Βασίλειος Λώλης 5638

ISSEL
ISSELISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής Android
Συσκευών για τη Συναισθηματική και
Θεματική Ανάλυση των Περιεχομένων της
Διαδικτυακής Περιήγησης του Χρήστη
Λώλης Βασίλειος
Υπό την επίβλεψη του Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη
Επίκουρου Καθηγητή ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 2015
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δομή Παρουσίασης
• Ορισμός του προβλήματος
• Σκοπός της διπλωματικής
• State of the art
• Ανάλυση του συστήματος
• Πειράματα και αποτελέσματα
• Συμπεράσματα – μελλοντική εργασία
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 2
Ορισμός του προβλήματος
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 3
Source: https://www.ted.com/talks/andy_yen_think_your_email_s_private_think_again#t-230307
If You're Not Paying For It, You Become The Product
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 4
Source: https://investor.google.com/financial/tables.html
Σκοπός της Διπλωματικής
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 5
Σκοπός της Διπλωματικής
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 6
Σκοπός της Διπλωματικής
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 7
Να παρουσιαστεί στο χρήστη μια κατανοητή σύνοψη των
δεδομένων που αποκομίζονται από την ανάλυση των
ιστοσελίδων που επισκέφτηκε στο διαδίκτυο,
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ
να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της καταπάτησης των
προσωπικών δικαιωμάτων, από την «οικειοποίηση» αυτών
των δεδομένων από τις εταιρείες.
State of the Art
Θεματική Ανάλυση
• Κατηγοριοποίηση Κειμένου
• Alchemy API
• Κοινωνικά μέσα ενημέρωσης
• Machine Learning
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 8
Τελευταίες Εξελίξεις
• SVM
• Neural Networks
• Ανάλογα την περίπτωση
• Συνδυασμό με Bayes
Classification
State of the Art
Συναισθηματική Ανάλυση
• Κατασκευή Γνώμης
• Alchemy API
• Κοινωνικά μέσα ενημέρωσης
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 9
Τελευταίες Εξελίξεις
• Richard Socher, Stanford PhD
• Recursive Neural Tensor Network
• 85% ακρίβεια
• Έως και 95%, με μεγαλύτερο
δείγμα
Χρήση Κατάλληλων Τεχνολογιών
REST
• Αρχιτεκτονικό στυλ
• Roy Fielding, 2000
• RESTful web services
• Επικοινωνούν κυρίως με HTTP,
χρησιμοποιώντας HTTP verbs
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 10
Android
• Open-source
• Linux based
• 82.8% market share, 2015q2
Source: http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp
Android Development
• Coding language: java + xml
• IDE: Android Studio
• Activities
• Views
• Intents
• AVDs or Android hardware
• Signed release apk
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 11
Ανάλυση του Συστήματος
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 13
1
2
1 2
Πειράματα και Αποτελέσματα
Πρώτη σειρά Αξιολόγησης
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 16
Προετοιμασία για τη Δεύτερη σειρά
Ανέβασμα στο Google Play και διανομή
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 17
Δεύτερη σειρά Αξιολόγησης
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 18
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα
 Ανάλυση δεδομένων από τα περιεχόμενα της
διαδικτυακής περιήγησης του χρήστη
 Η ομαλή λειτουργία εξαρτάται από την ποιότητα του
δικτύου και την κατάσταση των διαδικτυακών υπηρεσιών
 Η απεικόνιση σε όλες τις συσκευές δεν είναι πάντα
σταθερή
 Ο χρήστης έχει κατανοήσει το μέγεθος της
υπεξαιρούμενης πληροφορίας
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 19
Μελλοντική Εργασία
Βελτίωση ταχύτητας και αξιοπιστίας βρίσκοντας κάποια
νέα διαδικτυακή υπηρεσία
Πλήρης αποσφαλμάτωση της εφαρμογής, έπειτα από
εκτεταμένη χρήση της
Μεγαλύτερη εμβάθυνση στην ανάλυση
Προσθήκη ανάλυσης συγκεκριμένης χρονικής περιόδου
Μετάφραση της εφαρμογής σε άλλο OS
Chrome History Analysis Tool, Λώλης
Βασίλειος
20
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 21
1 of 18

More Related Content

More from ISSEL(20)

