροής
Με γκρι: αρχή και τέλος
Με πράσινο: αρχεία εισόδου/εξόδου
Με πορτοκαλί: υπολογισμοί
προγράμματος
Με μπλε: αλληλεπίδραση με τον
χρήστη
Κύρια λειτουργία
προγράμματος
• Είσοδος προγράμματος - parsing:
• Εύρεση προτύπων με χρήση κατωφλίου και δημιουργία
πίνακα προτύπων-γράφων
• Εύρεση πίνακα αποστάσεων προτύπων και ιεραρχική
ομαδοποίησή τους
• Εύρεση πίνακα αποστάσεων γράφων και ιεραρχική
ομαδοποίησή τους
Αλληλεπίδραση με τον
χρήστη
• Εκτύπωση όλων των πινάκων που βρέθηκαν στους
υπολογισμούς του προγράμματος
• Αναμονή του προγράμματος για ερωτήματα του χρήστη:
1. Οπτικοποίηση όλων των γράφων
2. Οπτικοποίηση όλων των προτύπων
3. Σύγκριση δύο γράφων και οπτικοποίηση των κοινών τους
προτύπων
4. Έξοδος από το πρόγραμμα
Πολυπλοκότητα
Η πολυπλοκότητα χωρίς σταθερούς όρους είναι:
Όπου:
• n: πλήθος των γράφων
• m: πλήθος προτύπων
• 𝐠𝐞: μέσος πλήθος ακμών γράφων
• 𝐩𝐞: μέσος πλήθος ακμών προτύπων
Άρα η πολυπλοκότητα επηρεάζεται από τρεις κύριες παραμέτρους:
1. Το πλήθος των γράφων εισόδου
2. Tο μέσο πλήθος ακμών γράφων
3. Tην εξάρτηση των γράφων ως προς την ομοιότητα τους. Η ομοιότητα βρίσκει πολλά πρότυπα
άρα μεγάλο m και 𝐩𝐞.
Πειράματα που εκτελέστηκαν
Συνολικά εκτελέστηκαν 5 πειράματα  3 τεχνητά για επαλήθευση του αλγορίθμου και 2 με
πραγματικά δεδομένα για την εφαρμογή του.
• Τεχνητά:
1. Τρεις και δύο γράφοι όμοιοι μεταξύ τους.
2. Πέντε όμοιοι γράφοι μεταξύ τους.
3. Τέσσερις όμοιοι και ένας ξεχωριστός γράφος.
• Πραγματικά δεδομένα από την βάση http://Biocyc.org :
1. Έξι γράφοι της λυσίνης.
2. Δώδεκα γράφοι  Οι έξι προηγούμενοι, πέντε τρικαρβοξυλικού οξέως και έναν λιπιδίου
πυρήνα Α.
Αποτελέσματα:
Τεχνητά πειράματα
• Δύο τεχνητά πειράματα από πέντε γράφους το
κάθε ένα:
1. Τρεις και δύο όμοιοι γράφοι μεταξύ τους.
2. Τέσσερις όμοιοι και ένα ξεχωριστός.
Αποτελέσματα: σε
πραγματικά δεδομένα
Δώδεκα μεταβολικά μονοπάτια από έξι μονοπάτια λυσίνης
(L), πέντε τρικαρβοξυλικού οξέως (T) και ένας λιπιδίου
πυρήνα Α (X).
Ενδεικτικά αποτελέσματα…
Συμπεράσματα, τελικά σχόλια
Το πρόγραμμα:
• ανιχνεύει πρότυπα μεταξύ μεταβολικών μονοπατιών.
• Ομαδοποιεί γράφους σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει βρει.
• Έχει εύκολη χρήση.
• Τρέχει σε εύλογο χρόνο.
Μελλοντικές επεκτάσεις:
• Συμβολή της πληροφορίας των κόμβων στην αναγνώριση προτύπων.
• Περισσότερες πηγές εισόδου γράφων.
• Εφαρμογή σε μεγαλύτερους γράφους.
• Βελτιστοποιημένη απεικόνιση των γράφων.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις;
1 of 16

Recommended

L-systems by
L-systemsL-systems
L-systemsmary nastakou
887 views34 slides
Σωτήρης Μπέης by
Σωτήρης ΜπέηςΣωτήρης Μπέης
Σωτήρης ΜπέηςISSEL
134 views37 slides
Ζησόπουλος Γεώργιος 6647 by
Ζησόπουλος Γεώργιος 6647Ζησόπουλος Γεώργιος 6647
Ζησόπουλος Γεώργιος 6647ISSEL
152 views52 slides
Στέφανος Μπουρτζούδης by
Στέφανος ΜπουρτζούδηςΣτέφανος Μπουρτζούδης
Στέφανος ΜπουρτζούδηςISSEL
153 views17 slides
Angelos kaltsikis by
Angelos kaltsikisAngelos kaltsikis
Angelos kaltsikisISSEL
270 views19 slides
Ελευθέριος Χατζηπέτρου by
Ελευθέριος ΧατζηπέτρουΕλευθέριος Χατζηπέτρου
Ελευθέριος ΧατζηπέτρουISSEL
198 views17 slides

More Related Content

Similar to Περδικίδης Μιχάλης 7594

Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation by
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis PresentationKonstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis PresentationISSEL
95 views26 slides
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ... by
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...ISSEL
20 views36 slides
Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος by
Γεώργιος Κορδοπάτης-ΖήλοςΓεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος
Γεώργιος Κορδοπάτης-ΖήλοςISSEL
161 views32 slides
Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu... by
Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu...Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu...
Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu...Manos Tsardoulias
37 views32 slides
Evangelos papathomas diploma thesis presentation by
Evangelos papathomas diploma thesis presentationEvangelos papathomas diploma thesis presentation
Evangelos papathomas diploma thesis presentationISSEL
190 views32 slides
Μαρίνα Γέραλη by
Μαρίνα Γέραλη Μαρίνα Γέραλη
Μαρίνα Γέραλη ISSEL
143 views40 slides

Similar to Περδικίδης Μιχάλης 7594(20)

Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation by ISSEL
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis PresentationKonstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation
ISSEL95 views
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ... by ISSEL
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...
ISSEL20 views
Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος by ISSEL
Γεώργιος Κορδοπάτης-ΖήλοςΓεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος
Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος
ISSEL161 views
Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu... by Manos Tsardoulias
Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu...Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu...
Evangelos Papathomas: Semantic Code Search in Software Repositories using Neu...
Evangelos papathomas diploma thesis presentation by ISSEL
Evangelos papathomas diploma thesis presentationEvangelos papathomas diploma thesis presentation
Evangelos papathomas diploma thesis presentation
ISSEL190 views
Μαρίνα Γέραλη by ISSEL
Μαρίνα Γέραλη Μαρίνα Γέραλη
Μαρίνα Γέραλη
ISSEL143 views
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation by ISSEL
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentationStelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation
ISSEL237 views
Νικόλαος Κατιρτζής 7185 by ISSEL
Νικόλαος Κατιρτζής 7185Νικόλαος Κατιρτζής 7185
Νικόλαος Κατιρτζής 7185
ISSEL134 views
Διδάσκοντας Τμηματικό Προγραμματισμό από την πρώτη μέρα / Teaching modular pr... by Periklis Georgiadis
Διδάσκοντας Τμηματικό Προγραμματισμό από την πρώτη μέρα / Teaching modular pr...Διδάσκοντας Τμηματικό Προγραμματισμό από την πρώτη μέρα / Teaching modular pr...
Διδάσκοντας Τμηματικό Προγραμματισμό από την πρώτη μέρα / Teaching modular pr...
Ioannis Iakovidis by ISSEL
Ioannis IakovidisIoannis Iakovidis
Ioannis Iakovidis
ISSEL168 views
ελληνικο ανοικτο πανεπιστημιο by Vasilis Sotiroudas
ελληνικο ανοικτο πανεπιστημιοελληνικο ανοικτο πανεπιστημιο
ελληνικο ανοικτο πανεπιστημιο
Πρόταση Βιβλιοθηκών Σχετικών με Λέξεις-Κλειδιά για Εκκίνηση της Διαδικασίας Α... by ISSEL
Πρόταση Βιβλιοθηκών Σχετικών με Λέξεις-Κλειδιά για Εκκίνηση της Διαδικασίας Α...Πρόταση Βιβλιοθηκών Σχετικών με Λέξεις-Κλειδιά για Εκκίνηση της Διαδικασίας Α...
Πρόταση Βιβλιοθηκών Σχετικών με Λέξεις-Κλειδιά για Εκκίνηση της Διαδικασίας Α...
ISSEL13 views
Keyword-based software library recommendation in order to bootstrap software ... by ISSEL
Keyword-based software library recommendation in order to bootstrap software ...Keyword-based software library recommendation in order to bootstrap software ...
Keyword-based software library recommendation in order to bootstrap software ...
ISSEL10 views
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 2 by educast
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 2ΑΕΠΠ ΚΕΦ 2
ΑΕΠΠ ΚΕΦ 2
educast702 views
Καρβούνης Ευάγγελος by ISSEL
Καρβούνης Ευάγγελος Καρβούνης Ευάγγελος
Καρβούνης Ευάγγελος
ISSEL142 views
Collection and processing of measurements of the ECG signal for the experimen... by EvangelosKliaris
Collection and processing of measurements of the ECG signal for the experimen...Collection and processing of measurements of the ECG signal for the experimen...
Collection and processing of measurements of the ECG signal for the experimen...
EvangelosKliaris65 views
Nikolaos Oikonomou by ISSEL
Nikolaos OikonomouNikolaos Oikonomou
Nikolaos Oikonomou
ISSEL208 views
Νούτσος Αντώνης 6992 by ISSEL
Νούτσος Αντώνης 6992Νούτσος Αντώνης 6992
Νούτσος Αντώνης 6992
ISSEL110 views
Eισήγηση στα χαοτικα τεχνητα νευρωνικα δικτυα by Anax Fotopoulos
Eισήγηση στα χαοτικα τεχνητα νευρωνικα δικτυαEισήγηση στα χαοτικα τεχνητα νευρωνικα δικτυα
Eισήγηση στα χαοτικα τεχνητα νευρωνικα δικτυα
Anax Fotopoulos281 views