Βασίλειος Λώλης 5638

 • 1. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής Android Συσκευών για τη Συναισθηματική και Θεματική Ανάλυση των Περιεχομένων της Διαδικτυακής Περιήγησης του Χρήστη Λώλης Βασίλειος Υπό την επίβλεψη του Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη Επίκουρου Καθηγητή ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • 2. Δομή Παρουσίασης • Ορισμός του προβλήματος • Σκοπός της διπλωματικής • State of the art • Ανάλυση του συστήματος • Πειράματα και αποτελέσματα • Συμπεράσματα – μελλοντική εργασία Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 2
 • 3. Ορισμός του προβλήματος Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 3 Source: https://www.ted.com/talks/andy_yen_think_your_email_s_private_think_again#t-230307
 • 4. If You're Not Paying For It, You Become The Product Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 4 Source: https://investor.google.com/financial/tables.html
 • 5. Σκοπός της Διπλωματικής Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 5
 • 6. Σκοπός της Διπλωματικής Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 6
 • 7. Σκοπός της Διπλωματικής Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 7 Να παρουσιαστεί στο χρήστη μια κατανοητή σύνοψη των δεδομένων που αποκομίζονται από την ανάλυση των ιστοσελίδων που επισκέφτηκε στο διαδίκτυο, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της καταπάτησης των προσωπικών δικαιωμάτων, από την «οικειοποίηση» αυτών των δεδομένων από τις εταιρείες.
 • 8. State of the Art Θεματική Ανάλυση • Κατηγοριοποίηση Κειμένου • Alchemy API • Κοινωνικά μέσα ενημέρωσης • Machine Learning Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 8 Τελευταίες Εξελίξεις • SVM • Neural Networks • Ανάλογα την περίπτωση • Συνδυασμό με Bayes Classification
 • 9. State of the Art Συναισθηματική Ανάλυση • Κατασκευή Γνώμης • Alchemy API • Κοινωνικά μέσα ενημέρωσης Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 9 Τελευταίες Εξελίξεις • Richard Socher, Stanford PhD • Recursive Neural Tensor Network • 85% ακρίβεια • Έως και 95%, με μεγαλύτερο δείγμα
 • 10. Χρήση Κατάλληλων Τεχνολογιών REST • Αρχιτεκτονικό στυλ • Roy Fielding, 2000 • RESTful web services • Επικοινωνούν κυρίως με HTTP, χρησιμοποιώντας HTTP verbs Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 10 Android • Open-source • Linux based • 82.8% market share, 2015q2 Source: http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp
 • 11. Android Development • Coding language: java + xml • IDE: Android Studio • Activities • Views • Intents • AVDs or Android hardware • Signed release apk Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 11
 • 12. Ανάλυση του Συστήματος Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 13 1 2 1 2
 • 13. Πειράματα και Αποτελέσματα Πρώτη σειρά Αξιολόγησης Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 16
 • 14. Προετοιμασία για τη Δεύτερη σειρά Ανέβασμα στο Google Play και διανομή Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 17
 • 15. Δεύτερη σειρά Αξιολόγησης Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 18 Αποτελέσματα
 • 16. Συμπεράσματα  Ανάλυση δεδομένων από τα περιεχόμενα της διαδικτυακής περιήγησης του χρήστη  Η ομαλή λειτουργία εξαρτάται από την ποιότητα του δικτύου και την κατάσταση των διαδικτυακών υπηρεσιών  Η απεικόνιση σε όλες τις συσκευές δεν είναι πάντα σταθερή  Ο χρήστης έχει κατανοήσει το μέγεθος της υπεξαιρούμενης πληροφορίας Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 19
 • 17. Μελλοντική Εργασία Βελτίωση ταχύτητας και αξιοπιστίας βρίσκοντας κάποια νέα διαδικτυακή υπηρεσία Πλήρης αποσφαλμάτωση της εφαρμογής, έπειτα από εκτεταμένη χρήση της Μεγαλύτερη εμβάθυνση στην ανάλυση Προσθήκη ανάλυσης συγκεκριμένης χρονικής περιόδου Μετάφραση της εφαρμογής σε άλλο OS Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 20
 • 18. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Chrome History Analysis Tool, Λώλης Βασίλειος 21

Editor's Notes

 1. State of the art = τεχνολογίες πχ REST klp
 2. 1. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο, 2.Ώρες στο Διαδίκτυο/τύπο συσκευής (ΗΠΑ)
 3. 100-91=9% δεν έχουν καν υπολογιστή, 80% των χρηστών του ίντερνετ έχουν smartphone
 4. Classifier = taxinomitis
 5. Αρχιτεκτονικό στυλ = σύνολο περιορισμών (client-server, stateless, cacheable, layered system, uniform interface), get post delete put patch etc,
 6. Res =resource, apk = android application package