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
7 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL7 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views

Περδικίδης Μιχάλης 7594

 • 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επεξεργασία Πληροφοριών και Υπολογισμών (ΕΠΥ) ΕΞΌΡΥΞΗ ΓΝΏΣΗΣ ΑΠΌ ΓΡΆΦΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Περδικίδης Μιχαήλ Επιβλέπων καθηγητής : Περικλής Α Μήτκας
 • 2. Δομή παρουσίασης 1. Στόχος της διπλωματικής 2. Θεωρητικό υπόβαθρο 3. Μεθοδολογία και πολυπλοκότητα προγράμματος 4. Αποτελέσματα 5. Συμπεράσματα
 • 3. Στόχος της εργασίας Δημιουργία προγράμματος/αλγορίθμου ο οποίος θα κάνει τα εξής στα μεταβολικά μονοπάτια διαφόρων οργανισμών: • Εύρεση εξελικτικών προτύπων • Ομαδοποίηση  Σε μικρούς γράφους (μέχρι 100 κόμβους)  Έχοντας φιλική διεπαφή χρήστη  Σε εύλογο χρονικό διάστημα
 • 4. Μεταβολικά μονοπάτια • Μεταβολισμός  το σύνολο των χημικών αντιδράσεων. Χωρίζεται σε μεταβολικά μονοπάτια. • Μεταβολικά μονοπάτια  γράφος ενζύμων και χημικών αντιδράσεων. • Ένζυμα  ενεργούν σε χημικές αντιδράσεις. • eCNumber  αριθμητικό σχήμα ταξινόμησης ενζύμων στην μορφή x.y.z.w. Κύρια κλάση Υποκλάση Υπό-υποκλάση Σειριακός αριθμός
 • 5. Στοιχεία Θεωρίας γράφων • Ως γράφο ορίζουμε μια πλειάδα τεσσάρων συμβόλων g = (V, E, μ, v) όπου:  V ορίζει ένα πεπερασμένο σύνολο κόμβων (Vertex)  Ε ορίζει ένα πεπερασμένο σύνολο ακμών (Edge)  μ: V  LV ορίζει μια συνάρτηση ετικετών κόμβων  v: E  LE ορίζει μια συνάρτηση ετικετών ακμών • Έστω δύο γράφοι g1 = (V1, E1, μ1, ν1) και g2 = (V2, E2, μ2, ν2). Ο γράφος g1 είναι υπογράφος του g2 αν:  V1 ⊆ V2 E1 = E2 ∩ (V1 × V2)  μ1(u) = μ2(u) για όλα τα u ∈ V1  ν1(u, v) = ν2(u, v) για όλα τα (u, v) ∈ E1 • Κάθε μεταβολικό μονοπάτι αντιστοιχίζεται σε έναν γράφο. • Κάθε πρότυπο αντιστοιχίζεται σε έναν υπογράφο.
 • 6. Περιγραφή μεθοδολογίας του προγράμματος • Ανίχνευση κοινών προτύπων μεταξύ ζευγών γράφων. • Ομαδοποίηση των γράφων με την χρήση των προτύπων που έχουν ανιχνευθεί. • Ιεράρχηση των γράφων σύμφωνα με τις ομάδες που έχουν βρεθεί.
 • 7. Διάγραμμα ροής Με γκρι: αρχή και τέλος Με πράσινο: αρχεία εισόδου/εξόδου Με πορτοκαλί: υπολογισμοί προγράμματος Με μπλε: αλληλεπίδραση με τον χρήστη
 • 8. Κύρια λειτουργία προγράμματος • Είσοδος προγράμματος - parsing: • Εύρεση προτύπων με χρήση κατωφλίου και δημιουργία πίνακα προτύπων-γράφων • Εύρεση πίνακα αποστάσεων προτύπων και ιεραρχική ομαδοποίησή τους • Εύρεση πίνακα αποστάσεων γράφων και ιεραρχική ομαδοποίησή τους
 • 9. Αλληλεπίδραση με τον χρήστη • Εκτύπωση όλων των πινάκων που βρέθηκαν στους υπολογισμούς του προγράμματος • Αναμονή του προγράμματος για ερωτήματα του χρήστη: 1. Οπτικοποίηση όλων των γράφων 2. Οπτικοποίηση όλων των προτύπων 3. Σύγκριση δύο γράφων και οπτικοποίηση των κοινών τους προτύπων 4. Έξοδος από το πρόγραμμα
 • 10. Πολυπλοκότητα Η πολυπλοκότητα χωρίς σταθερούς όρους είναι: Όπου: • n: πλήθος των γράφων • m: πλήθος προτύπων • 𝐠𝐞: μέσος πλήθος ακμών γράφων • 𝐩𝐞: μέσος πλήθος ακμών προτύπων Άρα η πολυπλοκότητα επηρεάζεται από τρεις κύριες παραμέτρους: 1. Το πλήθος των γράφων εισόδου 2. Tο μέσο πλήθος ακμών γράφων 3. Tην εξάρτηση των γράφων ως προς την ομοιότητα τους. Η ομοιότητα βρίσκει πολλά πρότυπα άρα μεγάλο m και 𝐩𝐞.
 • 11. Πειράματα που εκτελέστηκαν Συνολικά εκτελέστηκαν 5 πειράματα  3 τεχνητά για επαλήθευση του αλγορίθμου και 2 με πραγματικά δεδομένα για την εφαρμογή του. • Τεχνητά: 1. Τρεις και δύο γράφοι όμοιοι μεταξύ τους. 2. Πέντε όμοιοι γράφοι μεταξύ τους. 3. Τέσσερις όμοιοι και ένας ξεχωριστός γράφος. • Πραγματικά δεδομένα από την βάση http://Biocyc.org : 1. Έξι γράφοι της λυσίνης. 2. Δώδεκα γράφοι  Οι έξι προηγούμενοι, πέντε τρικαρβοξυλικού οξέως και έναν λιπιδίου πυρήνα Α.
 • 12. Αποτελέσματα: Τεχνητά πειράματα • Δύο τεχνητά πειράματα από πέντε γράφους το κάθε ένα: 1. Τρεις και δύο όμοιοι γράφοι μεταξύ τους. 2. Τέσσερις όμοιοι και ένα ξεχωριστός.
 • 13. Αποτελέσματα: σε πραγματικά δεδομένα Δώδεκα μεταβολικά μονοπάτια από έξι μονοπάτια λυσίνης (L), πέντε τρικαρβοξυλικού οξέως (T) και ένας λιπιδίου πυρήνα Α (X).
 • 15. Συμπεράσματα, τελικά σχόλια Το πρόγραμμα: • ανιχνεύει πρότυπα μεταξύ μεταβολικών μονοπατιών. • Ομαδοποιεί γράφους σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει βρει. • Έχει εύκολη χρήση. • Τρέχει σε εύλογο χρόνο. Μελλοντικές επεκτάσεις: • Συμβολή της πληροφορίας των κόμβων στην αναγνώριση προτύπων. • Περισσότερες πηγές εισόδου γράφων. • Εφαρμογή σε μεγαλύτερους γράφους. • Βελτιστοποιημένη απεικόνιση των γράφων.
 • 16. Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις;